Jämkning vid äktenskapsskillnad pga underhållsbidrag

2019-05-03 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man ska få ett förskott på sitt arv och föräldrarna föreslog vi skulle skriva papper på att pengarna är hans om ifall vi skulle skiljas i framtiden. Detta fick mig att fundera. Idag har vi gemensam ekonomi och i våra utgifter ingår underhållsbidrag för ett barn min man har med annan kvinna. Om vi skulle skilja oss har jag i 18 år bidragit med en del pengar till underhållsbidraget. Kan detta kvittas på något sätt i uppdelningen?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk rätt är allt som inte är enskild egendom giftorättsgods, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken, innebärande att det ska delas på hälften efter att skulder har räknats av. Det som är enskild egendom är 7 kap. 2 § 5 p. äktenskapsbalken egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda, det vill säga det arv din make erhållit om testamente skrivits gällande att det ska vara enskild egendom.Allt övrigt kategoriseras med andra ord som giftorättsgods och ska delas mellan makarna vid äktenskapsskillnad. Det finns emellertid en jämkningsregel i 12 kap. 1 § äktenskapsbalken som innebär att, i de fall det anses oskäligt med hänsyn till äktenskapens längd även makarnas ekonomiska förhållanden, det föreligger möjlighet till jämkning och att en av makarna kan få behålla mer av sitt giftorättsgods. Regeln gäller endast vid äktenskapsskillnad och inte om en av makarna avlider. Enligt förarbetsuttalanden kan jämkning endast komma i fråga om det finns en betydande skillnad mellan makarnas nettoförmögenheter. Är det med andra ord så att det föreligger betydande skillnader i era nettoförmögenheten kan regeln vara tillämplig, men troligtvis omfattar regeln inte ett underhållsbidrag, då den av domstolen tillämpats restriktivt.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Över 20 år gammal skuld - skyldig att betala?

2019-05-02 i Fordringar
FRÅGA |Jag undrar om det verkligen går rätt till när jag efter 21 år får ett krav av kronofogden på en räkning som jag inte minns att jag haft. Har inte hört något av företaget så länge jag kan minnas. 21år och har ökat från 29 till 75000 helt sjukt. Ska inte en sådan gammal skuld preskriberas?Med vänlig hälsningSofie
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En faktura är en fordring på betalning och omfattas av preskriptionslagen (1981:130). Preskriptionstid på 3 år gäller för fordringar som är riktade mot konsumenter och som avser en vara, tjänst eller annan nyttighet en näringsidkare har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk (2 § 2 st. preskriptionslagen). Preskriptionen bryts, enligt 5 §, om:Gäldenären (den som är skyldig att betala) får ett skriftligt krav eller påminnelse från borgenären om fordringen, eller om borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol, Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande m.m. Om preskriptionstiden bryts enligt 6 § preskriptionslagen får borgenären rätt att förlänga preskriptionstiden med ytterligare 3 år Denna process kan upprepas flera gånger, så länge något av kriterierna i 5 § uppfylls.Sammanfattningsvis beror det alltså på om du har fått påminnelser från företaget därför räkningen inte har preskriberats. Har du inte fått detta bör du bestrida fordringen på grund av att preskriptionstiden löpt ut.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Personskada orsakad i butik

2019-04-16 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, 30 -03 När jag kikade på ett par silverörhängen inuti i Butiken Guldfynd , så föll det plötsligt en skiva från kassadisken då den ej var fastskruvad och landade på min fot vilket genast orsakade mycket smärta och fick foten att svullna upp direkt. Jag fick en kall burka av en anställ för att minska svullnaden och hon knöt även ett bandage runt foten det var en outhärdlig smärta och jag fick lov och ta en taxi till Närakuten Rosenlund för att söka vård. Efter två och halv timme av väntan med den smärta så tog dom emot mig, efter en röntgen kunde dom konstatera att det varit en stor stöt men att det inte finns någon fraktur, sedan tog jag en taxi hem. Det var tur att jag hade ett par rejäla skor på mig Tydligen var det dessutom inte den första gången del hände enligt en anställ , Först nu valde man att säkra skivan efter att den lossnat ännu en gång. Dagarna sedan händelse har varit plågsamma.Jag är tacksam om du kan vägleda mig eller ge mig några råd, eftersom jag skickar ett mail med fotot på min fot till regionchefen och hon skriver att hon är ledsen och företaget står givetvis för kostnaden av taxi till och från sjukhuset .MVHMagdalena
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har möjlighet att begära skadestånd för personskada utifrån skadeståndslagen, se 2 kap. 1 § SkL. Lagen föreskriver att den som antingen uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta denna. En personskada kan leda till ekonomiska förluster (läkarkostnader, inkomstförlust) och ideella förluster (sveda och värk, lyte och men). Om den skadevållande varit vårdslös ska denne ersätta den skadelidande både den ekonomiska och den ideella skadan (SkL 2:1).Du har med andra ord möjlighet att även begära skadestånd för exempelvis eventuell inkomstförlust, men även för den sveda och värk skadan har åsamkat dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skadegörelse häst

2019-04-10 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej,Jag befann mig vid sidan av en privat väg, ca 2 meter in mot skogen var jag parkerad med min moped. Då kom en häst med sulky och hästen blev skrämd trots att mopeden var avstängd och jag stod still bakom. Den ändrade riktning mot mopeden (av vägen) och stegrade, ramlade och sparkade på mopeden i 1 minut. Det blev inget kvar av mopeden. Kan jag som mopedägare ha rätt till ersättning från ägaren (det var hans väg)?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till hästar bedöms skadestånd utifrån allmänna regler i skadeståndslagen. I 2 kap. 1 § skadeståndslagen framgår att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada (mopeden) ska ersätta skadan. Det som förutsätts är med andra ord att skadan skedde på grund av vårdslöshet, vilket i ditt fall verkar svårt att styrka eftersom det verkar som att hästens agerande skedde på grund av att denna blev skrämd och inte på grund av att ryttaren agerade vårdslöst.Du har emellertid möjlighet att vända dig till ditt egna försäkringsbolag och fråga vad som gäller vid ersättning av sakskada.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Testamentera bort barns arvsrätt

2019-05-02 i Testamente
FRÅGA |När min far gick bort så ärver ju min mor honom, Nu när min mor avlidit så har hon testamenterat bort allt till min syster, går det att göra så? Min far och mor var gifta och jag deras enda gemensamma barn, Min syster är min mors barn innan hon träffade min far,Så hon är mitt äldre halvsyskon.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bröstarvingar har rätt alltid rätt till sin laglott, 2 kap. 1 § ärvdabalken. Om däremot den avlidne maken var gift så tillfaller arvet, precis som du beskriver, den efterlevande maken i första hand 3 kap. 1 § ärvdabalken. Arvsrätten till bröstarvingarna kvarstår emellertid och det är med andra ord bröstarvingarna som är arvsberättigade efter sina föräldrar.Din mor har alltså inte rätt att testamentera bort din laglott, utan som bröstarvinge har du alltid rätt att få del av ditt arv. Som gemensamt barn ärver både din far och din mor. Ett testamente som är ogiltigt, vilket det i ditt fall är eftersom din mor har testamenterat bort hela kvarlåtenskapen till din halvsyster, ska klandras inom 6 månader, 14 kap. 5 § ärvdabalken. Jag föreslår att du tar hjälp av en familjerättsjurist för att göra detta.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Reklamera varor enligt köplagen - hur?

2019-04-16 i Köplagen
FRÅGA |Hur hanteras reklamationsrätten mellan företag om köparen beställer plåtdetaljer efter specifika mått Och efter 2 månader vill återlämna 1/3 del av hel beställningen? Köparen vill ha kredit för vad löpmeterpriset är medans jag som säljare kan varken sälja vidare plåten och bara kan erbjuda skrotvärdet?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det handlar om en försäljning mellan två företag aktualiseras köplagen. Köparen har då möjlighet att reklamera varan om det föreligger fel i varan om denna informerar säljaren om felet inom skälig tid efter att han upptäckt felet.I ditt fall verkar det emellertid inte röra sig om ett fel i varan, utan snarare bara om att köparen har ändrat sig. Du har därför ingen skyldighet enligt lag att reklamera plåtdetaljerna åt köparen och därför inte heller någon skyldighet att varken ge kredit för löpmeterpriset eller erbjuda skrotvärde.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Snatteri av misstag i matbutik

2019-04-16 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Min fru va på Ica och handla och skulle gå till kassan och betala men glömde skanna en sallad och de tog henne. Hon har aldrig gjort något sådant innan. Chefen på Ica ringde till hennes jobb och sa detta. Får han göra det? Han polisanmälde det inte. Mvh Jörgen
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den gärning som din fru objektivt sett gjort sig skyldig till utgör snatteri, 8 kap. 2 § brottsbalken. Du kan läsa mer om vad som gäller för snatteri som sker av misstag här. Det vanliga agerandet av en butik är att polisanmäla vid snatterier, trots att detta skett av misstag. Att däremot ringa hennes jobb på egen hand är ingenting som Ica borde göra, utan kan anses utgöra brottet förtal. Förtal regleras i 5 kap. 1 § BrB och innebär att någon utpekar någon som brottslig eller klandervärd i syfte att utsätta denna för annans missaktning. Det är enligt min uppfattning ett felaktigt beteende av chefen på Ica, vilket ni också kan välja att polisanmäla.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Beslutsfattande samfällighet

2019-04-10 i Föreningar
FRÅGA |Hej. Vi har en lekplats i vår samfällighet som har dömts ut av besiktningsman. Nu har styrelsen beslutat att av offerter som vi fått, ta en av dom utan att fråga resten av medlemmarna. Ska det inte beslutas tillsammans med resten av medlemmarna. Med vänliga hälsningar Per Stenmalm
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag föreslår att du tittar i Stadgarna i samfälligheten för att se hur beslutsfattande i er samfällighet sker eftersom detta står en samfällighet fritt att reglera.Hoppas att du fick svar på din fråga!