Bedrägeri över internet

2019-04-10 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej följde upp en annons via Facebook, om en automatisk bitcointrading plattform, där det va enkelt att registrera sej, och sätta in pengar. Minsta instättning 250euro, vilket va det jag förde över. Direkt efteråt ringer en engelsk talande mäklare och vill hjälpa mej komma igång. Magkänslan om något dåligt hugger in och jag lägger på. Blir uppringt 10ggr dagen därpå. Försöker ta ut mina 250euro men verkar inte att gå. Mailar sedan med mäklaren om att jag vill ta ut mina pengar och får då till svar: Good luck. Reserchar om detta olympusmarket och märker att ja blivit scamed. Ser även att vid ett inaktivt konto på 60 dagar så dras 200euro. Hur kommer jag ur detta? Spärrat mitt betal kort iaf
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag föreslår att du gör en polisanmälan eftersom du har blivit utsatt för bedrägeri, se 9 kap. 1 § brottsbalken. Polisen kan i så fall hjälpa dig att inleda en förundersökning för att eventuellt senare möjliggöra för dig att få tillbaka de pengar du förlorat.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Förutsättningar för att återvinna lön i konkurs

2019-03-08 i Konkurs
FRÅGA |Jag driver och äger ett företag i aktiebolagsform. Bolaget börjar närma sig konkurs då det inte går så bra. För att rädda det som kan räddas från en konkurs beslutade jag att vidta vissa åtgärder. Bland annat sålde jag en mycket värdefull fåtölj som stått i bolagets lokaler. Fåtöljen är värd ungefär 50 000 kr och den såldes till min make för 5 000 kr den 1 januari, vilket också bokfördes. Jag beslutade mig också för att min vän, som är anställd i bolaget, skulle få en avskedspresent. Därför såg jag till att min väns lön den 25 april är 50 000 kr i stället för hennes vanliga månadslön om 25 000 kr. Den 2 februari gjordes en ansökan om att försätta bolaget i konkurs in till tingsrätten och den 2 mars försättes mitt bolag i konkurs. Konkursförvaltaren finner att bolagets tillgångar är mycket begränsade. Jag undrar nu vilka åtgärder kan konkursförvaltaren vidta i anledning av mitt ovan beskrivna agerande?Tack i förhan/ Agar
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som händer i en konkurs är att konkursförvaltaren ser över vilka tillgångar som finns för att betala ut medel till borgenärerna i den mån det går. Konkursförvaltaren har också möjlighet att återvinna vissa utbetalningar om denne anser att de har gått felaktigt till, såsom exempelvis en högre lön som har betalts då du hade vetskap om att bolaget var på obestånd. Detta kan även vara fallet med egendom som sålts för ett uppenbart undervärde. Förutsättningarna för återvinning finner du i 4 kap. konkurslagen, se 5 och 8 §§.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Förutsättningarna för att dömas till förtal

2019-03-08 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejMitt ex har hotat mig och min nuvarande man och åklagaren tog det till tinget.väntar på dom .Men när vi kom därifrån så har mitt ex flickvän skickar ett sms till min son 22 år gammal ( var med och vittnade i tinget mot sin far)Hon börjar med att skriva att hon inte orkar skriva till alla individuellt utan det blir ett massutskick till alla i hennes adressbok och hon ursäktar om det hamnar fel.I sms skriver hon bla.Att jag är kontrollerande Jag förföljer mitt ex Att jag ska ha hotat honomAtt jag och min nuvarande man och min son är peningakåta Vet ej hur många hon har i sin adress bokJag har aldrig träffat el pratat med henne Är detta förtal.?Kan hon bli dömd för detta?Mvh
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken och bestämmelsen kan bli tillämplig om någon utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på något annat sätt lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Att personen i fråga har skrivit uppgifter som pekar ut er som klandervärda eller rentav brottsliga kan därför vara att anse som förtal.Förtal är emellertid ett brott som inte omfattas av allmänt åtal, vilket i praktiken innebär att det är du själv som måste föra talan och betala rättegångskostnaderna själv i en sådan typ av mål. Skulle det vara så att hon sedan blir dömd ska hon dock ersätta dina kostnader och brottet förtal kan leda till böter, dock inte någon annan form av påföljd.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Köra bil på privat väg

2019-03-01 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hur mycket får man köra i privat område?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det beror på vad som avses med privat område. Som huvudregel gäller allemansrätt i Sverige och ska någon begränsa allemansrätten på ett område där den annars gäller krävs tillstånd för detta från kommunen. Även enskilda vägar får man som huvudregel exempelvis promenera på, men den som har en enskild väg kan även motsätta sig att motorfordon får framföras på vägen. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Begära handräckning för lös egendom

2019-03-08 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |hej,Jag har sedan några år tillbaks avslutat en relation men har fortfarande personliga ägodelar kvar i min expartners föräldrahem. Pga en tidigare destruktiv relation och icke-fungerande kommunikation där min expartner inte tillåtit mig hämta mina ägodelar, finns sakerna fortfarande kvar i hans föräldrahem. Finns det någon lag kring en situation som denna som kan hjälpa mig i att ha rättigheten att hämta tillbaks mina saker?Med vänlig hälsning Veronica
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du innehar fortfarande äganderätten till egendomen, vilket gör dig berättigad att få tillbaka sakerna. För att få hjälp med detta kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och begära handräckning, för vilket du finner information här. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skyldighet att anmäla pågående brott?

2019-03-08 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Jag sitter i en ideellt organiserad telefonjour. De som ringer till oss är anonyma liksom vi som svarar. Gentemot dem som ringer tillämpar vi en moralisk tystnadsplikt. Vi kan diskutera samtal sinsemellan inom vår grupp men inte yppa något utanför. Men vad händer om någon som ringer berättar att den är i färd med att begå ett brott ex sexuellt övergrepp, mordbrand eller om den säger att nu tar jag livet av mig. Har vi som svarar då någon skyldighet enligt lagen att ingripa, bryta tystnadsplikt (ie ringa polisen) och försöka avslöja identiteten hos den som ringer oss? Jag hittar inte något tillämpningsbart i brottsbalken.vänligen Helene
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi en regel som gör människor skyldiga att anmäla brott som är "å färde", enligt 23:6 Brottsbalken. "Å färde" betyder att man har en skyldighet att anmäla brott man ser håller på att ske. Det gäller dock inte alla brott, utan det skall framgå i lagen som rör det enskilda brottet att man kan dömas för underlåtenhet att anmäla just det brottet. Det gäller framförallt grövre brott som mord och misshandel. Man har ingen skyldighet att anmäla brott om det kan innebära en risk för sig själv eller sina närmaste.Det beror alltså på vilket brott det är du får höra om, men du kan genom att inte anmäla brottet dömas för underlåtenhet att avslöja brott, 23:6 Brottsbalken. Påföljden beror därför också såklart på vilket brott det är du bevittnat. Du har emellertid ingen skyldighet att själv bedriva brottsutredning genom att själv försöka avslöja identiteten enligt lag, men däremot skulle jag ändå rekommendera att ringa polisen om du misstänker att ett brott är "å färde" dvs pågående. I sådant fall bör det väga över att anmäla ett brott i förhållande till den moraliska tystnadsplikt ni har.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad kan stöld i butik föranleda för straff?

2019-03-01 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej en vän till mig var idag och handlade på Willys, och använde självscanning. Hon valde aktivt att inte scanna alla varor, utan betalade för ca hälften av dom. Hon fick en delavstämining och fick då erkänna att hon snott varor för ca 1500kr. Hon valde dock tillslut att betala för alla varor samt varorna som var scannade. Nu har Willys polisanmält henne. Vad kan hon förvänta sig som straff för detta? Borde hon tala om för sin chef att detta har hänt att hon har fått en anmälan och med största sannolikhet kommer att bli dömd för det? Vad kan straffet bli?Med vänlig hälsning: En orolig vän
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gränsdragningen mellan stöld och det mildare brottet snatteri går som huvudregeln vid 1000 kr i butik, se NJA 2009 s. 586.För stöld av normalgraden kan man få fängelse i högst två år men påföljden kan även stanna vid böter. För snatteri dömes till böter eller fängelse i högst 6 månader. Då straff för brott ska bestämmas utgår man vanligtvis från den nedre tredjedelen av straffskalan i lagen och tar sedan hänsyn till brottets art och olika försvårande och förmildrande omständigheter.I Sverige dömer domstolen bara till fängelse om annan mildare påföljd inte kan bli aktuell. Andra påföljder som skulle kunna komma på tal här är villkorlig dom eller skyddstillsyn förenad med böter eller samhällstjänst. Hon är dock i första hand intresserad av att få straffmätningen att stanna vid böter för att på så sätt utesluta villkorlig dom.I BrB kap 29 finns bestämmelser om omständigheter som är förmildrande vid bedömningen av straffet. I §5 står att "om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet". Att hon själv angivit händelsen i de tidigare butiken gör att straffet bör sänkas något. Du kan läsa i 29 kapitlet ( speciellt §3 och §5).Det är svårt att ge dig ett bestämt svar på frågan om vilket straff som är lämpligt att utdöma för stölden. Jag tycker dock absolut att straffet i hennes fall bör stanna vid böter med tanke på de förmildrande omständigheterna som finns och att värdet på stöldgodsen är så pass lågt. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Bestrida faktura - tillvägagångssätt

2019-03-01 i Fordringar
FRÅGA |I höstas hade vi inspektörer från vår förvaltare som kollade fläktar och luftförsörjning i lägenheterna. Det upptäcktes då att vi hade felaktig ventilation i köket - att vi skulle behöva konvertera vår spisfläkt till en kolfiberfläkt. Vi uppmanades kontakta en ventilationsfirma och göra detta så snart som möjligt. Detta gjordes, firman kom hit och kollade på problemet, och en offert på jobbet skickades sen på 12 800 kr plus moms. "Oj vad dyrt!" tänkte vi, men vad ska man göra? Det är säkert ett jävla hästjobb att fixa. Nåväl - vi accepterade och i början av december kom en snubbe från firman och typ sågade upp ett hål och monterade en kolfiberinsats. Hela arbetet - från att han ringde på dörren till att han gick tog en timme och 15 minuter. Detta inkluderat en del tekniskt strul med sina maskiner som jag uppskattar tog mellan en en kvart och en halvtimme att fixa. Jag tänkte i mitt stilla sinne att detta INTE kan kosta 16000 spänn, och att det nog skulle justeras på räkningen.I slutet av december fick jag ett sms från hantverkaren där han skrev att han skulle fakturer, varpå jag svarade och skrev också att jag krävde en specifikation på arbetet/tiden. Fick inget svar. I februari åkte vi på en två veckor lång se låg det en betalningspåminnelse från ventilationsfirman på 16000 kronor, där de A: påstod att de redan skickat en faktura (vilket de inte har) och B: Krävde omedelbar betalning. Jag har nu via mail bestridit detta pga ovanstående, och undrar nu hur jag fortsätter.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du anser att det är en faktura som prismässigt inte överensstämmer med det jobbet firman har gjort är det bra att du har bestritt fakturan. Det kan hända att företaget driver frågan vidare till Inkasso, men i så fall ska du bestrida fordran även från dem. Skulle företaget i så fall vilja gå vidare i ärendet krävs att de lämnar in en ansökan hos tingsrätten och det är då upp till domstol att besluta om fakturans bäring. Jag skulle även rekommendera dig att på nytt kontakta företaget och få en specifikation på arbetstiden och materialkostnaderna så att du vet vad kostnaderna avser.Hoppas att det fixar sig och att du fick svar på din fråga!