Erkännande av utländskt äktenskap, EU-länder

2019-02-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo är folkbokförda och jobbar i Stockholm/Sverige, men är inte svensk medborgare. Jag portugisisk medborgare och hon är rumänsk, både EU länder. Vi ska gifta oss borgerligt i Portugal i juli 2020. Är vår äktenskap giltig i Sverige? Det framgår inte på Skatteverkets sida "Att gifta sig i Sverige eller i utlandet"https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/attgiftasigisverigeelleriutlandet.4.76a43be412206334b89800020579.htmlDock det visar i avsnittet:"Vigsel i utlandetI utlandet kan du gifta dig inför antingen en svensk eller en utländsk myndighet. Efter vigseln i utlandet ska du visa ett intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum. Skicka in en vidimerad kopia på vigselhandlingen och om du har gift dig med en aldrig folkbokförd person är det bra om du även visar upp en kopia av din makas eller makes pass för Skatteverket.Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen." Kort och gott, en certifierad översättning med portugisisk republikens apostille på ryggen borde räcka för att Skatteverket ska erkänna vår äktenskap som giltig, eller hur?Tack så jätte mycket på förhand!
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Huvudregeln i Sverige när det kommer till erkännande av äktenskap som ingåtts utomlands är att äktenskapet är giltigt om det är giltigt till formen, det vill säga giltigt i den stat där äktenskapet ingicks. Detta framgår av 1 kap. 7 § lag (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap, IÄL. Bestämmelsen medger i princip att alla utländska äktenskap medges i Sverige, såvida det är giltigt i Portugal. Det finns dock vissa äktenskapshinder i Sverige som medför att ett äktenskap inte erkänns, såsom att en av makarna var under 18 år eller att äktenskapet är ingått under tvång, se 1 kap. 8 § IÄL. Ett "normalt" äktenskap ska emellertid inte medföra några hinder, utan ett formellt korrekt certifierad vigselhandling borde inte medföra några problem.Hoppas att ni blev nöjda med svaret!

Bunden av abonnemang som sagts upp?

2018-04-07 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi tog ett prova på abonnemang i 14 dagar på myhertigate.com och jag minns att vi avslutade medlemsskapet direkt. Nu när 14 dagar har gått har jag blivit debiterad 771kr för ett helt år. Vad gör jag? Vill såklart häva köpet.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle rekommendera dig att bestrida fordran (räkningen). Detta gör du genom att meddela borgenären (Myheritage) skriftligt att du bestrider fordran samt grunderna till varför. Bolaget kan du välja att antingen acceptera att du inte kommer att betala eller gå vidare till Kronofogdemyndigheten eller tingsrätten för att driva in betalningen. Om de vänder sig till kronofogdemyndigheten och ansöker om ett betalningsföreläggande mot dig gäller samma sak där, det vill säga att du skall skicka in ett skriftligt överklagande där du anger på vilka grunder du överklagar. Om ärendet går till tingsrätten skall du inge ett svaromål (42 kapitlet 7 § Rättegångsbalken) där du anger bland annat på vilka grunder du bestrider stämningen.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Privat arbetsgivare ställa krav

2018-04-07 i Övrigt
FRÅGA |Vår arbetsgivare har i sina rekryteringsannonser börjat skriva att det krävs körkort på manuell växellåda.Jag och fler med mig har reagerat på detta då vi har körkort, som krävs, men på automat.Kan detta vara riktigt?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En privat arbetsgivare har rätt att uppställa de krav som hen anser krävs för jobbet. Om hen därför anser att det krävs körkort på manuell växellåda för tjänsten så har denne möjlighet att ställa det kravet i en jobbannons. Däremot behöver det inte medföra att tidigare arbetstagare med körkort för automat förlorar sina tjänster. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skadeståndsskyldig för hund

2018-03-05 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej!Vår hund sprang för några dagar fram till grannens hundar för att hälsa, men det slutade med att hundarna rök ihop. Jag sa att om någon av hundarna skadades så får de höra av sig, och den andre hundägaren sa på plats att det verkade lugnt.3 dagar senare går vi en promenad ihop med grannen så att hundarna får hälsa, och allt verkar okej. Men idag får vi ett samtal av ägaren att den ena hunden hade fått ett sår på svansen och att de nu kommer uppsöka veterinär som de menar på att vi måste stå för.Kan de komma 5-6 dagar senare och kräva det? Vi har ju ingen aning om den skadan uppkommit av något annat nu under dessa dagar...Tacksam för svar!
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till hundar har en hundägare ett strikt skadeståndsansvar, innebärande att ägaren ska ersätta en skada oavsett om ägaren farit vårdslös eller inte. lagen om tillsyn över hundar och katter 19 §. En sådan skada grundas på skadeståndslagen och förutsätter att den skadelidande har lidit person- eller sakskada. Djur kategoriseras enligt svensk rätt som "sak" och en sådan skada skulle därför betecknas som sakskada. Skadeståndet ska, precis som i gällande fall, begäras direkt av hundägaren. Vägrar du däremot betala måste skadelidande vända sig till tingsrätten som får avgöra saken. De är då upp till tingsrätten att bedöma saken.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Sambors gemensamma bohag då en avlider

2018-04-07 i Sambo
FRÅGA |Hej,Jag har en sambo, vars far relativt så nyligen gick bort. Enligt de lagar som jag har hittat och läst, så kommer min "svärfars" sambo att få allt det som räknas till det gemensamma bohaget, då det inte kommer upp i summan om två basbelopp.Dock, så sa nu min avlidne "svärfars" sambo, att hennes sambos barn var skyldig henne ca 30 000 SEK som kompensation. Efter att hon räknat ut värdet på det gemensamma bohaget. Kan detta verkligen stämma? Hon får i praktiken alla "grejor" som de använda/köpte gemensamt, sedan ska hon kräva barnen till hennes avlidne sambo på ytterligare 30 000 SEK som kompensation..(?)Ursäkta om jag använt fel uttryck, då jag inte är van att behandla liknande frågor. Tack på förhand!
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till sambor så är sambornas gemensamma bostad och bohag samboegendom, såvida egendomen köpts för gemensam användning. (3 § Sambolagen). Det är alltså endast detta som ska delas mellan samborna vid den enas död. Jag är inte helt säker på att jag förstår vad du menar med "kompensation", men jag chansar på att din "svärfars" sambo anser att denna har gjort större utlägg för bostad och bohag och därför ska ha ersättning den avlidnes barn. Detta stämmer dock inte, utan barnen har ingen skyldighet att betala sambon såvida det inte rör sig om ett lån till barnen. Har din "svärfars" sambo gett ett lån till sin sambos barn så krävs självklart dock att hon kan visa detta.Hoppas att du fick viss vägledning!

Vad gäller vid muntlig anställning beträffande uppsägning

2018-04-07 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Jag fick ett jobb den 16 mars, men fick genast varningens finger redan första veckan hur saker och ting går till där. Det handlar bl.a om avtal och schema. Efter att ha tjatat på ett avtal i 3 veckor men med massa bortförklaringar fick jag nog och valde att säga upp mig. Igår sa han att jag var fast i alla fall en månad och jag frågade hur jag kunde vara det utan avtal, och han förklarade att ett muntligt avtal är gjort. Och det kan inte jag hålla med om. Han sa att jag skulle ringa skatteverket (?) om jag inte litade på honom. Det hör till saken att jag inte har suttit ner tillsammans med honom en enda gång och varken pratat om lön, schema eller något som har med min anställning att göra. Han menar på att det muntliga avtalet skulle skett på min intervju (då jag inte ens visste att jag skulle få jobbet?). Kan det här stämma? Jag är fruktansvärt upprörd och är fast i något som jag mår väldigt väldigt dåligt över. Med vänliga hälsningar
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beträffande avtal gäller generellt att muntliga avtal är lika bindande som skriftliga (1 § AvtL). I Sverige gäller principen om anbud och accept och genom att acceptera att börja arbeta skulle jag säga att det är ett bindande avtal per definition . Däremot verkar ni inte ha diskuterat uppsägningstid och liknande materiellt och du är därför inte bunden till att fortsätta tjänsten en månad ytterligare om ni inte kommit fram till vilken uppsägningstid som gäller.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Lagval svensk medborgare boende i Australien

2018-04-07 i Alla Frågor
FRÅGA |Om en svensk medborgare bosatt i Australien hela sitt yrkesverksamma liv avlider, gäller svensk eller australisk lag?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagvalet styrs utifrån var den avlidne anses ha hemvist vid sin död (Art. 21 SuccF). Om personen i fråga har arbetat och bott i Australien under hela sitt liv talar detta för att personen har hemvist i Australien, varpå australisk lag ska tillämpas. Dock kan eventuella faktorer, såsom att den avlidne har svenskt medborgarskap, har bott många år i Sverige, har familj och egendom i Sverige och liknande tala för att svensk lag ska tillämpas. Det är med andra ord samtliga faktorer som ska vägas ihop, men om personen under större delen av sitt liv bott i Australien är det alltså australisk lag som ska tillämpas.Vill du läsa mer i SuccF finner du den här: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0650Hoppas att du fick lite vägledning!

Barn under föräldrars skilsmässa - skyldigheter till samarbete

2018-03-05 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag ligger i skilsmässa och vi har vår gemensamma son varannan vecka med lämning söndagar. Hon påstår nu att enligt socialen får han inte lämnas senare än 18:00 ( sängdags 20:00) . Jag tror inte detta stämmer men vad gäller ? M v h Marcus Petersen
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till barns rättigheter så ska barnets bästa alltid tillgodoses, 6 kap 2 § Föräldrabalken. Barnets bästa brukar innebära gemensam vårdnad av föräldrarna och att föräldrarna visar sig samarbetsvilliga emot den andra parten. Lagen reglerar inga specifika tider, men att föräldrarna visar att de är samarbetsvilliga i frågor gällande barnet. Jag föreslår att du ringer socialtjänsten för att få lite råd och riktlinjer för hur ett gott samarbete ska gå till.Lycka till och hoppas att du fick svar på din fråga!