Preskriptionstid för dold samäganderätt (sambor)

2018-03-05 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag levde ihop med en man som sambo 2001-2010 Vi har ett gemensamt barn.Vi köpte ett hus 2001 som jag forfarande bor i , jag stod dock som ensam ägare då han ej fick lån för han hade stora skulder.Han flyttade och vi delade på bolaget och jag bodde kvar, det var inga diskussioner alls.Förrens nu! Jag har gift mig med en ny man precis och nu har plötsligt mitt ex börjat hävda att jag är skyldig honom pengar för ett tak som blev lagt på huset medans han bodde kvar. Men det var en gåva från hans far.Jag undrar vad han kan komma med för anspråk efter så många år? Mvh
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för sambor finner du i sambolagen (2003:376). Huvudregeln är 8 § - att begäran grundat i bodelning måste framföras inom ett år efter samborelationen upphörde. Dock finns det som kallas "dold samäganderätt" för sambor innebärande att den andre sambon kan ha rätt till halva värdet av halva bostaden. Detta kräver dock att bostaden införskaffades för gemensamt bruk och att den andra sambon kom med ett ekonomiskt bidrag. Då presumeras gemensam partsavsikt till att bostaden skulle ägas tillsammans. Den andra sambon (den dolde ägaren) har då fortfarande ett anspråk mot den öppne ägaren på att bli insatt som ägare och ett sådant äganderättsanspråk preskriberas inte. Ett sådant anspråk kräver att din tidigare sambo väcker talan i domstol.Sammanfattningsvis så är det alltså inte försent för honom att väcka talan om att dold samäganderätt skulle föreligga, men detta kräver som sagt att han kan bevisa att han skjutit in pengar genom ekonomiskt bidrag (samt att syftet var att köpa bostaden gemensamt) och det är han som har bevisbördan att visa att så är fallet. Om du vill läsa mer om dold samäganderätt för sambor så tar Högsta domstolen upp frågan i NJA 2008 s. 826.Jag hoppas att du fick viss ledning i frågan!Lycka till!

Skillnad snatteri och bedrägeri?

2018-03-05 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej, fick precis ett samtal från polisen,dom sa vad som jag gjorde var bedrägeri och inte snatteri. Summan va ck87kr. Och jag det va bedrägeri och jag erkände allt. Men jag undrar om man får fängelse för sån liten summa eller får man bara böter? Eller samhällstjänst? Fick 2300kr böter när dom trodde att det va snatteri men det är inte snatteri längre och det är bedrägeri?får man mindre eller mer,är 18 år och det va första gången
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som skiljer snatteri och bedrägeri är egentligen hur man rubricerar brottet. För att man ska anses skyldig till ett brott måste man "uppfylla" vissa krav i paragrafen - exempelvis för brottet bedrägeri ska personen ha försökt vilseleda någon (och lyckats med detta) till att handla på ett visst sätt/eller inte handla på ett visst sätt, som då har medfört att personen som blivit vilseledd har lidit skada (dvs förlorat pengar) och den som vilseledde ska ha tjänat på det (se 9 kap 1 § Brottsbalken). Däremot snatteri innebär att man olovligen har tagit något från någon annan för att behålla det och det ska ha inneburit skada för personen som blev bestulen (8 kap 1 § Brottsbalken). Kortfattat innebär det alltså vilka olika "krav" som står i paragrafen som resulterar i vilket brott som har begåtts. Tar man exempelvis en sak från en butik kommer detta kategoriseras som snatteri, men använder man någon annans bankkort och köper saker blir det bedrägeriEftersom det rör sig om en såpass låg summa kommer det bli ringa bedrägeri, för vilket man kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap 2 § Brottsbalken). Med tanke på din låga ålder kommer straffet med största sannolikhet stanna vid böter.Hoppas att du fick viss ledning i dina frågor!

Fri rörlighet EU sambo

2018-02-14 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag är svensk medborgare och min spansk pojkvän skulle flytta till Sverige. Jag har fråga om den fria rörligheten inom EU : om jag bor med honom i Spanien i sex månader- alltså vi båda är folkbokförd eller registrerad i samma adress där i spanien - då om vi flyttar till Sverige efter sex månader kan han få svensk personummer om vi ansöker? Det är räcker att vi är registrerade under samma adress eller måste jag vara aktivt där i spanien (till exempel arbetssökande, student osv.) Tack för hjälpen!
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en närstående EU-medborgare ska få uppehållsrätt i Sverige genom att ni varit sambor ska en ansökan hos Migrationsverket göras. Detta kan ske direkt via deras hemsida. Du bör i din ansökan skicka med exempelvis hyreskontrakt eller folkbokföringsbevis som visar att ni bott tillsammans omedelbart innan ni flyttade till Sverige. I ansökan bör ni föra fram att ni är socialt och känslomässigt beroende av varandra och att det är därför ni nu inte vill leva åtskilda. Inga krav finns på att du ska ha varit aktiv på något sätt i Spanien. Svenskt personnummer får man av Skatteverket efter att ha folkbokfört sig här. Det som jag har beskrivit hittills är den fria rörligheten för EU-medborgare beträffande uppehållstillstånd för närstående i Sverige. Därutöver finns fri rörlighet för arbetstagare inom som inte är anknutet till dig som sambo, utan till personen i fråga. Detta innebär kortfattat att alla medborgare har rätt att utöva den fria rörligheten genom att jobba i EU-land såsom Sverige och med detta kommer också rätten att kvarstanna i Sverige. Om din pojkvän inte hittat ett jobb i Sverige än, kan han registrera sig som arbetssökande i Sverige och kan han då visa att han har en ärlig chans att få jobb i Sverige innebär detta också att han har rätt att uppehålla sig här.Lycka till och hoppas att jag bringade lite mer klarhet i er situation!

Nekad umgänge vid gemensam vårdnad av barn

2018-02-14 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, har ett problem med ett ex som vägrar att lämna över min dotter när jag är pappaledig. Bakgrunden är följande: Min dotter har inte fått någon dagisplats vilket har lett till att jag har fått ta pappaledig från mitt arbete för att vara hemma med henne eftersom mitt ex inte har mammadagar kvar och hon då skulle få säga upp sig. Problemet är att när dagen kommer som hon ska överlämna dottern struntar i att överlämna henne till mig eftersom hon ska vara hemma med henne för att hon är sjuk säger hon eller så svarar hon inte alls på telefon. Hon har gjort på detta sätt flera gånger vilket leder till att jag ej får träffa flickan, ej får någon ersättning för pappaledighet eftersom hon har flickan och jag ej kan arbeta eftersom min arbetsgivare har en bokad vikarie ( arbetar som lärare ). Vad har jag för rättigheter?, kan hon hålla på på detta sätt.kan tilläga att vi har gemensam vårdnad om flickan.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 6 kap 2 § föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut gällande barnet. Stor vikt ska tillmätas att barnet har en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Utgångspunkten i svensk rätt för barnets bästa anses generellt vara att föräldrarna har gemensam vårdnad. Att ditt ex nekar dig umgänge med ditt barn strider med andra ord mot lagstiftningens syfte om barnets behov av en god relation till båda föräldrarna. Vid en eventuell tvist om vårdnad bedömer domstolen föräldrarnas samarbetsvilja och ditt ex agerande talar till hennes nackdel när det kommer till samarbete. Om du pratar med ditt ex och hon fortfarande inte visar vilja att samarbeta gällande ert gemensamma barn föreslår jag att du kontaktar en familjejurist som kan hjälpa dig vidare.Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning!.

Betala semesterersättning en gång i månaden eller en gång om året?

2018-03-05 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Vi har tre stycken timanställda, de har börjat hos oss under hösten 2017. Hur gör vi med semesterersättning? Vi vet inte vad deras årsinkomst blir, kan vi betala ut 12% varje månad? Eller vänta tills de arbetat ett år och då betala ut det i en klumpsumma? Om de får betalat ut 12% i semesterlön ska vi betala ut lön när de har semester? I så fall hur beräknar man det då de vissa veckor jobbar kanske 40 tim och andra veckor typ 25 tim.Med vänlig hälsningBenita Oliv
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går att göra båda delar - betala ut 12 % av den totala lönen varje månad, alternativt betala en gång om året. Lagen uppställer inga särskilda krav på själva förfarandet. Nej, du har ingen skyldighet att betala semesterlön, eftersom de 12 %:en är istället för betald semester. Det kan vara en god idé att anställa en person med ekonomisk kunskap, såsom en revisor eller ekonomiassistent om du behöver hjälp med hur löneutbetalning och liknande går till.Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Ge bort enskild egendom

2018-02-14 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag har fått svar på frågan när det gäller egendom men kan jag som gåva ge bort pengar som jag ärvt som enskild egendom? Enligt en dom i HD har jag bara rätt att ge bort 25 % av beloppet. Eller har jag fel?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det är din enskilda egendom föreligger generellt sett inget hinder för dig att ge bort pengarna. Det är svårt att veta på vilken grund HD i den dom du läst dömt att personen i målet endast fick ge bort 25 % av summan. Vad jag kan tänka mig är att det exempelvis var att personen som ville ge bort egendomen själv hade fått denna genom gåvobrev med ett sorts förbehåll, vilket inte är helt ovanligt. Sådana förbehåll kan exempelvis innebära att gåvan inte får överlåta egendomen fritt eller endast till specifika personer. Ett sådant gåvoavtal är i så fall bindande. En annan anledning till att du eventuellt inte får ge bort hela summan är ifall du har bröstarvingar i livet, då de har rätt att ärva halva arvslotten. Ger du i sådant fall ändå bort pengarna och kan det hända att den bortgivna egendomen kan återbäras för att bröstarvingen ska få ut sin laglott.Jag hoppas att du fick viss ledning i ditt fall!Lycka till!

Sambo rätt till hyresrätt?

2018-02-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min dotter har ett hyreskontrakt. Hennes partner kommer att flytta in som sambo efter sommaren. Kan de träffa ett bindande avtal som innebär att hon i händelse av separation ska ha kvar lägenheten och att han ska flytta ut?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din dotter väljer att stå kvar ensam på kontraktet till hyresrätten är det hon som behåller denna vid en eventuell separation. Vad som ingår i en bodelning mellan sambor är endast den bostad (inte hyresrätt eftersom man inte kan äga en sådan) och bohag som köpts för gemensamt bruk efter att man flyttat samman. Med andra ord kommer de möbler de gemensamt inhandlat till lägenheten i syfte att användas tillsammans att ingå i en bodelning, varför det kan vara bra att skriva ett samboavtal som reglerar vem som har rätt till de olika möblerna vid ett eventuellt uppbrott. Vill de upprätta ett sådant samboavtal krävs att de upprättar ett sådant avtal skriftligt och att båda undertecknar detta.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vårdslöshet i trafik - köra påverkad?

2018-02-14 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej ! Jag Kommer att Bli Nerkallad Till Ett Polisförhör Angående Vårdlöshet i Trafik ! Det som hände var att Pillade på Instrumentpanelen , och Körde In i Framförande Bil I en Trafikkö ( Kofängarna gick emot ) ; Ingen skada på Någon av Bilarna . Polisen Var Snabbt på Plats : Det dom Gjorde var att Köra mig Till sjukhuset Lämna Urin o Blodprov ! Har Fått Utskrivet Narkotikaklassade Sömntabletter av Läkare , Det Jag Gjorde tog Bägge Två Preparaten plus Överdoserat ; Förbjuder Mig bara att Köra När Jag Är Påverkad , finns det Någon chans att Klara sig från detta ? För det finns väl Gränsvärden för Dom aktiva substanserna ? Och Måste Väl gå efter Dessa ! Otydlig lagen där Förbjuder dig Bara När du Är påverkad , vad ska man Hävda Vid en eventuell Rättegång ?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdslöshet i trafik, 1 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL), hänger egentligen inte samman med om en person har varit påverkad eller inte, utan hänför sig till om en vägtrafikant brustit i väsentlig mån i omsorg och varsamhet, vilket i sin tur har medfört en trafikolycka. Kortfattat innebär det att vägtrafikanten gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande. Exempel enligt förarbetena till lagen av medvetet risktagande är att vägtrafikanten kör bil i uttröttat tillstånd, gör trafikfarliga omkörningar eller andra former av körningar som medför en trafikfarlig situation. I din situation rör det sig troligtvis om ett medvetet risktagande, eftersom du satt dig i bilen och kört trots att du hade vetskap om att det innebar en risk att köra bil efter att ha tagit sömntabletter.Vad som kan vara bra att veta är att om du kommer att bli åtalad för vårdslöshet i trafik är det åklagaren som ska bevisa att du varit vårdslös. Hoppas att du fick svar på din fråga!