Ogiltig frånvaro

2019-09-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag kom 6 minuter försent till min lektion. Men min lärare gav mig 1,5 timmes ogiltig frånvaro? Får hon göra såhär? (Jag går i 1an)
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan endast konstatera att det du beskriver att din lärare har gjort, inte är brottsligt. Din lärare har inte gjort något olagligt enligt svensk lag. Det hon har gjort kan dock vara fel enligt skolan och därmed skulle jag råda dig att berätta om detta för någon annan på skolan, t.ex. rektorn.Vänligen,

Fel i byggarbeten, vad gör jag nu?

2019-09-30 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej! Jag vill anmäla en byggherre (byggföretaget) då han vägrar ta något ansvar och åtgärda byggfel i vårt nybyggda hus! Huset är 3 år gammalt och besiktningen bekräftar att det är ett byggfel. Vilka alternativ har vi och hur går sånt till?
Claudia Lienert |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nu när du upptäckt fel i byggarbetet så är det första du ska göra att reklamera felen till den som utfört arbetet. Vid reklamationen bör du förklara noggrant för den som utfört arbetet vilka fel du upptäckt och varför du anser din upptäckt att vara fel. Jag vet inte om du har gjort en reklamation än, då du inte skriver något om det i din fråga. Har du inte reklamerat felen så bör du göra det på en gång.I din fråga skriver du också att en besiktningsman har bekräftat byggfelen. Detta bör du också berätta för den som utfört arbetet. Byggherren (byggföretaget) bör då åtgärda felen. Vill byggherren (byggföretaget) inte åtgärda felen så skulle jag rekommendera dig att vända dig till den Allmänna Reklamationsnämnden, med ditt protokoll från besiktningsmannen. Allmänna Reklamationsnämnden kommer då att komma med ett förslag på hur tvisten, mellan dig och byggherren (byggföretaget), kan lösas. Följer inte byggherren (byggföretaget) den Allmänna Reklamationsnämndens råd så skulle jag råda dig att vända dig till en domstol. Vänligen,

Påverkar fortkörningsböter gallringstiden?

2019-09-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag har dessvärre hamnat i belastningsregistret och detta kommer försvinna om 5 år. Nu hamnade jag i fartkontroll och fick 2400 kr i böter. Påverkar detta straff tiden om förlängning av gallring?
Claudia Lienert |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppgifter som förs in i belastningsregistret finns kvar där en viss tid. Hur länge uppgiften finns kvar i registret beror på påföljden som man har fått och eventuella efterkommande straff.I din fråga skriver du att du din uppgift i belastningsregistret kommer att försvinna om 5 år. Och nu efter det tidigare straffet, så har du fått fortkörningsböter. I normala fall så försvinner inte den gamla uppgiften (det gamla straffet) förrän den nya uppgiften (senast tilldelade straffet) gallras bort, men penningböter är undantagna från denna regel. Detta innebär att fortkörningsböter inte påverkar gallringstiden för andra uppgifter. Ditt nya straff påverkar därmed inte gallringstiden för ditt tidigare straff. Tiden för det tidigare straffet kommer inte att förlängas.Vänligen,

Får en arbetsgivare drogtesta sina anställda?

2019-08-30 i Övrigt
FRÅGA |Har företagen i sin policy rätt till drogtest vid anställning?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Detta är en knepig fråga, eftersom det kan vara tillåtet i vissa fall och i andra fall så kan det vara otillåtet.Arbetsgivaren kan drogtesta sina anställda om arbetsgivaren har ett skäl för det. Ett exempel på ett sådant skäl kan vara arbetsplatsens säkerhet.Det finns inte heller någon lag som säger när en arbetsgivare får utfärda drogtester, man brukar istället följa Arbetsdomstolens domar.Företag kan alltså ha rätt till drogtest vid en anställning, men inte alltid. Det beror helt enkelt på.Vänligen,

Underskrift vid mottagande av paket

2019-09-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag skulle få ett paket från Schenker med hemleverans. Dom ringde mig för att se om jag va hemma och sa att dom skulle komma om en stund. När han sen kommer med mitt paket säger han att han har skött underskriften redan, för att han är på väg hem. Jag måste ju skriva under. Har han då förfalskat min underskrift? Det är väl olagligt?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man tar emot ett paket från Schenker vid hemleverans så ska den som tar emot paketet skriva under en blankett. Detta gör Schenker för att bekräfta att mottagaren har tagit emot paketet. Chauffören får inte och ska inte enligt Schenkers regler skriva under blanketten istället för mottagaren. Om det är så att han skrev under blanketten med ditt namn och förfalskat din underskrift så är han gjort något olagligt. Det kan dock vara så att han skrev under blanketten med sitt namn, och då har han inte förfalskat din underskrift eller gjort något olagligt. Han kan däremot ha begått fel i sina arbetsuppgifter. Vill du kontrollera detta så skulle jag råda dig att kontakta Schenker och fråga dem om vems underskrift som finns på blanketten.Vänligen,

Betänketid vid skilsmässa av vårdnadshavare till familjehemsplacerade barn

2019-09-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, vi är vårdnadshavare till två familjehemsplacerade barn (10 och 12 år). Om vi skiljer oss, har vi betänketid då?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni har vårdnaden över barnen krävs betänketid. Det spelar ingen roll att barnen är familjehemsplacerade barn. Se 5 kap. 1 § i äktenskapsbalken (1987:230).Vänligen,

Gäller hot/våld mot tjänsteman även räddningstjänstpersonal?

2019-08-30 i Övriga brott
FRÅGA |Gäller hot/våld mot tjänsteman även räddningstjänstpersonal?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan aktualiserar brottet hot eller tjänst mot tjänsteman, som återfinns i 17 kap. 1 § Brottsbalken (1962:700).Brottet hot eller våld mot tjänsteman gäller även räddningstjänstpersonal, om våldet eller hotet föregriper sig på tjänstemannen i hans eller hennes myndighetsutövning. Eller för att tvinga tjänstemannen till eller hindra honom eller henne från en åtgärd i myndighetsutövningen eller för att hämnas för en sådan åtgärd.Svaret på din fråga är alltså att, ja det är möjligt att brottet hot eller våld mot tjänsteman även omfattar räddningstjänstpersonal.Vänligen,

Får man vara anonym i ett polisförhör?

2019-08-30 i Polis
FRÅGA |Hej! Om man blir inkallad till ett förhör, kan man då vara anonym i förhöret?
Claudia Lienert |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det handlar om polisförhör.Det finns inget rättsligt stöd för en myndighet, såsom polisen, att garantera en uppgiftslämnare anonymitetsskydd. Tvärtom så kan polisen vara skyldig att föra anteckningar om den som lämnat information i ett ärende. Polisen har det vill säga en långtgående dokumentationsplikt. Anonymitet kan därmed inte garanteras.Vänligen,