Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?

2020-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag har köpt en mobiltelefon och använt den i en vecka. Batterihälsan har redan gått ner och mobilen blir jätte varm. Jag har varit hos företaget där den är köpt som säger att de kan skicka in mobilen till en verkstad som ska kolla om det är något fel på produkten, men att jag måste stå för en kostnad som täcker verkstadens arbete om det visar sig att det inte är fel på mobilen. Kan de verkligen kräva detta?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det är faktiskt tillåtet att ta ut en undersökningsavgift, i vissa fallDin fråga regleras inte direkt i lag, men bland annat Konsumentverket har uttalat att det är tillåtet att ta ut en undersökningsavgift i vissa fall.För att det ska vara tillåtet krävs dels att du som konsument blir upplyst om detta innan felundersökningen av din mobil genomförs, dels att kostnaden för undersökningen motsvarar de faktiska kostnader bolaget har haft för att felsöka din mobil.Läs mer om vad en jurist på Konsumentverket sagt i frågan via följande länk: https://www.radron.se/artiklar/du-betalar---trots-garanti-/.Du ingår ett avtal om en tjänst under vissa villkorDu ingår således ett avtal om felundersökning med bolaget. Företaget förklarar att de kan erbjuda dig en tjänst, som du endast behöver betala för om det inte är något ursprungligt fel på mobilen som ska täckas av företagets garanti.Om det är så som du säger att din mobil bara efter en vecka tappar batteri ovanligt fort och blir överhettad, och det inte beror på att du eller någon annan hanterat mobilen felaktigt, utan att det är ett ursprungligt fel, så bör du inte vara orolig för att bli debiterad.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och att din mobil snart fungerar normalt igen.Trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Kan jag bli inlasad om jag har ett nystartsjobb?

2020-06-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Kan man bli inlasad om man har nystartsjobb. Min arbetsgivare säger att nystartsjobb är ett lönebidrag så de kan man ej, jag hävdar motsatsen.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör inlasning kommer vi kika närmare på anställningsskyddslagen (LAS).Du har rätt, nystartsjobb omfattas av inlasningsreglernaNystartsjobb är ingen egen anställningsform, utan en skattesubvention. Du behöver fortfarande bli anställd i en anställningsform erkänd av anställningsskyddslagen.Huvudregeln är tillsvidareanställning (4 § LAS). Det kan även vara tal om en tidsbegränsad anställning, det vill säga allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning eller om du fyllt 67 år, en särskild tidsbegränsad anställning (5 § LAS).Se även Arbetsförmedlingens förklaring att nystartsjobb inte är en egen anställningsform. Den finns tillgänglig via https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/nystartsjobb/nystartsjobb---sa-gar-det-till.Du blir således "inlasad" om du haft en allmän visstidsanställning i mer än antingen sammanlagt två år under en femårsperiod, eller under en period då du haft tidsbegränsade anställningar i form av en allmän visstidsanställning, ett vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra. Även ett vikariat övergår i en tillsvidareanställning om du varit anställd som vikarie hos arbetsgivaren i mer än sammanlagt två år under en femårsperiod. Detta gäller alltså alldeles oavsett om det är ett nystartsjobb (5a § LAS).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och håller tummarna för att du snart är fast anställd!Med vänliga hälsningar,

Kan jag säga upp en sommarjobbare som vägrar att jobba?

2020-06-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag har en sommarjobbare som har en visstidsanställning som inte sköter sig på sitt jobb. När han får en arbetsuppgift så gör han den inte klart eller inte alls, och går sedan iväg och pratar med sina kompisar som är på samma jobb. Dagen innan midsommarafton i år 2020 så satt han och två sommarjobbare till ute nästan hela dagen och jobbade nästintill ingenting, vilket även arbetsledaren var och sa till dom men dom struntade i henne. Arbetsledaren har även fått "jaga" efter honom då han bara försvinner från sin plats och är någon helt annanstans.Jag undrar, då det inte finns möjlighet för omplacering, vad jag ska göra som arbetsgivare i denna situation? Han har fått varningar av arbetsledaren och även mig, men det fortsätter.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag börja med att beklaga situationen du hamnat i, tråkigt att den anställde inte tar ansvar för sitt arbete.Tillämplig lagVi kommer att kika närmare på anställningsskyddslagen (LAS).Åtminstone saklig grund för uppsägningDet du beskriver är arbetsvägran. Den anställde har, trots flera varningar, fortsatt att missköta sitt arbete och utför inte sina arbetsuppgifter eller utför dem på ett undermåligt sätt. Det utgör saklig grund för uppsägning, åtminstone om vi kan utgå ifrån att du inte ger sommarjobbaren några oresonliga arbetsuppgifter, men det antar jag inte vara fallet här (7 § första stycket LAS).Du uppger också att möjlighet till omplacering inte finns, varför din omplaceringsskyldighet ska anses vara uppfylld (7 § andra stycket LAS).Du som arbetsgivare kan således, om du inte önskar ha personen fortsatt anställd i ditt bolag, säga upp den anställde. Tänk däremot på att du fortfarande måste iaktta uppsägningstid och fortsätta att betala ut lön till dess att denna gått ut och anställningen slutligen upphört, även om du arbetsbefriar personen.Kan utgöra grund för avsked, men tveksamtOm arbetsvägran är tillräckligt allvarlig, så kan du ha rätt att avskeda personen ifråga, i vilket fall den anställde är tvungen att gå på dagen, utan uppsägningstid och fortsatt lön, men avsked kommer bara ifråga i de allra mest allvarliga fallen, exempelvis vid stöld från arbetsplatsen, varför det är tveksamt i det här fallet (18 § LAS).Då den anställde trots allt dyker upp på jobbet, och utför sina arbetsuppgifter ibland, samtidigt som personen, med tanke på att han eller hon är sommaranställd, förmodligen inte varit anställd i bolaget särskilt länge, så bedömer jag det som osannolikt att domstolen skulle finna arbetsvägran så allvarlig att den uppfyller det stränga kravet för avsked. Om det fortsätter eller förvärras, så kan däremot bedömningen bli en annan (jfr. AD 2017:49).Mina rådPå grund av att en rättslig process tar lång tid och kostar mycket pengar, så vill du undvika en sådan, varför mitt första råd är att sätta dig ned med den anställde och ta ett ordentligt snack med denne, och förklara att det faktiskt kan bli relevant med en uppsägning, om personen ifråga inte börjar sköta sitt jobb.Om den anställde visar sig ovillig att lyssna på dig, eller fortsätter missköta sig, så är mitt råd att du säger upp personen ifråga. Om arbetsvägran fortsätter eller förvärras kan det som sagt bli tal om avsked, men då bör du kalla till förhandling med eventuellt fackförbund, eftersom det kan stå dig väldigt dyrt i form av en rättslig process och skadestånd, om tvist uppstår och domstolen anser att du inte haft laga grund för avsked.Slutligen vill jag önska dig en trevlig kväll, och hoppas att det löser sig för dig!Med vänliga hälsningar,

Är det hyresvärden eller hyresgästen som byter ut tätningar i hyresrättens fönster?

2020-05-26 i Hyresrätt
FRÅGA |Bor i en hyresrätt- vem ska täta om mina fönster? Jag är rädd för att det krävs av mig, även om värden tillhandahåller materialet?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till LawlineTillämplig lagVi kommer att kika närmare på den så kallade "hyreslagen" i 12 kapitlet jordabalken (JB).Hyresvärden ska utföra nödvändiga reparationer och underhållDet åligger hyresvärden att utföra alla sedvanliga reparationer och underhåll som krävs för att hyresrätten ska vara fullt brukbar som bostad. Tätningar slits med tiden och behöver bytas ut, men även om hyresvärden ansvarar för fönstren, så ansvar hyresgästen vanligtvis för exempelvis tätningar (12 kap. 15 andra stycket första momentet JB).Hyresvärdens plikt kan dessutom avtalas bort genom avtal under vissa förutsättningar, och genom att snabbt ha kollat runt lite i olika hyresrättsföreningars avtal verkar ett fönsters innerbåge och tätlist många gånger avtalas bort och ligga på just hyresgästen själv att se över och byta ut vid behov (12 kap. 15 § andra stycket andra momentet JB).Ett mer exakt svar kan jag tyvärr inte ge. Du får helt enkelt höra av dig till hyresvärden/föreningen och vad se vad som gäller.Mina rekommendationerPrimärt vill jag råda dig att se över de avtal du skrivit under med koppling till hyresrätten och kolla vad som gäller.Sekundärt kan du höra av dig till hyresvärden, kanske kan hyresvärden vara snäll och hjälpa dig med detta ändå, även om det skulle vara så att det inte ankommer på hyresvärden att göra det, om du inte vill eller kan göra det själv.Hur som helst önskar jag att det löser sig för dig, och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar,

Kan jag få hjälp med bostad eller boende efter utmätning av bostad?

2020-06-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej ska utmätas vart vänder man sig gör att få bostadJsg blir skuldfri när fogden har sålt
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör var du kan och bör vända dig för att få boende efter utmätning kommer vi kika närmare på socialtjänstlagen (SoL) och relevanta rättsfall.Hur jag uppfattar din frågaJag uppfattar din fråga som att din egendom, inklusive bostad, snart kommer att utmätas, varför du behöver hjälp med bostad eller boende.Du bör vända dig till socialkontoret i din stadsdelSocialtjänsten kan under vissa särskilda omständigheter hjälpa dig med bostad eller tillfälligt boende, om du själv har stora svårigheter med att skaffa bostad eller boende, men ansvaret ligger ändå ytterst på dig att lösa din situation (2 kap. 1 § socialtjänstlagen).Det finns nämligen ingen ovillkorlig rätt till hjälp med bostad eller boende, även om du är bostadslös, men du kan ansöka om bistånd (4 kap. 1 § SoL).Krav för rätt till bistånd i form av bostadDet krav som uppställts i praxis för rätt till bistånd i form av bostad är att du ska ha särskilda svårigheter att på egen hand tillgodose ditt behov av bostad genom att tillhöra en särskilt utsatt grupp, men vad som avses med detta eller särskilda svårigheter preciseras inte närmare i domarna, utan här måste en prövning ske i varje enskilt fall, om kravet uppfylls eller inte, se (RÅ 1990 ref. 119 och RÅ 2004 ref. 130).Rätt till akut eller tillfälligt boende i vissa fallOm du befinner dig i akut behov av boende på grund av bostadslöshet, så har ett annat rättsfall slagit fast att du kan vara tvungen att nöja dig med ett boende med lägre standard under en övergångsperiod på cirka en vecka, men efter det ska du alltså erbjudas ett bättre boende, se (RÅ 1994 not 574).Detta boende avser främst ett korttidsboende, exempelvis ett rum på ett vandrarhem eller ett härbärge, men är inte tänkt att utgöra en permanent bostad.För att akut boende ska bli aktuellt har i domstolspraxis uttalats att du dels måste vara helt bostadslös, dels att det inte finns några alternativa lösningar, i vilket fall socialnämnden exempelvis kan se till att du får ett boende eller hjälper dig med kostnaden för ett lämpligt boende, se (Rå 1990 ref. 119).Utan att veta mer om din situation, så kan det däremot tänkas att du åtminstone kan få hjälp under en kortare period, om utmätningen skulle lämna dig helt och hållet utan tillgångar, samt att du helt saknar vänner och familj som kan erbjuda dig husrum och ett jobb som skulle kunna betala för en bostad.Väldigt stränga krav för biståndKraven för bistånd är i de båda fallen oerhört stränga, och det har exempelvis inte bedömts vara omöjligt ens för en person med skulder hos Kronofogdemyndigheten att hyra en bostad i andra hand eller ordna ett inneboendeavtal. Det är således inte säkert att du kan få hjälp med bostad eller boende, men en prövning kommer ske i det enskilda fallet.Några avslutande ordSituationen du befinner dig i är beklaglig, men förhoppningsvis löser det sig för dig snart.Kontakta som sagt Socialkontoret i din stadsdel, och ansök om bistånd. Hör dig även för bland eventuell familj och vänner om de kan hjälpa dig under en period. Se också över alla andra möjligheter du har att potentiellt få rätsida på situationen, eftersom det boende du får via socialen oftast endast är temporärt.Läs gärna också debattartikeln tillgänglig via https://www.svd.se/socialtjansten-gor-fel--hemlosa-har-ratt-till-hjalp om gällande rätt och hur kommunernas egna regelverk förhåller sig till den rätt som redogörs för i artikeln och som jag redogjort för ovan.Jag önskar dig lycka till i fortsättningen.Med vänliga hälsningar,

Kan jag sälja beslagtaget gods som återlämnats?

2020-06-29 i Polis
FRÅGA |Kan jag sälja beslagtaget gods som återlämnats?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, du bör som regel kunna sälja egendom som varit föremål för beslag, men återlämnatsDin fråga regleras inte uttryckligen i lagstiftning, men generellt och som huvudregel kan sägas att du har rätt att fritt förfoga över din egendom, exempelvis genom att sälja den.Om din egendom varit föremål för beslag hos polisen, men blivit återlämnad, och inte längre behövs i exempelvis en brottsutredning, så ser jag inga direkt tillämpliga legala hinder mot en försäljning, beroende på vad det är för gods givetvis.Är det ett vapen kan du inte sälja det hur som helst, men är det exempelvis en mobiltelefon, så ser jag inga problem med det. Det är trots allt din egendom.Mitt rådBaserat på den lilla information du gett mig, så är det svårt för mig att ge dig ett mer utförligt svar, men om du är osäker på om du får sälja det gods du fått återlämnat, så råder jag dig att höra av dig till Polismyndigheten för att säkerställa att det är tillåtet.Jag hoppas att det gjorde läget åtminstone lite klarare, och önskar dig en trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Vad händer om jag inte finns tillgänglig för arbete under hela uppsägningstiden?

2020-05-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan, jag är tillsvidare anställd på ett cafe sedan feb 2019. (Jobbat där sedan aug 2018). Jag har nu sagt upp mig pga annat arbete. Uppsägningstid har min chef alltid sagt 14 dagar men säger nu att hon alltid har haft fel så det är en månad. Jag ska börja nytt jobb 1 juni. Vad händer om jag inte jobbar ut hela Uppsägningstiden? Kan de straffa mig, vägra betala lön etc? Vänlig hälsning
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer kika närmare på anställningsskyddslagen (LAS).Uppsägningstiden får inte vara kortare än en månadLagen stadgar att en uppsägningstid inte får vara kortare än en månad, oavsett om det är arbetsgivaren eller arbetstagaren som säger upp avtalet (11 § första stycket LAS).Ett avtal som stadgar en kortare uppsägningstid än en månad är ogiltigt i det avseendet (2 § andra stycket LAS).Du måste respektera uppsägningstidenUnder uppsägningstiden måste du finnas tillgänglig för arbete till dess att din anställning slutligen upphört, även om du inte får några arbetsuppgifter (12 § LAS).Däremot kan din förra arbetsgivare arbetsbefria dig under hela eller del av tiden, vilket innebär att du inte behöver finnas tillgänglig för arbete, och att din förra arbetsgivare kan avräkna den lön som du får från ditt nya arbete, vilket innebär att om du har samma eller en högre lön på det nya stället, så får du ingen lön från din förra arbetsgivare (13 § LAS).Eventuellt kontraktsbrottOm din förra arbetsgivare vägrar att arbetsbefria dig, så riskerar du att göra dig skyldig till kontraktsbrott, om du inte finns tillgänglig under uppsägningstiden. Då kan skadestånd bli aktuellt, om din förra arbetsgivare väljer att gå vidare med ärendet.Mina rådOm din förra arbetsgivare nu vid upprepade tillfällen sagt att du har 14 dagars uppsägningstid, och ni varit överens om detta, så borde de åtminstone gå med på att arbetsbefria dig från och med då du ska börja jobba på din nya arbetsplats. Mitt råd är därför att du diskuterar den möjligheten med din förra arbetsgivare.Om du önskar vidare vägledning är ett råd alltid att vända sig till sitt fackförbund, förutsatt att du är medlem i ett sådant.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hoppas att det löser sig för dig!Med vänliga hälsningar,

Vad ska jag göra om jag misstänker att en person medvetet orsakar skador på min egendom?

2020-05-26 i Polis
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga det är så att någon har gjort åverkan på mitt hus och uthus.Det som jag upptäckte för några dagar sedan var att någon person har dragit bort och en brädaifrån mitt uthus. På mitt hus har någon borrat ett litet hål i en dörr en liten dörr som man kan öppnaså man kan kicka under grunden på huset. Någon har även borrat ett hål i grunde på huset ett litet hål med en borrmaskin och ett likande hål på mitt uthus. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra men jag misstänker vem detkan var som ligger bakom det hela. Det är så att jag tror att personen har blivit sur då jag tidigare förklarade för honom att när han skottar snö så vill jag ej att han ska skyffla snön så den rinner ner mot mitt uthus.Så jag har misstankar mot en person och dessa saker sker förmodligen på natten och när jag är borta.Tacksam för hjälp.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå det beskrivna rör sig om eventuella brott kikar vi närmare på brottsbalken (BrB).SkadegörelseHandlingarna som åsamkar skada på din egendom utgör skadegörelse (12 kap. 1 § BrB).Falsk angivelseDu bör vara försiktig med att dra för långtgående slutsatser av dina misstankar, eftersom du riskerar att göra dig skyldig till brottet falsk eller obefogad angivelse, om du skulle anmäla din granne med uppsåt att han ska bli fälld för brottet i domstol och det senare visar sig att grannen är oskyldig i dramat, men då krävs vanligtvis samtidigt att du hade större anledning att tro att grannen var oskyldig än skyldig (15 kap. 6 § BrB).Mina rådOm någon medvetet skadar din egendom bör du anmäla skadegörelsen till Polismyndigheten, som är skyldig att utreda alla brott.Mitt råd är däremot att vara försiktig med att ange någon såsom skyldig till brottet, om du inte är säker på att det är personen du anger som begått det.