Vad innebär efterarvsrätt?

2020-09-30 i Efterarv
FRÅGA |Detta är en följdfråga till frågan "Ärver jag och min bror vår ingifta faster om vår farbror går bort först och vår ingifta faster inte har några nära släktingar?", ställd och besvarad den 2020-09-29 i ARVSORDNING. https://lawline.se/answers/arver-jag-och-min-bror-var-ingifta-faster-om-var-farbror-gar-bort-forst-och-var-ingifta-faster-inte-har-nagra-nara-slaktingarFrågan har diskuterats i annat forum där vissa är av åsikten att farbrors legala arvingar har något som heter efterarvsrätt?En person nämner att dennes farfars brors änka nyligen gick bort (inget blodsband mellan personen och den farfaderns brors änka, med andra ord) och denne person fick ta del av arvet, trots att inget testamente fanns. Hur går det ihop?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.EfterarvsrättDet är mycket riktigt det du säger om att det finns något som heter efterarvsrätt. Jag ska förklara vad det innebär utifrån exemplet du nämner om en farfar (A), hans avlidna bror (B) och änkan (C) han då lämnat efter sig vid sin död.Eftersom B var gift gick all hans kvarlåtenskap till C i enlighet med 3 kap. 1 § ÄB. När sedan C dör kommer den "kvotdel" av hennes kvarlåtenskap som utgörs av det arv som hon erhöll från B att gå i efterarv till B:s arvingar, som exempelvis A och eventuella andra syskon. För att ta reda på hur mycket av C:s kvarlåtenskap som består av efterarv från B räknar man ut hur stor andel som arvet hon erhöll utgjorde i förhållande till den egendom som hon ägde vid hans bortgång. Exempel:B lämnar 500 000 kr efter sig. C har 100 000 kr själv, vilket innebär att hon med arvet har 600 000 kr, där fem sjättedelar består av B:s arv. När hon sedan går bort ska fem sjättedelar av hennes kvarlåtenskap ges i efterkrav till B:s arvingar.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och undrar du något annat är det bara att höra av dig!Vänligen

Orättvist behandlad av styrelsen i en samfällighetsförening

2020-09-30 i Föreningar
FRÅGA |Hej nyinflyttad i en samfällighet.Vid min inflytt var tomten framför huset (min egna samt samfällighetens) i mycket dåligt skick. Stenplattor låg på hela tomten (även samfällighetens mark) dock var det mest lerigt och ojämnt. Känndes inte bra att ha äldre personer på besök på det underlaget.På samfällighetens mark var buskarna i dåligt skick och det visade sig att tidigare ägare av mitt hus låtit plantera där samt även byggt en mur som står kvar.Jag har nu byggt en lös trall (alltså inte gjutit fast den) på marken och denna ligger även på en del av samfällighetens mark dock inte på någon yta som andra skulle tänkas använda då den ligger i anslutning till häcken/buskarna som skiljer tomten från resten av grönområdena i samfälligheten. Majoriteten av de andra i samfälligheten har byggt på detta sätt men då även gjutit fast altaner.Jag har nu fått kritik av styrelsen som hävdar att min trall inte är OK även om den är flyttbar (jag får ju ställa möbler osv där men inte en lös trall). Finns det något jag kan använda för att stödja min rätt att behålla min bebyggelse, antingen argumentet fastmonterat versus att denna är lös eller att alla i samfälligheten bör bemötas och hanteras på ett likvärdigt sätt?Utan denna trall kan jag inte bruka tomten på ett vettigt sätt samt insynen i huset gör det olidligt utan de lösa vindskydden som sitter i trallen. Tacksam för er input i denna fråga då styrelsen är på mig hela tiden.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Samfällighetslagen (SfL).Generella bestämmelserAlla beslut i en samfällighet ska ske av styrelsen i enlighet med lagen, stadgarna och föreningsstämmobeslut, 38 § SfL. Samfällighetsföreningens uppgift är sedan att tillgodose medlemmarnas gemensamma intressen, men även medlemmarnas enskilda intressen i en skälig omfattning, 19 § SfL. LikhetsprincipenDet finns något som heter likhetsprincipen, vilken innebär att medlemmar inte får behandlas olika om det inte finns sakliga skäl härför. Är det så att det inte finns några sakliga skäl varför just ditt trallgolv inte skulle vara accepterat medan de andras är det, så kan detta vara att betrakta som en överträdelse av likhetsprincipen. Viktigt att ta upp är dock att denna princip kan avtalas bort genom att skriva in det i stadgarna till samfällighetsföreningen. Du bör således undersöka om detta ha gjorts eller inte. Av vad du har beskrivit förstår jag det som att styrelsen är enig om att ditt trallgolv inte är OK. Ger de dig någon förklaring till varför den inte skulle vara okej och har du ifrågasatt det faktum att de övriga medlemmarna i samfälligheten har fastmonterade trallgolv på sina tomter? Det kan vara vettiga frågor till styrelsen för att få svar på om de har gjort en överträdelse av likhetsprincipen i detta fall. SlutsatsSvaret på din fråga är således att det finns en princip om att ingen medlem får behandlas sämre än någon annan om det inte finns ett godtagbart skäl härför. Kan styrelsen inte redogöra för ett sådant sakligt skäl kan du påtala att det strider mot likhetsprincipen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle det vara så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp i ärendet genom att anlita en jurist som hjälper dig är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig ett stort lycka till!Vänligen

Ett oskiftat dödsbo ingår i bodelningen

2020-08-31 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min ska skilja oss, vi har inte ansökt om detta ännu. Han har inte skiftat dödsboet efter sin mor som dog för 4 år sedan och där finns en insatslägenhet i detta. Han är skyldig mig pengar då jag tog ett lån för att han skulle kunna köpa en MC. Nu misstänker jag att han drar på att ordna med bank/lån för att betala mig etc . Min misstanke kommer även utav att jag under väldigt lång tid bett honom att föra över det kontrakt på hyreslägenheten som vi har på mig. Nu har han ändrat sin postadress till insatslägenheten men fortfarande inte fört över hyreslägenheten på mig. Jag har egentligen ingen tanke på att kräva rätt i denna men undrar nu om det är så att jag har rätt i denna?Det finns inget testamente eller liknande efter hans mor.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).Även oskiftat dödsbo ingår i bodelningenBodelningen utgår från de egendomsförhållanden som föreligger vid dagen då ansökning om skilsmässa sker. Det faktum att arvet ännu inte är skiftat innebär spelar ingen roll eftersom det anses förfallet i laglig mening den dagen då modern gick bort, 9 kap. 2 § ÄktB. Detta innebär att makens del i arvet räknas till hans egendom även om det ännu inte är skiftat och ska ingå i en framtida bodelning eftersom det inte finns något testamente eller gåvobrev som säger att egendomen ska räknas som hans "enskilda".Ni kan givetvis komma överens om att du ska få ta del av en mindre summa av arvet än vad du har rätt till om det är vad ni önskar, eftersom det råder avtalsfrihet för er. Handlingen som ska förrättas över bodelningen görs av er båda och ska sedan skrivas under av båda två, 9 kap. 5 § ÄktB. Vi kan givetvis hjälpa er med detta avtal.Är det så att du har några följdfrågor eller skulle behöva hjälp med bodelningen av en av våra jurister på byrån är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars hoppas jag att du fick svar på din fråga och önskar dig ett stort lycka till!Vänligen

Vad gör jag när jag inte får betalt?

2020-08-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej. Det är så här jag hjälpte en familj för dom hade dåligt med pengar och så och jag va snäll och ställde upp så dom fick nya mobiler och nu betalar dom inte jag ringde polisen men dom sa jag skulle vända mig till er.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Ansök om betalningsföreläggande hos KronofogdenOm du inte får betalt är mitt råd att du vänder dig till Kronofogden som då kommer skicka ut ett betalningsföreläggande till familjen som du hjälpt. Ansökan om ett betalningsföreläggande hittar du HÄR. Det kostar 300 kr att göra denna ansökan. Väljer familjen att bestrida detta betalningsföreläggande är tyvärr nästa steg att du måste ta det vidare till domstol, vilket kan komma att innebära höga rättegångskostnader. I domstolen måste du kunna bevisa att du har lånat dem pengar och att de inte har betalat tillbaka.Vill du har hjälp av en jurist i ärendet kan vi här på byrån hjälpa dig. Är du intresserad av det är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!Vänligen

Är en muntlig fördelning av arvet tillåtet?

2020-09-30 i Testamente
FRÅGA |Hej, min bror visste att han var dödssjuk och inte skulle överleva. Han önskemål var att 60 000 kr från livförsäkringen skulle gå till mig och 100 000 till föräldrarna, resten till frun och barnen. Han uttryckte önskemålet framför alla parter och vi sa att det skulle bli så. Frun har nu i flera år tid vägra betala den delen, hon har vid flera tillfällen sagt att hon ska göra det, tagit kontonr men sedan struntat i det. Vad gäller? Räknas det som muntligt avtal? Kan vi göra något för att få ut pengarna?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Ett testamente får inte vara muntligt - förutom i nödfallTyvärr är det så att ett testamente, det vill säga där en person uttrycker vad som skall hända med hans tillgångar då han går bort, inte är giltigt såvida det inte är skriftligt. Man kan alltså inte utforma ett testamente muntligt förutom i ett speciellt fall då det kallas "muntligt nödtestamente". Ett sådant testamente fick dock enbart äga rum om din bror var förhindrad att upprätta ett vanligt skriftligt testamente som uppfyllde formkraven, 10 kap. 3 § Ärvdabalken. För att hans önskemål ska vara att betrakta som ett muntligt nödtestamente krävs det även att syftet med samtalet var att upprätta ett sådant testamente och det ska ha funnits två vittnen på plats vid tillfället. Viktigt att notera är också att om din bror under tre månaders tid, efter att detta munliga nödtestamente ägt rum, varit kapabel till att skriva ett vanligt testamente så blir detta testamente ogiltigt. SammanfattningSlutsatsen på din fråga bli därmed att om din brors önskemål hade formen av ett muntligt nödtestamente, vilket jag tyvärr inte får bilden av att det låter som, så har ni rätt till era pengar. Annars har ni tyvärr inte det eftersom muntliga avtal om din brors kvarlåtenskap inte är bindande. Är det att räkna som ett muntligt nödtestamente kan ni alltid vända er till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Mer om det kan du läsa HÄR.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle du undra något annat är det bara att höra av dig igen!Vänligen

Hur ändrar jag ett servitut som är felmärkt på kartan?

2020-09-18 i Servitut
FRÅGA |Jag äger en tomt på vilken finns inritat dels ett officialservitut för en (för flera fastigheter gemensam) vattenledning, dels ett avtalsservitut för en avloppsledning som betjänar en intilliggande fastighet. Dessa båda ledningar ligger samförlagda. Problemet är att servituten har ritats in som om de ligger en bit in på tomten, medan de i realiteten ligger nära tomtens ytterkant. Baserat på den inritade (men alltså inte verkliga) placeringen, föreligger förhinder för kommunen att bevilja bygglov på tomten. Den officiella inritningen av ledningarna behöver alltså justeras till att överensstämma med dessas faktiska dragning. Hur går jag till väga för ett snabbt och kostnadseffektivt resultat?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.LantmäterietAvtalsservitut och officialservitut bildas och ändras på olika sätt och information om detta kan du hitta på Lantmäteriets hemsida HÄR. OfficialservitutEtt officialservitut bildas genom en fastighetsreglering, även kallat lantmäteriförrättning. Där sker även ändringar av servitutet som är aktuellt här eftersom kartan är felaktig. Avtalsservitut När det istället gäller avtalsservitut så behöver inte dessa servitut skrivas in för att gälla. Faktum är att ett muntligt servitut också är giltigt, men det kan bli svårt att bevisa att det faktiskt finns. Därför brukar många välja att skriva in detta servitut i fastighetsregistret. Vad ska du göra?På dig förstår jag det som att de båda servituten finns ditsatta på en och samma karta, varför ändringen bör kunna ske av de båda servituten samtidigt. Eftersom det finns tydligare regleringar kring ett officialservitut och hur det får ändras landar jag i att du bör göra en anmälan om lantmäteriförrättning och där påtala att båda servituten är felmärkta på kartan, vilket skapar problem. En ansökan om lantmäteriförrättning kan du göra HÄR. Hur dyrt det kommer bli eller hur lång tid det tar beror helt på hur avancerat ärendet är. Med tanke på att det endast avser en felmarkering på en karta bör inte ärendet vara alltför avancerat, men det är något som lantmäteriet får avgöra. Är du intresserad av att veta mer om priset är mitt råd till dig att fråga dem på Lantmäteriet om vad de tror. De har dock vissa prisexempel på sin hemsida som du kan läsa mer om HÄR. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du skulle ha några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Vänligen

Övertid är begränsat till 48 h under 4 veckor

2020-08-31 i Alla Frågor
FRÅGA |• Om man inte har avtalat om övertid men ändå förväntas ställa upp, är det okej att göra det?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Arbetsgivaren kan begära övertidAtt behöva arbeta övertid är inget som måste framgå av ditt anställningsavtal. Arbetsgivaren har rätt att i tid begära om övertid om det finns ett särskilt behov av det. I så fall får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår, 7-8 §§ Arbetstidslagen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och har du några fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen!Vänligen

Det är olaga hot att hota att skada någons hund

2020-08-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har en granne som är väldigt otrevlig mot alla i dag hade vi en granne på besök vi sätt och åt mat hade med sig två hundar vi har staket runt om får uteplats sen kort stund efter kommer det en lös springande hund liten hund sen tre minuter efter börjar den är gubben skälla på får kompis att hundarna ska hålla käft annars skull han skicka folk på hundarna ja anser att det är olaga hot
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Brottsbalken (BrB).Olaga hotFör att det ska vara tal om olaga hot krävs det att hotet är riktat mot dig eller din egendom, det vill säga hundarna, samt att hotet har till syfte att framkalla allvarlig rädsla hos dig, 4 kap. 5 § BrB. Enligt min bedömning kan grannen mycket väl ha gjort sig skyldig till olaga hot i den här situationen. Mitt råd till dig är att polisanmäla händelsen om du upplever grannen som hotfull och är ett problem för grannskapet. I första hand kan du givetvis prata med honom, men om det inte hjälper kan du vända dig till polisen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och har du några andra frågor är du välkommen att återkomma till oss!Vänligen