Kan man tvingas bli utköpt ur ett hus som ägs gemensamt?

2020-05-31 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej! Jag har ärvt ett fritidshus tillsammans med 2 syskon. 2 av oss vill sälja. Den tredje föreslår att han ska köpa ut oss. Min fråga är, kan vi 2 neka att bli utköpta? Vi har påbörjat försäljning via en mäklare. Alla 3 har skrivit under ett försäljningsuppdrag.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns möjlighet att vägra bli utköpt ur samägd egendom, då det inte finns något i samäganderättslagen som ger en delägare rätt att tvinga övriga att bli utköpta. Vad en delägare däremot kan göra är ansöka hos tingsrätt att egendomen säljs på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Detta kan därmed fungera som incitament till att få övriga delägare att möjligtvis bli mer samarbetsvilliga i frågan, då en försäljning på auktion ofta genererar ett pris som understiger marknadsvärdet, men detta är allt som syskonet kan göra för att "tvinga" er att gå med på kravet. Vänligen,

Vad är riskerna med att fördela arvet innan skulderna betalats?

2020-05-31 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej! Min man dog för en månad sedan och vi har varit gifta i 5 år. Han hade ingenting på sig pga skulder till KF. Vi har bara en bil som är värd och skriven på mig från september förra året. Vi har inga gemensamma barn men han har 3 barn från tidigare äktenskap. Min man hade skulder mot sina vänner som vi känner och jag vill sälja bilen och betala hans skulder. Hans son vill att jag skriver över bilen på honom för att han ska betala sina privata skulder(han sa att det var pappas önskan) och han sa att han ska ta pappas skulder och betala men vill inte skriva någon avtal eller något som bekräftar detta. Jag vill att min mans skulder till hans vänner betalas. Vad ska jag göra i denna situation?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skulder ska prioriteras framför arvNär någon dör måste man i första hand se till att betala av skulderna som den döde haft innan man kan fördela något arv. Det är förstås möjligt att komma överens med arvingen om att denne ska betala en viss skuld eller skulderna med den egendom som personen först fått i arv, men detta förutsätter att man också kan lita på det. Betalar nämligen inte personen skulderna ska fördelningen av arvet "gå åter", dvs personen ska lämna tillbaka egendomen (21 kap. 4 § ärvdabalken). Väcka talan för att återfå egendomen Om arvingen dock vägrar lämna tillbaka egendomen får övriga arvingar väcka talan i domstol mot personen. Skulle ni inte göra det, har långivarna till den avlidne möjlighet att vända sig till en domstol och ansöka om en så kallad boutredningsman (19 kap. 1 § ärvdabalken). Boutredningsmannen tar då över bestämmanderätten över dödsboet, och har i sin tur möjlighet att väcka talan i domstol mot arvingen som vägrar lämna tillbaka egendom. Problemet är bara att boutredningsmannen tar betalt för sitt arbete, något som i första hand ska ske ur dödsboets ficka, men om det inte finns tillräckligt med pengar så är det den som ansökt som får betala personens lön (19 kap. 19 § andra stycket ärvdabalken). Likaså gäller för er om ni väcker talan i domstol mot arvingen. Vad bör du göra?Sammanfattningsvis innebär detta att om sonen inte skulle samarbeta och inte använda bilens värde till att hjälpa till med att betala av skulderna finns det en risk att ni övriga arvingar måste stämma personen i domstol ur egen ficka, eller att en av den avlidnes vänner får ansöka om en boutredningsman som denne får betala själv. Vill du undvika att något av detta händer skulle jag därför råda dig att inte ge ut någon egendom i förtid. Vänligen,

Kan ett samboavtal gälla före ägandeförhållandena enligt ett köpekontrakt?

2020-05-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! I vårt huskontrakt står vi som ägare 50/50. Nu vill min sambo skriva ett samboavtal eftersom han har lagt en större kontant insats än mig . Vad gäller vid en ev separation? Huskontraktet eller sambo avtalet?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huskontrakt och samboavtal reglerar skilda saker. Medan huskontraktet säger något om ägarförhållanden mellan er, rör samboavtalet hur ni ska dela denna samboegendom vid bodelning (9 § sambolagen). Det är alltså fritt fram för sambos att avtala om hur fördelningen av en viss samboegendom ska ske, exempelvis med hänsyn till vem som betalat mest pengar för köpet. Även om det som nämns i lagtexten är att man genom samboavtal reglerar vilken egendom som ska ingå i bodelningen, finns det inget hinder från att också låta det handla om hur denna egendom ska delas. Samboavtalet ändrar dock inte ägandeförhållandena. Ni kommer fortfarande äga 50 % var, men vid fördelningen av egendomen mellan er vid en separation kommer reglerna om bodelning att justeras enligt ert samboavtal, där ni istället för att spegla de verkliga ägandeförhållandena enligt kontraktet utgår från det ni skrivit i ert avtal. Svaret på din fråga är alltså att det vid en bodelning är samboavtalet som är gällande, inte huskontraktet. Vänligen,

Vad krävs för att ett arvsavstående ska förhindra utmätning av arv?

2020-05-26 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej! Jag väntar ett ev arv från en släkting. Men problemet är att jag har skuldsanering och den är klar nästa år. Tycker det är synd att jag inte ska få del av pengarna som kommer. Kan jag ge dom till min dotter eller till min syster som också är arvtagare? Har levt på existens i många år pga att jag tog hand om min dotter som var handikappad och hon dog nyligen. Jag har tagit ut pension i förtid eftersom min dotter var handikappad och jag inte fick assistans. Nu lever jag under extsens och kan inte ens betala hyran osv, Min handikappade dotter hade också pension men låg så vi kunde alla fall betala hyra och räkningar, men nu blev jag ensam. Undrar vad jag kan göra föra att förbättra min situation. Tröttsamt att leva så länge på existens. Finns det enchans att jag kan lämna arvet till min andra dotter eller ge det till min syster som också är arvtagare. Synd om dessa pengar försvinner, Vet ej ännu om det är mycket, men oavsett om det är 10-50 000. Skulle jag behöva dom. Ev till nya möbler eller kunna spara och leva bättre?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Gör ett arvsavstående Det finns en möjlighet att göra ett arvsavstående för att skydda din rätt till arv från utmätning av Kronofogden. Arvsavstående är att du helt enkelt avstår från din rätt till arv till dina legala arvingar, vilket innebär att arvet istället kommer gå till dina arvingar enligt den lagenliga arvsordningen. Dvs, har du barn i livet är det dessa som kommer få din del av arvet. Upprätta en avståendehandling För att göra ett giltigt arvsavstående måste du innan arvskiftet upprätta en skriftlig avståendehandling där du bör skriva att du (med namn och personnummer) kommer avstå från din del av arvet från dödsboet efter den avlidne (med namn och personnummer) till förmån för dina legala arvingar och att du undertecknar denna med din namnunderskrift. Sedan måste dödsboet få en underrättelse om ditt arvsavstående för att det ska bli giltigt mot Kronofogden (se rättsfallet NJA 1993 s. 34). Hur man gör en underrättelse Dödsboet kan underrättas på olika sätt. Det ena är att arvsavståendehandlingen visas upp vid bouppteckningsförrättningen (mötet dit alla dödsbodelägare är kallade), där du begär att det tas med i bouppteckningen.Men har förrättningsmötet redan ägt rum eller kommer det inte äga rum förrän efter en längre tid i framtiden, kan det vara bra att försöka göra arvsavståendet giltigt redan innan så att Kronofogden inte hinner före med utmätning. Om det har utsetts en boutredningsman eller testamentesexekutor, dvs personer som har utsetts till att ha hand om dödsboet, kan du skicka avståendehandlingen till dessa (19 kap. 1 § ärvdabalken). Finns det ingen boutredningsman eller testamentesexekutor ska du skicka handlingen till alla dödsbodelägare. Dödsbodelägare är de som har en arvsrätt efter din farbror och som därmed ska ärva honom (18 kap. 1 § ärvdabalken).Det kan vara bra att av skicka avståendehandlingen med rekommenderat brev och spara kvittot på dessa, som kan fungera som bevisning att underrättelse om arvsavståendet skett innan Kronofogden hunnit ta ett eventuellt utmätningsbeslut. Vänligen,

Kan mor och dotter skriva ett inbördes testamente?

2020-05-31 i Testamente
FRÅGA |Kan jag och min vuxna dotter skriva ett inbördes testamente? Vi bor ihop och min dotter vill inte att hennes pappa ska ärva något från henne. Pappan och jag är skilda. Jag och min dotter vill ärva varandra och om vi båda skulle dö i någon olycka vill vi att pengarna går till en frivilligorganisation som vi har valt ut tillsammans. Eller är det bättre att skriva var sitt? Jag har inga fler barn.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är fullt möjligt för dig och din dotter att upprätta ett inbördes testamente. Ett inbördes testamente innebär bara att ni i ett testamente gemensamt beslutar över er egendom. När man vill att parterna ska ärva varann vid dödsfall är det vanligt att man använder sig av just inbördes testamente för att undvika att skriva två separata testamenten med exakt samma innehåll. Det är därför fullt rimligt att ni i situationen skriver ett gemensamt testamente istället. Vänligen,

Hur räknar man ut vad som är en skälig hyra?

2020-05-29 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Vad e skälig hyra på en stuga på 38kvm?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid bedömningen av vad som är skälig hyra för en bostad enligt 12 kap. 55 § jordabalken gör man en jämförelse med hyran för bostäder som har ungefärligt samma bruksvärde. För att fastställa vilka lägenheter som har samma bruksvärde tar man hänsyn till följande faktorer: 1. ort,2. storlek,3. planlösning,4. modernitet,5. reparationsstandard,6. läge,7. ljudisolering, och8. övriga förmåner kopplade till bostaden (sopnedkast, hiss m.m). Att bedöma vad som är skälig hyra är därmed inte bara beroende av storleken på bostaden. Poängen är dock att man bara ska komma fram till ett ungefärligt belopp. Till hjälp för detta kan Boupplysningens kalkylator vara bra för att snabbt kunna få fram ett värde. Vänligen,

Jag är missnöjd med en dyr säng jag köpte - vem ska jag vända mig till?

2020-05-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en helt ny säng för ca 9 mån men för ett par mån sedan så kändes det som att resårmadrassen är trasig. Jag får inte stöd för ryggen och dessutom så fick jag ryggmärg (har ryggskott/Lumbago som diagnos som var anledningen till att köpa dyr säng kostade ca 20000). Vad kan jag göra åt det? Till vem ska jag vända mig? Tack på förhand för konsultation!
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom du uppger att sängen var ny utgår jag ifrån att du köpte den från ett företag. Konsumentköplagen blir därmed tillämplig.Det första du ska göra är att reklamera sängen, gärna via mejl. Reklamation innebär att du vänder dig till dem du köpte sängen av och berättar att du inte är nöjd med köpet, och av vilken anledning. En reklamation måste ske inom "rimlig" tid från det att du upptäckt felet, så desto snabbare du reklamerar, desto bättre (23 § konsumentköplagen). Fel på varan är rent definitionsmässigt om den avviker från vad som framgår av avtalet, och står det inte något speciellt i avtalet så gäller det att den ska kunna användas till samma ändamål som liknande varor i allmänhet (16 § konsumentköplagen). Att resåmadrassen är trasig är något som därmed är att betrakta som ett fel på varan, och du har då i följande fall rätt till en reparation eller en ny vara (26 § konsumentköplagen). Skulle företaget inte vara samarbetsvilliga ska du hota med att vända dig till ARN eller media. Fungerar inte det, ska du vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) med ärendet. Även om ARN:s beslut inte är bindande, brukar de flesta företag följa dessa ändå. Vänligen,

Vad ska jag göra när sonen inte får stå på hyreskontraktet och vi behöver extra bidrag till hyran?

2020-05-11 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej. Min son tar studenten i år. Jag är sjukskriven och har låg inkomst. Pratat med socialen och försäkringskassan om hyres hjälp då han inte har något jobb efter skolan utan ska läsa upp ämne på komvux till hösten. De säger att han inte kan få hjälp då han inte står på hyreskontraktet. Mitt bostadsbolag säger NEJ han får inte stå på kontraktet med dig. Är detta rätt? Hur ska jag/vi gå till väga? Kommer inte kunna bo kvar på grund av min lilla inkomst. Med vänliga hälsningar
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Är bostadsbolagets beslut rätt? Rätten till bostadsbidrag är dessvärre inget som omfattar någon som är inneboende hos en annan (96 kap. 2 § andra stycket socialförsäkringsbalken). Rätten att få stå på hyreskontraktet är vidare något som det är upp till hyresvärden att besluta om. I vissa fall kan man ha möjlighet att låta hyresnämnden göra en prövning av hyresvärdens beslut, men då måste det röra sig om vissa specifika situationer. Dessa består i bland annat man ska flytta ut och överlåta hyresrätten till en närstående man bott tillsammans med (12 kap. 34 § jordabalken). Inte någon av situationerna går att applicera på just er situation. Sammanfattningsvis har bostadsbolaget rätt att neka honom att stå med på kontraktet, och det finns dessvärre inget i hyreslagen som ger er rätt till någon form av överprövning av beslutet hos hyresnämnden. Hur kan ni göra? Eftersom din son inte står på kontraktet är han tyvärr inte berättigad till någon form av bostadsbidrag. Det finns däremot vissa andra alternativ än de som Försäkringskassan och socialen erbjuder. Om det är gymnasiekurser din son tänker läsa på Komvux har han inte rätt att ta CSN-lån för detta förrän vid vårterminen det år han fyller 20. Men han har möjlighet att ansöka om så kallat "extra tillägg" utöver den studiehjälp han har rätt till i form av studiebidraget. Om er inkomst i familjen är lägre än 125 000 kronor före skatt under ett läsår så finns det möjlighet att ansöka om detta, och hur mycket ni får beror på situationen ni befinner er i. Ni kan dock max få ut 850 kronor extra, utöver studiebidraget på 1250. Ett till alternativ är att han gör en sen anmälan till en distanskurs till höstterminen och i samband med detta ansöker om CSN-lån. Rör det sig om universitetsstudier behöver man inte ha fyllt 20 år för att ha rätt till att ta lån, till skillnad från om det rör sig om gymnasiala komvuxkurser. Vissa kurser är öppna för sen anmälan på antagning.se, vilket man kan se om det finns en "välj"-knapp bredvid kursen i fråga. Vad man bör komma ihåg är att CSN-lån trots allt är ett lån man blir tvungen att betala tillbaka, att man faktiskt måste avsluta kursen för att kunna behålla det man lånat efter terminens slut och att rätten till studiehjälp för konvuxstudierna kan minska den andel lån man har rätt till. Lånet har å andra sidan en låg ränta, och väljer man något lättare ämne kan det vara ett alternativ som ändå kan fungera trots att man samtidigt läser på Komvux. CSN-lånet är dessutom högre än enbart studiehjälpen han får på Komvux. Vänligen,