Hur får man reda på hur det går med en bouppteckning?

2020-09-15 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Vilka får reda på när bouppteckningen är klar? Fick ett brev i början på juni om att det skulle göras en bouppteckning efter en faster(jsg ärver min fars del). Det fanns tydligen en del pengar bil och fastighet. I brevet stpr det att jag ska få en lista på tillgångar i dödsboet. Brevet kom från en jurist som va satt att vs senra boupprättare. Men sen har jag inte hört någonting mer, ingen lista, ingenting. Hur får jag reda på hur allt går? Hur lång tid tar det?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur får man reda på hur det går med bouppteckningen? Enligt 20 kap. 2 § ärvdabalken ska samtliga dödsbodelägare kallas till bouppteckningsförrättningen. Dödsbodelägare är bland annat de arvingar som ska ärva efter den avlidna (18 kap. 1 § ärvdabalken). Bouppteckningsförrättningen är i princip ett möte där ni går igenom bouppteckningen tillsammans med övriga i dödsboet. Detta möte ska alltså hållas när bouppteckningen är "klar", vilket innebär att ni ska få reda på att bouppteckningen är färdigställd genom att ni får kallelsen. I övrigt, när det kommer till hur långt juristen har kommit i processen eller om bouppteckningen registrerats hos Skatteverket (som är det sista steget i processen), finns det inte någon skyldighet från varken juristen eller Skatteverket att informera er om detta. Det ni kan göra är dock att ringa till Skatteverket, begära att bli kopplade till bouppteckningsenheten, sedan uppge personnumret på den avlidne och säga att ni vill veta hur det går med ärendet. Skatteverket kan då svara på frågan genom att kolla om det finns några tjänsteanteckningar de har gjort (exempelvis om juristen ringt och informerat dem om hur det går med processen), om bouppteckningen har kommit in till myndigheten, eller om den registrerats. Hur lång tid tar en bouppteckning?Bouppteckningen ska vara inkommen till Skatteverket inom 4 månader från dödsfallet. Man har dock möjlighet att få denna tidsfrist förlängd (20 kap. 1 § ärvdabalken). Har Skatteverket förlängt tiden går det att få reda på detta genom att helt enkelt ringa till dem och fråga. Vänligen,

Kan man tvingas bli utköpt ur ett hus som ägs gemensamt?

2020-05-31 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej! Jag har ärvt ett fritidshus tillsammans med 2 syskon. 2 av oss vill sälja. Den tredje föreslår att han ska köpa ut oss. Min fråga är, kan vi 2 neka att bli utköpta? Vi har påbörjat försäljning via en mäklare. Alla 3 har skrivit under ett försäljningsuppdrag.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns möjlighet att vägra bli utköpt ur samägd egendom, då det inte finns något i samäganderättslagen som ger en delägare rätt att tvinga övriga att bli utköpta. Vad en delägare däremot kan göra är ansöka hos tingsrätt att egendomen säljs på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Detta kan därmed fungera som incitament till att få övriga delägare att möjligtvis bli mer samarbetsvilliga i frågan, då en försäljning på auktion ofta genererar ett pris som understiger marknadsvärdet, men detta är allt som syskonet kan göra för att "tvinga" er att gå med på kravet. Vänligen,

Vad är riskerna med att fördela arvet innan skulderna betalats?

2020-05-31 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej! Min man dog för en månad sedan och vi har varit gifta i 5 år. Han hade ingenting på sig pga skulder till KF. Vi har bara en bil som är värd och skriven på mig från september förra året. Vi har inga gemensamma barn men han har 3 barn från tidigare äktenskap. Min man hade skulder mot sina vänner som vi känner och jag vill sälja bilen och betala hans skulder. Hans son vill att jag skriver över bilen på honom för att han ska betala sina privata skulder(han sa att det var pappas önskan) och han sa att han ska ta pappas skulder och betala men vill inte skriva någon avtal eller något som bekräftar detta. Jag vill att min mans skulder till hans vänner betalas. Vad ska jag göra i denna situation?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skulder ska prioriteras framför arvNär någon dör måste man i första hand se till att betala av skulderna som den döde haft innan man kan fördela något arv. Det är förstås möjligt att komma överens med arvingen om att denne ska betala en viss skuld eller skulderna med den egendom som personen först fått i arv, men detta förutsätter att man också kan lita på det. Betalar nämligen inte personen skulderna ska fördelningen av arvet "gå åter", dvs personen ska lämna tillbaka egendomen (21 kap. 4 § ärvdabalken). Väcka talan för att återfå egendomen Om arvingen dock vägrar lämna tillbaka egendomen får övriga arvingar väcka talan i domstol mot personen. Skulle ni inte göra det, har långivarna till den avlidne möjlighet att vända sig till en domstol och ansöka om en så kallad boutredningsman (19 kap. 1 § ärvdabalken). Boutredningsmannen tar då över bestämmanderätten över dödsboet, och har i sin tur möjlighet att väcka talan i domstol mot arvingen som vägrar lämna tillbaka egendom. Problemet är bara att boutredningsmannen tar betalt för sitt arbete, något som i första hand ska ske ur dödsboets ficka, men om det inte finns tillräckligt med pengar så är det den som ansökt som får betala personens lön (19 kap. 19 § andra stycket ärvdabalken). Likaså gäller för er om ni väcker talan i domstol mot arvingen. Vad bör du göra?Sammanfattningsvis innebär detta att om sonen inte skulle samarbeta och inte använda bilens värde till att hjälpa till med att betala av skulderna finns det en risk att ni övriga arvingar måste stämma personen i domstol ur egen ficka, eller att en av den avlidnes vänner får ansöka om en boutredningsman som denne får betala själv. Vill du undvika att något av detta händer skulle jag därför råda dig att inte ge ut någon egendom i förtid. Vänligen,

Kan ett samboavtal gälla före ägandeförhållandena enligt ett köpekontrakt?

2020-05-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! I vårt huskontrakt står vi som ägare 50/50. Nu vill min sambo skriva ett samboavtal eftersom han har lagt en större kontant insats än mig . Vad gäller vid en ev separation? Huskontraktet eller sambo avtalet?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huskontrakt och samboavtal reglerar skilda saker. Medan huskontraktet säger något om ägarförhållanden mellan er, rör samboavtalet hur ni ska dela denna samboegendom vid bodelning (9 § sambolagen). Det är alltså fritt fram för sambos att avtala om hur fördelningen av en viss samboegendom ska ske, exempelvis med hänsyn till vem som betalat mest pengar för köpet. Även om det som nämns i lagtexten är att man genom samboavtal reglerar vilken egendom som ska ingå i bodelningen, finns det inget hinder från att också låta det handla om hur denna egendom ska delas. Samboavtalet ändrar dock inte ägandeförhållandena. Ni kommer fortfarande äga 50 % var, men vid fördelningen av egendomen mellan er vid en separation kommer reglerna om bodelning att justeras enligt ert samboavtal, där ni istället för att spegla de verkliga ägandeförhållandena enligt kontraktet utgår från det ni skrivit i ert avtal. Svaret på din fråga är alltså att det vid en bodelning är samboavtalet som är gällande, inte huskontraktet. Vänligen,

När ger Transportstyrelsen en varning istället för återkallelse av körkort?

2020-09-11 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag var på motorvägen när jag såg civil polisen . Jag körde normalt som de andra bilar det var en 110 väg och alla körde mellan 130 och 140. Men jag mådde inte bra hade ätit något som var inte bra. Så jag ville använda bajsa men det var inte alla bensin marken som hade toaletten så jag var tvingen att köra om civil polis för att jag var stressad. Sedan följande han mig och stoppade mig. Först hälsade jag polis sedan sa jag till honom att ursäkta mig att jag körde fort men jag mår inte bra snälla jag vill bajsa. Sedan han sa till mig att han kommer skriva en böter till mig för 4000kr så accepterade jag. Sedan gick han för att skriva ut den. Han pratade med den andra polis och bestämt att du ska återkalla min körkort sedan blev jag ledsen. För att jag har inte ens klara provtid det var bara 2veckor kvar. Jag skulle aldrig gjort det för att jag vet att min provtid kommer sluta om 2veckor och jag jobba som en chaufför och jag pluggar så behöver jag körkort att klara av mig annars jag ska till kronofogden. jag har aldrig gjort nån trafik brott eller brott. Nu hade dem sagt att jag måste ta om körkortet med 2månader spärr tid. Snälla vad kan jag göra nästa och tror du att dem kan ge mig en varning ? Jag har inte överklagat.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Transportstyrelsen kan besluta om varning istället för återkallelse vid fortkörning om det finns särskilda skäl för att varning ska vara tillräckligt (5 kap. 9 § körkortslagen). Dessa särskilda skäl kan dels ha att göra med tillfället du begick handlingen eller med dina personliga förhållanden. När man bedömer om det finns särskilda skäl som har att göra med tillfället då du begick handlingen kollar man på hur allvarlig trafikbrottet du begått egentligen varit. Detta innebär dels att Transportstyrelsen kollar på vad det är för typ av trafikbrott du begått, men också den trafikfara som ditt handlande gett uppskov till. Antagligen kommer de därför att kolla på hur fort du körde, vad hastighetsbegränsningen varit, om det var mycket trafik eller lite, vilken typ av väg det var samt eventuellt väderförhållanden vid tidpunkten. När det kommer till personliga förhållanden tar de hänsyn till om du gjort dig skyldig till trafikbrott tidigare med beaktande av hur länge du haft körkortet. Ju kortare tid du haft körkortet och ju fler trafikbrott du gjort dig skyldig till, desto lägre är chansen att de ska välja att utfärda en varning istället. Transportstyrelsen tar också hänsyn till hur stort behov du har av körkortet (prop. 1997/98:124 s. 40-41). Sammanfattning Vid bedömningen om det finns särskilda skäl till att utfärda varning istället för återkallelse, kommer Transportstyrelsen kolla på detta: 1. om det är ett mindre allvarligt slag av trafikbrott, 2. om trafikbrottet inte inneburit någon större trafikfara, 3. om du gjort dig skyldig till få trafikbrott tidigare med hänsyn till hur länge du haft körkortet, och 4. om du har stort behov av körkortet. Vad ska du göra i ditt fall?Transportstyrelsen kommer göra en utredning om ditt körkort ska återkallas eller inte. Om de skickar ett beslut på att de kommer återkalla, ska du överklaga det.I din överklagan ska du skriva anledningar till varför du istället bör få en varning. Jag vet inte exakt vilka argument som passar in på just ditt fall eftersom jag inte har så mycket information, men det jag kan göra är att ge dig exempel på vad du kan skriva i ditt överklagande: - Att fortkörning är inte ett allvarligt trafikbrott generellt,- Att du inte körde mycket snabbare än hastighetsbegränsningen,- Att hastigheten på vägen du körde är 110 och därför redan hög i sig,- Att det var lite trafik,- Att det var fint väder,- Att ditt handlande inte var farligt för övriga bilister,- Att vägen du körde på var en motorväg och inte en smal lands- eller stadsväg,- Att det var ett hälsotillstånd som gjorde att du valde att köra för fort och inget du skulle gjort annars,- Att du är chaufför och behöver körkortet i ditt arbete,- Att du har skulder som du behöver kunna betala med hjälp av ditt arbete för att inte hamna hos Kronofogden,- Att du på grund av dina skulder och ditt jobb som chaufför inte har någon anledning till att riskera att bli av med ditt körkort ens tillfälligt i framtiden,- Att du var 2 veckor från att prövotiden skulle ta slut. Vänligen,

Kan mor och dotter skriva ett inbördes testamente?

2020-05-31 i Testamente
FRÅGA |Kan jag och min vuxna dotter skriva ett inbördes testamente? Vi bor ihop och min dotter vill inte att hennes pappa ska ärva något från henne. Pappan och jag är skilda. Jag och min dotter vill ärva varandra och om vi båda skulle dö i någon olycka vill vi att pengarna går till en frivilligorganisation som vi har valt ut tillsammans. Eller är det bättre att skriva var sitt? Jag har inga fler barn.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är fullt möjligt för dig och din dotter att upprätta ett inbördes testamente. Ett inbördes testamente innebär bara att ni i ett testamente gemensamt beslutar över er egendom. När man vill att parterna ska ärva varann vid dödsfall är det vanligt att man använder sig av just inbördes testamente för att undvika att skriva två separata testamenten med exakt samma innehåll. Det är därför fullt rimligt att ni i situationen skriver ett gemensamt testamente istället. Vänligen,

Hur räknar man ut vad som är en skälig hyra?

2020-05-29 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Vad e skälig hyra på en stuga på 38kvm?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid bedömningen av vad som är skälig hyra för en bostad enligt 12 kap. 55 § jordabalken gör man en jämförelse med hyran för bostäder som har ungefärligt samma bruksvärde. För att fastställa vilka lägenheter som har samma bruksvärde tar man hänsyn till följande faktorer: 1. ort,2. storlek,3. planlösning,4. modernitet,5. reparationsstandard,6. läge,7. ljudisolering, och8. övriga förmåner kopplade till bostaden (sopnedkast, hiss m.m). Att bedöma vad som är skälig hyra är därmed inte bara beroende av storleken på bostaden. Poängen är dock att man bara ska komma fram till ett ungefärligt belopp. Till hjälp för detta kan Boupplysningens kalkylator vara bra för att snabbt kunna få fram ett värde. Vänligen,

Jag är missnöjd med en dyr säng jag köpte - vem ska jag vända mig till?

2020-05-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en helt ny säng för ca 9 mån men för ett par mån sedan så kändes det som att resårmadrassen är trasig. Jag får inte stöd för ryggen och dessutom så fick jag ryggmärg (har ryggskott/Lumbago som diagnos som var anledningen till att köpa dyr säng kostade ca 20000). Vad kan jag göra åt det? Till vem ska jag vända mig? Tack på förhand för konsultation!
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom du uppger att sängen var ny utgår jag ifrån att du köpte den från ett företag. Konsumentköplagen blir därmed tillämplig.Det första du ska göra är att reklamera sängen, gärna via mejl. Reklamation innebär att du vänder dig till dem du köpte sängen av och berättar att du inte är nöjd med köpet, och av vilken anledning. En reklamation måste ske inom "rimlig" tid från det att du upptäckt felet, så desto snabbare du reklamerar, desto bättre (23 § konsumentköplagen). Fel på varan är rent definitionsmässigt om den avviker från vad som framgår av avtalet, och står det inte något speciellt i avtalet så gäller det att den ska kunna användas till samma ändamål som liknande varor i allmänhet (16 § konsumentköplagen). Att resåmadrassen är trasig är något som därmed är att betrakta som ett fel på varan, och du har då i följande fall rätt till en reparation eller en ny vara (26 § konsumentköplagen). Skulle företaget inte vara samarbetsvilliga ska du hota med att vända dig till ARN eller media. Fungerar inte det, ska du vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) med ärendet. Även om ARN:s beslut inte är bindande, brukar de flesta företag följa dessa ändå. Vänligen,