Kan man ge bort en halv bostadsrätt?

2020-06-25 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej Min svärson och jag äger 50/50% en bostadsrätt som jag bor i . Kan han ge mig sin andel som present?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Din svärson kan ge dig andelen av bostadsrätten som gåva, det finns inga formkrav för en gåva, men det finns formkrav för överlåtelse av en bostadsrätt. Ni behöver upprätta en skriftlig köpehandling som undertecknas av er båda 6 kap. 4 § bostadsrättslagen. Sedan ska ni kontakta bostadsrättsföreningen så att du kan ta över det fulla medlemskapet från din svärson. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Hur gör vi när min partner ska adoptera mitt barn?

2020-06-23 i Adoption
FRÅGA |Min pojkvän ( blivande make ) vill adoptera min son. Min blivande make bor i USA och min sons pappa vill ge mig full vårdnad. Hur ska vi gå till väga?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Jag hänvisar dig till en steg-för-steg-guide för adoptionsprocessen som sveriges domstolar har gjort. En sambo eller make får adoptera sin partners barn 4:6 2 st FB om partnern samtycker. Är barnet över 12 år ska barnets samtycke också inhämtas 4:7 FB. I och med att sonens pappa är vårdnadshavare behöver hans samtycke också inhämtas om det inte finns synnerliga skäl för att det inte ska behövas 4:8 FB. Ansökan görs av den som vill adoptera hos tingsrätten på den ort där pojken bor 4:11-12 FB. En adoption ska vara lämplig, för att avgöra detta är det framförallt barnets behov och adoptivförälderns lämplighet som beaktas 4:2 FB, barnets bästa ska vara avgörande i adoptionsfrågor 4:1 FB. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Vad har min amerikanska syster rätt till vid en skilsmässa?

2020-06-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej min sister och hennes man vill skiljas dem bor i USA och dem är amerikansk medborgare vilka rätt har min sister när de skilja dem har hus bilar barn. Tack.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Juridiken är i många avseenden nationell, och det gäller även familjerätten. Vilken lag som är tillämplig på en skilsmässa styrs i svensk rätt av LIMF. Makarna kan avtala om vilken lag som ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden ifall de skulle skiljas, de kan då välja lagen i något av de länder där de är medborgare eller landet någon av dem har hemvist i 3 § LIMF. Har makarna inte gjort något lagval så ska svensk lag tillämpas, om makarna tog hemvist här när de gifte sig och inte senare i minst två år haft hemvist i en annan stat 4 § LIMF. I din fråga framkommer inte att makarna, som är medborgare och har hemvist i USA, har någon anknytning till Sverige. I så fall ska amerikansk lag tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden. Vi som arbetar på Lawline är skolade i svensk juridik, och jag kan därför inte svara vilken rätt din syster har till hus och bilar vid en skilsmässa enligt amerikansk lag. Hon bör därför söka råd hos en amerikansk jurist för att få reda på vad hon har rätt till genom skilsmässan. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ska förskott på arv ingå i bodelningen?

2020-06-02 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag sålde mitt hus till min dotter och hennes sambo. De fick köpa huset för lånesumman som fanns, 340 000kr, men huset var värderat av bank till 640 000kr. Dottern och sambon fick köpa huset så billigt då jag hade en muntlig överenskommelse med mina båda döttrar att detta skulle ses som förskott på arv till dottern som köpte huset. Efter att värderingen gjordes, men strax innan försäljningen, bekostade jag även byte av tak på fastigheten, värde ca 200 000kr, vilket även det bestämdes skulle ses som förskott på arv. Under åren som gått så har de gift sig samt utökat lånen för renovering. Nu idag, ca 10 år senare, så vill mannen skiljas. Lånet på huset idag är 900 000kr, och värderingen ligger på 1 650 000kr. Min dotter vill nu ta över lånet samt hela huset och hennes man kräver hälften av mellanskillnaden mellan lån samt värdering, 750 000kr. Det jag nu undrar är om han har rätt att kräva hälften av vinsten då min dotters del i huset var just ett förskott på arv?MVH Gunnar
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Gåvor ingår vanligen i en bodelning. Undantaget är om det vid gåvotillfället funnits ett villkor om att gåvan skulle vara enskild egendom 7 kap. 1 § ÄktB. Detta gäller även en gåva som utgör förskott på arv. Det går inte att i efterhand bestämma villkor för gåvan när den redan är given, utan villkoret ska ha funnits när gåvan gavs. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Vem väcker åtal för hets mot folkgrupp?

2020-06-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Om en privatperson uttrycker åsikter som eventuellt kan kategoriseras som hets mot folkgrupp på t.ex twitter. Vem är det då som väcker eventuellt åtal mot den personen?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Hets mot folkgrupp 16 kap. 8 § BRB är ett lagbrott som kan leda till fängelse eller böter. Åtal väcks av åklagare, men vem som helst kan anmäla ett misstänkt brott till polisen, som ansvarar för att utreda brottsmisstankar. Om åklagaren tror att åtal kommer leda till fällande dom väcker åklagaren åtal. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Räknas skulderna bort innan arvet fördelas?

2020-06-22 i Särkullbarn
FRÅGA |Särkullbarnen ska få ut sin laglott, föräldern med make har att nybyggt hus med var sitt bolån, en värdering av huset ligger ca 2miljoneröver skulderna, räknas skulderna bort så att det är endast 2miljoner som ska delas mellan barn och make?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.När en gift person dör görs först en bodelning 9 kap. 1 § ÄktB, vid den har makarna rätt att få täckning för sina skulder, överstigande värde delas sedan lika mellan makarna 11 kap. 3 § ÄktB. Det som tillfaller den avlidne maken används i första hand för att täcka makens skulder, vad som sedan finns kvar delas lika mellan arvingarna 21 kap. 4 § ÄB samt 2 kap. 1 § ÄB. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Hur får jag reda på vem som har ett visst personnummer?

2020-06-22 i Myndigheter
FRÅGA |Vem har personnummer XXXXXX-XXXX
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.För att få reda på vem som har ett visst personnummer kan du kontakta skatteverket, dom ansvarar för folkbokföringen i Sverige och har uppgifter om vem som har vilket personnummer. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Vad händer med arvet om make dör efter skilsmässoansökan?

2020-06-01 i Make
FRÅGA |Vad händer om en av parterna avlider efter att gemensam ansökan om skilsmässa utan betänketid är inlämnad till tingsrätten men beslutet har inte kommit? Hur blir det med bodelning och arv. Båda makarna har särkullsbarn.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.När det finns ett pågående mål om skilsmässa ska arvet fördelas som om personen inte var gift 3 kap. 10 § ÄB. Överlevande make har fortfarande rätt till en bodelning 9 kap. 11 § ÄktB, men sen ska arvet fördelas som om personen inte var gift. Eftersom personen har barn innebär det att barnen ärver allt 2 kap. 1 § ÄB, förutsatt att det inte finns ett testamente som säger något annat. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.