Är det möjligt att undvika en vinsbeskattning

2018-10-25 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag vill hjälpa mitt barnbarn som pluggar på högskola med 1-2 rums bostadsrätt. Meningen är att jag köper den kontant och han står för månadskostnaden. Om ca två år när han slutar plugga och får jobb ( han blir master inom datateknik) tänker han ta ett bolån och köpa lägenheten eller ev köpa större och sälja den mindre. Hur skall vi göra för att slippa vinstskatter och dyl.?
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår din fråga rätt så är du intresserad av att veta hur du i framtiden undviker vinstbeskattning vid en eventuell försäljning av bostaden till din son. Reglerna om kapitalvinstbeskattning återges i 44 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Kortfattat så innebär reglerna om kapitalvinstbeskattning att du måste betala skatt på den vinst du gör när du säljer exempelvis din bostadsrätt. Enkelt exempel: har du köpt en bostad för 1 000 000kr och säljer den sen för 2 000 000kr så ska vinsten du gjort på 1 000 000kr beskattas. Det finns även utrymme till att räkna av vissa utgifter som benämns för avdragsgilla kostnader. Beräkningen sker på så sätt att du räknar skillnaden mellan försäljningspriset minskat med utgifterna du haft på bostaden (44 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229)). Utgifterna för bostaden kallas för omkostnadsbelopp i detta ingår köpeskillingen, förbättringsutgifter och mäklarkostnader (44 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229)). Dessa angivna kostnader får du räkna av från försäljningspriset eftersom det är utgifter du haft på fastigheten. Till förbättringskostnader räknas renovering som fått huset att öka i värde. Om du vill undvika att betala kapitalvinst så är ditt enda alternativ att sälja bostaden utan vinst. Men när din son sedan säljer den vidare så kommer han förmodligen att vara intresserad av att göra en vinst. Svaret på din fråga blir att det inte är möjligt att undvika en vinstbeskattning så länge det gjorts en vinst. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp annars är du välkommen åter med frågor. Med vänliga hälsningar!

Arv och testamente

2018-08-24 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej.Min pappa har skulder hos kronofogden och han har inget att utmäta. Nu har hans bror avlidit och han har inga barn eller fru. Då får pappa och hans 5 syskon ärva honom. Pappa vill inte att kronofogden ska ta pengarna. Han vill att vi, hans barn ska få ärva istället. Hur går man tillväga? Är det ens möjligt?Mvh
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så här ligger det till. Om din farbror inte har skrivit ett testamente som säger att Ni istället för er pappa ska ärva så kommer dessvärre arvet tillfalla eran pappa och resterande syskon. När arvet tillfallit honom så har kronofogden rätt att mäta ut pengarna. Om det dock finns ett testamente som säger att ni ska ärva så är det inga problem. Med vänliga hälsningar!

Arv och jurisdiktion

2018-08-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Om man har dubbla medborgarskap och har tillgångar i båda länderna. Är det svensk lag som gäller om man går bort i Sverige eller är det lagen i det land som tillgångarna är i som gäller?
Julia Zarour |Huvudregeln är att lagen där den avlidne personen hade sin hemvist ska gälla på arvskiftet (artikel 21 arvsförordningen). Dock finns undantag som reglerar situationer med dubbla medborgarskap (artikel 22 arvsförordningen) nämnda artikel ger personer med dubbla medborgarskap vid tidpunkten för sitt val eller vid sin dödrätten att välja tillämplig lag på sitt arvskifte. Det innebär att om personen i fråga inte valt lag så gäller den lag i det landet personen hade sin hemvist. Sedan finns det undantag om egendomen som befinner sig i ett land som inte är bundet av arvsförordningen (tredje stat) (artikel 12 arvsförordningen). Nämnda artikel går ut på att man räknar bort egendom som finns i tredje stat eftersom det finns risk att tredje stat inte följer domslutet från Sverige exempel. Den egendom man räknad bort får sedan regleras av det land som egendomen befinner sig i. Arvsförordningen hittar du genom att klicka här.Jag hoppas detta svar var till någon hjälp, med vänliga hälsningar!

Kortare uppsägningstid

2018-08-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan arbetsgivare och anställd överenskomma om att bortse från uppsägningstiden, om den anställde på grund av sjukdom, alt. medicinska besvär inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivarens räkning. Omplaceringsmöjligheterna är undersökta och rehabutredning är gjord.
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!uppsägningstid regleras i 11 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Huvudregeln är uppsägningstid på minst en månad. sedan finns det även angivet längre uppsägningstid. Lagen är semidispositiv vilket innebär att uppsägningstiden kan se ut på ett annat sätt genom ett kollektivavtal. Först bör du kolla på om din arbetsplats regleras av ett kollektivavtal. Om inte så finns det möjlighet för arbetsgivare och arbetstagare att ingå ett personligt avtal om uppsägningstid men detta måste vara till förmån för arbetstagaren. Så svaret på din fråga är ja det är möjligt så länge det är till förmån för arbetstagaren. Hoppas detta svar var till någon hjälp, med vänliga hälsningar!

Namnändring, hemvist i Norge

2018-10-25 i Myndigheter
FRÅGA |Jag är folkbokförd I Norge och jobbar här, men är född i Sverige och har Svenskt medborgarskap. Jag vill ta bort 3 av mina 4 förnamn så att jag bara har ett av dem kvar. Efter att ha skickat in ansökan till Skatteverket fick jag det avvisat på grund av att jag är folkbokförd i Norge, enligt 31§ Personnamnlagen (2016:1013).Därefter skrev de följande:För att få namnändring registrerad ska du vända dig till hemlandsmyndighet. Du kan sedan ansöka på nytt hos Skatteverket och då uppvisa namnändringsbeslut som underlag.Vad innebär detta? Räknas Norge som min hemlandsmyndighet? Ska jag byta namn i Norge och sedan skicka in en kopia på detta som underlag och söka igen, eller vad är grejen?Vill ta bort dessa namn för att enklare kunna resa utan att ha 26 tecken i namnet.
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!31 § personnamnlagen (2016:1013) anger att lagen inte är tillämplig på svenska medborgare som har hemvist i Danmark, Finland eller Norge. Eftersom du är folkbokförd och jobbar i Norge så anses du även ha hemvist där. Detta innebär att du måste lämna in en ansökan om namnändring till ansvarig myndighet i Norge. Efter att fått ett godkänt beslut så ska en kopia på namnändringsbeslutet skickas till skatteverket som sedan registrerar ändringen i Sverige. Du söker alltså inte på nytt om namnändring i Sverige utan lämnar bara in bevis på att namnändring genomförts. Hoppas detta svar var till någon hjälp, med vänliga hälsningar!

Hur sent på kvällen kan barn vistas ute ensamma

2018-08-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Får barn som är 8 år vara ensamma på stan kvällstid
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som reglerar hur länge/sent ett barn får vara ute även om barnet är ensamt. Är man dock orolig över att ett barn far illa ut eller att föräldrarna brister i sin tillsyn över barnet så ska socialen kontaktas. Sedan väljer socialen om en utredning behövs göras. Med vänliga hälsningar!

Dricks/skatt

2018-08-21 i Inkomstskatt
FRÅGA |Min arbetsgivare har börjat betala ut min dricks från arbetet på min lönespecifikationen men det står att den ej är beskattad, vilket jag förmodar att det är vi personalen som bestämde över vår dricks men arbetsgivaren har sagt att det är de som bestämde över våran dricks och när och hur den ska utbetalas! Vilket det då skulle betyda att det är arbetsgivarens ansvar att dricksen skattas inte vi i personalen och att även arbetsgivaren måste betala en arbetsgivaravgift. Eller är jag fel ute känns att man nästan blir lurad de vi ha all kontroll över dricksen men säger att det är vårt ansvar att skatta den, jag förmodar att de inte vill betala arbetsgivaravgift! Skulle vilja få den beskattad med min lön, är det möjligt att få det av arbetsgivaren. Undrar om Det stämmer det jag skriver och det är arbetsgivaren som gör fel här! Kan man kontakta skatteverket om detta? Tacksam för svar!
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först vill jag börja med att säga att det alltid går att kontakta skatteverket om man har frågor om skatt, de är skyldiga att besvara frågan. Som svar på din fråga så betalas inga arbetsgivaravgifter på dricks då det inte är arbetsgivaren som är utbetalaren av dricksen. Dock väljer varje arbetsplats själv hur de vill fördela upp dricksen, om varje individ ska behålla sin egna dricks eller om det ska delas lika mellan personalen. Dricks är en en förmån man får genom sitt arbete och beskattas av arbetstagaren själv. Så enligt din fråga så kan jag inte se att din arbetsgivare gör något fel.Med vänliga hälsningar!

Kostnader för pass/när ska man skaffa pass till barn

2018-07-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej jag undrar när man ska skaffa pass för barnen. Och man har delad vårdnad. Vem det är som ska stå för kostnaden?
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skaffa pass kan du/ni göra när ni vill så länge ni båda vårdnadshavare är överens om att skaffa pass till barnet. Om ni inte är överens så blir det hela lite mer krångligt då socialen kan behöva bli inblandad. Vad avser kostnaderna för passet så finns det ingen lag som säger vilken vårdnadshavare som ska betalas utan det får lösas mellan er. Mest rimligt är att man delar på kostnaden för passet. Det är inte så smart grej att göra en större grej av detta i domstol då kostnaderna för det kommer dra iväg och det är tidskrävande. Med vänliga hälsningar!