Storlek på försäkringsersättning

2018-06-20 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej En hund spang mot mig och jag fick hård smäll på fotleden och jag ramlade på marken jag har fått fraktur på talus och knät och ryggen är skadad det hände för sex månader sen och jag är sjukskriven .jag har anmält till försäkringsbolaget men har ej fått beslut än vet ni hur mycket kan jag få i ersättning ? Tack
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Dessvärre kan Lawline inte svara på frågor rörande försäkringsersättningens storlek utan att ha sett igenom försäkringsvillkoren som gäller för just ditt avtal. Detta för att försäkringsersättningens storlek regleras av det avtal du ingått med ditt försäkringsbolag. Men du är varmt välkommen att ställa andra frågor eller ta kontakt med någon av våra jurister genom att klicka här om du vill ha hjälp med att tyda avtalsvillkoren och komma fram till ungefärlig summa. Med vänliga hälsningar!

Begära någon försatt i konkurs.

2018-05-21 i Konkurs
FRÅGA |Hej. Jag och min make har inte fått lön sedan i januari i år av vår arbetsgivare utan har fått driva in det via KF och har nu fått beslutat att dom är skyldiga att betala oss. Det finns inga som helst tillgångar i företaget. Nu vill vi driva detta på egen hand och försätta företaget i konkurs så vi kan ta del av statlig lönegaranti. Hur gör vi nu? MVH
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om konkurs regleras i 2 kap. konkurslagen. I 2 kap. 1 § konkurslagen så framgår det att du och din make måste ansöka om att företaget ska försättas i konkurs. För att ni ska vara behöriga att göra detta så framgår det av 2 kap. 4 § konkurslagen ni som borgenärer måste ange uppgifter om eran fordran och omständigheter i övrigt vilket ni grundar ert yrkande på. Ni ska även i original eller kopia bifoga de handlingar som ni vill åberopa. Ansökningshandlingen och de handlingar som har bifogats skall ges in i två exemplar. Förutom det så måste ni under rättegång bevisa att företaget är insolvent. Det finns lagar som reglerar själva bevisningen och dem återges i bland annat. 2 kap. 8 eller 9 §§ konkurslagen. Den förstnämnda paragrafen (8 §) handlar om att kronofogden försökt mäta ut egendom sen 6 månader tillbaks men inte lyckats. Som jag förstår det så har detta inte hänt så denna paragraf bortfaller. Den sistnämnda paragrafen (9 §) handlar om att företaget är bokföringsskyldig och du och din make separat begärt in fordringen av företaget men betalning inte skett inom en vecka då måste du och din make separat begära att företaget försatts i konkurs. Observera att du och din make separat måste upplysa om att en konkursansökan kan följa om de inte betalar in fordringen. Det finns även konkurshinder som kan bli aktuellt. Det jag ovan beskrivit är huvuddragen i hur händelseförloppet går till ifall en borgenär vill få en gäldenär försatt i konkurs. Det är inte möjligt för mig att avgöra om ni uppfyller kraven för bevisning som krävs eftersom jag endast har den information som är angiven i frågan. Mitt råd är att läsa igenom 2 kap. konkurslagen. Men jag hoppas detta svar var till någon hjälp och skulle du/ni behöva mer hjälp så är det bara att återkomma med mer frågor eller kontakta någon av våra jurister genom att trycka här. Med vänliga hälsningar!

Förskott på arv

2018-05-21 i Arvsskifte
FRÅGA |Gäller dödsbo efter min mor. Vi är två dödsbodelägare, min bror och jag. Det har nu visat sig att min bror lånat stora summor av min mor, inga skuldebrev är skrivna utan det finns bara insättningskvitton från banköverföringarna. Vad händer vid arvskiftet? Är det att betrakta som förtida arv? Blir jag kompenserad vid arvskiftet ? Lånen har tagits mellan 2007 och 2014.
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 6 kap 1 § ärvdabalken står det följande. Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Med bröstarvinge menas biologiska barn och så som jag tolkar din fråga så har du och din bror samma mamma varför ni båda är att anses som bröstarvingar varför alla gåvor (ej bagatellartade gåvor) kommer att anses som förskott på arv om din mor inte sagt eller föreskrivit annat. Det innebär att alla gåvorna din bror fått av din mor kommer dras av på hans del av arvet och på så sätt blir du kompenserad vid arvskiftet. Om du inte blir kompenserad vid arvskiftet så kommer du behöva väcka talan i domstol för att få igenom din rätt. Din bror måste då bevisa att lånen inte var en gåva om han inte lyckas med det så ska du bli kompenserad.Jag hoppas detta svar var till någon hjälp du är välkommen med fler frågor.Med vänliga hälsningar!

Ersättningens storlek vid avtalsbrott

2018-04-15 i Avtal
FRÅGA |Hej. Jag åkte på en tågresa för ett par månader sen och rökte i hytten även fast det stod i deras regler att det var förbjudet. Dumt, självklart. Men jag hann ta knappt 2 bloss innan det rycktes ur min mun och släcktes. Jag fick idag veta via mejl att avgiften som skulle betalas för detta var totalt 5 781kr varavKudde: 650krSäng: 2350krArbete: 2781krTotal: 5 781krÄr detta en realistisk summa för detta regelövertramp? Min fråga är om jag bara borde betala eller om jag bör ifrågasätta den (enligt mig) högst övervärderade sängen som enligt dem har fullt oanvändbar och trasig eftersom att den tydligen(?) måste ersättas fullständigt. Tack på förhand.
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mitt första tips till dig är att se över det berörda tågbolagets avtals del som berör avtalsbrott (brukar finnas på deras hemsida). Framgår det där någonting om storleken på ersättningen. Om det inte gör det så är det upp till dig att överväga för och nackdelar med att föra process i domstol om att summan är orealistisk i förhållande till skadan. Eller att ett sådant avtalsvillkor som rör ersättningsskyldighet borde tydligt framgå för att det ska vara del i avtal. Jag själv kan inte besvara huruvida summan är realistisk med endast denna fråga till grund. Du skulle annars kunna tala med tågbolaget och se ifall de kan redovisa utgifterna i detalj eftersom du är tveksam till slutbeloppet av ersättningen och inte själva saken om att du bör ersätta dem alls. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp.Med vänliga hälsingar,

Studentfirande

2018-05-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Vid studentutspring händer det att vissa besökare sprutar mousserande dryck på den de vill fira - vilket då självfallet ofta träffar även andra.Måste de drabbade själva kräva skadestånd i domstol för kemtvätt och liknande? Eller går det att polisanmäla - så att en åklagare driver ärendet? Vilka lagar kan vara relevanta i frågan?
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en sådan incident som är beskriven i frågan så aktualiseras skadeståndslagen. Den skada som det rör sig om när kläderna blir smutsiga för någon sprutar mousserade drycker kallas för sakskada. Vill du ha ersättning för en sådan skada så måste du begära skadestånd i domstol. Domstolen prövar då fallet och ser om kraven i 2 kap 1 § skadeståndslagen är uppfyllda. Domstolen gör en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet för att avgöra om den som sprutat den mousserade drycken varit vårdslös eller gjort det med avsikt när han eller hon träffa annan person. Det går inte att anmäla händelsen till polisen så att en åklagare driver ärendet eftersom händelsen inte kvalificeras som ett brott enligt brottsbalken eller annan särskild lag. Jag hoppas du fått svar på din fråga, med vänliga hälsningar!

spärr och prövotid på körkort

2018-05-21 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Någon vecka sedan så körde jag 190 på en 110-väg. Det var sent och det fanns inga andra bilar som åkte på vägen, Blev stoppad av polisen som jag åkte förbi och dom drog in mitt körkort på plats. Har haft den i 3 år så prövotiden var slut. Jag behöver mitt körkort då jag kör bil på daglig basis för arbetet, träning och annat. vilket jag förklarat till transportstyrelsen. Min fråga är, hur lång tid kan spärrtiden ligga på och kommer jag att få en ny prövotid på 2 år efter jag fått tillbaks kortet? Tack på förhand.
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan dessvärre inte svara exakt på din fråga om hur lång spärrtid du kommer få eftersom den varierar från en månad till högst tre år. Transportstyrelsen kommer göra en samlad bedömning av händelsen som du sedan kan överklaga. I ditt överklagande kan du nämna hur pass beroende du är av körkortet i vardagen vilket kan vara till hjälp för att korta ner spärrtiden. Vad avser prövotiden så kommer du inte få en ny prövotid efter att fått tillbaka ditt körkort eftersom prövotiden redan var slut när du blev av med körkortet.Jag hoppas detta svar var till någon hjälp.Med vänliga hälsningar!

Får inte tag på hantverkarfirman

2018-05-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Vi byggde om och till vårt sommarhus 2010. Bl.a. nytt tak. Nu läcker taket. Problemet är att vi inte får tag i hantverkaren som borde åtgärda det. Han finns kvar som företagare men vägrar svara oss. I över 1 månad har vi ringt, mailat och messat utan resultat. Vad gör vi när han vägrar svara?Mvh.
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När omständigheterna är sådana att Du inte får tag på hantverkaren så finns det dessvärre inte så mycket mer att göra än att väga mellan dessa två alternativ: antingen väljer Du att reparera taket genom en annan firma eller ifall du misstänker att Du drabbats av ett fuskbygge anmäla detta till tingsrätten och begära ersättning för det felbyggda taket. Om du väljer att stämma firman så kommer tingsrätten försöka få tag på firman genom olika former av delgivning. Detta låter enkelt i teorin men detta kan ta tid och kosta en slant. Det som skulle vara ännu tråkigt är ifall firman har det dåligt ekonomiskt och väljer att försättas i konkurs. Om det är så att firman sätts i konkurs så kommer du inte i praktiken få ut några pengar även om tingsrätten skulle finna att du drabbats av ett fuskbygge och har rätt till ersättning. Mitt tips till dig är att väga mellan dessa alternativ och se vad som känns mest värt. Hoppas detta svar var till någon hjälp och du är välkommen att ställa mer frågor. Med vänliga hälsningar!

Kan resturang stänga innan utsatt tid

2018-04-15 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag undrar kan en restaurang stänga innan utsatt tid? De säger att de stänger för att de har för lite folk?
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som hindrar att en restaurang stänger innan utsatt tid. Det är helt upp till de personer som äger/arbetar på restaurangen när de vill stänga. Det finns dock ett undantag och det är om restaurangen befinner sig inuti en galleria. I så fall har restaurangen skyldighet att följa de öppettider som gäller för gallerian. Om det är så att de befinner sig inuti en galleria och hade stängt innan utsatt tid så kan inte du som privatperson stämma dem eftersom ni emellan har inte något avtal. Dock kan du tala med ansvariga för gallerian och berätta om denna händelse så kan de sedan välja huruvida de vill gå tillväga med detta. Med vänliga hälsningar!