Finns det formkrav på en missnöjesanmälan

2018-04-15 i Domstol
FRÅGA |Hej,ka Hur utformar man en missnöjesanmälan? Finns det några formkrav ? Ska till Svea Hovrätt...Mvh
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 49 kap. 6 § rättegångsbalken framgår det bara att en missnöjesanmälan ska göras. Ingenstans i paragrafen går det att utläsa något formkrav på en missnöjesanmälan. Det innebär att du är fri att forma din missnöjesanmälan hur du vill så länge det framgår tydligt att du är missnöjd. Syftet med en missnöjesanmälan är är att på ett tidigt stadium skapa underlag för domstolens ställningstagande till målets fortsatta handläggning. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp, annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor,med vänliga hälsningar!

Ångerrätt / katthem

2018-04-15 i Avtal
FRÅGA |Jag lämnade min sons katt till katthemmet för 2 dagar sedan och fick betala katthemmet drygt 1000:- Jag såg ingen annan utväg då katten både kissade och bajsade på sängar & mattor samt jamade hela nätterna. Min son är nu förtvivlad och kan inte sluta gråta så jag vill ta tillbaka katten från katthemmet. Vad har jag för rättigheter? Kan jag göra en ånger- försäljning?
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så betalade du katthemmet pengar för att ta över eran katt och nu vill du ha tillbaka både katten och de pengar du betalade. Det går det inte att hitta stöd i lag för att hävda rätten till ånger. När du betalade katthemmet för att ta över katten så ingick ni två avtal med varandra och nu tillhör katten dem. Huvudregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas men det är även parterna som styr avtalets innehåll. Det du behöver göra för att lösa denna situation är att höra med katthemmet och se hur de förhåller sig till denna omständighet som uppstått i efterhand. De kan möjligtvis erbjuda dig att köpa tillbaka katten och på så sätt har ni ett nytt avtal med varandra. Men det går inte att kräva tillbaka dina pengar eftersom avtalet om att dem ska ta över katten inte går att ogiltigförklara eftersom det saknas stöd i lag.Jag hoppas detta svar var till någon hjälp, annars är du välkommen med ytterligare frågor,med vänliga hälsningar!

Blivit förbjuden att tillträda en affärslokal, kan jag ändå gå in?

2018-03-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Blev tagen i en affär i helgen för snatteri som hände en annan dag. Inte då i helgen. Kan man verkligen bli tagen så efteråt. Sen kom polisen så sa dom att jag ALDRIG får komma tillbaka dit igen. Vad händer om.jag går in i affären igen kan dom då dra ut mig eller ringa polisen
Julia Zarour |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som hindrar varken polisen eller butiken från att ta fast dig för att snattat i efterhand så länge det skett inom rimlig tid. Att detta gjorts inom exempelvis 1 vecka eller en månad får anses vara rimlig tid. Det finns heller inget som hindrar butiken från att vägra dig tillträde så länge de inte har kontraheringsplikt (innebär skyldighet att sluta avta). Privata affärer (som exempelvis mataffärer eller klädaffärer) har ingen skyldighet att sluta avtal med dig eftersom du kan införskaffa det dem erbjuder från annat håll. Affärer som har skyldighet att sluta avtal med dig är exempelvis systembolaget. Om du ändå väljer att gå in i butiken så har butikspersonalen själva inte rätt att dra ut dig, utan de måste ringa polisen som kommer och avlägsnar dig från platsen. Nästa fråga blir om ditt handlande med att välja att gå in i butiken trots förbud kan leda till juridiska konsekvenser. Högsta domstolen har avgjort en liknande fråga i ett rättsfall benämnt NJA 1995 s. 84. Rätten kom fram till att bestämmelsen om olaga intrång (4 kap. 6 § 2 stycket brottsbalken) har ansetts inte vara tillämplig då en person, som av affärsinnehavare förbjudits att besöka hans affärslokal, trots förbudet gått in i lokalen. Detta med hänsyn att bestämmelsen är till för att skydda lokaler eller vissa andra utrymmen som inte är tillgängliga för allmänheten. En affärslokal som under öppettider är tillgänglig för allmänheten kan därför inte omfattas, varför du inte kan göra dig skyldig till brottet olaga intrång om du ändå väljer att gå in. Det enda butiken kan göra är att vägra att sälja dig varor och ringa polisen som får avlägsna dig därifrån. Även om vissa handlanden inte leder till juridiska konsekvenser så kan de föra med sig elände, huvudvärk och sluka negativ energi. Vad jag rekommenderar dig att göra är att prata med butiksansvarig och försök reda ut situationen och få de att inse att vägra dig tillträde inte leder någonstans eftersom du ändå kan gå in utan juridiska konsekvenser. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp!Med vänliga hälsningar!

Val av straffpåföljd

2018-03-10 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Jag står åtalad just nu för ringa narkotikabrott, våldsamt motstånd och hot mot tjänsteman.Har även ett annat åtal på mig där det är våldsamt motstånd, grov vårdlöshet i trafik,drogfrattfylleri, olovlig körning & ringa narkotikabrott.Jag va 19 när brotten begicks men är 20 nu, vad är troligaste straffet för detta?Åtalen är uppdelat i 2 olika rättegångar och dom första punkterna jag nämnde kommer jag ha rättegång om först.Är sen tidigare dömd för stöld, försök till tillgrepp av forskattningsmedel & 3 narkotikabrott.
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går inte att ge dig ett svar på vad som är troligt straff för din del endast utifrån hur din fråga är utformad. Däremot kan jag här nedan redogöra för hur rätten går tillväga för att avgöra fråga om straff. Rätten ska först bestämma ett straffvärde (helt utan subjektiva förutsättningar) inom ramen för den straffskala som återfinns i varje brottsparagraf utifrån dessa tre lagbestämmelser 29:1, 29:2 och 29:3 brottsbalken. Efter att fastställt exempelvis ett straffvärde på 1 år så ska rätten efter det beakta ett straffmätningsvärde där de beaktar personliga förutsättningar som får straffvärdet att minska som exempelvis din ålder som ger rabatt på straff. De lagrum som aktualiseras är 29:5 och 29:7 brottsbalken. Efter att beaktat detta så kanske rätten nu har ett straffmätningsvärde på 1 år istället och nu ska de bestämma påföljd utifrån straffmätningsvärdet. Du som är tilltalad för flera brott kommer få en gemensam påföljd för de olika brotten om rätten finner dig skyldig 30:3 brottsbalken. Vid val av påföljd så föreligger ett antagande om att påföljd inte bör vara fängelse 30:4 brottsbalken. För att detta antagande ska brytas och rätten ska få döma till fängelse så ska något av dessa omständigheter vara uppfyllda:- om vi har ett straffmätningsvärde på minst 12 månader- om det är ett artbrott (brott som anses särskilt samhällsfarliga)- om den tilltalade gjort sig skyldig till brott innan Utöver detta antagande om att påföljd inte bör vara fängelse så finns det ännu en bestämmelse rätten ska beakta för den som begått brått innan han/hon fyllt 21 år, 30:5 andra stycket brottsbalken. Enligt den lagen så får rätten bara döma till fängelse om det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl så ser rätten bland annat till straffmätningsvärdet och risken för återfall. Sammanfattningsvis så går det att säga att det krävs mycket för att rätten ska kunna döma till fängelse istället ska rätten först beakta påföljder som framstår som mer proportionerliga, som exempelvis samhällstjänst, villkorlig dom, skyddstillsyn eller ungdomsvård. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,Med vänliga hälsningar!

Kan en rast på en arbetsplats vara för lång

2018-04-15 i Rast
FRÅGA |Min sambo jobbar som hästskötare/tränare och vi har ständiga diskussioner kring hennes arbetstider som jag finner mer än underliga.En av sakerna jag retar mig på är att hennes arbetsdag börjar klockan sju då hästarna skall få mat och tas ut. Därefter mockas och fixas det fram till ca kl 13:30 då min sambo "tvingas" ta obetald rast fram till ungefär klockan fyra för att då komma tillbaka till jobbet och se till att hästarna kommer in igen för kvällen - detta tar ca 1 1/2 timme.Får en löntagare ha 2.5 timmars obetald håltimme mitt i sitt arbetspass för att det passar arbetsgivaren?Vänligen.
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är som huvudregel i arbetsrätten att arbetsgivaren bestämmer. Arbetsrätten är ett av få områden som är väldigt lite lagreglerat eftersom det mesta styrs av kollektivavtal med arbetstagarorganisationer. Vad gäller svaret på din fråga om det är möjligt att ha 2.5 timmars obetald håltimme på sitt arbetspass för att det passar arbetsgivaren så är svaret, ja det är möjligt. Frågor om rast regleras i 15 § arbetstidslagen därav framgår det att arbetsgivaren ska på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger.Rasterna skall förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Detta innebär att lagstiftaren bara reglerat rastens minimum men inte rastens maximum. Arbetsgivaren är då fri att reglera i anställningsavtalet rasten på så sätt att den passar hans eller hennes verksamhet så länge inte arbetstagaren får för lite rast. När Undantaget är om det finns ett kollektivavtal arbetsgivaren är bunden av och som reglerar hur rasterna ska se ut 3 § arbetstidslagen. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,med vänliga hälsningar!

Kapitalvinstskatt

2018-03-27 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej ! Jag ska betala in vinstskatt det här året för min lägenhet jag sålde. Jag köpte lägenheten tillsammans med min sambo för 1.675.000:-. vi stod 50/50 på lånet. drygt 1 år senare gjorde vi slut och det bestämdes att jag bor kvar. vi värderade lägenheten till 2.000.000:-. han fick då sin del av vinsten minus en summa jag lagt mer i handpenning (vi hade skuldebrev på det) så han fick 137.500:- ner i fickan och jag stod sen ensam på lånen. Vi gjorde ett överlåtelseavtal. drygt ett år efter det utökade jag bolånet med 100.000:- för att renovera köket. Förra året sålde jag bostaden och fick 3.100.000:-. Jag har svårt att greppa vad min vinstskatt blir? räknar jag med att jag köpte lägenheten för 1.675.000/2 (837.500) har jag alltså en vinst på 2.263.000:- som ska beskattas 0,22% (497.860:-) Men jag har ju inte gjort en vinst på så mycket pengar? eftersom jag tog över hela lånet blev min vinst 1.425.500 (x0.22 = 313.500:-)sen har jag de där 100.000:- som jag utökade bolånet med som jag inte vet vad jag ska göra med? mycket tacksam för att få lite klarhet i det här.. Nu har jag köpt en ny lägenhet tillsammans med min nuvarande sambo, eftersom vi gick in 50/50 på den så blev kostnaden för den mindre än förra lägenheten. så skatten måste betalas in det här året. mvh
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mycket rätt så måste du betala kapitalvinstskatt när du sålt din bostad med vinst. Kapitalvinstskatten ligger på 30 procent dock ska den vinsten kvoteras till 22/30 eftersom det är en privatbostadsfastighet vilket i sig resulterar en skatt på 22 procent (65 kap. 7 § + 45 kap. 33 § inkomstskattelagen). Beräkningen sker på så sätt att du räknar skillnaden mellan försäljningspriset minskat med utgifterna du haft på bostaden (44 kap. 13 § inkomstskattelagen). Utgifterna för bostaden kallas för omkostnadsbelopp i detta ingår köpeskillingen, förbättringsutgifter och mäklarkostnader (44 kap. 14 § inkomstskattelagen). Dessa angivna kostnader får du räkna av från försäljningspriset eftersom det är utgifter du haft på fastigheten. Att du utökat bostadslånet med 100 000 kr är i sig ingen avdragsgill kostnad om inte det är så att du renoverat för dem. Är det så att du renoverat bostaden med dem pengarna så är de avdragsgilla. Skatteverket kan komma att begära dig på bevisning där du ska styrka att dessa 100 000kr gått till förbättringsutgifter. Detta gör du med exempelvis kvitton eller för och efterbilder. Exempel på hur du kan räkna. Eftersom jag inte vet exakt vad du haft för kostnader så kommer jag inte kunna räkna ut ett exakt belopp. Men jag hoppas att mitt exempel ska vara till någon hjälp eller vägledning. Du och din dåvarande sambo köpte bostaden för 1 675 000 kr. Sedan tog du över huslånet varför du ska räkna på köpeskillingen 1 675 000 kr enligt köpekontraktet. Du sålde sedan bostaden för 3 100 000 kr. Vi har nu en vinst på 1 425 000 kr av den vinsten behöver du endast skatta 22/30 vilket resulterar i ett belopp på 1 045 000 kr (jag räknade så här 22/30 x 1 425 000 = 1 045 00 kr). Det är det här beloppet på 1 045 000 kr du räknar 30 procent skatt på och summen blir 313 500 kr. Alltså kommer du behöva skatta 315 500 kr i mitt exempel. Observera att jag innan exemplet nämner att jag inte räknat på avdragsgilla utgifter du haft som exempelvis lånet på 100 000kr. Det lånet får endast dras av om det gått till reparation/renovering och om du drar av det så kommer kapitalvinsten minska och därav får du ett lägre slutbelopp som du ska skatta. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp, du är välkommen att höra av dig med mer frågor och funderingar. Jag rekommenderar dig dock att tala med skatteverket angående mer detaljerade frågor kring skatt, de har en skyldighet att besvara dina frågor och vägleda dig rätt. Med vänliga hälsningar!

Kan man hållas ansvarig för att ens häst sparkat sönder ridhusspegeln

2018-03-20 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min dotter red på sin häst i ett ridhus som tillhör stallet där hästen är inhyrd. Just när de passerar en spegel i ridhuset sparkar hästen till och träffar nedre kanten på spegeln som spricker. Gården är privat med ett större antal inhyrda hästar, både stallplatser och uteplatser.Är dottern skyldig att betala skadan eller ligger ansvaret på gårdsägare att ha rätt försäkring för sådana fall?
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller allmäntFör att din dotter ska bli skadeståndsskyldig i det här läget så förutsätts det enligt lag (2:1 skadeståndslagen) följande:1. Hon måste haft uppsåt (avsikt) eller varit vårdslös (oaktsam) till skadan som uppstått på spegeln. Eftersom det helt går att utesluta avsikt i det här fallet så blir det aktuellt att diskutera och argumentera för huruvida din dotter varit oaktsam till skadan. För att avgöra fråga om huruvida någon varit oaktsam så gör rätten oftast en fri culpabedömning, det innebär att bedömningen sker utifrån de omständigheter och faktorer i det enskilda fallet. att bedömningen är fri innebär att den sker principlöst. Dock finns det vägledning på faktorer som ska beaktas och de är följande:1. risken för skadan2. sannolikheten för skadan3. skadans möjliga kostnader4. möjligheten att inse risken5. förbygga skadan6. kostnaderna för att åtgärdaI ditt fall gäller följandeEnligt min bedömning kan din dotter inte hållas ansvarig för skadan eftersom lagens uppställda krav om att hon ska varit oaktsam inte är uppfyllt. För det första så har din dotter inget strikt ansvar för de skador hästen orsakar till skillnad från skador hund som exempel orsakar. För det andra så kan inte hon som ryttare varken inse risken eller förhindra skadan när hon rider längst ytterspåret. Tvärtom kan det ifrågasättas huruvida speglarna är korrekt monterade. Stallägaren borde kanske insett risken med att ha speglar monterade för lågt ner.Vad avser frågan om huruvida stallägaren borde haft en försäkring eller inte så finns det inte i lag stadgat ett krav på det. Men denna fråga blir heller inte aktuell för dig att bemöta eftersom din dotter inte kan hållas ansvarig för kostnaderna enligt 2:1 skadeståndslagen.Jag hoppas detta svar var till någon hjälp.Med vänliga hälsningar!

Dubbeluthyrning av samma stallbox

2018-03-10 i Avtal
FRÅGA |Hej,Kan en stallägare ta in dubbla hyror för samma box?Jag har flyttat min häst innan uppsägningstidens slut och stallägaren rev min box samma kväll jag flyttade ut. Han säger att det fanns annan tom box. Men nu jag har fått berättat att stallägaren har tagit in ny hyresgäst under min uppsägningstid som också har betalt hyra. Stallet är i övrigt fullt. Får man verkligen göra så?Mvh
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen lag som reglerar problemet med dubbeluthyrning utan problemet får tolkas med de lagar, rättsfall och allmänna principer vi har. Dessvärre har jag inte hittat några rättsfall varför jag utgår från vad som allmänt gäller. Så som jag förstår problemet så har stallägaren hyrt ut din box under din uppsägningstid efter att du flyttat ut din häst till ett annat stall. Du som är första hyrestagare har självklart företräde till boxen så länge din uppsägningstid gäller enligt avtalet ni ingått. Ett tips är att kolla igenom ert avtal och se ifall det står något om kontraktsbrott, oftast är det så att den som bryter ett avtal blir skadeståndsskyldig. Alternativt se hur uppsägningstiden i ert avtal är utformat som exempel finns det skillnad på dessa nedan givna exempel:"uppsägningstiden gäller i 3 månader från att avtalet sagts upp.""uppsägningstiden gäller 3 månader eller fram till att hyresgästen flyttat ut från att avtalet sagts upp."Beroende på hur ert avtal är utformat så avgör det om stallägaren gjort sig skyldig till kontraktsbrott varför han ska ersätta er. Har inte stallägaren gjort sig skyldig till kontraktsbrott så kan han ändå bli skadeståndsskyldig ifall han varit vårdslös i sitt handlingssätt som lett till att du lidit skada. Det är nämligen så att även om det går att fastställa att stallägaren gjort fel så måste ändå en skada uppstå i någon form för att det ska leda till juridiska konsekvenser.Jag hoppas detta svar var till någon hjälp annars är du välkommen åter,Med vänliga hälsningar!