Hur överklagar jag Kronofogdemyndighetens beslut?

2019-03-30 i Utmätning
FRÅGA |Hej.jag har en skuld hos kronofogden på 298000 och igår fick jag ett brev ifrån kronofogden att dom skall utmäta huset som jag äger tillsammans med min mamma.Vilker jag tycker är jättekonstigt då vi har ett banklån på 1.1 miljon och huset är inte värt mer än 1 miljon.Kromofogsen va på besök i september och då bestämdes att dom inte kan mäta ut det pga det inte hade stigit i värde.Utan lömeutmätning är aktuellt.Hur överklagar jag detta och går det att överklaga.Jag har en sjuk man och en sjuk dotter och kan styrka det med läkarintyg.Mvh
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur överklagas beslutet?Om du anser att Kronofogdemyndigheten har tagit ett felaktigt beslut så är det möjligt att överklaga beslutet.I beslutet om utmätning av huset som du har fått så finns det information om hur och var du ska posta din överklagan. Du kan antingen skicka överklagan eller mejla den till Kronofogdemyndigheten som kommer att lämna den vidare till tingsrätten. Observera att överklagandet måste ha kommit in till Kronofogdemyndigheten inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet om utmätning.Vad ska ingå i överklagandet? I ditt överklagande ska du ange vilket beslut du överklagar, varför du anser att det ska ändras och vilken ändring du vill ha, de bevis du vill föra fram och vad de ska styrka (läkarintyget som du vill styrka överklagandet med etc.), ditt namn, ditt personnummer, din adress och ditt telefonnummer. Överklagandet ska även vara undertecknad. Tveka inte att kontakta oss vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Dömd för olovlig körning samt vårdslöshet i trafik- vad händer med mitt nytagna körkort?

2019-02-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Jag körde en lätt mc 250cubik i somras början på augusti 2018 utan körkort och åkte dit på olovlig körning samt vårdslöshet i trafik. Jag tog mitt körkort förra veckan februari 2019. Vad kommer hända med mitt körkort?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få ta körkort och göra körkortsprovet så behöver du ett giltigt körkortstillstånd, vilket jag förutsätter att du fick då du nämner att du precis tagit körkort. Utan ett sådant körkortstillstånd så är det alltså inte möjligt att ta körkort.Detta innebär att Transportstyrelsen i sin bedömning för utfärdande av körkortstillstånd har tagit hänsyn till alla de medicinska och personliga krav som de ställer för att man ska kunna ta körkort. Jag vet inte vad ditt straff blev för dina tidigare trafikbrott, men med tanke på att Transportstyrelsen gett dig ett körkortstillstånd för att få göra körkortsprovet så behöver du förmodligen inte oroa dig för att de ska ta ifrån dig körkortet. De har heller inte återkallat körkortstillståndet efter incidenten, om du hade fått tillståndet innan du blev dömd.Det kan dock vara så att Transportstyrelsen inte hunnit få information om dina tidigare brott och därför inte har haft möjlighet att sätta en spärrtid för ditt körkortstillstånd. Kommer det till Transportstyrelsen kännedom kommer de att göra en prövning i vilken du får möjlighet att yttra dig. Därefter kommer en bedömning att göras i det enskilda fallet. Jag anser dock att detta är ganska osannolikt då du förmodligen hade hört någonting från Transportstyrelsen under alla dessa månader.Tveka inte att höra av dig vid ytterligare funderingar,Vänligen,

Kan man vara folkbokförd/stå som hyresgäst på två lägenheter samtidigt?

2019-02-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Kan vår son vara skriven både på sin studentlägenhet (för att få kontrakt måste han det) och vår hyresrätt? Vår tanke är att han ska kunna överta vår hyreslägenhet om vi bestämmer oss för att flytta. Vad behöver vi tänka på och göra för att det ska bli möjligt om ett par år. Han har ju bott här (och bor en del helger) i hela sitt 25åriga liv...Tack på förhand för svar!
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är som utgångspunkt inte olagligt för din son att stå på hyreskontraktet för båda lägenheterna. Dock kan han endast vara folkbokförd på den adress han tillbringar sin dygnsvila i dvs. studentlägenheten (6 och 7 §§ folkbokföringslagen). Det är fullt möjligt för honom att överta er hyreslägenhet om ni bestämmer er för att flytta samtidigt som han hyr studentlägenheten, dock riskerar han att få hyreskontraktet uppsagt om det kommer fram att han faktiskt inte bor där och dessutom är skriven på en annan bostad. Det faktum att han inte behöver lägenheten ger hyresvärden rätt att förverka själva hyresavtalet. Vänligen,

Är uppsägning av lägenhet via e-post giltigt?

2019-02-27 i Hyresavtal
FRÅGA |Uppsägning av lägenhet via epost ! Är detta juridiskt hållbart
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om uppsägning av ett hyresavtal genom e-post är juridiskt giltigt.Ett hyresavtal ska som regel sägas upp skriftligenFrågor angående uppsägning av hyresavtal regleras i Jordabalkens 12 kap. Har ett hyresförhållande varat längre än tre månader ska det sägas upp skriftligen samt delges motparten. Det är således endast avtal på bestämd tid som är kortare än tre månader eller tre månader som får sägas upp muntligen (12 kap 8 § jordabalken). Uppsägning via e-post kan leda till bevissvårigheterEn uppsägning genom ett e-postmeddelande till en hyresvärd är giltigt då kravet på skriftlighet är uppfyllt. Det medför dock bevissvårigheter då det är svårt att bevisa att ett e-postmeddelande faktiskt mottagits och lästs. Du anses därför sagt upp lägenheten det datum hyresvärden läst mailet och inte datumet då du skickat det. Man bör vara noggrann med på vilket sätt man säger upp en lägenhet då bevissvårigheter kan leda till framtida tvister. Hyresavtal bör därför helst säga upp genom ett rekommenderat brev där det klart och tydligt framgår från vilket datum uppsägningen gäller. Om du trots detta skulle vilja säga upp lägenheten via e-post så rekommenderar jag dig därför att låta hyresvärden skriftligt bekräfta att e-postmeddelandet har kommit fram och att det är läst, så att ni utefter det kan fastställa ett datum för uppsägning.Vänligen,

När har den tilltalade rätt till offentligt försvarare vid brottmål?

2019-03-30 i Alla Frågor
FRÅGA |När har den tilltalade rätt till offentligt försvarare när det gäller brottmål?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om offentlig försvarare hittar du i 21 kap. rättegångsbalken.Huvudregeln är att om den misstänkte är anhållen eller häktad så ska offentlig försvarare förordnas för honom, om han begär det. Offentlig försvarare ska också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, där straffet inte är lindrigare än fängelse i sex månader (21 kap. 3a § rättegångsbalken)Vidare finns även vissa undantagsomständigheter där en offentlig försvarare ska förordnas (21 kap. 3a § andra stycket).1. En offentlig försvarare ska förordnas om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom, samt3.om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör. Vänligen,

Finns det möjlighet att slippa återkallelse av körkort pga. behov i yrket?

2019-02-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej det är så att jag körde på en bil bakifrån och fick böte på plats 2000kr för att jag inte håller tillräcklig med avstånd. Men i min fall var det på E4 där det var soldetgång och ganska stark där man kunde knappt se något framför sig och det var mycket halt på vägen. Så min fråga är att jag körde på bilen framför mig där hon bromsade mycket krafik och han inte bromsa båkom henne så körde jag på henne. Nu fick jag från transportstyrelsen att jag sa uttra mig. Min fråga är kan jag tappa mitt körkort nu eller tappa den i några månader ? Jag är i mycket behöv av mitt körkort eftersom jag jobbar som taxi chöffer heltid och jag kommer inte få någon inkomst om jag blir av med körkortet och dessutom har jag min lilla familj en pojke på 2 år och frun som är gravid.
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Innan ett beslut tas så skickar transportstyrelsen ett brev där de ber om ett yttrande och där du som förare får förklara dig angående incidenten. I detta yttrande kan du även skriva att du är i stort behov av körkortet samt bifoga ett intyg från din arbetsgivare som styrker detta.Transportstyrelsen kan då ta hänsyn till att du behöver ditt körkort i arbetet och antingen låta dig behålla körkortet eller förkorta tiden för indraget. Jag råder dig därför att skriva ner alla omständigheter som du anser varit försvårande samt tydligt förklara att du är i stort behov av körkortet. Det är väldigt svårt att ge ett direkt svar på vad beslutet kommer att bli, men som jag ser det så finns en chans att Transportstyrelsen tar hänsyn till ditt yrke i deras beslut.Vänligen,

vilken paragraf ger polisen rätt att tillträda lägenhet pga. misstänkt misshandel?

2019-02-28 i Polis
FRÅGA |Hej! Om en granne anmälan in en misstänkt misshandel i en lägenhet, på vilken grund har polisen rätt att bereda sig tillträde till lägenheten? Vi här diskuterade att det inte är PL 20, utan snarare PL 21, då den som misstänkt misshandlas är oförmögen att tillkalla hjälp, alternativt gå in med Nöd (BrB 24:4). Vilken/vilka paragrafer är rätt och kan gälla?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fall har ni rätt i att 21 § polislagen gäller, då den som misshandlas förmodligen är oförmögen att tillkalla hjälp. 20 § polislagen gäller husrannsakan och liknande åtgärder och 24 kap. 4 § brottsbalken om nöd är inte direkt relevant vad gäller polisens rätt att bereda sig tillträde till lägenheten. Den paragrafen som huvudsakligen gäller i detta fall är därför endast 21 § polislagen.Vänligen,

Kan Kronofogdemyndigheten utmäta egendom/lön om jag bor i Schweiz?

2019-01-31 i Utmätning
FRÅGA |Hejsan jag undrar om kronofogden kan göra utmätning på mig om jag bor i schweiz. Kan dom kräva något från mig och kan att jag har kronofogden i sverige påverka att jag inte kan få bostad i schweiz för att ja har kronofogden hemma i Sverige.
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om Kronofogdemyndigheten kan utmäta egendom/lön som du har i Schweiz samt om det kan påverka dina chanser att få en bostad i Schweiz trots att du har skulder i Sverige.Kronofogdemyndigheten kan bara driva in pengar om tillgångarna finns i Sverige. Har du svensk lön eller andra tillgångar i Sverige är det möjligt för Kronofogdemyndigheten att utmäta dessa. Har du flyttat från Sverige helt och är bosatt i Schweiz samt om alla dina tillgångar finns där och du får en schweizisk lön så kan inte Kronofogdemyndigheten göra en utmätning. Vad gäller påverkan för att få en bostad i Schweiz bör det inte vara några problem så länge hyresvärd/bank etc. inte kräver en kreditupplysning från Sverige. Schweiziska myndigheter/banker kan inte se i deras register om du har en betalningsanmärkning i Sverige.Vänligen,