Vad är en utmätning och vad är en skuldsanering?

2019-01-31 i Utmätning
FRÅGA |Vad är en utmätning? Vad är en skuldsanering?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utmätning och skuldsanering regleras i utsökningsbalken respektive skuldsaneringslagen.Utmätning innebär att Kronofogdemyndigheten har beslutat att något du äger, exempelvis del av din lön, en bil eller annat värdefullt ska användas för att betala din skuld (Se 4 kap. utsökningsbalken)Skuldsanering innebär att du betalar av en del av dina skulder under några år. Kvarstående skuld slipper du att betala, vilket innebär att du efter skuldsaneringens slut inte längre har några skulder kvar (1 § skuldsaneringslagen).Vänligen,

Råd angående kravbrev för fildelning

2019-01-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej jag har fått brev från rambergs advokater om en förlikning på 4500kr pga olovliginternet delning, jag hyr denna bostad till en familj som inte ens tittar på serien de nämner i brevet och jag har läst på flera sidor att denna firma skickat ut sådana brev till fler människor. Nu undrar jag vad jag sks göra vill inte att detta drivs vidare
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vi på Lawline har fått väldigt många frågor kring liknande kravbrev från advokatbyråer. Förlikningsbrevet innebär att om du betalar så kommer advokatbyrån inte vidta några rättsliga åtgärder. De utgår från att du som ägare till internetabonnemanget är skyldig även om du har ett öppet nätverk.Professor Sanna Wolk har kommenterat detta med att det är väldigt ovanligt att det förs så små processer angående fildelning och uppmanar till att man inte ska betala kravbreven då det är domstolen som bör avgöra i slutändan. Det är heller inte prövat om det är tillräckligt med en IP- adress för att det ska vara visat att man är skyldigt till upphovsrättsligt intrång.Vill advokatbyrån ta detta vidare kan de då lämna in en stämningsansökan, vilket innebär att domstolen får avgöra om du är skyldig och till vilket belopp. Det är viktigt att komma ihåg att det är väldigt ovanligt att privatpersoner blir stämda för nedladdning av filmer och att det inte finns tidigare praxis att döma efter.Om du inte betalar kravbrevet så kommer det troligen inte hända någonting. Risken att du blir stämd är extremt liten i och med att det inte finns tydlighet i frågan och motparten riskerar att förlora. Tar de vidare ärendet till inkasso/ kronofogden så måste du bestrida det.Det är upp till dig om du anser att du vill betala den begärda summan eller inte. Jag tycker dock inte att du ska betala om du anser att du inte laddat ner filmen, utan mitt råd är att vänta och bestrid kravbrevet om de tar det vidare till inkasso/kronofogden. Kom ihåg att de är advokatbyrån som har bevisbördan och därför måste bevisa att du har laddat ner filmen.Vänligen,

Går det att upprätta ett äktenskapsförord i efterhand?

2018-12-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |2015 gifte jag mig, samma år köpte vi en bostadsrätt där jag gick in med 400 000 kr i kontantinsats. Min fru gick inte in med någon insats. Min insats kom från vinst av tidigare bostadsrätt som jag ägde själv och sålde innan vi gifte oss. Nya bostaden äger vi gemensamt 50/50 och bor där än idag. Är det möjligt att nu i efterhand upprätta ett äktenskapsförord (vi har inget sådant idag) där vi avtalar att vinst och avkastning från min egna tidigare bostadsrätt är enskild egendom?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskapsförord hittar du i äktenskapsbalken kap 7.Det går att skriva ett äktenskapsförord i efterhandEtt äktenskapsförord är ett slags avtal mellan två makar om hur det som båda äger ska delas upp om de skiljer sig. Äktenskapsförordet kan skrivas både innan vigseln och under äktenskapet. Det är alltså fullt möjligt att skriva ett äktenskapsförord nu i efterhand. Ni får avtala om i princip vad ni villNi får i princip utforma ett äktenskapsförord och där avtala om vad ni vill ska vara enskild egendom precis hur ni vill. Det spelar alltså ingen roll om avkastningen eller vinsten kommer från en tidigare ägd bostadsrätt. De enda krav som finns är att äktenskapsförordet är skriftligt, undertecknat och ingivet till Skatteverket (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Väljer ni att inte skriva äktenskapsförord så har vardera make rätt till hälften av allt ni äger, dvs. det spelar ingen roll vem av er som äger vad. Om du vill att den nya bostaden som ni bor i ska vara enskild egendom eller om du på något annat sätt vill säkra annat du anser dig äga, rekommenderar jag att ni upprätta ett äktenskapsförord. Det är även viktigt att tänka på hur ni formulerar äktenskapsförordet. Det bör tydligt framgå vad som avses för att undvika missförstånd vid en eventuell tvist. Behöver du hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord kan du klicka HÄR eller kontakta någon av våra jurister HÄR.Vänligen,

Hur gör jag för att få ersättning från staten pga. häktning?

2018-12-31 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej jag satt anhållen o sedan häktad i 7 dagar hösten 2017 hur gör jag för att få ersättning för detta det kan väl inte vara normalt? Åtalet blev avskrivet av tingsrätten
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om ersättning vid frihetsberövande hittar du i lagen om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder (frihetsberövandelagen).Du har i regel rätt till ersättningDen som på något sätt varit frihetsberövad i minst 24 timmar, dvs. anhållen eller häktad utan att bli dömd för gärningen har i regel rätt till ersättning (2 § frihetsberövandelagen). För att du ska få ersättning krävs det att du själv ansöker om det hos Justitiekanslern och ger in underlag för vad som ska ersättas.Ersättning kan utgå för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter (7 § frihetsberövandelagen). För att du överhuvudtaget ska kunna få för ersättning måste skadan vara direkt följd av själva frihetsberövandet. Du kan själv ansöka om ersättning genom att fylla i en blankettFör att få ersättning kan du själv fylla i Justitiekanslerns blankett och skicka in den. Blanketten hittar du HÄR.Du kan även anlita ett juridiskt ombud och få ersättning för skäliga ombudskostnader om din ansökan går igenom. Behöver du hjälp med att fylla i blanketten kan du kontakta någon av våra jurister HÄR.Vänligen,

Var går gränsen för att kronofogden inte ska kunna utmäta min bostad?

2019-01-31 i Utmätning
FRÅGA |Var går gränsen för kronofogden för att inte kunna utmäta min bostad ?Har skuld på 120 000 kr.Vad kan jag göra för att få att avbryta ärendet?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Även om skulden är förhållandevis liten så kan Kronofogdemyndigheten utmäta en bostad. Detta är dock någonting som Kronofogdemyndigheten försöker att undvika in i det längsta. Förutsättningen för detta är att en försäljning kommer att ge vinst efter att alla omkostnader är betalda. Det finns tyvärr inga regler för hur stor skulden måste vara för att en bostad ska kunna utmätas.Det du kan göra är att överklaga beslutet inom tre veckor från att du fick del av beslutet. I ditt överklagande ska du ange:Vilket beslut du överklagar.Varför du anser att det ska ändras och vilken ändring du vill ha.De bevis du vill föra fram och vad de ska styrka.Ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.Tveka inte att kontakta oss vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Hur lång uppsägningstid har jag?

2019-01-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej Jag har jobbat i 8 månader på samma arbetsplats. Vad gäller har jag kortare uppsägningstid pga att jag inte jobbat så länge eller är det 3 månaders uppsägningstid som gäller för mig ändå? Mvh
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller uppsägningstid är det först och främst vad som står i kollektivavtalet som gäller. Enligt kollektivavtal brukar uppsägningstiden vanligtvis vara mellan 1-3 månader. Finns det inget kollektivavtal på din arbetsplats och du och din arbetsgivare inte kommit överens om någonting annat i ditt anställningsavtal har du en månads uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd (LAS).Jag rekommenderar dig därför att först titta på vad som står i ditt kollektivavtal om det finns ett sådant. Hittar du ingenting där om uppsägningstid och står det heller ingenting i ditt anställningsavtal så har du en månads uppsägningstid enligt 11 § lagen om anställningsskydd.Vänligen,

Hur länge finns uppgifter om penningböter i belastningsregistret?

2018-12-31 i Påföljder
FRÅGA |Blev tagen av tullen när jag kom från en annat euland. Jag var 18år och hade på mig 1 liter sprit 1l vin och under 4 liter öl. Fick böter på 1000kr och undrar hur länge jag kommer vara på belastningregistret och om min bötesumma är korrekt?Jag hade ingen aning om att man måste vara 20år för att ta in alkohol i sverige.
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för olovlig införsel av alkohol hittar du i lagen om straff för smuggling. Olagligt att föra med sig alkohol till Sverige om man är under 20 årOm man är under 20 år och tar in alkohol till Sverige så betraktas det som smugglingsbrott (3 § lagen om straff för smuggling). I ditt fall rör det sig förmodligen om ringa brott då påföljden blev penningböter (4 § lagen om straff för smuggling). Penningböter utdöms till högst 4000 kr (25 kap 3 § brottsbalken).I och med att det är olagligt att föra in alkohol till Sverige om man är under 20 år så är bötesstraffet med hänsyn till brottets grad korrekt. Det kommer att finnas i ditt belastningsregister i 5 årHur längden en uppgift finns kvar i belastningsregistret styrs av vilken på följd man blir dömd till. Gallringstiden för böter är 5 år, vilket innebär att informationen kommer att finnas i ditt belastningsregister i 5 år (17 § p. 9 lagen om belastningsregister).Vänligen,

Ska mamman betala underhållsbidrag direkt till sonen som är 18 år eller till pappan?

2018-12-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Min man har en son på 18 år (2018) som går sista året på gymnasiet (slutar 2019/06).Sonen bor permanent hos oss men mamman betalar inget underhåll. Vi lyfte frågan nu eftersom det är ganska dyrt med en 18 åring hemma och mamman tjänar mera än oss.Hur funkar det då? Ska hon betala underhållsbidrag direkt till sonen eller till pappan? Och om det är till sonen hur kommer det till gagn för t.ex. inköp av mat och aktiviteter som ändå vi betalar?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sonen har rätt till underhållsbidrag från mamman i och med att han forfarande studerar heltid på gymnasiet och bor hos sin ena förälder. Då sonen är 18 år är det hans ansvar att prata med mamman för att komma överens om underhållsbidraget och för att räkna fram en rättvis summa baserat på hennes inkomster och utgifter. Underhållsbidraget ska då gå till boende, mat och fritidsintressen. Bidraget betalas till den föräldern som barnet bor hos ända fram tills barnet blir 18 år. Då sonen är 18 år ska underhållsbidraget betalas till honom direkt och inte till pappan. Vad gäller mat och aktiviteter som ni betalarna kan det anses vara rimligt att sonen ger er en del av summan om han kommer överens om underhållsbidrag med mamman. Detta är dock någonting mellan er två och sonen och något ni gemensamt bör komma överens om. Mammans förpliktelse är endast gentemot sonen då han nu är 18 år.Tveka inte att höra av dig vid ytterligare funderingar!Vänligen,