Har polisen rätt att gå in i en lägenhet utan tillstånd från kontraktsinnehavaren?

2018-10-31 i Polis
FRÅGA |HejMin son håller på med kriminella saker. Jag vet inte riktigt vad. Han har valt att hålla sig borta från mig av hänsyn. Jag fick ett telefonsamtal från polisen en sen lördagskväll om att dom varit inne i min lägenhet. Dom hade gått in med hjälp av låssmed. Sonen har i te bott i lägenheten de senaste 6 åren. Han har inte varit på besök på 2 år. Han är dock fortfarande skriven på adressen. Han är 20 år. Polisen sa i samtalet att dom varit tvugna att byta lås då dom inte hittat några nycklar att låsa med. Jag måste hämta nya ny klar på polisstationen. Polisen kunde/ville inte svara på om han var i förvar hos dom. Dagen efter så söker jag honom hos hans flickvän och får svaret att han ligger och sover. Är det ok för polisen att gå in utan att kontakta kontraktsinnehavaren?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisen har rätt att gå in i en lägenhet utan tillåtelse när det gäller husrannsakan (20 § polislagen) eller om det finns anledning att anta att någon avlidit, är medvetslös eller oförmögen att tillkalla hjälp (21 § polislagen) . I detta fall har det förmodligen handlat om en husrannsakan. Det finns två olika typer av husrannsakan, reell husrannsakan där polisen eftersöker föremål som kan tas i beslag och personell husrannsakan där man letar efter e person som ska gripas, anhållas eller häktas. I detta fall är din son skriven på adressen, vilket ger en indikation på att han möjligtvis befinner sig där.Det kan sammanfattningsvis sägas att polisen hade rätt att ta sig in i din lägenhet utan tillåtelse om det gällde en husrannsakan. I annat fall är det inte tillåtet (förutom om det kan antas att någon avlidit, är medvetslös eller oförmögen att tillkalla hjälp)Vänligen,

Hur kan tidigare brottslighet påverka inresa till exempelvis USA?

2018-10-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag har avtjänat ett fängelsestraff på 4år för narkotika... greps ~ 2010 mars.Jag undrar huruvida preskriptionstiden är för detta brott? Har fått ett jobb som kan innebära att jag kommer resa till Ottawa, Kina och Japan genom jobbet. Vet att USA är lite petiga när det gäller inresa när man blivit dömd. Vet dock inte hur petiga? Hur ser det ut för mig gällande de andra olika länderna? Nått man kan göra så man kan lösa detta på bästa sätt?Mvh
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från mitt svar att du undrar hur lång tid det avtjänade straffet finns kvar i ditt belastningsregister samt hur detta kan komma att påverka din inresa till de olika länderna.Gallringstiden för fängelsestraff är 10 årHur lång tid ett brott finns kvar i ditt belastningsregister hittar du i lagen om belastningsregister. Där framgår att ett fängelsestraff gallras 10 år efter frigivningen (17 § första punkten lagen om belastningsregister). Detta betyder att brottet finns i ditt belastningsregister 10 år efter att du avtjänat ditt fängelsestraff på 4 år. Kan det påverka inresa till USA?Du har rätt i att USA är väldigt noggranna med tidigare brottslighet vid inresa. Det finns två sätt för en svensk medborgare att få resa in i USA.InresetillståndUSA har ett system som tillåter medborgare från vissa utvalda länder (däribland Sverige) att resa in i USA i upp till 90 dagar. Detta inresetillstånd (ESTA) som är en särskild blankett kräver att du uppfyller vissa personliga krav. Att du blivit dömd kan därmed vara ett hinder för att få ett sådant inresetillstånd. Du kommer troligtvis därför inte kunna få ett ESTA för att åka in till USA. VisumDet finns dock ytterligare sätt att få komma in i USA som svensk medborgare, vilket är att du ansöker om ett vanligt visum. Huruvida du ska beviljas detta visum eller inte är upp till USA. När du har ansökt om visum måste du ta dig till den amerikanska ambassaden för en visumintervju där de gör en individuell granskning av dig och din ansökan. Även här spelar tidigare begångna brott en roll och kan påverka bedömningen. Om det exempelvis har gått gång tid sedan du dömdes skulle det kunna vara till din fördel. Det är dock svårt att säga om du skulle beviljas ett vanligt visum då bedömningen görs från fall till fall. Kan det påverka inresa till Japan och Kina?Vad gäller inresa till Japan och Kina krävs visum där du eventuellt måste fylla i frågor om tidigare brottslighet. Jag hittar dock ingen information om att brottslighet skulle kunna utgöra ett hinder för dig att resa in i landet i lika stor utsräckning som USA. Jag rekommenderar dig dock, vad gäller inresa till Japan och Kina, att ta kontakt med respektive ambassad för att klargöra närmare vad som gäller för dessa länder.Vänligen,

Måste man använda Skatteverkets blankett för bouppteckning?

2018-09-29 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Måste man använda skatteverkets blankett för bouppteckning eller kan man göra en egen? Ex skriva i exel..
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man behöver inte använda Skatteverkets blankett, utan man kan utforma bouppteckningshandlingen själv om man vill. Det är dock viktigt att tänka på att all information kommer med och att man är väldigt noggrann i upprättandet. Tveka inte att kontakta oss igen vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Vilka grundförutsättningar ska gälla för att en domstol vill undersöka om någon ska dömas enligt LRV?

2018-09-28 i Påföljder
FRÅGA |Vilka grundförutsättningar ska gälla för att en domstol vill undersöka om någon ska dömas enligt LRV?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om överlämnande till särskild vård i vissa fall hittar du i 31 kap. brottsbalken.Det finns två huvudsakliga grundförutsättningar för att en domstol ska vilja undersöka möjligheten till rättspsykiatrisk vård. Den första grundförutsättningen är att det måste vara fråga om ett brott där fängelse förekommer i straffskalan. (31 kap. 3 § brottsbalken) Lindrigare brott som i vanliga fall resulterar i böter föranleder inte till en undersökning om rättspsykiatrisk vård. Den andra grundförutsättningen är att det kan anses vara nödvändigt med hänsyn till personens psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt att personen är intagen för psykiatrisk vård (31 kap. 3 § brottsbalken). Dessa två är själva grundförutsättningarna för att en domstol ska vilja undersöka om någon ska dömas för rättspsykiatrisk vård eller inte. Finns det misstanke om att en gärningsman led av en allvarlig psykisk störning vid tidpunkt för brottet (för ett brott där fängelse förekommer i straffskalan) eller lider av en allvarlig psykisk störning vid tidpunkten för rättegången så bör gärningsmannens psykiska tillstånd utredas.Vänligen,

Bodelningsavtal och giltighet av muntliga avtal

2018-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min exman har innan äktenskapet gjort ett muntligt avtal gällande bodelning. Vi är fortfarande överens och vill att det avtalet skall fortsätta gälla. Hur går vi till väga för att få det skriftligt och hur gilltliga är muntliga avtal?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett skriftligt bodelningsavtal är att rekommendera Även om ni muntligen är överens om hur bodelningen ska göras så rekommenderar jag er starkt att skriva ett bodelningsavtal även om det är frivilligt, då själva rätten att begära bodelning kvarstår flera år efter att ni skiljt er. För att undvika att få krav på bodelning i efterhand av ena maken bör man inte vänta med att skriva ett bodelningsavtal allt för länge efter skilsmässan.I och med att ni är överens om hur allting ska delas upp mellan er behöver jag inte närmare redogöra för hur ni juridiskt steg för steg ska lägga upp en bodelning, då det inte förekommer några oenigheten. Det ni behöver göra efter att ni delat upp tillgångarna mellan er är att skriva ett bodelningsavtal som ett bevis på att ni har gjort en bodelning, på så sätt undviker ni framtida anspråk och konflikter mellan er.Det finns två grundkrav för att ett bodelningsavtal ska vara giltigt (9 kap. 5 § äktenskapsbalken). Avtalet ska vara skriftligt samt underskrivet av båda ex- makarna. Det finns inga andra särskilda krav för hur ett bodelningsavtal ska se ut men det kan vara bra att ta hjälp så att det blir rätt. Skulle ni behöva hjälp med att skriva ett bodelningsavtal kan ni kontakta våra jurister HÄR.Hur är det egentligen med muntliga avtal?Ett muntligt avtal är rättsligt bindande och har samma rättsverkan som skriftliga avtal, förutom i de fall där det uttryckligen står i lagen att avtalet måste vara skriftligt. Muntliga avtal är dock ofta svåra att bevisa vilket innebär att det är svårt att vinna en tvist endast baserad på ett muntligt avtal. Skriftliga avtal är därför att föredra framför muntliga i och med att de har ett högre bevisvärde än muntliga, även om de egentligen är lika giltiga. När det gäller ett muntligt avtal så är det alltså rättsligt bindande då huvudprincipen inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. I och med att ett muntligt avtal inte har lika starkt bevisvärde så är det dock starkt rekommenderat att upprätta ett skriftligt, speciellt vad gäller något så omfattande som en bodelning.Vänligen,

Finns det regler som reglerar bostadsarrendets boendestandard ?

2018-10-31 i Arrende
FRÅGA |Hej!Jag undrar vilka regler om boendestandard som aktualiseras då en bostadsarrendator hyr ut bostaden. Är det 12:18 a JB man utgår ifrån?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan inledningsvis sägas att det är viktigt att särskilja på reglerna för hyra och reglerna för arrende i och med att dessa inte avser samma upplåtelseform. Reglerna i 12 kap jordabalken reglerar hyra. Allmänna regler om bostadsarrende hittar du i 8 och 10 kap jordabalken.Hyra12 kap 9 § jordabalken och 12 kap 18 a § jordabalken reglerar boendestandarden vad gäller hyra dvs. där hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. BostadsarrendeVad gäller bostadsarrende så finns det ingen lagregel som säger något om i vilket skick bostadsarrendet ska vara vid tillträdet. Utgångspunkten är att ett bostadsarrende upplåts i befintligt skick om inte parterna har avtalat något annat. Med befintlig skick menas att bostadsarrendet arrenderas i det skick det befinner sig i just då, vilket betyder att man får räkna med att bostadsarrendet inte är felfri vid tillträdet. I och med att det inte finns en "lägst godtagbar standard" är det därför viktigt att undersöka bostadsarrendet innan tillträdet. Vänligen,

Finns arvsskatt/gåvoskatt?

2018-09-29 i Arvsskatt
FRÅGA |Hejsan, jag har en fråga. Jag har inte så bra kläm på gåvo- och arvsskatt, så jag undrar om ni kan hjälpa mig. Om man vet att man inte har så långt kvar, kan man ge sina tillgångar till arvingarna för att komma undan en eventuell arvsskatt? FINNS de två ens? I detta fall handlar det om drygt 3 miljoner kronor i aktier, 280 000 kr i fonder, samt en bostadsrätt värd uppskattningsvis 800 000 kr. Otroligt tacksam för svar
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatten och gåvoskatten fanns i Sverige fram till 1 januari 2005 men är numera helt avskaffade. Både gåvor och arv i Sverige är därför helt skattefria. Du behöver därför inte vidta några åtgärder för att komma undan en arvsskatt.Tveka inte att kontakta oss vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Är det möjligt att skicka vidare en felaktig faktura till Kronofogden?

2018-09-27 i Fordringar
FRÅGA |Hej, Jag har fått en faktura helt plötsligt från radiotjänst, angående att dem tror jag har tv hemma. Fakturan är på 600 kr. Det står att jag måste betala först och sen överklaga detta annars så skickar dem vidare det till kronofogden.Jag har mejlat radiotjänst och skrivit:Hej!! Jag bestrider fakturan som ni har skickat till mig.Jag har inte har någon avgiftspliktig mottagare i hushållet.Har dem rätt att skicka ärendet vidare till kronofogden och har kronofogden rätt att kräva inbetalningen? Vänliga hälsningar
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt att bestrida en fakturaI och med att du har fått en faktura som du inte tycker stämmer så har du rätt att bestrida den, vilket du också har gjort. Det är sedan upp till den som skickat fakturan till dig att avgöra om de vill gå vidare med ärendet eller avskriva fakturan. Anser de att du fortfarande är skyldig pengar så kan de vända sig till inkasso eller direkt till Kronofogden.Har de rätt att skicka ärendet vidare till Kronofogden och har Kronofogden rätt att kräva inbetalningen?De har rätt att skicka vidare fakturan till Kronofogden i de fall de anser att du fortfarande måste betala fakturan. När Kronofogden får in ärendet kommer du att delges. Du får då tillfälle att bestrida fakturan och kan då förklara för de hur det egentligen ligger till dvs. alla relevanta uppgifter och eventuell bevisning som du har.När Kronofogden väl fått in bestridandet från dig måste de vända sig till de som ställt ut fakturan. Den som kräver dig på fakturan får då välja om de vill att ärendet ska gå vidare (dvs. om de har bevisning för att du är skyldig pengar) eller om fakturan ska skrivas av. Den som ställt ut fakturan måste alltså ha bevis för att du är skyldig pengar innan du kan hamna hos Kronofogden med en skuld. Finns bevisning om att du trots allt är skyldig pengar så har Kronofogden rätt att kräva inbetalning av skulden.Vänligen,