Får bostadsrättsföreningen sortera bort cyklar?

2020-08-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Vi bor i en bostadsrätt i köpeavtalet av lägenheten lngår låst cykelförråd där vi förvarar en cykel, denna är fastlåst i cykelställ.Har styrelsen rätt att sortera bort cyklar som de anser inte används? Vi är ett äldre par som har en cykel, den används inte ofta på grund av vår ålder.Tacksam för svar
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bostadsrättsföreningen har inte rätt att sortera bort cyklar de anser inte används utan att upplysa om detta innan då. Detta kan exempelvis göras genom att alla cyklar märks upp och de boende får god tid på sig att ta bort dessa markeringar för att visa att de ska behållas, och att detta annonseras på något sätt. Gör föreningen inte detta kan det vara fråga om egenmäktigt förfarande i enlighet med 8 kap 8§ Brottsbalken. Finns det cyklar kvar efter detta kan 1 § i lagen om hittegods användas för att rensa cyklarna. De ska då anmäla detta till polisen och behålla dessa i tre månader innan de får slängas, så att den eventuella ägaren får möjlighet att hämta den. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.Med vänlig hälsning,

Kollega sprider rykten om mig, förtal?

2020-08-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Kan jag anmäla en kollega för förtal som sprider rykten om att jag för 10 år sen va ansvarig för att ett pengakuvert försvann på arbetsplatsen? Jag va ansvarig på avdelningen o då anser hon att jag va ansvarig för pengarna, trots att det ej är jag som stulit dessa. Hon sprider detta även till nya kollegor o jag mår dåligt av detta rykte. Måste få ett slut!
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Förtal är ett brott som regleras i 5 kap 1 § Brottsbalken. Det som krävs för att brottet ska vara uppfyllt är att det rör sig om ett uttalande som är avsett till att skada den ryktet handlar om genom att personen anklagas för ett brott eller utsätts för andras missaktning. Dessutom ska detta ha fått en viss spridning. Här har din kollega anklagat dig för brott i form av stöld och sedan spridit detta rykte på arbetsplatsen, vilket gör att brottet är uppfyllt. Värt att tänka på är dock att detta brott faller under enskilt åtal, vilket betyder att du själv måste ta upp målet i tingsrätten för att det ska prövas. Det är alltså inte som i de flesta brottmål att åklagaren tar upp målet till prövning efter en polisanmälan. Du behöver därför själv samla så mycket bevis du kan (vittnen, sms, ect…), för att bevisa för tingsrätten att brottet är uppfyllt. Ett tips är att kolla med din hemförsäkring om du omfattas av rättsskydd, så att du inte behöver riskera att betala alla rättegångskostnader själv. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.Med vänlig hälsning,

Sexuellt trakasserad på jobb

2020-08-21 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej !Jag och flera tjejer har blivit sexuellt trakasserad på vårt jobb.Arbetsgivaren vägrar att göra något och behåller denna person på arbetsplatsen.
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Sexuella trakasserier är aldrig okej och kan utgöra ofredande och sexuellt ofredande enligt brottsbalken 4 kap 7 § BrB respektive 6 kap 10 § BrB. Enligt 2 kap 3§ diskrimineringslagen är det arbetsgivaren som är ansvarig för att trakasserier inte ska förekomma på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är inte bara ansvarig för sitt eget agerande, utan även kollegor emellan. Då din arbetsgivare inte uppfyller sin skyldighet kan du anmäla din arbetsgivare till diskrimineringsombudsmannen eller kontakta ditt fackförbund om du är fackligt ansluten, då de kan föra din talan mot arbetsgivaren. Anteckna även händelserna och spara eventuella sms eller bilder som visar på det olämpliga beteendet. Utöver detta bör ni polisanmäla den kollega som trakasserar er.Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.Med vänlig hälsning,

Rätt till ekonomiskt stöd

2020-08-07 i Myndigheter
FRÅGA |Kan man få ekonomiskt stöd från någonstans i nuläget? Svårt att leva utan pengar
Elin Giding |Kan man få ekonomiskt stöd från någonstans i nuläget?Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Ekonomiskt stöd kan du ansöka om hos socialtjänsten i din hemkommun. Socialtjänsten kommer då att göra en utredning för att avgöra om det finns något stöd för att du ska få bidrag. När denna utredning görs kan frågor om dina ekonomiska förhållanden, arbets och familjesituation komma upp samt att uppgifterna ska styrkas genom exempelvis anställningsbevis och hyreskontrakt. Nivån på försörjningsstödet grundar sig ur riksnormen som stadgar ett minimibelopp för skälig levnadsstandard se här: https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/riksnormen/Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.Med vänlig hälsning,

Rätt att köpa hyresbostad?

2020-08-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Kan man hyra ett hus och samtidigt få rätt att köpa det? Alltså att månadshyran samlas till det slutliga köpbeloppet och huset blir vårt. Finns det något sådant?
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns ingen bestämmelse i lag som säger att man har rätt att få köpa det hus man hyr. Däremot finns det inget som hindrar att ni kommer överens med ägaren om detta. När man hyr en privatbostad (villa) har man inte heller någon besittningsrätt enligt 3§ 3st Privatuthyrningslagen. Detta betyder att ni inte har en rätt att förlänga hyreskontraktet mot hyresvärdens vilja, utan att ni vid kontraktets utgång eller efter hyresvärdens uppsägningstid på 3 månader måste flytta ut. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.Med vänlig hälsning,

Polis bryter upp dörr, ersättning?

2020-08-25 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Mitt galna ex klättrade upp för min balkong och grannen ringde polisen. Väl på plats så började de banka på dörren, jag vågade inte öppna, så till slut bröt de upp den. De gjorde husrannsakan och tog med exet till stationen. Nu går inte dörren att låsa och den är helt förstörd. Vem betalar för ny dörr?
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 2 kap 1§ Skadeståndslagen har man rätt till ersättning för sakskador som orsakats genom annans uppsåt eller vårdslöshet. Om det är försvarligt och andra åtgärder bedöms som otillräckliga, har polisen rätt att använda våld för att bryta upp en dörr, 10 § p. 6 polislagen. Då du genom den uppbrutna dörren orsakats sakskada har du rätt till ersättning. Detta gäller däremot enbart om polisen brutit upp dörren utan att du som skadelidande betett dig på sådant sätt att våld har varit påkallat i situationen, 8 § lag om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder. Med tanke på att det rörde sig om ett pågående inbrott då ditt ex försökte ta sig in i din lägenhet har polisen haft stöd till att bryta upp din dörr. För detta har man rätt till ersättning. Dock har du, som du själv skriver, varit inne i lägenheten och hört knackningarna men ändå inte öppnat, vilket gör att polisen har behövt använda våld för att komma in. Du har därför inte rätt till ersättning. Hade du däremot inte varit hemma och haft möjlighet att öppna dörren hade du varit skadeståndsberättigad. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid norsk skatteskuld

2020-08-14 i Alla Frågor
FRÅGA |Hur lång preskriptionstid är det på Norsk skatteskuld
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När det kommer till skatteskulder i Norge är det den allmänna preskriptionstiden på 3 år som är gällande se här. Preskriptionstiden räknas från betalningens sista förfallodag eller från utgången av det kalenderår skulden skulle ha betalats. Detta kan utläsas ur 12 kap 12§ 2st i Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.Med vänlig hälsning,

Hyresbetalning

2020-07-28 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Undrar vad som är en godkänd betalning mellan mig och en privat hyresvärd enligt lag, samt måste jag få kvitto? Räcker det jag och hyresvärden är överens! Tack på förhand
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Hyresförhållanden omfattas av hyreslagen. Det enda som lagen säger gällande betalning av hyran är att hyresbeloppet vara bestämt i hyresavtalet (12:19 JB) och beloppet betalas sista vardagen före varje kalendermånads början (12:20 JB) om inget annat bestämts i hyresavtalet. Vad som är en godkänd betalning av hyresbeloppet specificeras inte i lagen. Det räcker därmed att ni är överens om hur och när betalningen ska ske. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.Med vänlig hälsning,