Hur hittar man svaret man fått från Lawline?

2019-12-12 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag fick tidigare ett svar på min fråga från Lovisa Lundgren angående arbetsgivarens rätt att göra avdrag på månadslönen om det inte finns tillräckligt med jobb. Jag vet inte med det står 80898 om det är ärende numret.Skulle vilja vet var jag hittar någon referens till det svar jag fick så jag kan hänvisa till det mot arbetsgivaren.Tacksam för svar.
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att du menar hur du hittar svaret du fick. När du har fått svar på frågan får du en länk skickad till den mailadress du angett. Klickar du på den hittar du svaret. Jag bifogar här nedan en länk till ditt svar. https://lawline.se/answers/far-arbetsgivaren-dra-av-pa-lonen-for-att-det-finns-for-lite-att-gora-pa-jobbetHar du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Får arbetsgivaren dra av på lönen för att det finns för lite att göra på jobbet?

2019-12-12 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag är tillsvidareanställd som lokalvårdare på heltid. Nu finns det inte jobb för att täcka upp till heltid får då arbetsgivaten dra av på min månadslön för dom timmar jag inte har jobb?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga är nej, arbetsgivaren får inte dra av på din månadslön utan ditt medgivande. Om det står i ditt anställningsavtal att du är anställd på heltid ska du också få betalt för heltidsarbete. Detta gäller även om det inte finns tillräckligt med jobb på arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det finns tillräckligt att göra på jobbet. Detta betyder även att du måste stå till arbetsgivarens förfogande på heltid även om det inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Får arbetsgivaren vänta med att betala ut lön till arbetstagaren?

2019-11-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Har en arbetsgivare rätt att vänta med att betala ut en lön vid timanställning då anställningen gick över till fast anställning och månadslön. Vilket innebär att det blir två löner den första månaden av fast anställning med månadslön?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga är nej, arbetsgivaren får inte vänta med att betala ut en lön av anledningen att det i sådana fall skulle betalas ut två löner till arbetsgivaren på grund av övergång från timanställning till fast anställning. Arbetsgivaren ska betala ut lön enligt anställningsavtalet med arbetsgivaren och denna skyldighet får inte åsidosättas. Vid övergång från timanställning till fast anställning måste därmed arbetsgivaren betala ut både timlönen och lönen för den fasta anställningen. Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen vid rätt tidpunkt innebär det att arbetsgivaren åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetstagaren. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Syns beslut om strafföreläggande i belastningsregistret?

2019-11-30 i Påföljder
FRÅGA |2016 blev jag tagen för snatteri och tror jag fick strafföreläggande men är osäker på om jag fick betala böter. Jag beställde utdrag ur belastningsregistret för att ha koll på datum och så eftersom jag planerar att göra GMU och man då måste vänta fem år. Men enligt registerutraget så finns det ingenting om mig. Jag var 16 under själva händelsen om det har betydelse. Min fråga är alltså om det finns något sätt att få information om sitt strafföreläggande eller om det helt enkelt inte finns något?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du begick ringa stöld (snatteri) enligt 8:2 brottsbalken (BrB) år 2016 där du tror att du fick strafföreläggande enligt 48:4 rättegångsbalken (RB). Du begärde ut ett utdrag från belastningsregistret men där syntes inte strafföreläggandet. Din fråga är nu hur du kan få ut information om strafföreläggandet. Åklagare kan besluta om strafföreläggande vid mindre allvarliga brott som alternativ till rättegång. Det kan göras under förutsättning att den misstänkte har erkänt brottet direkt eller snart efter att brottet begicks. Strafföreläggande är möjligt för brott som är begränsade till böter och/eller villkorlig dom, exempelvis stöld, ringa stöld (snatteri) och trafikförseelser. Efter att det beslutats om strafföreläggande ska den misstänkte betala det belopp som bestämts som påföljd för brottet. Det är detta belopp som utgör bötesstraffet för brottet. När du betalar ditt strafföreläggande betalar du därmed de böter du dömts till. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och antecknas i belastningsregistret. Precis som du skriver i frågan kommer uppgifterna att gallras (tas bort) ur registret efter fem år enligt 17 § 9 p lagen om belastningsregister. Ditt strafföreläggande kommer därmed att gallras ur registret år 2021. Jag kan inte svara på varför du inte kan se ditt strafföreläggande i utdraget ur belastningsregistret. Om uppgifterna du skrivit i frågan stämmer borde beslutet om strafföreläggande finnas kvar i ditt belastningsregister. Jag rekommenderar dig att ringa till Polismyndigheten, som är ansvarig för belastningsregistret, och ställa dina frågor. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Går det att avtala bort ångerrätten vid distansavtal?

2019-12-12 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, har köpt en dammsugare (hemförsäljning) och har skrivit under avtalet. Tyvärr såg jag inte att det var ett kryss på att ångerfrist inte gäller, han sa inget om det så jag känner mig lurad. Har jag någon chans att få köpet gå tillbaka? m.v.h
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Vid köp i butik finns ingen lagstadgad rätt att ångra sitt köp, men när man köper något utanför säljarens butikslokal, exempelvis över internet eller genom hemförsäljning, gäller särskilda regler. Då är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig. Eftersom du, som konsument, köpt dammsugaren genom hemförsäljning är den lagen tillämplig på ditt köpeavtal. I 1:4 i denna lag stadgas vad som gäller när avtalsvillkor avviker från vad som står i lagen. Då ett sådant avtalsvillkor är till nackdel för konsumenten är villkoret utan verkan mot konsumenten, om inget annat anges i lagen. Konsumentens ångerrätt stadgas i 2:10. Där framgår att konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att meddela säljaren detta inom 14 dagar från den dag som anges i 2:12. I 2:12 stadgas att ångerfristen börjar löpa den dag som konsumenten får varan i sin besittning. Avtalsvillkoret, att ångerrätt inte gäller, är därmed utan verkan för dig. Du har en ångerrätt på 14 dagar avseende dammsugaren du köpt genom hemförsäljning och kan därför kräva att köpet går tillbaka under förutsättning att de 14 dagarna inte har passerat. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

När måste arbetstagaren sjukanmäla sig?

2019-11-30 i Sjuk
FRÅGA |Har arbetsgivaren rätt att sätta ogiltig frånvaro vid anmäld frånvaro, Alltså en personal ringer lördag morgon och sjukanmäler sig lördag och söndag, och arbetsgivaren sätter sen ogiltig frånvaro pga att man inte sagt något om det på fredagen då de hade sms-kontakt. Man planerar ju inte i förväg att man ska bli sjuk..
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Det finns inga uttryckliga regler om exakt när sjukanmälan ska ske till arbetsgivaren, utan arbetsgivaren bestämmer själv vilken policy den vill ha kring sjukanmälan. Det finns dock relevanta bestämmelser i lagen om sjuklön. I 8 § stadgas att arbetsgivaren inte är skyldig att ge arbetstagaren sjuklön för tid innan arbetstagaren sjukanmält sig. Arbetstagaren har dock rätt till sjuklön om hen kan visa att hen varit förhindrad att sjukanmäla sig tidigare. Så länge arbetstagaren sjukanmäler sig innan passet den aktuella dagen har denne därmed rätt till sjuklön. Värt att nämna är att arbetsgivaren därmed kan kräva att sjukanmälan sker varje dag arbetstagaren stannar hemma på grund av sjukdom. I fallet du beskriver i frågan kan därmed arbetsgivaren kräva att arbetstagaren sjukanmäler sig både lördag och söndag morgon. Arbetsgivaren kan dock inte kräva att sjukanmälan sker dagen innan. Precis som du skriver kan ju arbetstagaren inte alltid veta att denne kommer att vara sjuk i förväg.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Får arbetsgivaren ensidigt välja att korta ner arbetstiden för de anställda?

2019-11-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag jobbar på ett lager, just nu är det en lite lugnare period på jobbet. Jag jobbar 3 skift, så alltså fm,em och natt. Dom vill att vi ska korta ner nätterna och dom hotar med att sparka folk om detta inte följs. Vi har alltså inte rätt till att jobba 100% så som vi är anställda som? Får man göra så?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar frågan som att du undrar ifall arbetsgivaren får besluta att arbetstagarna på arbetsplatsen ska arbeta mindre än vad som stadgas i anställningsavtalen då det inte finns tillräckligt att göra för arbetstagarna. Svaret på din fråga är att nej, arbetsgivaren får inte dra ner på er arbetstid utan att ni kommit överens om det. Jag utgår från att det står i era anställningsavtal att ni ska arbeta heltid, 100 %. Eftersom ni har avtalat om detta är det 100 % som gäller och arbetsgivaren får inte ensidigt besluta om att korta ner era skift så att ni inte längre arbetar 100 %. Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att det finns tillräckligt för arbetstagarna att göra. Om arbetsgivaren skulle välja att skicka hem er tidigare har ni fortfarande rätt att få betalt för den tid ni egentligen skulle jobbat. Det är alltid anställningsavtalet som gäller. Skulle det föreligga arbetsbrist på arbetsplatsen är det dock viktigt att nämna att det är möjligt för arbetsgivaren att säga upp anställda på grund av arbetsbrist enligt 7 § lagen om anställningsskydd (LAS). Det krävs enligt bestämmelsen att uppsägningen är sakligt grundad. En sådan saklig grund är just arbetsbrist. Arbetsgivaren måste då undersöka om det i första hand går att omplacera den anställda istället för att säga upp den. Uppsägning på grund av arbetsbrist måste också ske enligt de turordningsregler som finns i 22 § LAS. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Är det ett brott att låta någon visa dig nakenbilder och ge ut ditt nummer?

2019-11-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |hejsan. en taxichaufför skjutsar en tjej som går i särskola ( hon beter sig som en normal människa och full fungerande fysisk och är inte handikapad kroppsligt) under färden tjejen pratar att hon har varit i en fest och hörde hur hennes kompisar har samlag och det låter. hon säger till taxi chauffören att hon gillar rosa o leopard färg för att det är sexiga och taxichaufför säger ok. Hon visar två sexiga biler på sig till taxichauffören medan han kör. när de är framme säger den tjeje att hennes föräldrar kommer hem kl 18 varje dag så taxichauffören reagerar o säger du får ta det lugnt och gå hem. Nästa dag fick taxichauffören samma tur och skjutsar henne hem igen men den här gången vill tjejen att få tag på taxichauffören. taxichauffören blir lättlurad och lämnar sin telefon till tjejen och hob sparar hans nummer. men när taxichauffören kör vidare plötsligt stannar han och får dåligt samvete och readerar hennes nummer ditekt. taxichauffören varken rört henne eller tvångad henne att få telnummer eller se på hennes nakna bilder. Nu taxichaufförren som han själv har barn o familj oroar sig om vad som kommer hända i framtiden. vad säger lagen i det fallet?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar frågan som att du undrar ifall taxichauffören har begått något brott genom dels att han blivit tvingad att se nakenbilder, dels att han "ofrivilligt" gett ut sitt telefonnummer. För att taxichauffören ska anses begått ett brott måste han falla in under brottsbeskrivningen till något brott i antingen brottsbalken eller någon speciallag. De närmast liggande brotten är sexualbrotten som regleras i 6 kap brottsbalken. Utifrån vad du skrivit i frågan torde inte taxichauffören falla in under någon brottsbeskrivning i detta kapitel. Att tjejen agerat olämpligt gentemot honom kan inte leda till att han anses ha begått ett brott. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,