När räknas man som sambo ?

2020-06-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Räknas två personer som är skrivna på olika adresser som sambo vid dödsfall ??Vår jurist påstår att man kan vara sambo på olika sätt ??Vad menar han med det , för mig är man bara sambo om man under en längre tid är skriven på samma adress ??Detta gäller min son och hans flickvän/särbo som bott på olika adresser under deras förhållande.
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår dig rätt så undrar du när man räknas som sambo.Enligt Sambolagen 1 § är definitionen av sambo två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Med gemensamt hushåll menas att man har ett samarbete i vardagligt föremål samt ett visst mått av ekonomisk gemenskap eller i vart fall ett ekonomiskt samarbete. Enligt lagen finns det alltså inget krav att man måste vara skriven på samma adress, utan det är avgörande är om man bor tillsammans, och man lever i ett parförhållande samt att man delar kostnader och hushållsarbete i hemmet. Det betyder att man kan vara sambo även om man inte varit folkbokförda på samma adress.Men har din son och hans flickvän bott på olika adresser – och inte bott tillsammans – så kan de enligt min mening vara svårt att uppfylla definitionen av sambo. Det ska även sägas att ett samboförhållande upphör om ena personen avlider. ( Sambolagen 2 §) Hoppas du fick svar på din fråga.

hur länge finns samhällstjänst som blivit omvandlad till fängelse kvar i belastningsregistret?

2020-06-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Jag har läst mig till att man är i belastningsregistret i 10 år om man har varit i fängelse. Gäller det samma om man blev först dömd till samhällstjänst som sedan blev ändrat till 2 månaders fängelse på grund av att man inte kunde slutföra det?
Johanne Örnfeldt Svensson |Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § första punkten Lagen om belastningsregister).Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i fråga har dömts till. Är påföljden fängelse kommer det finnas kvar i belastningsregistret tills 10 år efter frigivning.Detsamma gäller även om man blivit dömd till samhällstjänst (17 § Lagen om belastningsregister).Det betyder alltså att uppgifterna kommer finnas kvar i 10 år i belastningsregistret även om du först blev dömd till samhällstjänst som sen blev ändrat till fängelse. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

uppsägningstid hyresavtal

2020-06-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej.Min dotter skall flytta. Uppsägningen lades i hyresvärdens brevlåda 26 maj. Enligt mig räknas uppsägningstiden från 1 juni och 3 månader. Alltså skall hon flytta ut senast sista augusti. Värden påstår nu att hon har till sista september. Och förklarar sin annons på inflytt den 1 september med att han bara vill hjälpa henne med kortare uppsägningstid. Vad kan vi göra?Mvh
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller uppsägning av hyreskontrakt så regleras det i 12 kapitel Jordabalken (JB). Jag utgår från att hyreskontraktet gällde för obestämd tid – vilket betyder att uppsägningstiden är tre månader vid det månadsskifte som inträffar närmast tre månader från uppsägningen (JB 12 kap. 4 §). Det betyder att då du sagt upp hyreskontraktet den 26 maj, börjar uppsägningstiden löpa från 1 juni. Dvs uppsägningstiden är juni, juli – augusti. Det stämmer alltså att hon ska flytta ut senast sista augusti och inte sista september. Det ska också sägas att Jordabalken är tvingande till hyresgästens fördel, dvs ett avtal om 4 månaders uppsägningstid som din hyresvärd påstår är inte gällande då det är mindre förmånligt för dig som hyresgäst. Hoppas du fick svar på din fråga!

Påverkar ringa narkotika möjligheten till körkort? Vad är straffet ?

2020-05-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag och min kompis blev stoppade av polisen som genomsökte bilen och hittade narkotika. Det var över hundra st svampar (Toppslätskivling), en liten bit hasch och lite mdma (en bit på ca 0,5 cm i diameter). De tog även blodprov som visade positivt för Cannabis. Jag har inte någon historia relaterad till narkotika sen tidigare, men har åkt dit för snatteri en gång och stöld en gång. Jag håller för närvarande på att ta körkort med uppkörning om några dagar. Tror ni att det kan påverka mitt körkort? Tror ni det handlar om böter och i så fall hur mycket? Finns en risk för fängelse?
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Körkortsmöjligheter och ringa narkotikabrottDet brott som kommer bil aktuellt i ditt fall är ringa narkotikabrott. För att få körkort krävs ett tillstånd från Transportstyrelsen. Reglerna om körkortstillstånd finns i Körkortslagen. Transportstyrelsen har till uppgift att bedöma om personen i fråga är lämpad för att ta körkort ( 3 kap. 2 § Körkortslagen). Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att personen inte är opålitlig i nykterhänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Trafikverket tar här hänsyn till om personen i fråga har fällts för narkotikabrott. Att det finns en dom för narkotikabrott kan nämligen tyda på att personen inte är pålitlig i nykterhänseende. Dock gör trafikverket alltid hen helhetsbedömning och beaktar alla omständigheter.Skulle transportstyrelsen komma fram till att du är opålitlig i nykterhänseende så kan de meddela en spärrtid – dvs en tidsperiod där du inte får lov att göra en ansökan på nytt) . Spärrtiden kan vara mellan 1 månad till 3 år. Det är alltså möjligt att det kan påverka ditt körkort – men inte säkert. Det är som sagt svårt för mig att säga exakt hur det kommer att påverkas eftersom transportstyrelsen gör en bedömning i varje enskilt fallPåföljd ringa narkotikaStraffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i lägst 14 dagar och högst tre år. (1 § Narkotikastrafflagen)Det föreligger en presumtion mot fängelse i Sverige, och att man så långt som möjligt försöker undvika fängelse som en påföljd. (30 kap. 4 § Brottsbalken). I ditt fall kommer det förmodligen vara fråga om böter och inte fängelse. Dagsböterna ska bestämmas till ett visst antal, där minst är 30st och det hösta antalet är 150 st. Antalet dagsböter bestäms utifrån straffvärdet på brottet. Efter antalet dagsböter bestämts, så skall storleken på dem även bestämmas. Storleken varierar från minst 50 kr till max 1000 kr. Beloppet bedöms efter vad som är skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållande i övrigt. Alltså kan det lägsta dagsbotstraffet utgöra 1500 kr ( 30 x 50), och det högsta kan uppgå till 150 000 ( 150 x 100). Om det finns skäl för det så kan även dagsbotens belopp jämkas (25 kap. 2 § Brottsbalken) Straffet för ringa narkotikabrott pga eget bruk– brukar alltid vara 30st dagsböter. Exakta storleken på din bot är dock svårt att avgöra, då domstolen avgör varje enskilt fall för sig. Med tanke på din ekonomiska situation kommer det dock inte vara några höga bötesbelopp som kommer dömas. Hoppas du fick svar på din fråga!

syns grovt rattfylleri och narkotikabrott i belastningsuttrag om man ska jobba med barn?

2020-06-30 i Påföljder
FRÅGA |Jag är idrottslärare för en skola och de kräver ett utdrag från belastningsregistret. Om jag skickar en det som är markerat "jobba med barn annan verksammhet", syns då grovt rattfyleri? Samt ringa narkotikabrott? Mvh
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du ska arbeta med barn och ungdomar krävs det att du uppvisar ditt belastningsregister på begäran av arbetsgivaren. (1 § lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn). Detsamma gäller enligt skollagen för den som erbjuds anställning inom förskola eller grundskola. (Skollagen 2 kap. 31 §) Det är dock endast ett begränsat utdrag som ska lämnas vid arbete med barn. (9 § stycke 2 punkt 6 Lagen om belastningsregister) Det betyder att registerutdraget endast ska innehålla uppgifter om brott som rör mord, dråp, grov misshandel, människorov, olika sexualbrott, grovt rån och barnpornografibrott (22 § stycke 3 Förordning om belastningsregister). Narkotikabrott och rattfylleri nämns inte enligt stycke tre och det kommer inte synas i det utdrag du är skyldig att lämna. Hoppas du fick svar på din fråga! Mvh,

vad gäller om en person vill sälja en sommarstuga men inte den andra?

2020-06-30 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej, min mamma äger en sommarstuga tillsammans med min moster( ingift). Nu vill min moster sälja sin del men inte min mamma. Jag är dessutom arvinge till 50% om min mamma skulle gå bort. Är hon tvungen att sälja eller hur fungerar det?Mvh Cathrine
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller sommarstugan är Samäganderättslagen tillämplig.Huvudregeln enligt lagen är att alla måste vara överens om förändringar som rör den gemensamma egendomen. (se 2 § Samäganderättslagen) Det betyder att både din mamma och moster måste vara överens om att sommarstugan ska säljas. Din mamma är alltså inte automatiskt tvungen att sälja bara för att din moster vill det. Dock finns det en möjlighet att få ansöka om att få sommarhuset sålt på offentlig auktion ifall delägarna inte är överens. Det räcker då med att din moster väljer att begära en sådan försäljning – även om din mor inte skulle gå med på det. Sommarhuset får dock inte säljas på offentlig auktion om en av delägarna (din mamma) visar att det finns synnerliga skäl emot det. ( se Samäganderättslagen 6 §) Hoppas du fick svar på din fråga! Mvh,

väktare hindrade mig från att åka hem

2020-05-31 i Övriga brott
FRÅGA |jag var på en krog och sen ville jag hem och väktare tyckte att jag kunde inte åka, jag ville bara gå hem
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Av din fråga har jag lite svårt att förstå händelseförloppet. Trodde väktaren att du var full och ville åka bil hem och därför hindrade dig från att lämna platsen? Du är välkommen att lämna en kommentar och utveckla din fråga så att vi kan hjälpa dig ytterligare. Mvh,

vad är straffet för narkotikabrott och drograttfylleri?

2020-05-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Om man blivit stannad för körkortskontroll och pissat positivt några dagar efter ofrivilligt kokain intag va blir oftast straffet då förutom indraget körkort? Och om personen även är dömd för grejer innan men inte något med bilkörning osv att göra utan smått narkotika. Mvh
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår din fråga rätt så är det brottet som förmodligen blir aktuellt är narkotikabrott eller drograttfylleri. Eftersom jag inte vet mängden narkotika du hade i dig är det dock svårt att säga exakt vilket brott som skulle bli aktuellt. Påföljd narkotikaNarkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (NSL). Enligt lagen gör den som olovligen innehar, brukar eller tar befattning med narkotika sig skyldig till narkotikabrott. (NSL 1 § punkt 6).Straffet för normalgraden av narkotika är fängelse i högst 3 år. Är narkotikabrottet att anses som grovt döms istället till fängelse i lägst två år och högst 7 år. (NSL 2 §) Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i lägst 14 dagar och sex månader. Straffet för ringa narkotikabrott pga eget bruk– brukar dock alltid vara 30st dagsböter. Dagsböterna ska bestämmas till ett visst antal, där minst är 30st och det hösta antalet är 150 st. Antalet dagsböter bestäms utifrån straffvärdet på brottet. Efter antalet dagsböter bestämts, så skall storleken på dem även bestämmas. Storleken varierar från minst 50 kr till max 1000 kr. Beloppet bedöms efter vad som är skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållande i övrigt. Alltså kan det lägsta dagsbotstraffet utgöra 1500 kr ( 30 x 50), och det högsta kan uppgå till 150 000 ( 150 x 100). Om det finns skäl för det så kan även dagsbotens belopp jämkas (25 kap. 2 § Brottsbalken) Eftersom jag inte mängden kokain du var påverkad av är det svårt för mig att bedöma ifall det rör sig om ringa eller normalgraden av brott. Troligtvis rör det sig dock inte om grovt narkotikabrott. Rör det sig om ringa narkotikabrott brukar som sagt straffet endast bli böter. Är den narkotikabrott av normalgraden så är straffet fängelse i högst 3 år. När domstolen ska döma vilken påföljd som ska bli aktuell och hur långt straffet ska vara, så gör de en helhetsbedömning och väger in flera olika försvårande och förmildrande omständigheter. Att någon har begått brott tidigare utgör en omständighet som kan föranleda att straffet blir högre (se 29 kap. 4 § Brottsbalken )I Sverige finns det en presumtion mot fängelse, och man försöker så långt det är möjligt att undvika fängelse. (se Brottsbalken Brottsbalken 30 kap. 4 §)- så påföljden i ditt fall blir förmodligen endast böter. Påföljd DrograttfylleriEnligt 4 § stycke 2 Trafikbrottslagen döms den som fört ett fordon efter att ha intagit narkotika enligt 8§ Narkotikastrafflagen i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet till böter eller fängelse i högst 6 månader. Samma bedömning som ovan gäller – dvs domstolen gör alltid en bedömning i det enskilda fallet – och en försvårande omständighet kan vara att man tidigare gjort sig skyldig till annat brott. Hoppas att du fick svar på din fråga! Är det något annat du undrar över är du välkommen att höra av dig igen!