Ensam på lånet men två på bostad

2020-01-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har köpt en lägenhet. Vi står 50/50 lägenheten. Men eftersom min sambo pluggar så står jag ensam på lånet, lånade 80% av totala summan. Så min fråga är: om vi separera, vad händer då? Kan hon kräva hälften av lägenhetens värde utan att behöva betala någon del av lånet?Mvh Marcus
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Det handlar egentligen om en bevisningsfråga. Eftersom ni står båda på lägenheten så är det klart och visat att ni ska dela på lägenheten vid en separation. Däremot står du ensam på lånet och behöver visa samt härleda lånet till bostaden och visa att hon endast är "dold" och är även en gäldenär.Är det tydligt i tex låneavtalet att lånet behövdes för att köpa lägenheten så kan det vara ett starkt argument att även din sambo ska utgöra en del av avtalet.Dock är det utan tvekan säkrast för din del att utforma ett avtal som stadgar och hon ska betala hälften av lånet till dig eller om ni går till banken och lägger till henne som en gäldenär.Hon kan alltså kräva halva lägenheten och möjligtvis (omöjligt att säga utan alla omständigheter) slippa undan att betala lånet och därför bör ni formulera ett inbördes avtal, tex ett samboavtal.Hoppas du fått svar på din fråga.MVH

Arvsordning och särkullsbarn

2020-01-12 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Jag är gift och vi har två gemensamma barn. Min make har sedan tidigare två vuxna barn. Vi äger gemensamt en villa. Jag äger dessutom hälften en annan fastighet. Den andra hälften ägs av min bror. Min bror är ogift, ingen sambo eller några barn. Våra föräldrar är avlidna och min bror har inga andra syskon än mig.Fråga 1. Om jag dör innan min bror, kommer då min make att ärva allt efter min bror?Fråga 2. Min önskan är att inte min makes barn ska ärva något efter mig. Är detta möjligt? Måste jag i sådant fall skriva ett testamente?
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Fråga 1: Ifall du avlider innan din make så upplöses äktenskapen och det genomförs en bodelning, 1:5 äktenskapsbalk. Som huvudregel förfogar din make all egendom tills även han avlider och då ärver dina barn.Eftersom en "äktenskapsskillnad" genomförs så kapas bandet mellan din make och din bror, men bandet mellan dina barn och din bror finns kvar. Då din bror inte har egna barn så ärver andra arvsklassen allt (2:2 ärvdabalk), hans föräldrar och sedan rakt nedstigande led. Och där finns endast dina barn, din brors föräldrars barnbarn, de ärver alltså allt.Fråga 2: Din makes barn kallas inom juridiken för särkullsbarn och de ärver inte efter dig utan endast efter sin far. Detta scenario kan dock se ut på olika sätt då ni är gifta och delar på allt. Där din make så ärver du allt efter honom men hans två särkullsbarn har rätt att ta ut sitt arv efter sin far omedelbart vilket kan minska vad du ärver, eller så avvaktar de med att ta ut sitt arv till ni avlidit och då har de rätt till sitt arv när den andra maken avlidit, 3:1 och 7:1 ärvdabalk.Oavsett så har era gemensamma barn rätt att ärva större delar än särkullsbarnen då ni båda är deras föräldrar, tanken är att särkullsbarnen ärver dessutom från en utomstående, deras mor.Hoppas du fått svar på din fråga.MVH

Testamentera bort fastighet

2020-01-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Mina två syskon och jag äger gemensamt en sommarstuga. Går det att formulera ett avtal om att vi ärver varandra om någon skulle gå bort men att våra barn ärver lika delar när alla tre gått ur tiden?
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.I svensk rätt så går det att avtala om det mesta och det går att skriva testamenten som uppfyller dina krav. Ju fler okända variabler för framtiden gör det dock svårare, ni vet tex inte vilket syskon som dör först osv...Eftersom ni äger vars en tredjedel redan och att ni vill att era barn ska dela på era ägandedelar som de är anser jag att det skulle vara enklast att formulera ett testamente som ger de andra syskonen rätt till att endast förfoga över den avlidnes andel men samtidigt inte ger syskonen äganderätt till andelen. Då skulle äganderätterna fortfarande tillfalla arvingarna efter att alla syskonen avlidit.Därför rekommenderar jag verkligen att ni uppsöker en familjejurist för att formulera ett korrekt testamente för samtliga syskon.Hoppas du har fått svar på din fråga!MVH

Hjälp med arvsskifte

2019-12-31 i Arvsskifte
FRÅGA |Var kan jag få hjälp med arvskifte då syskon ej är överens, jag behöver detta för att kunna avsluta min fars konto (inte mycket pengar ca 16000kr) Kan kostnad för arvskifte betalas med pengarna som finns på kontot?
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Boupptäckarna brukar ta ut sitt arvode ur kvarlåtenskapen från den avlidne, alltså smidigast i ert fall från kontot.Det låter som ett relativt enkelt arvsskifte om det endast är medel på ett konto som ska delas ut och kommer med stor sannolikhet inte bli särskilt dyrt. Hjälp med det kan ni få på de flesta familjebyråerna men även här på lawline genom att ta kontakt med en rådgivare.Hoppas du fått svar på din fråga.MVH

Köpa bostad som särbo

2020-01-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag är särbo med gemensamma barn. I dags läget bor vi i varsin lägenhet, men ses ganska ofta (2-5 dagar i veckan beroende på semestrar och dylikt under somrarna bor vi i kolonistuga tillsammans). Om jag köper en lägenhet och vi senare går skilda vägar, kan då lägenheten räknas som gemensam? Den köps av mig, för mig och barnen, men vi kommer att vara där tillsammans. Kan lägenheten även räknas som gemensam samboegendom om den ena parten köper en lägenhet och relationen tar slut innan man flyttar in?
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Enligt sambolagen (2003:376) 3 § utgör bostad som köpts för gemensam användning samboegendom. Det är ganska simpelt, har ni eller en av er köpt en bostad samt bohag (tex möbler osv) för gemensam användning (planerat att ni ska bo i lägenheten gemensamt vid tidpunkten av köpet) så kommer den utgöra samboegendom och delas 50/50 ifall ni går skilda vägar.Ett sätt att undgå detta är tex att skriva ett samboavtal där ni stadgar att du har fulläganderätt till bostaden eller att ni avtalar bort sambolagen. Detta kan vara säkrast då det kan vara svårt att visa på att det inte var planerat att ni skulle bo i bostaden gemensamt vid tidpunkt för köpet.MVH

Vittna mot/för nårstående

2020-01-11 i Vittna
FRÅGA |Hej! Min far ska överklaga sin dom i ett brottsmål och jag vill gärna ställa upp som vittne då. Måste jag avlägga ed och är jag tvingad att svara på alla frågor som ställs? Eller kan man välja att ge exempelvis "ingen kommentar" som svar? Har hört olika saker och blir lite förvirrad. Tack på förhand
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Eftersom du räknas som en närstående så gäller framförallt regeln i 36:13 2 st Rättegångsbalk (1942:740) som stadgar att närstående inte får avlägga ed.Även regeln i 36:6 1 st RB säger att du som vittne inte måste svara på frågor som kan skada en närstående, domstolen får inte heller beakta omständigheten att du inte svarat på en fråga i sitt domslut.MVH

Fel i tjänst hos bilverkstad

2019-12-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej.Köpte en bil för nästan 3 månader sen begagnad. Efter 1mil tändes motorlampan och varnade för partikelfiltret. Ringde verkstaden och påpekade detta, lämnade in bilen och dom gjorde en "rengöring".Men nu 2 månader efter så varnar den igen, kan jag kräva att dom byter partikelfiltret? Mvh Jimmi Dahl
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Först och främst, har inte felet att göra med tjänsten hos verkstaden att göra så kommer du inte kunna kräva att de avhjälper felet.Har felet att göra med tjänsten, så blir konsumenttjänstlagen aktuell enligt 1 § p. 1 KtjL.Enligt 4 § och 9 § så är tjänsten "felaktig" ifall arbetet inte utförts fackmässigt och avviker från vad konsumenten (ni) har rätt att förvänta er. Det går att argumentera för att partikelfiltret ska hålla i mer än två månader och att verkstaden brustit i sin tjänst.Kan det konstateras så kan man aktualisera 20 § KtjL om avhjälpande. Alltså att verkstaden ska reparera/byta ut partikelfiltret.Med stor sannolikhet så kan du kräva att verkstaden ska byta ut filtret gratis då de inte gjort rätt första gången, ifall felet på partikelfiltret går att härleda till deras byte av det första gången.Hoppas du fått svar på din fråga!MVH

Res Judicata

2019-12-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Anser mig felaktigt dömd i tingsrätten, kan jag efter 8 år öppna upp en dom , och få till en ny rättegång även om jag nöjdförklarade mig med domen.Hadde inte varit dömd tidigare, fick aldrig någon information av min offentliga advokat. Fick ingen hjälp visste ej hur jag skulle agera. Dömdes till 8 års fängelse 2006.
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.När du får din dom så ska du även få en frist vilken du kan överklaga domslutet inom, till nästa instans. När denna frist går ut så säger man att domen vunnit laga kraft, även känt som rättskraft. Detta innebär att domen inte kan prövas på nytt och hindrar en ny prövning av samma fall. Detta är även känt som negativ rättskraft.För brottmål kan du hitta regleringen i 30:9 RB (rättegångsbalk) - där det kallas res judicata. Alltså, du behövde överklaga inom perioden innan domen vann laga kraft och domen kan med största sannolikhet inte testas igen ifall inte speciella omständigheter finns för resning - 58 kap RB.