Vad ska man göra när man fått påminnelse för kravbrev om fildelning?

2018-09-20 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej ! Hen fick för några månader sedan kravbrev från Njord Lawfirm om att betala in 4500:- i en förlikning där hen påstås ha laddat ner en film. På er sida uppmanas att inget göra, vilket därför inte gjorts.Men så kom en påminnelse. Om ärendet : Hen besitter inte de kunskapen som krävs för att fildela. Henns ekonomi är dålig, och summan överstiger 1 månadslöner. (Men spelar det någon roll ?)Då hen är kroniskt sjuk och av dom ekonomiska skäl, innan breven kom, lagt ner det abonnemang som det påstådda brottet skedde via.Vad vi är rädda för är att ärendet går vidare, och att hen hamnar i än mer svårigheter. Vi kan inte säger att filmen inte har fildelats via IP-numret. Kunskapen att fildela finns, bla. i bekantskapskretsen, MEN den finns INTE hos hen som är den som står som ansvarig. Men är det något som skulle hålla i en rättslig process ? För att ärendet inte ska gå till Inkasso överväger vi att skicka en bestridan, men kanske det "väcker den björn som sover" ? Ska vi invänta det mycket troliga Inkasso brevet och först efter det bestrida, eller är det då försent ? Vad är sannolikheten att dom drar en sjuk person med minimal inkomst till domstol ? Tacksam för svar.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En påminnelse om ett förlikningserbjudande/kravbrev är i princip just vad det låter som. Det är således en kopia på det som tidigare tillsänts dig med förhoppning/krav om att du ska betala. Jag kommer i mitt svar till dig att dela upp dina frågor och besvara dem var för sig.Hen besitter inte de kunskapen som krävs för att fildela. Henns ekonomi är dålig, och summan överstiger 1 månadslöner. (Men spelar det någon roll ?) Vilken summa kravet avser i förhållande till månadslön är inget som tas i beaktande när advokatbyråerna skickar ut kravbrev/förlikningserbjudande. Det kan dock vara av intresse för det fall att ärendet dras till domstol och vederbörande skulle förlora.Tvistemålet är ett s.k. dispositivt tvistemål vilket innebär att parterna själva kan komma överens om en summa (dvs. i teorin kan den som blivit anklagad för fildelning kontakta advokatbyrån för att komma överens om en lägre summa att förlikas via). De dispositiva tvistemålen delas upp i ordinära tvistemål och förenklade tvistemål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.250 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § RB).Huvudregeln i ordinära tvistemål är att förlorande part står motpartens rättegångskostnader (18 kap. 8 § RB). Det innebär att om Njord Lawfirm skulle vinna ett ordinärt tvistemål mot den du frågar för kan hen bli ersättningsskyldig för motpartens rättegångskostnader, samt även sina egna om hen anlitat ett ombud. Det kan således bli kostsamt.I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Skulle den du frågar för förlora ett förenklat tvistemål blir de kostnader för motparten som hen står för betydligt lägre än om det vore ett ordinärt tvistemål. I förenklade tvistemål blir man i regel bara ersättningsskyldig för en timmes rättslig rådgivning (samt eventuellt vissa andra kostnader).Då hen är kroniskt sjuk och av dom ekonomiska skäl, innan breven kom, lagt ner det abonnemang som det påstådda brottet skedde via. Vad vi är rädda för är att ärendet går vidare, och att hen hamnar i än mer svårigheter. Vi kan inte säger att filmen inte har fildelats via IP-numret. Kunskapen att fildela finns, bla. i bekantskapskretsen, MEN den finns INTE hos hen som är den som står som ansvarig. Men är det något som skulle hålla i en rättslig process ? De advokatbyråer som skickar ut breven har som ståndpunkt att man kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång även om man har lämnat ut sitt routerlösenord till någon annan eller har ett öppet nätverk. Enligt advokatbyråerna vilar ansvaret på den som står för internetabonnemanget, inte vem som faktiskt laddat ner eller delat en film/serie. Om detta är riktigt eller ej går åsikterna isär och det är ännu ej prövat i svensk domstol.Även åsikterna huruvida man ska betala kravbreven eller inte går isär. Som exempel kan nämnas å ena sidan Sanna Wolk, professor i upphovsrätt vid Uppsala universitet. Wolk har i media uppmanat folk att inte betala kravbreven då det i slutändan är upp till domstol att avgöra. Å andra sidan har Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, uttalat att det ur juridisk synvinkel är bäst att betala för det fall att man är skyldig.Enligt advokatbyråerna kvittar det således att den du frågar för inte har kunskapen att fildela. Det bör dock uppmärksammas att bara för att advokatbyråerna påstår det behöver det inte innebära att en domstol skulle resonera likadant. Det är heller ej prövat i svensk domstol om man är ersättningsskyldig för fildelning som sker enbart för att man är abonnentinnehavare.För att ärendet inte ska gå till Inkasso överväger vi att skicka en bestridan, men kanske det "väcker den björn som sover" ?Huruvida ett bestridande av kravbrevet "väcker den björn som sover" är tyvärr omöjligt att svara på. Däremot har hen ingen skyldighet att kontakta dem i nuläget. Viktigast om hen vill bestrida ärendet är att så görs om ärendet går till inkasso eller sänds till Kronofogdemyndigheten. Tänk på att hen ska göra sådant bestridande skriftligt och spara kopia på det som skickats. En god idé är att bestrida per e-post eller rekommenderat brev, så hen kan bevisa att kravet faktiskt har bestridits.Ska vi invänta det mycket troliga Inkasso brevet och först efter det bestrida, eller är det då försent ?Det är inte för sent att bestrida ett krav när det skickats till inkasso. Om den du frågar för bestrider kravet från inkasso får fordringen enligt god inkassosed inte skickas till Kronofogden. Om hen bestrider ärendet kan advokatbyrån, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot vederbörande. I det fallet är det upp till domstol att avgöra om hen är betalningsskyldig och till vilket belopp. Vad är sannolikheten att dom drar en sjuk person med minimal inkomst till domstol ? Det går tyvärr inte att besvara vad sannolikheten är för att de ska stämma en sjuk person med låg inkomst till domstol. Det är i slutändan upp till rättighetsinnehavaren och dennes ombud vilken bedömning som görs.Avslutande rådJag vill uppmärksamma er på att ett sätt att gå vidare är att vederbörande betalar förlikningserbjudandet/kravbrevet hen blivit påmind om. Betalar hen är just det ärendet avklarat och hen slipper fler eventuella krav i ärendet, risk för stämning till domstol m.m. Jag har full förståelse för att hen kanske inte vill betala, inte kan betala och som i ert fall anser sig oskyldig. I slutändan är det upp till den du frågar för om hen anser det värt att betala den begärda summan eller ej. Som rådgivare kan jag inte ge ett definitivt besked att man alltid ska betala eller att man alltid ska bestrida. Däremot är jag av åsikten att om man vet att man inte laddat ner filmen ska man heller inte betala.Skulle ärendet sändas till inkasso och hen bestrider det kan Njord, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot hen. I det fallet är det upp till domstol att avgöra om hen är betalningsskyldig och till vilket belopp. Det är ovanligt att privatpersoner blir stämda för nedladdning av filmer. Det är heller ej prövat om det är tillräckligt med en IP-adress för att det ska vara visat i ett civilrättsligt mål att man är skyldig till upphovsrättsligt intrång.Avslutningsvis måste poängteras att det inte är riskfritt att låta bli att betala. Om advokatbyrån väljer att utfärda stämningar för nedladdningar kan den du frågar för vara en av de som stäms. Skulle ärendet gå vidare och hen skulle bli stämd rekommenderar jag att du anlitar en jurist som företräder dig. För ändamålet kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline!Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Vad ska jag göra när jag fått brev om fildelning? Kan jag polisanmäla advokatbyrån?

2018-09-19 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,jag är en av dom drabbade som har fått brev från Ramberg advokatbyrå om att jag ska betala 9000 kr för fildelning. Det är en serie som heter "Power" säsong 2, datum och klockslag. Jag är oskyldig till denna anklagelse, och jag har tom bevis på att jag befann mig på Arlanda strax före detta klockslag. En sms-konversation med min dotter som jag då hämtade på Arlanda vid den aktuella tiden. Sonen var dock hemma men han har inte gjort sig skyldig till detta då jag har haft ett allvarligt samtal med honom, han skulle erkänna om han gjort det. Därav VET jag att vi är oskyldiga. Skickar dom ut brev helt random till folk? Jag anser att dom hotar mig i detta brev. Ska jag polisanmäla eller bara låta det vara, vilket råd skulle ni ge mig?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det senaste året har flera advokatbyråer sänt ut förlikningserbjudanden/kravbrev till privatpersoner misstänkta för fildelning. En av dessa advokatbyråer är Ramberg Advokater. Breven innebär att om du betalar, kommer advokatbyrån inte att vidta några rättsliga åtgärder i just det fallet. Fortsätter du att ladda ner eller har laddat ner andra filmer/serier finns det däremot en risk att brev skickas ut i fler ärenden.Jag är oskyldig till denna anklagelse, och jag har t.o.m. bevis på att jag befann mig på Arlanda strax före detta klockslag. En sms-konversation med min dotter som jag då hämtade på Arlanda vid den aktuella tiden. Sonen var dock hemma men han har inte gjort sig skyldig till detta då jag har haft ett allvarligt samtal med honom, han skulle erkänna om han gjort det. Därav VET jag att vi är oskyldiga.De advokatbyråer som skickar ut breven har som ståndpunkt att man kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång även om man har lämnat ut sitt routerlösenord till någon annan eller har ett öppet nätverk. Enligt advokatbyråerna vilar ansvaret på den som står för internetabonnemanget, inte vem som faktiskt laddat ner eller delat en film/serie. Om detta är riktigt eller ej går åsikterna isär och det är ännu ej prövat i svensk domstol.Även åsikterna huruvida man ska betala kravbreven eller inte går isär. Som exempel kan nämnas å ena sidan Sanna Wolk, professor i upphovsrätt vid Uppsala universitet. Wolk har i media uppmanat folk att inte betala kravbreven då det i slutändan är upp till domstol att avgöra. Å andra sidan har Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, uttalat att det ur juridisk synvinkel är bäst att betala för det fall att man är skyldig.Advokatbyråernas ståndpunkt innebär dessvärre att de sannolikt inte kommer att lägga någon större vikt vid att du kan visa att du befann dig på Arlanda under tidpunkten för nedladdningen. De bryr sig i princip inte om vem som har laddat ner, endast att det skett från det internetabonnemang du står för och påstår därav att du har ett ansvar.Om du väljer att inte betala och ärendet går till inkasso måste du bestrida det vilket bör ske skriftligen. Samma gäller om ärendet skulle skickas till Kronofogdemyndigheten. Om du bestrider ärendet kan advokatbyrån, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot dig. I det fallet är det upp till domstol att avgöra om du är betalningsskyldig och till vilket belopp. Det är ovanligt att privatpersoner blir stämda för nedladdning av filmer. Det är heller ej prövat om det är tillräckligt med en IP-adress för att det ska vara visat i ett civilrättsligt mål att man är skyldig till upphovsrättsligt intrång.Skickar dom ut brev helt random till folk?Det går dessvärre inte att svara på exakt hur Ramberg Advokater går tillväga när de väljer ut vilka privatpersoner att skicka kravbrev till. Däremot sänds sannolikt inte breven ut helt "random". Ramberg Advokater har bevis i form av att en IP-adress knuten till ditt internetabonnemang använts för att ladda ner TV-serien. Det beviset har presenterats för domstol för att få ut abonnentuppgiften från din internetleverantör.Det kan givetvis argumenteras från din sida att det inte är du som laddat ner TV-serien, att det är någon annan i familjen, att det är någon som varit på besök eller någon som olovligen lyckats ansluta till ditt nätverk. Samtliga dessa argument förkastas dock enligt beskrivningen ovan då advokatbyrån anser att du har ett ansvar enbart för att du är abonnentinnehavare.Det står en upphovsrättsinnehavare fritt att sända ett brev om förlikningserbjudande som i ditt fall. Att du får ett sådant innebär däremot inte att du i sig är betalningsskyldig. Förlikningserbjudandet innebär inte heller att Ramberg Advokaters ståndpunkt är riktig. Om du skulle välja att inte betala och bli stämd till domstol är det i slutändan domstolen som får avgöra det.Jag anser att dom hotar mig i detta brev. Ska jag polisanmäla eller bara låta det vara, vilket råd skulle ni ge mig?I ditt fall har jag inte läst brevet och kan således inte ta ställning till huruvida brevet straffrättsligt kan räknas som ett hot. Jag har dock läst andra liknande brev och inget av dessa är utformade så det rör sig om ett straffbart hort. Det bör även beaktas att det är en advokatbyrå som utformat brevet varför de torde ha skrivit det så att det inte är olagligt i sig. Jag har dock full förståelse för att det är obehagligt att få ett sådant brev som du har fått!Anser du att du är oskyldig till nedladdning eller inte vill betala ska du bestrida kravet. Du kan bestrida kravbrevet redan i det första ledet, genom att vända dig till advokatbyrån. Du har dock ingen skyldighet att kontakta dem i nuläget. Viktigast om du vill bestrida ärendet är att så görs om ärendet går till inkasso eller sänds till Kronofogdemyndigheten. Tänk på att du ska göra sådant bestridande skriftligt!I slutändan är det upp till dig om du anser det värt att betala den begärda summan eller ej. Som rådgivare kan jag inte ge ett definitivt besked att man alltid ska betala eller att man alltid ska bestrida. Däremot är jag av åsikten att om man vet att man inte laddat ner filmen ska man heller inte betala.Det bör uppmärksammas att om det går till domstol är det din motpart som har bevisbördan. Det innebär i fallet att Ramberg Advokater som ombud för sin klient ska visa att du faktiskt har begått det upphovsrättsliga intrånget, eller att det är visat att du har ansvar för intrånget genom att tillhandahållit internetuppkopplingen. Mig veterligen har inga privatpersoner ännu stämts utifrån de brev som advokatbyråerna skickat ut. Mot den bakgrunden bedömer jag risken för en stämning som förhållandevis liten; advokatbyråerna kommer inte att ha möjlighet att stämma alla som är misstänkta för nedladdning. Det är däremot inte omöjligt att det kommer att ske stämningar mot privatpersoner i fall som detta. Jag är av uppfattningen att det snarare är rimligt att så kommer att ske. Dels för att åskådliggöra att filmbolagen tar intrången på allvar, dels för att få prejudikat från domstol om vilka bevis som krävs.Avslutningsvis måste poängteras att det därmed inte är riskfritt att låta bli att betala. Om advokatbyrån väljer att utfärda stämningar för nedladdningar kan du vara en av de som stäms. Skulle ärendet gå vidare och du skulle bli stämd rekommenderar jag att du anlitar en jurist som företräder dig. För ändamålet kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline!Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Vad gör man åt påminnelse om kravbrev för fildelning?

2018-09-18 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej.Jag har tidigare fått ett likadant "kravbrev" och har följt den rekommendation att inte betala eller kontakta Njord. Nu har en "Påminnelse" dykt upp och jag undrar hur jag gör nu?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En påminnelse om det förlikningserbjudande/kravbrev är i princip just vad det låter som. Det är således en kopia på det som tidigare tillsänts dig med förhoppning/krav om att du ska betala.Ett sätt att gå vidare är att du betalar förlikningserbjudandet/kravbrevet du blivit påmind om. Betalar du är just det ärendet avklarat och du slipper fler eventuella krav i ärendet, risk för stämning till domstol m.m. Jag har full förståelse för att du kanske inte vill betala, antingen för att du anser dig oskyldig, eller av annan anledning. Däremot vill jag ändå nämna att betalning är ett alternativ för att slippa ärendet framöver. Eftersom det är en civilrättslig tvist är det även möjligt att komma överens om ett annat belopp. Det vill säg; om du är av uppfattningen att du vill betala kan du prova att kontakta Njord med förhoppning om att nå en uppgörelse om en lägre summa.Anser du att du är oskyldig till nedladdning eller inte vill betala ska du bestrida kravet. Du kan bestrida kravbrevet redan i det första ledet, genom att vända dig till Njord. Du har dock ingen skyldighet att kontakta dem i nuläget. Viktigast om du vill bestrida ärendet är att så görs om ärendet går till inkasso eller sänds till Kronofogdemyndigheten. Tänk på att du ska göra sådant bestridande skriftligt och spara kopia på det du skickat.I slutändan är det upp till dig om du anser det värt att betala den begärda summan eller ej. Som rådgivare kan jag inte ge ett definitivt besked att man alltid ska betala eller att man alltid ska bestrida. Däremot är jag av åsikten att om man vet att man inte laddat ner filmen ska man heller inte betala.Skulle ärendet sändas till inkasso och du bestrider det kan Njord, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot dig. I det fallet är det upp till domstol att avgöra om du är betalningsskyldig och till vilket belopp. Det är ovanligt att privatpersoner blir stämda för nedladdning av filmer. Det är heller ej prövat om det är tillräckligt med en IP-adress för att det ska vara visat i ett civilrättsligt mål att man är skyldig till upphovsrättsligt intrång.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Vad ska jag göra när jag fått kravbrev om fildelning?

2018-09-18 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag har gått ett kravbrev från Rambergs advokatbyrå i uppdrag sv Crystslis Entertainment ug om att det ska ha laddats upp film olagligt via min IP-adress. De kräver mig på 23 000kr som ska betalas inom 20 dagar annars kan ärendet hå till domstol. Vilket råd har ni till mig?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det senaste året har flera advokatbyråer sänt ut förlikningserbjudanden/kravbrev till en stor mängd personer misstänkta för fildelning. En av dessa advokatbyråer är Ramberg Advokater. Breven innebär att om du betalar, kommer advokatbyrån inte att vidta några rättsliga åtgärder i just det fallet. Fortsätter du att ladda ner eller har laddat ner andra filmer finns det däremot en risk att brev skickas ut i fler ärenden.Jag kommer nedan att ge dig en generell genomgång om vad advokatbyråerna som skickar ut dessa brev lutar sig mot och därefter en avslutning med råd och svar på dina frågor.Advokatbyråerna utgår från att det är ägaren till internetabonnemanget som är skyldigDe advokatbyråer som skickar ut breven har som ståndpunkt att man kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång även om man har lämnat ut sitt routerlösenord till någon annan eller har ett öppet nätverk. Enligt advokatbyråerna vilar ansvaret på den som står för internetabonnemanget, inte vem som faktiskt laddat ner eller delat en film/serie. Om detta är riktigt eller ej går åsikterna isär och det är ännu ej prövat i svensk domstol. Även åsikterna huruvida man ska betala kravbreven eller inte går isär. Som exempel kan nämnas å ena sidan Sanna Wolk, professor i upphovsrätt vid Uppsala universitet. Wolk har i media uppmanat folk att inte betala kravbreven då det i slutändan är upp till domstol att avgöra. Å andra sidan har Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, uttalat att det ur juridisk synvinkel är bäst att betala för det fall att man är skyldig.Vill man inte betala och ärendet går till inkasso måste man bestrida detOm du väljer att inte betala och ärendet går till inkasso måste du bestrida det vilket bör ske skriftligen. Samma gäller om ärendet skulle skickas till Kronofogdemyndigheten. Om du bestrider ärendet kan advokatbyrån, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot dig. I det fallet är det upp till domstol att avgöra om du är betalningsskyldig och till vilket belopp. Det är ovanligt att privatpersoner blir stämda för nedladdning av filmer. Det är heller ej prövat om det är tillräckligt med en IP-adress för att det ska vara visat i ett civilrättsligt mål att man är skyldig till upphovsrättsligt intrång.Mina råd till digEtt sätt att gå vidare är att du betalar förlikningserbjudandet. Betalar du är just det ärendet avklarat och du slipper fler eventuella krav i ärendet, risk för stämning till domstol m.m. Jag har fullt förståelse för att du kanske inte vill betala, antingen för att du anser dig oskyldig, eller av annan anledning. Däremot vill jag ändå nämna att betalning är ett alternativ för att slippa ärendet framöver. Eftersom det är en civilrättslig tvist är det även möjligt att komma överens om ett annat belopp. Det vill säg; om du är av uppfattningen att du vill betala kan du prova att kontakta Ramberg Advokater med förhoppning om att nå en uppgörelse om en lägre summa.Anser du att du är oskyldig till nedladdning eller inte vill betala ska du bestrida kravet. Du kan bestrida kravbrevet redan i det första ledet, genom att vända dig till advokatbyrån. Du har dock ingen skyldighet att kontakta dem i nuläget. Viktigast om du vill bestrida ärendet är att så görs om ärendet går till inkasso eller sänds till Kronofogdemyndigheten. Tänk på att du ska göra sådant bestridande skriftligt!I slutändan är det upp till dig om du anser det värt att betala den begärda summan eller ej. Som rådgivare kan jag inte ge ett definitivt besked att man alltid ska betala eller att man alltid ska bestrida. Däremot är jag av åsikten att om man vet att man inte laddat ner filmen ska man heller inte betala.Det bör uppmärksammas att om det går till domstol är det din motpart som har bevisbördan. Det innebär i fallet att Ramberg Advokater som ombud för sin klient ska visa att du faktiskt har begått det upphovsrättsliga intrånget, eller att det är visat att du har ansvar för intrånget genom att tillhandahållit internetuppkopplingen. Mig veterligen har inga privatpersoner ännu stämts utifrån de brev som advokatbyråerna skickat ut. Mot den bakgrunden bedömer jag risken för en stämning som förhållandevis liten; advokatbyråerna kommer inte att ha möjlighet att stämma alla som är misstänkta för nedladdning. Det är däremot inte omöjligt att det kommer att ske stämningar mot privatpersoner i fall som detta. Jag är av uppfattningen att det snarare är rimligt att så kommer att ske. Dels för att åskådliggöra att filmbolagen tar intrången på allvar, dels för att få prejudikat från domstol om vilka bevis som krävs.Avslutningsvis måste poängteras att det därmed inte är riskfritt att låta bli att betala. Om advokatbyrån väljer att utfärda stämningar för nedladdningar kan du vara en av de som stäms. Skulle ärendet gå vidare och du skulle bli stämd rekommenderar jag att du anlitar en jurist som företräder dig. För ändamålet kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline!Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Påminnelse om kravbrev för fildelning

2018-09-19 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej.I maj 2018 fick jag ett kravbrev från Njord Lawfirm ang. fildelning av en film som Echo Alpha inc. har upphovsrätten till. Beloppet var 7000 SEK. Jag ignorerade brevet efter att ha läst en del om detta.Nu idag fick jag en påminnelse från Njord och hjärtat hoppade till. Ponera att jag är skyldig och har laddad ner/delat filmen. Vad ska jag göra?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En påminnelse om ett förlikningserbjudande/kravbrev är i princip just vad det låter som. Det är således en kopia på det som tidigare tillsänts dig med förhoppning/krav om att du ska betala.Ett alternativ är att betala kravetEtt sätt att gå vidare är att du betalar förlikningserbjudandet/kravbrevet du blivit påmind om. Betalar du är just det ärendet avklarat och du slipper fler eventuella krav i ärendet, risk för stämning till domstol m.m. Jag har full förståelse för att du kanske inte vill betala, antingen för att du anser dig oskyldig, eller av annan anledning. I din fråga nämnder du dock att du vill att utgångspunkten för svaret ska vara att du faktiskt har laddat ner filmen. I ett sådant fall är betalning ett alternativ för att slippa ärendet framöver. Eftersom det är en civilrättslig tvist är det även möjligt att komma överens om ett annat belopp. Det vill säg; om du är av uppfattningen att du vill betala kan du prova att kontakta Njord med förhoppning om att nå en uppgörelse om en lägre summa.Vill du inte betala kravet kan du bestrida detAnser du att du är oskyldig till nedladdning eller inte vill betala ska du bestrida kravet. Du kan även bestrida kravet om du anser att summan är för hög och att den summa som är rimlig att betala för det eventuella intrånget ska sättas ner. Du kan bestrida kravbrevet redan i det första ledet, genom att vända dig till Njord. Du har dock ingen skyldighet att kontakta dem i nuläget. Viktigast om du vill bestrida ärendet är att så görs om ärendet går till inkasso eller sänds till Kronofogdemyndigheten. Tänk på att du ska göra sådant bestridande skriftligt och spara kopia på det du skickat.I slutändan är det upp till dig om du anser det värt att betala den begärda summan eller ej. Som rådgivare kan jag inte ge ett definitivt besked att man alltid ska betala eller att man alltid ska bestrida. Däremot är jag av åsikten att om man vet att man inte laddat ner filmen ska man heller inte betala.Skulle ärendet sändas till inkasso och du bestrider det kan Njord, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot dig. I det fallet är det upp till domstol att avgöra om du är betalningsskyldig och till vilket belopp. Det är ovanligt att privatpersoner blir stämda för nedladdning av filmer. Det är heller ej prövat om det är tillräckligt med en IP-adress för att det ska vara visat i ett civilrättsligt mål att man är skyldig till upphovsrättsligt intrång.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Hur överklagar jag beslut om omhändertagande av hund?

2018-09-19 i Alla Frågor
FRÅGA |Angående Omhändertagande av en hund. Idag fick jag ett beslut från Länsstyrelsen att omhänderta min hund med omedelbart verkan. "Av 27paragraf lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter framgår att beslutet gäller omedelbart även om det överklagas."Hur går jag vidare? Jag behöver komma i kontakt med en jurist som kan hjälpa mig.Var god och hjälp mig!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du har helt rätt i att ett beslut om omhändertagande enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter gäller ett beslut omedelbart om inte något annat beslutas (27 §). Beslutet kan dock överklagas till allmän förvaltningsdomstol (26 § första stycket). Den normala besvärstiden (dvs. tiden du har på dig att överklaga) är tre veckor.Jag kan tyvärr inte råda dig mycket mer på grund av brist på bakgrundsinformation. Men om du vill ha kontakt med en jurist som kan titta vidare på ditt ärende och hjälpa dig att överklaga beslutet kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra jurister. Ett möte kan även tas per telefon, e-post eller Skype, det som fungerar bäst för dig!Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Undran om fildelning och hur man bestrider ett inkassokrav

2018-09-18 i Immaterialrätt
FRÅGA |Njord Lawfirm krav. Har suttit och läst en del om de som redan finns om detta ämne på eran sidan.Det jag undrar över är om ni har någon aning om hur vida Njord Lawfirm har skickat personer till Inkasso och hur det har gått? Om jag har fattat saken rätt så om jag får ett inkasso krav så är det till inkasso jag skall vända mig med att jag bestrider det. Hade under en period i mars som mitt nätverk inte var skyddat och det är för denna period jag nu fått ett krav från Njord Lawfirm om nerladdning.Vet ni om något har gått till domstol i dagsläget? Hur skriver man ett bestridande till ett eventuellt inkasso bolag om detta skulle komma.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Då din fråga innehåller flera delfrågor kommer jag att besvara dem varför sig under separata rubriker i texten nedan.Det jag undrar över är om ni har någon aning om hur vida Njord Lawfirm har skickat personer till Inkasso och hur det har gått?Tyvärr är det ingen allmän handling huruvida eventuella kravbrev vidaresänts till inkasso, varför det inte går att besvara frågan. Jag har i min rådgivning varit i kontakt med ett stort antal privatpersoner som fått kravbrev/förlikningserbjudanden, däremot har jag ännu ej stött på någon som det faktiskt skickats till inkasso för.Om jag har fattat saken rätt så om jag får ett inkasso krav så är det till inkasso jag skall vända mig med att jag bestrider det.Du har helt rätt i ditt antagande. Om du väljer att inte betala och ärendet går till inkasso måste du bestrida det vilket bör ske skriftligen. Tänk på att det är viktigt att du kan bevisa att du skickat meddelande om att du bestrider kravet. Därför kan det vara en god idé att skicka brevet rekommenderat, alternativt per e-post med anmodan om att inkassoföretaget ska bekräfta att de mottagit ditt bestridande. Spara även en kopia av det du skickat. Enligt god inkassosed får inte bestridna fordringar skickas till Kronofogden.Om du bestrider ärendet kan advokatbyrån, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot dig. I det fallet är det upp till domstol att avgöra om du är betalningsskyldig och till vilket belopp. Det är ovanligt att privatpersoner blir stämda för nedladdning av filmer. Det är heller ej prövat om det är tillräckligt med en IP-adress för att det ska vara visat i ett civilrättsligt mål att man är skyldig till upphovsrättsligt intrång.Hade under en period i mars som mitt nätverk inte var skyddat och det är för denna period jag nu fått ett krav från Njord Lawfirm om nerladdning. Vet ni om något har gått till domstol i dagsläget?De advokatbyråer som skickar ut breven har som ståndpunkt att man kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång även om man har lämnat ut sitt routerlösenord till någon annan eller har ett öppet nätverk. Enligt advokatbyråerna vilar ansvaret på den som står för internetabonnemanget, inte vem som faktiskt laddat ner eller delat en film/serie. Om detta är riktigt eller ej går åsikterna isär. Mig veterligen har ingen av advokatbyråerna gått vidare med begäran om att domstol ska fastställa om en privatperson är skadeståndsskyldig enbart för att ha tillhandahållit en internetuppkoppling. Hur skriver man ett bestridande till ett eventuellt inkasso bolag om detta skulle komma?Ett bestridande till inkassobolag behöver inte vara så avancerat, det ska innehålla: uppgift om vilken faktura saken gäller, att du bestrider fakturan och orsaken till ditt bestridande. Exempel på tillräckligt bestridande av ett krav om fildelning kan se ut enligt nedan:"Lund den 18 september 2018Härmed bestrider jag kravet i ärende xxxx-xxx-xxxxx i dess helhet då jag inte sett eller försökt se den filmen/TV-serien vid den angivna tidpunkten.Med vänliga hälsningar, XXXX"Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Ett skivbolag har använt mina foton till ett skivomslag utan mitt tillstånd

2018-09-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Jag tog foton på ett band under en konsert 2005. För några år sedan hittade såg jag att två av dessa foton använts på omslaget till en skiva som de släppte något år senare. Jag blev inte tillfrågad om detta, har inte fått något omnämnande och följaktligen ingen ersättning. Faller detta under fotorätten och har jag i så fall någon rätt till någon sorts retroaktiv ersättning?Jag har vid två tillfällen skrivit till skivbolaget som är ansvarig för att skivan släpptes men dom har valt att inte svara mig.Jag har läst lite om fotorätten men inte fått med mig exakt hur det fungerar. Det enda som jag tror i så fall skulle vara till nackdel för mig är att jag själv skickade bilderna till dom, men det var för att dom skulle synas på hemsidan.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar till dig kortfattat förklara skillnaden mellan ekonomiska och ideella rättigheter samt de sanktioner som kan aktualiseras vid ett upphovsrättsligt intrång. Den lag som är tillämplig är upphovsrättslagen, lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL. Avslutningsvis kommer jag att ge dig råd för hur du kan gå vidare.Huvudregeln är att den som skapar ett verk har upphovsrättDen som skapat ett verk har också upphovsrätten till verket. Upphovsrätt kan fås bland annat för fotografier (1 § p5 URL). För att man ska få upphovsrätt till ett verk krävs att verket uppnår s.k. verkshöjd. Kravet för verkshöjd kommer inte att redogöras för närmre i frågan, det är dock ganska lågt ställt. Jag utgår i mitt svar från att dina foton uppnår verkshöjd. Skulle så inte vara fallet finns det ändock ett skydd för dem; fotografier kan även skyddas som en närstående rättighet (49 a § URL). Förutom kravet på verkshöjd finns det mellan den egentliga upphovsrättigheten och skyddet för närstående rättigheter en skillnad i skyddstiden. Skyddstiden är för den förstnämnda sjuttio år efter upphovsmannens död (43 § URL), för den sistnämnda femtio år efter att bilden framställdes (49 a § tredje stycket URL).Du har både en ekonomisk och en ideell rättDen ekonomiska rätten innebär att du som rättighetshavare har en ensamrätt att förfoga över verket. Förfoganderätten innebär en ensamrätt att sprida, publicera, kopiera m.m. Det finns undantag, t.ex. vid privat bruk, men jag bedömer inte att något av undantagen är tillämpliga i ditt fall (2 § URL). Den ekonomiska rätten kan överlåtas t.ex. genom ett avtal, att man säljer bilden m.m. En likvärdig rätt finns för det fall att bilden räknas som en närstående rättighet (49 a § URL).Den ideella rätten innebär att du har rätt att bli namngiven, att verket inte får ändras så det är kränkande för dig som upphovsman eller används i sammanhang som är kränkande för dig. Den ideella rätten kan inte överlåtas, till motsats för den ekonomiska rätten (3 § URL). Den ideella rätten i ditt fall innebär bland annat att när bilden publiceras ska det stå "Foto: Ditt Namn". Sker inte så är det ett intrång i den ideella rätten. Du har rätt till ersättning för olovligt nyttjandeDen som kränker din upphovsrätt är skyldig att betala skälig ersättning för utnyttjandet av ditt verk (54 § första stycket URL). Den skäliga ersättningen innebär i praktiken att man måste betala för den användningen som skett utan upphovsmannen samtycke. Den skäliga ersättningen har du som upphovsman alltid rätt till.Sker intrånget uppsåtligen eller av oaktsamhet ska det utöver den skäliga ersättningen betalas ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. När storleken på ersättning bestäms tas särskild hänsyn till utebliven vinst, vinst som den som begått intrånget eller överträdelsen har gjort, skada på verkets anseende, den ideella skadan och upphovsmannens intresse av att intrång inte begås (54 § andra stycket URL).Tänk på att om du inte angivits som den som tagit bilden kan det även röra sig om ett intrång i din ideella rätt. Mitt råd till dig i normalfallet skulle vara att jag rekommenderar dig att kontakta företaget som olovligen använder dina bilder. Nu har du redan gjort det, tyvärr får du inte svar varför den möjligheten är uttömdJag är av åsikten att du bör boka tid med någon av våra jurister för vidare utredning av ärendet. Har du inte möjlighet att träffa någon av våra jurister i våra lokaler, erbjuder vi även möten över telefon, e-post eller Skype. Det som passar dig bäst.Juristen kan titta närmre på ditt fall och råda dig vidare. Precis som du själv nämner har du skickat bilderna till skivbolaget varför de eventuellt kan anföra att du gett ditt tillstånd till användning av bilderna. Däremot är det en stor skillnad mellan att publicera bilderna på hemsidan och att använda dem i ett så kommersiellt sammanhang som på ett skivomslag. Det finns även en risk att skivbolaget argumenterar för att du gett ett underförstått samtycke till användning av bilderna då det enligt hur jag uppfattar din fråga tagit ganska lång tid innan du opponerat dig. Oavsett om det kan anses föreligga samtycke till användningen eller ej har det sannolikt ändå skett ett intrång i din ideella rätt. Dels har du rätt anges som upphovsman (dvs. att det är du som tagit bilden), dels kan det argumenteras för att bilderna används i ett sammanhang som är så främmande för dig som upphovsman (kommersiellt) att även det är en kränkning.Ytterligare en risk är att din fordran på bolaget är preskriberad då huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst om inte preskriptionen bryts dessförinnan (2 § Preskriptionslagen). Detta är beroende på när intrånget skedde, när du kontaktade skivbolaget första gången etc.Den normala gången i ärenden som dessa är att en av våra jurister i ett första skede skickar ett varningsbrev som ombud för dig. Varningsbrevet kan kombineras med ett skadeståndskrav för olovligt nyttjande av dina bilder. Det är en fördel för dig att så tidigt som möjligt få iväg ett varningsbrev då fortsatt användning av bilderna är bevisligen uppsåtligt, vilket i sin tur leder till högre skadestånd för det fall att du blir tvungen att stämma din motpart. Givetvis kan någon av våra jurister företräda dig även vid en eventuell stämning.Hoppas du fått svar på din fråga. Jag kan tyvärr inte ge ett klarare svar än detta utan mer bakgrundsinformation vad gäller omständigheter och datum. En av våra jurister kan sannolikt ge ett klarare svar efter kontakt och en närmre granskning. Lycka till!Vänligen,