Får utlandssvenskar köpa bil i Sverige?

2019-05-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan jag som utlandssvensk köpa bil i Sverige och försäkra den i Sverige samt använda den i Sverige?Med vänlig hälsning
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Utgångspunkten är att alla har rätt att äga bil i Sverige. Det spelar alltså ingen roll att du är utlandssvensk. Dock så måste man ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer för att kunna försäkra bilen i Sverige. Men eftersom du är utlandssvensk har du ett svenskt personnummer vilket gör att detta problemet inte uppstår för dig. Vidare måste bilen vara registrerad i Sverige. Köper du bilen från Sverige kommer den med största sannolikhet redan vara registrerad, Medan om du köper en bil från utlandet och importerar den får den maximalt användas i en vecka innan den måste registreras i Sverige. Sammanfattningsvis så får du, som utlandssvensk, köpa, försäkra samt använda bilen i Sverige utan några konstigheter. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Juridisk vägledning

2019-05-07 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, jag vill få rådgivning av en advokat som är duktig på migrationsverkets frågor.
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att vi ska kunna hjälpa dig och ge dig juridisk rådgivning måste vi veta vad det är du vill ha hjälp med. Därför måste du skriva en fråga till oss, det kan du göra HÄR. Via denna länk kan du ställa frågan som du behöver vägledning med, frågan ställer du precis som du ställde denna frågan. Beskriv din fråga så tydligt som möjligt så att vi ska kunna ge dig ett så bra svar som möjligt.Om du är intresserad av kvalificerad hjälp från en jurist rekommenderar jag dig att boka en tid hos oss på Lawline, det gör du HÄR. Via denna länk kan du ställa frågan som du behöver vägledning med. Våra jurister kommer sedan att återkomma till dig. Lawlines jurister finns i Stockholm, men det finns även möjlighet att hålla möten på telefon eller Skype om det skulle önskas. Hos Lawline har du även möjlighet att få rådgivning via telefon av våra telefonrådgivare. Du har möjlighet att kontakta oss på nummer 08-533 300 04.Öppettiderna är följande:Måndag – Fredag kl. 10:00-16:00 Med vänlig hälsning,

Fel personnummer på en ordningsbot

2019-05-01 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej Har fått fortkörningsböter på en 110 väg och skrivit under lappen direkt.När chocken hade släppt och jag läste ordentligt så upptäckte jag att mitt personnummer inte stämmer.Gäller boten ??
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Regler om böter, och i ditt fall en ordningsbot, finner vi i Rättegångsbalken (RB) Boten du fick av polismannen hamnar under kategorin ordningsbot och denna fick du eftersom du överskred hastighetsbegränsningen. Kort kan man säga att en ordningsbot är ett sätt att fastställa ett straff genom ett föreläggande (Bötesstraff) 48 kap. 1 och 2 §§ RB. När man blir stoppad av polisen för fortkörning och får böter kan man antingen vägra att skriva under eller så skriver man under. När du skrev på ordningsboten godkände du den 48 kap. 17 § och 19 §. Din underskrift kan likställas med att du erkände fortkörningen och det betyder att din bot vann laga kraft. När en bot vinner laga kraft kan den inte längre överklagas. Du har alltså accepterat boten genom att erkänna ditt fel. I ditt fall var det dock så att personnumret inte stämde och det brukar inte vara en tillräcklig stark grund för att undkomma betalningsansvaret. Tingsrätten har nämligen fastslagit att ett felaktigt personnummer inte är tillräckligt för att man ska slippa betala. Jag rekommenderar dig att betala boten du har fått och hädanefter inte överstiga hastighetsgränsen för din och andras säkerhet! Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vart betalar man skatt när man jobbar i Norge?

2019-04-24 i Alla Frågor
FRÅGA |hej lawlin!!!ja fick jobb i norgie så innan ja flytta till vem ska ja betala skatt norgie eller sverige????
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Som jag förstått din fråga undrar du i vilket land du ska betala skatt. Huvudregeln är, enligt det nordiska skatteavtalet, att man ska betala skatt i det land där man utför sitt arbete. Alltså kan du bo i Sverige men jobba i Norge och då ska skatten betalas i Norge. Så länge du jobbar i Sverige ska du betala skatt i Sverige och när du börjar jobbet i Norge ska du betala skatt där.Dock finns det vissa undantag från huvudregeln, exempelvis som du har en offentlig tjänst, arbetar på ett flyg och om du bor i en svensk gränskommun och arbetar i en norsk gränskommun. Då betalas skatten i Sverige. Men av din fråga så antar jag att du kommer bo i Norge och jobba där, då blir dessa undantag inte aktuella. Du kan läsa mer om beskattning för arbete i Norge HÄR. Du kommer alltså börja betala skatt i Norge så fort du börjar arbeta där. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får utländska medborgare köpa bostad i Sverige?

2019-05-07 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,Vad gäller för köp av bostadsrätt i Sverige av en utländsk medborgare ?
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag tolkat din fråga undrar du om det finns några speciella regler för köp av bostadsrätter i Sverige för utländska medborgare. Det finns inga speciella krav för utländska medborgare när det kommer till att köpa bostadsrätter i Sverige. De regleringar som finns gäller alla som ska köpa bostad. För att kunna köpa själva bostadsrätten finns det dock ett antal formkrav som måste vara uppfyllda, annars anses inte köpeavtalet vara giltigt. Avtalet ska innehålla följande enligt 4 kap 1 § Jordabalken:- Skriftligt avtal,- Överlåtelseförklaring,- Köpeskillingen samt- Underskrift från säljare och köpare.Vidare kan jag tillägga att det i bostadsrättslagen finns en bestämmelse, 2 kap 2 §, som inte tillåter bostadsföreningar att kräva ett specifikt medborgarskap för att kunna bli medlem i bostadsföreningen. Alltså får vem som helst, med vilket medborgarskap som helst, köpa en bostad i Sverige. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Ändring av ägarförhållandet till fastighet

2019-05-01 i Fastighet
FRÅGA |Vi köpte en fastighet år 1996, med hustru som 100% ägare.nu vill vi ändra ägar-förhållandet till 50%,=hälften var,hur förfar vi???
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! För att ändra det nuvarande ägarförhållandet finns det ett antal olika metoder ni kan använda er av. Oftast använder man sig av följande tillvägagångssätt: köp, gåva eller bodelning. Bestämmelser för köp, gåva och bodelning stadgas i Jordabalken (JB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).KöpDet första tillvägagångssättet är köp. Din hustru kan sälja halva fastigheten till dig och då blir du ägaren av halvan du köper. Ni måste då upprätta ett köpeavtal som skall skrivas under av båda. För detta finns det formkrav som skall följas i 4 kap 1 § JB, formkraven hittar du HÄR. Dock finns det en nackdel med detta sätt och det är att en betalning måste erläggas. Vilket i ert fall inte skulle vara en optimal metod. GåvaDet andra tillvägagångssättet är gåva. Eftersom ni är gifta regleras gåvor mellan gifta par i 8 kap. ÄktB. För att en gåva ska anses vara gällande mellan makar ska, om vad som gäller för fullbordande av gåva i allmänhet har iakttagits eller så ska man registrera gåvan hos Skatteverket 8 kap. 1 § ÄktB. Men då det är fråga om en fast egendom måste även reglerna i JB följas. Av 4 kap. 29 § JB framkommer det att samma regler skall gälla köp och gåva av fast egendom. Detta innebär att formkraven i 4 kap. 1 § JB måste upprättas i ett avtal även här. Det ska innehålla en kommentar där det framkommer att fastigheten ges bort som gåva och vem mottagaren skall vara, sedan ska båda parterna skriva under. Eftersom du och din hustru numera kommer äga fastigheten tillsammans har ni nu samäganderätt 4 kap 8 § JB. Ni måste sedan registrerar gåvan hos Skatteverket för att kunna söka lagfart. Eftersom ägarförhållandet ändrats för den fasta egendomen måste man ansöka om lagfart 20 kap. 1 § JB. Detta måste ni göra inom tre månader från den dag då överlåtelsehandlingen upprättades. Anledningen till varför ni måste registrera gåvan hos Skatteverket är att lagfartsansökan kommer anses vara vilande om skatteverken inte registrerat gåvan. Detta är en förutsättning för att ni ska få lagfart och ansökan kan göras vid valfritt skattekontor, 20 kap. 7 § JB.BodelningDet tredje tillvägagångssättet är bodelning. Det behöver inte vara fråga om en äktenskapsskillnad för att göra en bodelning. Det är även möjligt för gifta par att fördela egendom mellan sig genom en bodelning 9 kap. 1 § ÄktB. Även detta görs via en anmälan till Skatteverket. Anmälan skall vara skriftlig och anses vara ett skäligt gåvoavtal mellan er. När ändringen av ägarförhållandet gått igenom måste du ansöka om ny lagfart 20 kap. 7 § JB. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Överlåtelse av bostadsrätt utan att ta över lånet

2019-04-24 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag vill ta över min mans del av lägenhet så att jag själ äger hela.Vi har ett jämensamt lån 50/50 hos banken Han vill behålla lånet. Hur ska vi göra,är det möjligt?
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns inget som reglerar eller hindrar din man från att ge bort sin andel av bostadsrätten till dig. Vidare finns det inga regler som fastslår att lånet per automatik ska gå över till dig bara för att du fått hans andel av bostadsrätten. Jag kan även rekommendera dig att ta en titt i ditt kontrakt med bostadsföreningen. Förutsatt att det inte finns något krav där man inte får överlåta bostadsrätten (sådana krav är väldigt ovanliga), så är det bara att skriva under överlåtelsen och underrätta er bostadsrättsförening. Eftersom det är han som står kvar på lånet behöver ni inte kontakta banken då det fortfarande är han som ska betala. Banken skulle du kontaktat ifall du även ville ta över lånet, då skulle ni behöva bankens godkännande. Men eftersom han ska behålla lånet behöver inte banken kontaktas. Dock är det så att även när man ger bort bostadsrätten som gåva står den fortfarande kvar som säkerhet för lånet, förutsatt att just den bostadsrätten är säkerheten. Skulle din man av någon anledning inte kunna betala lånet kan banken ta bostadsrätten i anspråk för att lånet ska kunna betalas tillbaka. Vid en sådan situation kommer du man vara tvungen att betala skulden om du vill ha kvar bostadsrätten.Sammanfattningsvis är det alltså helt lagligt att överlåta en del av bostadsrätten men stå kvar som låntagare. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skuldebrev vid utlåning av pengar

2019-04-23 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!jag skulle låna ut pengar till min vän men jag undrar om det finns något avtal mellan os eller kan vi bara skriva en skuldbrev? ska vi verifiera det här skuldbrevet ? tack
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När du lånar ut pengar är det bra för dig om ni skriver ett skuldebrev, då det kommer vara som en säkerhet. Skuldebrevet bekräftar att du lånat ut pengar till din vän och kommer alltså vara som ett avtal mellan er. Bestämmer om skuldebrev regleras i Lag om skuldebrev (SkbrL). Angående hur man skriver ett skuldebrev så finns det inga formkrav enligt lagen. Ni kan själv välja hur skuldebrevet ska utformas och vad för villkor ni vill ha med. Det du behöver tänka på när du skriver ett skuldebrev är hur du utformar det, då det finns enkla samt löpande skuldebrev. Enkla skuldebrevDenna form av skuldebrev är ställt till en viss man, i ditt fall direkt till din vän. Enkla skuldebrev är inte avsedda för att överlåtas, men möjligheten finns om det skulle behövas. Det ska framkomma i skuldebrevet att din vän är skyldig just dig pengar samt summan och eventuellt andra villkor som ni kommer överens om. 26 § SkbrLLöpande skuldebrevOm du väljer att skriva ett löpande skuldebrev ska det vara ställt till innehavaren av skuldebrevet eller viss man. Till skillnad från de enkla skuldebreven måste man inneha detta skuldebrev i fysisk form för att ha rätt till pengarna. Fördelen med löpande skuldebrev är att de enkelt kan säljas vidare. 11 § SkbrL.SammanfattningOm du inte har planer att sälja vidare skuldebrevet rekommenderar jag dig att skriva ett enkelt skuldebrev där det framkommer att din vän är skyldig just dig pengar. Inga formkrav förekommer och inga vittnet behövs. Dock skulle jag rekommendera dig att använda dig av vittnen för att du ska kunna bevisa att du har rätt vid en eventuell tvist.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,