Ansökan om körkortstillstånd och tips

2019-06-26 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej!Hur man kan ansöka körkort och hur man börja från var om ni snäll ge mig typs.
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ha valt att dela in detta inlägg i 5 delar: 1.Tillstånd (vad du behöver göra innan du börjar övningsköra) För att få börja köra både och via trafikskola behöver du ett körkortstillstånd. För att få ett körkortstillstånd behöver du göra två saker. Det första är att du ansöker om körkortstillstånd Klicka här för att ansöka. Svara på frågorna och skicka in ansökan. Det andra är att du går till en optiker och gör ett syntest. Säg till optikern att syntestet gäller körkortstillstånd. Kostnaden brukar ligga mellan 0–300 kr. Viktigt att veta är att ett körkortstillstånd är giltigt i 5 år.För att få övningsköra privat krävs förutom ett körkortstillstånd också ett handledartillstånd. För att få ett handledartillstånd behöver du göra två saker. Det första är att du går på en handledarkurs (Introduktionsutbildning). För att få ett handledartillstånd krävs att du som skall ta körkort och in privata handledare går på en handledarkurs, även kallad introduktionsutbildning. Ni båda måste inte gå vid samma tillfälle.Det andra är att ansöka om handledartillstånd Klicka här för att ansöka. Handledartillståndet är en koppling mellan handledaren och eleven. Det krävs att ni har ett handledartillstånd för att ni skall få lov att övningsköra privat.Handledarkursen är giltig i fem år, därefter måste kursen göras om. Lägsta ålder för genomförandet av handledarkursen är 15 år och 9 månader.Handledarutbildning, var?Dom flesta trafikskolorna erbjuder handledarutbildning. En handledarutbildning brukar ta ca 3 1/2 timme. Det är viktigt att du kommer i tid och har legitimation med. Trafikskolan får inte släppa in dig om du kommer för sent eller inte kan legitimera dig. Kostnaden för en handledarutbildning är ca 300-500:- per person. Priserna varierar i landet.Krav på handledarenHandledaren ska ha fyllt 24 år och ha körkort för det fordon som du ska övningsköra med. Handledaren ska ha haft körkort i minst 5 år under de senaste 10 åren och det får inte ha varit återkallat i mer än tre månader under de senaste tre åren. Handledare får inte heller haft körkort med villkor om alkolås de senaste tre åren. 2. Material (vad du behöver för att klara teoriprovet)Det som behövs för att klara provet är både körkortsteori och praktik. Körkortsteorin består av körkortsboken. Du kan dessutom köra övningsprov (teoritester) för att testa dina kunskaper. Övningsproven är till för att öva inför teoriprovet på trafikverket. 3. Obligatoriska delar i körkortsutbildningenOm du väljer att övningsköra privat eller på trafikskola spelar ingen roll. Nedanstående delar är obligatoriska och måste genomgås innan du kan få ditt körkort.Riskutbildning del 1 (Riskettan B)Riskettan är en teoretisk riskutbildning som behandlar ämnena alkohol, droger och riskbeteende i trafiken. Detta är ett obligatoriskt moment i körkortsutbildningen. Riskettan måste vara genomförd och godkänd innan Teoriprovet och Uppkörningen genomförs. Dom flesta trafikskolorna erbjuder riskettan. Kostnad 500-700:-. Giltighetstiden för Riskettan är fem år.Riskutbildning del 2 (Risktvåan B/Halkan)Risktvåan är en teoretisk och praktisk utbildning som utförs på en speciell trafikövningsplats. Den är ett obligatoriskt moment i körkortsutbildningen. Risktvåan måste vara genomförd och godkänd innan Teoriprovet och Uppkörningen genomförs. Kostnad 2000-2400:-.Giltighetstiden för Risktvåan är fem år.Boka risk 2:an i slutet av din körkortsutbildning. Ju mer körvana du har innan du genomför risk 2:an, desto mer ger den dig.TeoriprovTeoriprovet utförs i Trafikverkets lokaler. Foto till körkortet ska tas i Trafikverkets fotoautomat innan teoriprovet, var därför på plats 30 minuter innan bokad tid. Kostnad för fotografering: 80:-Provet består av 70 frågor varav 5 frågor är testfrågor som inte ger några poäng. Maxtiden är 50 minuter. För att bli godkänd krävs 52 poäng. Resultatet meddelas direkt efter att provet avslutas. Kostnad: 325:-Körprov (uppkörning)Uppkörningen utförs på Trafikverket. Uppkörningen varar i cirka 50 minuter, inklusive en säkerhetskontroll. Resultatet meddelar inspektören direkt efter att provet avslutas. Kostnad: 800:-Bokning av prov Bokning av Teoriprovet och Uppkörningen sker vid samma tillfälle. Proven kan genomföras på samma dag och bör inte genomföras med mer än två veckors mellanrum. Teoriprovet genomförs alltid innan Uppkörningen. Oavsett resultatet på Teoriprovet så ska Uppkörningen genomföras. Om man av någon anledning uteblir från Teoriprovet så får man inte genomföra Uppkörningen.Om du kör upp genom en trafikskola hyr du trafikskolans bil. Kostnad ca 500-900:- Om du väljer att göra en privat uppkörning hyr du Trafikverkets bil. Kostnad 400:-Efter att proven bokats skickar Trafikverket en tidsbekräftelse. Faktura på provavgifterna kommer i brevlådan via mail i samband med teoriprovet.Omprov Ett godkänt prov är giltigt i två månader. Båda proven måste vara godkända inom dessa två månader annars måste nya avgifter betalas och båda proven göras om. Omprov kan endast bokas efter att båda proven är genomförda.Den enda roliga kostnaden. När du blivit godkänd på teori och körprovet och skall få ditt körkort tillkommer den sista kostnaden. Det är den enda kostnaden som kanske är rolig att betala!? Tillverkning av körkortet: 250:-Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vänligen,

Skulder avskrivs eller täcks av tillgångar vid dödsfall

2019-06-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Om en person som avlider har skulder hos kronofogden, "ärvs" då de skulderna av efterlevande?
Robin Badili |Kan man ärva skulder vid dödsfall?I Sverige har vi en lag som säger att man inte kan ärva skulder. Om personen som avlidit hade skulder så kan alltså inte du som ärver personen bli skyldig att betala. Det är tillgångarna i dödsboet som ska täcka dessa kostnader. De skulder som inte kan betalas med tillgångarna i dödsboet avskrivs.Sammanfattningsvis behöver du alltså inte oroa dig över att den dödes skulder ärvs av de efterlevande då dessa täcks av tillgångarna i dödsboet eller annars avskrivs.Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vänligen,

Kopiering av en originaltavla utan namnteckning

2019-06-25 i Immaterialrätt
FRÅGA |Får man kopiera en Picasso tavla utan namnteckning
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För privat bruk får du framställa ett eller några exemplar av verket. Du får däremot inte ta betalt för en tavla du målat som liknar ett riktigt konstverk. (12 § Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk).Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hoppas det hjälpte.Vänligen,

Vad jag kan begära i ersättning

2019-05-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag blev påkörd bakifrån och motparten blev dömd för vårdslöshet . Ni vill polise veta vad jag begär i ersättning för kroppsskada. Jag fick wishplashsskada ( medicinsk invalitet) hur mycket kan man begära?
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dina krav (yrkanden) kommer polisen att skicka vidare till åklagaren. Åklagaren är skyldig att hjälpa dig att begära skadestånd av gärningspersonen.Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i skadeståndslagen (SkL).Vad du kan få för ersättningDu har drabbats av en personskada då du fått en whiplashskada och enligt regel har du rätt till ersättning för följande saker: 1.Kostnader för sjukvård och andra liknande kostnader som du haft, 2.Inkomstförlust som du kan ha drabbats av. Har du inte kunnat arbeta på grund av Whiplashskadan så kan detta ersättas, 3.Ersättning på grund av psykiskt och fysiskt lidande (sveda och värk) eller skador som är bestående, exempelvis ärr eller en kronisk nackskada. Just den formen av ersättning som skrivits i tredje punkten är svårare att räkna ut eftersom det rör sig om en ideell skada. Det är en form av ersättning för att det har gjort ont eller att du haft bestående effekter av personskadan. Till skillnad från punkt 1 och 2 är det alltså svårt att ge ett exakt prisbasbelopp här.Trafikskadenämnden har skapat tabeller för ideella skadorna och domstolen följer i huvudsak dessa. Ersättning för sveda och värk hittar du här.Sammanfattningsvis kan du alltså få ersättning för sjukvårdskostnader och inkomstförlust, dessa är enkla att räkna ut. Det är däremot svårare att bestämma en exakt summa för de ideella skadorna, här har du de olika tabellerna från trafikskadenämnden till hjälp (förutsatt att du fått en bestående skada av whiplashen).Om du är osäker på viket belopp du ska kräva räcker det med att säga att du har anspråk på skadestånd. Du kan sedan återkomma med vilket belopp du begär efter att du har diskuterat frågan med åklagaren. Det måste göras innan rättegången.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan arbetsgivare utföra drogtester på sina anställda?

2019-06-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Är det lagligt att arbetsgivaren kan utföra ett kollektivt drogtest på personalen?
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett drogtest ska få utföras av arbetsgivaren måste arbetsgivaren ha ett skäl. Det vanligaste är säkerheten på arbetsplatsen eller i stort. Vidare måste facket informeras om att det ska utföras drogtester på arbetsplatsen och komma fram till en plan om hur man ska göra ifall någon testar positivt. Säger facket nej, dvs. inte kommer överens på något vis kan arbetsgivaren utföra drogtester i alla fall. Det finns ingen lag som säger att arbetsgivaren inte får utföra drogtester. Istället finns en rad prejudikat (avgjorda domar) i Arbetsdomstolen. Facket har däremot förlorat alla mål som gäller drogtester.Om någon uppmanas att göra ett drogtest kan du inte vägra rakt av. I slutändan kan det leda till uppsägning. Är du tveksam, hör i stället med din fackliga organisation om vad som gäller.Om ett test visar att någon använder droger betyder inte det att personen blir av med jobbet. Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda rehabilitering för missbruket. Det är inte säkert att personen får fortsätta med samma arbetsuppgifter. Om man däremot inte deltar i rehabiliteringen, kan det i slutändan räknas som skäl för uppsägning.Det är förbjudet att ta reda på mer information från testet – till exempel om du har en sjukdom eller är gravid.Arbetsgivaren kan göra drogtester slumpvis bland alla anställda, när det finns misstanke om missbruk eller inför en anställning.Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vänligen,

Intrång i hemfridszonen - Allemansrätten.

2019-06-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag hyr ett privat hus, får vaktmästare gå in i huset eller vara på tillhörande tomt utan min kännedom eller tillstånd om han fått det av ägarna?
Robin Badili |Grundregeln i allemansrätten är att vi får gå nästan överallt i naturen och på annans mark så länge vi inte stör eller förstör, detta framgår av 2 kap. 15 § fjärde stycke regeringsformen där det står att alla ska ha tillgång till naturen genom allemansrätten.Men det finns några undantag. Vi får inte gå på växande gröda och vi måste ta hänsyn till hemfridszonen.Hemfridszonen är området närmast runt ett bostads- och fritidshus där den boende har rätt till ett privat område och att få vara ostörd. Inom hemfridszonen har fastighetsägaren eller hyresgästen full rådighet över marken, och ingen får vistas där utan lov av denne. Inom hemfridszonen gäller således inte allemansrätten. om du inkräktar i den kan man dömas för hemfridsbrott och böter enligt 4 kap. 6 § brottsbalken.Tillhörande tomt – Hur stor är hemfridszonen?Det finns ingen lag som reglerar hur stor en hemfridszon är. Detta är också ett väldigt omdiskuterat ämne inom juridisk doktrin (litteratur). I juridisk litteratur brukar det pratas om avstånd från fastigheten och hör- och synlighet från fastigheten. Det diskuteras även att en tomt med staket kan göra att hemfridszonen anses vara större. Vilket av dessa som är det mest tillämpliga är inte klargjort. Litteraturen är verkar dock vara hyffsat överens om att en zon på 15–20 meter runt fastigheten ska anses vara skyddad av hemfridszonen men denna kan även vara längre beroende på förutsättningarna.Vad gäller tillhörande tomt vet jag inte vilket avstånd det rör sig om från huset och det gör att det blir svårt att säga om vaktmästaren gör intrång i din hemfridszon. Däremot får vaktmästaren inte gå in i ditt hus utan din kännedom. Att det skett innebär en intrång i din hemfridszon.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vänligen,

Indraget körkort vid fortkörning

2019-05-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Åkte dit för fortkörning häromdagen. Körde 134km/h på fyrfilig 90-väg med mitträcke. Fick 4000kr i böter på plats, samt att de tog körkortet på plats. Min fråga är vad praxis är gällande tid för indraget körkort?Tacksam för snabbt svar!
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Återkallelse av körkort: Du har fått ditt körkort återkallat på grund av fortkörning. Ett körkort kan bli indraget i det fall man överskrider den tillåtna hastighetsgränsen, se 5 kap. 3 § körkortslagen. Av förarbeten till lagen framgår att ett överskridande av 30 km/h, på en väg med högre hastighet än 30 km/h är av den art att det kan bli fråga om återkallelse av körkort. Att köra 142 km/h på en väg med högsta hastighet 110 km/h innebär ett överskridande med 32 km/h och återkallelse är där med aktuellt. Se Prop 1992/93:189 s 4.Spärrtid: Får man sitt körkort indraget på grund av t ex. fortkörning påbörjas en spärrtid. Spärrtid kallar man den tid som föraren måste vänta innan hen igen kan få ett nytt körkort utfärdat. Spärrtiden löper i minst 1 månad och i högst 3 år. Vid bedömning över hur lång spärrtiden ska vara utgår man från trafikbrottets svårighetsgrad. Omständigheter som kan påverka är bland annat behovet av körkort, tidigare körkortsingripanden samt hur lång tid det har hunnit gå från dess att brottet begicks och körkortsingripandet äger rum. Se 5 kap. 6 § körkortslagen.Exakt hur lång tid ditt körkort blir indraget är svårt att svara på då det även beror på andra omständigheter men det lär röra sig om några månader.Förmildrande omständigheter, dvs. omständigheter till din fördel kan vara om du är yrkesförare och det kan sänka spärrtiden på någon månad då Transportstyrelsen anser att du har ett behov av körkortet.Hoppas du fick svar på din fråga och att du får tillbaka körkortet snart! Lycka till!Vänligen,

Kan min kollega tvinga mig till att göra något?

2019-05-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Min kollega vill att jag ska cc:a henne på alla mail jag skickar. Kan hom tvinga mig att göra det? Jag anser att jag själv borde få avgöra när jag ska cc:a henne eller inte.
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar även cc som "Carbon Copy" vilket innebär att alla mottagare till mailet du skickat ser till vilka du skickat samma mail.Först och främst vill jag nämna att det beror på vilken arbetsställning din kollega har. Om det är din arbetsgivare eller en kollega som har i arbetsuppgift att kontrollera mail i arbetssyfte kan det vara en del av arbetet och därmed okej.Om det däremot inte är en kollega som har en arbetsställning enligt ovan bör du vända dig till din arbetsgivare och ställa denna fråga. Rent spontant skulle jag säga att kollegan inte kan tvinga dig att cc:a henne på alla mail du skickar, men alla företag arbetar på olika sätt, varför din arbetsgivare eller någon annan som har ansvar över arbetstagarna är bäst lämpade för denna fråga.Jag hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,