Har en icke EU-medborgare rätt till studiemedel i Sverige?

2019-08-31 i CSN
FRÅGA |Hej!Jag ska börja studera i Sverige, och jag kommer från ett land utanför EU. Jag har fått rätt att studera i Sverige från Migrationsverket men däremot måste jag betala mina terminer själv. Min uppehållstillstånds kort gäller i 1 år. Jag sökte om CSN bidrag och lån men fick nekat. Har jag inte rätt till studiemedel?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Är man inte EU-medborgare kan man ändå ha rätt till studiemedel. Man har exv. rätt till studiemedel om man ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Du kan också ha rätt till studiemedel om du har permanent uppehållsrätt i Sverige. Det finns även en möjlighet om du har särskilda skäl. Normalt kan du får rätt till studiestöd om du uppfyller villkoren; Du har uppehållsrätt för att du är anhörig till en medborgare i EU/EES eller Schweiz. Du har en varaktig anknytning till Sverige. Du bor i Sverige. Det här räknas som varaktig anknytning till Sverige; arbetat i Sverige i minst 2 år gift eller sambo i Sverige med en meborgare i EU/EES eller Schweiz sedan minst 2 år. under 20 år vid flytten till Sverige. Du kan få rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket har gett dig status som varaktigt bosatt i Sverige. Det kan du också få om du har status som varaktigt bosatt i ett annat EU-land och därför fått uppehållstillstånd i Sverige av Migrations­verket.På Migrationsverkets hemsida kan du läsa mer om vad status som varaktigt bosatt innebär. Du kan läsa mer om vad som krävs för att ha rätt till studiemedel i Sverige på CSN:s hemsida; https://www.csn.se/bidrag-och-lan/for-din-situation/utlandsk-medborgare/ratt-till-svenskt-studiestod/sverige/utanfor-eu-ees-eller-schweiz.html Hälsningar

Vem är ansvarig för fel på varan i transporten?

2019-08-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej !Om man som företag köper varor av en kund och varan förstör i frakten på väg till köparen.Är det då säljaren eller fraktbolaget som står för ersättningen/reklamation av varan ?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om bägge är företag, som jag utgår ifrån i det här fallet blir KöpL tillämplig. Det man då måste veta är när risken för varan övergår från säljaren till köparen. Enligt KöpL 13 § övergår risken för varan på köparennär varan avlämnats enligt avtal (alltså om ni har reglerat i ettavtal när köparen ska anses ha fått varan) eller när varan anses avlämnad enligt 6 eller 7§ KöpL.Det verkar vara ett transportköp i detta fall, 7 § KöpL. Säljaren har ingen skyldighet att sända varan till köparen. Som det verkar i frågan har parterna kommit överens om att säljaren ska ordna med transporten till köparen. Enligt 7§ 1 st. KöpL, platsköp, gäller köp där det på grund avtalet, sedvänja eller annan omständighet åvilar säljaren att sända eller transportera varan till köparen på samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen sköter om transporten av liknande varor. I sådana fall sker avlämnandet då varan överlämnas till köparen. Säljaren bär här risken för den lokala transporten och svarar för fel som uppkommit under transporten. Enligt 7§ 2 st första meningen KöpL, distansköp, gäller köp där varan skall sändas till köparen. Detta förutsätter en transport från en ort till en annan eller i övrigt en transport som inte kan betraktas som lokal enligt första stycket. Avlämnandet av varan sker då varan överlämnats till transportören. Risken går därmed över på köparen när varan lämnats tilltransportören.Beroende av vilken av dessa det handlar om i detta fall råder jag köparen att kontakta säljaren och reklamera varan om det handlar om ett platsköp. Handlar det däremot om ett distansköp får köparen kontakta transportföretaget då det verkar vara transportföretagets fel att varan skadades.Hälsningar

Kan man bli dömd för rattfylleri på ett utandningsprov gjort i Polen?

2019-08-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Kan man bli dömd för rattfylleri på ett utandningsprov gjort i Polen?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När det gäller ett utandningsprov från Polen så kommer det inte att gälla som underlag för ett rattfylleribrott i Sverige då fordonet inte har framförts i Sverige. Hade fordonet däremot framförts i Sverige och utandningsprovet hade gjorts i Sverige hade det blivit ett rattfylleribrott. Hälsningar

Påföljder för bedrägeribrott för person under 18 år

2019-08-31 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag undrar vilka påföljder man kan få om man blir dömd för bedrägeri på cirka tusen kronor om man är över femton år och inte fyllt arton år
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bedrägeri regleras i Brottsbalken 9 kap. 1 §. Vilken påföljd det kan bli beror helt på vad brottet karaktäriseras som, dvs. om det anses vara bedrägeri av normalgraden, ringa eller grovt brott. För ett brott av normalgraden är det fängelse i högst 2 år. Bedöms det som ett ringa brott är det böter eller fängelse i högst 6 månader som kan bli påföljd. För ett grovt brott är påföljden fängelse 6 månader till 6 år. Svårt att avgöra vad brottet kan karaktäriseras som i ditt fall, men har svårt att tro att det kommer karaktäriseras som ett grovt brott. Då man är under 18 år är domstolen restriktiv med att döma ut fängelse (ungdomsfängelse), så det kan bli fråga om böter eller möjligen villkorlig dom. Det är som sagt inte möjligt för mig att uttala mig på ett säkert sätt angående vilken påföljd det kan komma att bli. Men domstolen tar stor hänsyn till en ung persons ålder och vilket typ av brott det rör sig om. Hälsningar

Kan jag bli nekad inresetillstånd i USA om jag tidigare är dömd för brott?

2019-08-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Fick 3 år för medhjälp till grov misshandel, försök till rån, vapenbrott mm 2001 och tjejen pratar om USA. Är ja körd där eller vad?
Daniela Karlsson |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sverige är med i ett system som kallas för Visa Waiver Program (VWP). Detta innebär att man, i vissa fall, inte behöver ansöka om visum för att få åka in i USA om ens vistelse understiger 90 dagar och man reser som turist.För att få inresetillstånd till USA på VWP måste man först fylla i en Electronic System for Travel Authorization (ESTA).En av frågorna man måste besvara är om man tidigare är dömd för något brott. En person som blivit dömd för ett brott av "moral turpitude", moralisk skändlighet, så kan man bli nekad inresetillstånd till USA.Det finns två undantag som gör att man fortfarande kan få inresetillstånd; om brottet begicks av någon som var under 18 år och brottet begicks för mer än fem år sedan. Det undantaget träffar inte dig då brotten begicks 2001. Det andra undantaget gäller brott som har max 1 års fängelse i straffskalan.Har man blivit dömd för mer än 1 brott och det sammanlagda fängelsestraffet översteg 5 år har man inte heller rätt till inresetillstånd. Hälsningar

Ska ett bolag ingår i bodelningen mellan makar utan äktenskapsförord?

2019-08-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min man funderar på att skilja oss efter snart 30 år ihop. Han har ett stort företag, där jag inte arbetar med sitter med i styrelsen. Vi har inte skrivit något äktenskapsförord och jag undrar om jag har rätt till hälften vad firman är värd.
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När makar skiljer sig och ett äktenskapsförord inte finns ska allt delas lika mellan makarna. Så allt som inte är enskild egendom ska räknas som giftorättsgods och giftorättsgods går till bodelningen, se 7:1 och 10:1 Äktenskapsbalken. Det betyder att om firman inte är enskild egendom ska den ingå i giftorättsgodset och du har således rätt till halva firmans värde. Hälsningar

Hur mycket kan föräldrar testamentera bort till en annan bröstarvinge?

2019-08-31 i Laglott
FRÅGA |HejMina fräldrar har två barn mig o min bror min bror visar sig aldrig hemma. Och jag hjälper mina fräldrar mycket handlar lagar mat o städar ja allt som underlättar för dom. Nu har dom sagt att dom inte vill att min bror ska ärva lägenheten efter dom som är en bostadsrätt. Vad ska vi göra? Ska man skriva testamente och hur ska man i så fall formulera det .
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Dina föräldrar kan välja att skriva testamente och testamentera det mesta till dig. Det dina föräldrar inte kan testamentera bort är din brors laglott. Men något mer utöver laglotten behöver inte dina föräldrar ge din bror i arv. Laglotten utgörs av hälften av bröstarvingens arvslott, 7:1 ÄB. Hälsningar

Måste man vända sig till inkasso innan kronofogden?

2019-08-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Måste företag vända sig till inkasso företag, eller kan de vända sig till kronofogden direkt?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Med inkassokrav meddelar fordringsägaren att den kommer ta till rättsliga åtgärder ifall räkningen inte betalas. Betalar man inte sin skuld till fordringsägaren kommer inkassokravet att skickas vidare till kronofogden. Så man kan inte vända sig till kronofogden direkt eftersom den som är skyldig pengar måste få möjlighet att betala även om det sker för sent. Men betalar man inte efter flera påminnelse kan kronofogden driva in skulden åt fordringsägaren. Hälsningar