Vad kan man göra när man blir felaktigt utpekad som kriminell?

2019-12-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan... Jag och min chef har kommit i bråk med varandra. Det sluta med att jag sa upp mig pga att jag mådde psykiskt dåligt.. Nu har min föredetta chef börjat sprida rykten om mig på mitt gamla jobb att jag är tjuv mm.. Hur ska jag gå vidare med detta.. Jag antar att det inte är ok att en chef beter sig på detta vis.
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är olagligt att påstå att någon begår brottsliga handlingar samt vad man som utsatt kan göra i ett sådant läge. Det beteende du beskriver skulle kunna utgöra förtal. Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar annan uppgift som syftar till att skada en person anseende hos andra kan göra sig skyldig till brottet förtal (5 kap 1 § BrB). För att ett handlande ska vara kriminaliserat som förtal krävs också att uppgifterna som lämnats typiskt sätt ska vara tillräckliga för att andra människor ska kunna förlora aktningen för den person som uppgiften avser. Uppgifter om att en person "är en tjuv" skulle kunna klassas som uppgifter som typiskt sett är tillräckliga för att andra personer ska uppfatta den utsatte för klandervärd i sitt levnadssätt.Förtal är ett så kallat målsägandebrott. Detta innebär att åklagare som huvudregel inte får väcka åtal för förtal. Förfarandet ser istället ut så att åtal kan väckas genom initiativ från målsäganden i fråga. Man talar då om så kallad enskilt åtal. Annorlunda uttryckt så är det den som blir utsatt för förtal som kan välja att polisanmäla brottet och kräva att en rättsprocess inleds. Det är dock viktigt att vara medveten om att man vid enskilt åtal riskerar att bli tvungen att ersätta motpartens rättegångskostnader om man förlorar målet. Det kan alltså bli väldigt relativt dyrt att väcka enskilt åtal om man skulle förlora målet. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

När kan jag låta någon bo i min lägenhet utan hyresvärdens samtycke?

2019-12-03 i Hyresrätt
FRÅGA |Har jag rätt att låta mitt barnbarn nyttja min hyresrätt helt eller delvis utan hv:s tillåtelse ?
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid överlåtelse, andrahandsuthyrning och sublokation av hyresrätt (inneboende). Överlåtelse av lägenhetOm du helt vill överlåta hyresavtalet till personen i fråga rör det sig om överlåtelse av hyresrätt. En överlåtelse får i huvudregel inte ske utan hyresvärdens tillåtelse (12 kap. 32 § JB). Det finns dock vissa fall då det är tillåtet att överlåta lägenheten utan hyresvärdens tillåtelse. Det kan exempelvis vara tillåtet om man varaktigt sammanbor med personen till vilken överlåtelsen ska ske (12 kap. 34 § JB), eller om överlåtelsen sker i form av ett byte som godkänts av hyresnämnden (12 kap. 35 § JB).Andrahandsuthyrning av lägenhetOm du istället vill behålla ditt hyresavtal men låta personen i fråga bo där utan dig under en viss period rör det sig om upplåtelse av lägenheten i andra hand (andrahandsuthyrning). Andrahandsuthyrning får som huvudregel inte ske utan hyresvärdens godkännande (12 kap. 39 § JB). Det är dock möjligt att hyra ut i andra hand ytan hyresvärdens godkännande om man fått tillstånd av hyresnämnden (12 kap. 40 § JB). Sublokation av hyresrätt (inneboende)Om du endast vill hyra ut en del av lägenheten samtidigt som du som ursprunglig hyresgäst bor kvar rör det sig om sublokation, vilket oftast kallas för att ha en inneboende. För att ha en inneboende behöver man som huvudregel inte ha hyresvärdens godkännande. Detta förutsätter dock att uthyrningen inte kan innebära men (skada) för hyresvärden (12 kap. 41 § JB).Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Kan arbetsgivare kräva att arbetstagare genomför utbildningar på fritiden utan betalning?

2019-11-30 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej dotter arbetar per timme på coop med schemalagda tider, nu är hon tvungen att göra en utbildning på nätet, men får inte göra den hemma, utan måste göra det på sin fritid, följaktligen på sin arbetsplats utöver den schemalagda tiden samt utan betalning för det.. vad gäller .. kan arbetsgivaren kräva det..
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En arbetsgivare har inte rätt att bestämma vad en arbetstagare ska göra på dennes fritid. All tid som inte är schemalagd jobbtid räknas som fritid. Om arbetsgivaren vill att arbetstagaren ska delta i sådana utbildningar som krävs för arbetet ska kursen genomföras på ordinarie arbetstid alternativt genomföras på arbetstagarens fritid men då ska den tid som gått åt rapporteras in till arbetsgivaren som då måste betala ut övertidsersättning för denna. Arbetsgivaren har alltså inte rätt att kräva att en arbetstagare genomför utbildningar på fritiden utan betalning. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Vad kan man göra om man misstänker att man blivit utsatt för bedrägeri?

2019-11-30 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hejsan !Jag och min hustru har separerat, och det var helt ok. Nu har det framkommit att hon har haft en kontakt på nätet. Det är en man från Dubai, som är en prins??. och det har gått så långt att de skall gifta sig. Enligt henne så är det brukligt att bruden betalar en summa till intyg eller likn, handlingar till giftemålet. kan det vara sant.?jag är mycket orolig för jag tror att hon har blivit lurad. Hon har redan betalat in en ansenlig summa.
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av det du berättar framstår det som att det rör sig om ett så kallat romansbedrägeri vilket innebär att någon inleder en kärleksrelation med en person i syfte att lura personen i fråga på pengar. Du kan läsa mer om romansbedrägeri och vad man bör göra om man misstänker att man blivit utsatt här. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Kan barn besöka en förälder som sitter i fängelse?

2019-12-29 i Myndigheter
FRÅGA |Jag har ett barn som är tre månader och hans pappa är i fängelse och jag vill ha att min son och hans pappa ska liva tillsammans hur kan jag göra det då?
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns olika sätt att hålla kontakt med en familjemedlem som sitter i fängelse. Man kan bland annat skriva brev eller göra besök i fängelset. Detta innebär att du och ditt barn kan ha möjlighet att besöka barnets pappa i fängelset. Du kan läsa mer om besök här.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Är det lagligt för polisen att försöka framkalla brott?

2019-12-03 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Skulle det kunna vara lagligt eller möjligt för polisen att lägga ut narkotika (t. ex. en liten mängd Cannabis i en påse) på ett offentligt plats, för att sedan försöka sätta dit någon som går förbi och tar upp drogen?
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det agerande du beskriver skulle med största sannolikhet utgöra så kallad brottsprovokation, vilket innebär att polisen gör någonting i syfte att framkalla brott. Brottsprovokation är förbjudet enligt svensk lag. Förutom brottsprovokation finns det även någonting som kallas för bevisprovokation, vilket innebär att polisen gör någonting i syfte att framkalla bevis för ett redan begånget brott. Det är inte alltid tydligt om ett agerande utgör brotts- eller bevisprovokation. I det aktuella fallet skulle det röra sig om brottsprovokation om polisen lagt ut narkotikan i syfte att kunna gripa vem som helst som plockar upp den. Skulle polisens agerande istället syfta till att en specifik person som är misstänkt för brott plockar upp narkotikan, för att samla bevis mot denne, så skulle det eventuell kunna röra sig om bevisprovokation, men förmodligen skulle även detta kunna uppfattas som brottsprovokation. Det är med andra ord svårt att ge ett konkret svar på när ett sånt agerande är tillåtet. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Syns ett strafföreläggande om böter i belastningsregistret?

2019-11-30 i Strafföreläggande
FRÅGA |När jag begick en ringa stöld i december -17 så fick jag åtalsunderlåtelse, och dömdes sedan med ett strafföreläggande i form av böter. Min fråga är; syns detta när kommun och myndigheter tar ut belastningsregister? Jag har förstått att endast böter inte syns, men hur fungerar det när det är ett strafföreläggande i form av böter? Med vänlig hälsning
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett strafföreläggande har i praktiken samma verkan som en dom och antecknas därför också i belastningsregistret. Det faktum att strafföreläggande endast kan bli aktuellt vid brott vars påföljder är begränsade till böter och/eller villkorlig dom påverkar inte att brottet skrivs in i belastningsregistret. Den enda väsentliga skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och att påföljden utdelas utan någon rättegång. På samma sätt som efter en fällande dom i domstol kan olika myndigheter ta del av uppgifter om att du har begått brott, om brottet exempelvis har betydelse för ditt körkortsinnehav kan transportstyrelsen besluta om att ge en varning eller återkalla ditt körkort. Även andra tillstånd och licenser kan påverkas när brottet antecknas i belastningsregistret. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Vad kan man göra om man blir felaktigt anklagad för brott?

2019-11-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag går i 9:an och har blivit falskt anklagad för att sälja narkotika och förstöring av toaletter, jag har inte gjort något av detta och som sagt blivit falskt anklagad. Jag och mina vänner brukar gå in på toaletter tillsammans och prata vilket får lärarna/rektorn att tro att vi gör olagliga saker. Rektorn har hotat med att anmäla till polisen för skadestånd på 8000 kr vi är 3 kompisar. Alltså 24000 kr.Kan jag få råd på vad jag kan göra. Kan jag överklaga skadeståndet för falsk anklagelse?
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad man kan göra när man blivit felaktigt anklagad för brott. Inledningsvis kan man konstatera att den som anklagar en oskyldig person för att ha begått ett brott själv kan göra sig skyldig till brott: falsk angivelse respektive falsk tillvitelse.Falsk angivelse innebär att en person uppsåtligen gör en anmälan om brott mot en person trots att hen vet att personen i fråga är oskyldig (15 kap. 6 § BrB). När man talar om att något görs "uppsåtligen" menar man att agerande haft ett syfte att få en viss följd. För att agerandet ska klassas som falsk angivelse krävs att anmälan gjorts till relevant myndighet, i detta fall polisen, samt att den som gjort anmälan varit medveten om att personen som anmälts är oskyldig. Falsk tillvistelse å andra sidan innebär att en person kontaktar exempelvis polis eller åklagare och persar ut någon annan som skyldig till en brottslig gärning eller i övrigt lämnar oriktiga besvärande uppgifter om en person (15 kap. 7 § BrB). För att agerandet ska klassas som falsk tillvitelse krävs att den som lämnar uppgifterna är medveten om att den utpekade personen är oskyldig. Det som huvudsakligen skiljer detta brott från falsk angivelse är att den som lämnat uppgifterna inte behöver ha haft som syfte att den utpekade ska dömas för ett brott, utan det räcker med att peka ut/lämna oriktiga uppgifter om en annan person för att skapa problem för denne. Ett tredje brott som kan vara relevant här är förtal. Den som pekar ut en annan person som brottsligt eller klandervärd i sitt sätt att leva, eller lämnar andra uppgifter som kan orsaka andras missaktning kan göra sig skyldig till brottet förtal (5 kap 1 § BrB). För att agerandet ska klassas som förtal krävs att den utpekade personen tagit del av uppgifterna och att syftet varit att andra ska missakts den utpekade personen. Rektorns agerande skulle alltså kunna falla inom något av dessa brott. Vilket av brotten som skulle kunna vara aktuellt beror bland annat på om rektorn haft uppsåt att få dig dömd för ett brott och om denne varit medveten om att du är oskyldig. I ditt fallAvslutningsvis vill jag poängtera att man inte kan bli skadeståndsskyldig endast genom polisanmälan i sig. Efter att en polisanmälan gjorts ska polis eller åklagare besluta om en brottsutredning ska göras. Det är alltså inte säkert att brottet ens tas upp till utredning. Skulle det beslutas att en brottsutredning ska göras så kommer polisen genomföra förhör och samla in teknisk bevisning. När utredningen är klar bestämmer åklagaren om man ska väcka åtal eller inte. Skulle åklagaren väcka åtal innebär detta att målet kommer att prövas i rättegång. Det är alltså först efter en genomförd rättegång med fällande dom som skadestånd kan bli aktuellt. I det aktuella fallet framstår det som tveksamt att åklagaren skulle bedöma att det finns skäl att väcka åtal.Sammanfattningsvis behöver du alltså inte oroa dig för att polisanmälan i sig kommer leda till skadeståndsansvar. Skulle händelsen mot förmodan följas av en brottsutredning så kommer du få möjlighet att dela med dig av din syn på det inträffade. Det är även möjligt att anmäla rektorn för något av de ovannämnda brotten, beroende på om denne varit medveten om att du är oskyldig men ändå haft för avsikt att få dig dömd. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,