Mall för arvsskifte

2019-05-29 i Arvsskifte
FRÅGA |Finns det någon mall som man kan använda för att genomföra ett arvskifte som man kan använda för ändamålet?
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen generell mall för arvsskiften och det går därför bra att formulera ett eget och använda. Det enda formkravet för ett arvsskifte är enligt 23 kap. 4 § Ärvdabalken att det skall vara sktiftligt och att det undertecknas av alla dödsbodelägare. Det finns säkert ett flertalet mallar liggandes ute på nätet men jag kommer inte ge mig in och rekommendera något speciellt då det också beror helt på hur det fylls i. För att skiftet skall bli så korrekt och tydligt som möjligt rekomenderar jag därför att ni kontaktar en verksam jurist som kan hjälpa er. Det kan ni bland annat göra via denna länk. Önskar er all lycka och beklagar er sorg!Hoppas detta var svar på er fråga!

Bil och lägenhet vid sambo-separation

2019-04-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag har bott tillsammans med en kille i snart 10 år men nu ska vi skilja oss. Jag har en bil och vi bor i hans lägenhet. Vad gäller när vi ska dela upp våra saker?
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När ett samboförhållande upphör så skall samboegendomen fördelas mellan er, detta är enligt 8 § sambolagen. Vad som utgör samboegendom är definerat i lagens tredje paragraf. Den föreskriver att endast bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk skall ingå. I ditt fall angående fastigheten måste vi alltså kolla på huruvida lägenheten förvärvades för gemensamt bruk. Skaffade din sambo lägenheten kort innan eller under ert samboförhållande finns argument för detta, annars kommer inte lägenheten att ingå. Angående bilen utgör inte bilen det bohag som lagtexten föreskriver och utgör inte samboegendom vilket betyder att den inte skall ingå i bodelningen. Hoppas detta var svar på din fråga!

Försörjningsplikten angående fastighet under betänketid

2019-04-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man och jag ska skiljas, maken har begärt betänketid.Jag har redan flyttat men huset som maken bor kvar i står jag som ägare till,vilka skyldigheter har jag att betala lånekostnader, försäkring mm på huset?
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad vi först bör klargöra är att man under den s.k betänketiden (5 kap 1 § Äktenskapsbalken) fortfarande är gifta och det är därför ingen skillnad jämfört med om man inte begära äktenskapsskillnad. Därför gäller alltså regler om försörjningsstöd till den andra parten i 6 kap 1-4 §§ Äktenskapsbalken. Fastigheten och huset ägs av er gemensamt och lagen om samäganderätt är därför tillämpbar. Enligt 15 § i nyligen sagda lag stadgar att kostnader som uppkommer skall fördelas mellan ägarna baserat på sin andel i fastigheten. Detta talar såklart för att ni skulle dela lika på kostnader som hänförs till huset eftersom ni fortfarande äger den tillsammans.Det finns en möjlighet för er att redan nu, alltså under pågående äktenskapsskillnad, begära en bodelning och fördela egendomen om båda är överens, 9 kap 1 § 2st. Äktenskapsbalken. Detta skulle betyda att ni skulle kunna föra över huset på din make och att han sedan ensamt står för kostnaderna. För detta rekommenderar jag att ni kontaktar en verksam jurist, det kan ni bland annat göra via denna länk!Att tillägga är fortfarande att reglerna om försörjningsstöd gäller vilket att ni som makar skall leva på lika ekonomiska villkor. Detta innebär att om din make får sin ekonomiska situation orimligt ansträngd i jämförelse med din kan ett försörjningsstöd bli aktuellt under separationstiden, se 6 kap 2 § Äktenskapsbalken.Hoppas detta är svar på din fråga!

Olovlig körning - passagerares ansvar samt anmälningssskyldighet

2019-04-12 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Om man vet om att någon kör bil utan körkort, har man skyldighet att informera polisen om detta? Eller klassas det inte som grovt nog för att hamna under anmälningsskyldighet plikten? Sen om man har åkt med personen medans man har körkortstillstådent det vill säga för att övningsköra kan man bli av med den då?
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I den svenska rättsordningen finns i Brottsbalken (BrB) genom bestämmelsen i 23 kap 6 § en skyldighet att anmäla brott som är förestående eller pågående. Dock måste det vara särskilt föreskrivet i brottets lagrum att underlåtenhet att anmäla kan leda till straff.Att köra utan ett giltigt körkort faller under benämningen olovlig körning, som regleras i 3 § lag om straff vid vissa trafikbrott. I lagrummet finns dock inte bestämmelse om att underlåta att anmäla skulle leda till en straffrättslig påföljd enligt 23 kap 6 § BrB. Du kan dock vidare bli dömd för olovlig körning om du tillåter någon som t.ex lånar din bil att köra trots att du vet att personen saknar körkort. Kort och gott kan du få en straffrättslig påföljd för att inte anmäla, så länge du inte äger fordonet själv och tillåter personen att framföra det.Vad gäller körkortstillståndet regleras det i körkortslagen. Den som innehar körkortstillstånd skall vara lämplig för detta, enligt 3 kap 2 § körkortslagen. Eftersom du inte kan göra dig skyldig till olovlig körning själv utan att äga bilen som körs så ser möjligheterna att tappa tillståndet små ut.Hoppas detta var svar på din fråga!

Sälja makes aktier

2019-05-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan en make sälja mina aktier/fonder, som är min enskilda egendom, utan att informera mig. Maken har även skött mina deklarationer som jag skrivit på och trott vara ok. Detta har skett under många år och uppdagas nu när han vill skiljas efter mer än 40 års äktenskap. Har man möjligheter att kräva något tillbaka. När är man förvaltare och när är man syssloman?
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enskild egendom definieras i 7 kap 2 § Äktenskapsbalken och kan av ett antal anledningar vara just enskild, men huvudsaken är att egendomen bland annat inte skall ingå i en eventuell bodelning. Punkt nummer sex i paragrafen säger att enskild egendom även är det "som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild." Detta betyder i ditt fall att om pengarna som aktierna och fonderna har sålts för har trätt i dess ställe och utgör fortfarande din enskilda egendom. Det finns dock inget förfogandeförbud över aktierna och maken kan alltså sälja dessa, men du bör invända enligt punkterna ovan vid en bodelning att pengarna utgör enskild egendom och försöka göra anspråk på dessa. Det uppkommer viss problematik när pengarna sammanblandas med annan på ett konto, så du bör därför konsultera med en verksam jurist för att vara säker på din sak. Vad gäller deklarationen har jag svårt att se något problem med det inträffade så länge inget fel uppdagas, har det så får du gärna kommentera nedan eller skriva en ny fråga. Förvaltare är en titel som någon har vars för en t.ex sjuk person sköter dess ekonomiska angelägenheter, detta efter utseende av tingsrätt. Syssloman är en person som är anlitad för att sköta personliga angelägenheter mot ersättning. Hoppas detta gav svaret på er fråga!

Arvsrätt vid särkullbarn make/sambo

2019-04-29 i Sambo
FRÅGA |Hej!Jag äger 1/1 i den fastighet jag och min sambo + vårat gemensamma barn, 6år.Jag har två särkullebarn varav en är myndig.Om jag avlider, hur blir uppdelningen av fastigheten?Om vi gifter oss, hur förändrar det arvet?Om vi skriver över hälften av huset på min sambo redan nu, hur påverkar det i så fall?Med vänlig hälsning, Patrik.
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Angående första frågan om fastigheten finns det reglerat i Sambolagen. Genom Sambolagens 22 § regleras att när ett samboförhållande upphör, t.ex vid sambos död "har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt." Att ni har barn tillsammans är ett skäl för detta och det skulle leda till att din sambo skulle få överta fastigheten. Dock skulle detta leda till ett kompensationskrav till ditt dödsbo från dennes sida, vilket i praktiken skulle betyda att om ni inte har samboegendom av stort värde skulle denne tvingas betala kontant ersättning till ditt dödsbo. Begreppet samboegendom är relativt snävt och omfattar bara bostad och bohag som är inköpt för gemensamt bruk. Vid äktenskap skulle all er egendom bli gemensam (med undantag från sådant som är enskild egendom enligt villkor) och därmed även fastigheten. Fördelningen av egendomen vid en bodelning skulle därmed vara enklare eftersom all er egendom skulle kunna användas för att balansera över fastighetens värde om huset läggs på partnerns "lott". Varför ditt dödsbo kommer behöva kompenseras i båda fall är eftersom dina särkullbarn skall få ut sin lott när du avlider. För vidare rådgivning tycker jag att du skall vända dig till en verksam jurist, det går bland annat att göra via denna länk! Hoppas detta var svar på din fråga!

Fastigheter i bouppteckning

2019-04-23 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Om man äger en fastighet och avlider, redovisas inte fastigheten i bouppteckningen då? Gäller en person som avled för länge sedan och det står ingenting om någon fastighet i bouppteckningen men nu påstås det att vb ägde en fastighet.
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en person avlider skall en bouppteckning upprättas och dessa frågor regleras i Ärvdabalkens (ÄB) 20 kapitel. Vad som sedermera skall ingå i bouppteckningen är den avlidnes tillgångar och skulder (20 kap 4 § ÄB).I frågan anges inte vilket civilstånd som den avlidne hade, men det hade inte gjort någon större skillnad. Var personen gift finns en möjlighet att fastigheten som åsyftas var makens enskilda egendom och därför inte skall ingå, i andra fall som inte innefattar enskild egendom skall den dock ingå.En fastighet är en tillgång som alltså skall ingå i en bouppteckning. Om det du skriver stämmer och personen alltså ägde fastigheten på något sätt (antingen själv eller delad) alternativt genom dold samäganderätt (mer om detta går att läsa här) skall den redovisas som en tillgång. För att summera skall en fastighet som personen äger redovisas i en bouppteckning så länge det inte var en parters enskilda egendom. Finns det fortfarande oklarheter eller framkommer annan information får ni gärna lämna en kommentar nedan!

Turordningsregler

2019-03-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan! Min sons skola varslar personal på grund av arbetsbrist. Min sons lärare är varslad eftersom hon var sist in, men hon har inte en tillsvidareanställning eller vikariat, hon har ett kontrakt på 2 år. Gäller verkligen sist in då ? Om nej, finns det någon paragraf vi kan hänvisa till? Tack på förhand, Hälsning BEA
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Arbetsrättsliga situationer likt dessa regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS). Turordningsreglerna i sig regleras i 22 § och reglerar det som brukar kallas för "först in, sist ut". Om man läser paragrafen ordagrant så specificerar den aldrig om vilka anställningsformer som inräknas, därför kan det tolkas som att alla anställningsformer räknas. I frågan säger du att läraren har ett "kontrakt", jag förstår inte helt vad det skulle innebära och du får gärna förtydliga i en kommentar. Men oavsett så går anställningsformen förmodligen att härleda till en anställningsform och omfattas av lagen. Sammanfattningsvis så omfattas alla anställningsformer av turordningsreglerna i 22 § LAS och om läraren har kort anställningstid hos arbetsgivaren är den tyvärr också först att bli uppsagd.Hoppas detta gav svar på din fråga!