Semesterdagar med provanställning

2019-03-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Har en provanställning, 25 februari till 25 augusti. Därefter möjlighet till tillsvidareanställning. I november i år har jag en resa bokad i 3 veckor och undrar då hur semestern påverkas vid ett nytt anställningsavtal. Är jag tvungen att använda min sommarsemester, 25 dagar, till resan i november eller tjänar jag in semssterdagar under året även om det bara är en provanställning? Jag vet att arbetsplatsen inte har förskottssemester.
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer semesterlagen att användas, den går att läsa i sin helhet via denna länk.En arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar per semesterår (4 §). Semesteråret består av perioden 1 april ett år fram tills 31 mars nästkommande år (3 §). Påbörjas anställningen senare än 31 Augusti har arbetstagaren endast rätt till 5 semesterdagar. Vilken anställningstyp eller var du är anställd spelar ingen roll, allt arbete omfattas av lagen och därmed räknas alltså din provanställningstid med.Vad detta betyder i ditt fall är att du endast har rätt till 5 semesterdagar under sommaren 2019. Om inget annat har avtalats skall semesterdagarna tas ut under perioden juni-augusti (12 §). Vad den precis nämnda paragrafen betyder i ditt fall är att du inte kan bruka de semesterdagar som är intjänade efter 1 april i år och framåt. I fallet att det ändå skulle vara så att du kunde använda dina dagar har du inte tjänat in 25 semesterdagar och i texten framgår också att arbetsplatsen inte tillåter förskottsemester.Sammanfattningsvis anser jag det svårt för dig att få använda dina semesterdagar för resan utan får ansöka om ledighet utan betalt. Självklart kan du komma överens om annat med din arbetsgivare eller att ett kollektivavtal har föreskrivet andra regler, eftersom vissa bestämmelser i lagen är dispositiva i arbetstagarens fördel (2 § & 2a §).Jag hoppas att jag förstod din fråga rätt och gav dig svar, annars kan du gärna lämna en kommentar nedan!

Uträkning av dröjsmålsränta

2019-03-21 i Ränta
FRÅGA |Jag har har fått ett domslut där det är bestämt att jag är skyldig att betala ett skadestånd på 5000kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 juli 2018 till dess betalning sker. Jag har läst lite tidigare frågor men får ändå inte riktigt grepp om hur jag får fram själva räntan? Så att om någon vänlig själ skulle kunna hjälp mig att räkna ut summan jag ska betala så skulle det uppskattas väldigt mycket.För att de ska finnas lite tid och underlätta så har jag tänkt mig att jag ska betala nu på fredag (22 mars 2019) så om någon kan räkna på det datumet från 13 juli 2018 fram till 22 mars 2018 skulle det vara otroligt hjälptsamt.Tack!
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dröjsmålsräntan är precis som du säger att beräknas utifrån 6 § räntelagen och detta innebär enligt lagpragrafen att räntan skall motsvara referensräntan plus åtta procentenheter. Referensräntan bestäms av riksbanken och nuvarande kan hittas på deras hemsida. Detta innebär, eftersom att referensräntan för nuvarande är -0,5%, att räntesatsen du skall betala är 7,5%.För att underlätta för uträkningen kan man med fördel använda kronofogdens egna verktyg för att räkna ut räntan. Verktyget hittar du via denna länk. Jag kommer redogöra för mina uträkningar nedan, men jag rekommenderar att du fyller i uppgifterna själv så att allt stämmer.Belopp: 5000:-Räntesats: 8%Datum från: 180713Datum till: 190322Vanlig ränta är det som skall fyllas i och fyll även i "Hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar".Enligt mina uträkningar skall du alltså betala totalt 5277kr totalt, (277kr i ränta). Men som sagt, gör gärna om kalkylationen så jag inte begått några misstag själv.Hoppas detta gav svar på din fråga!

Ändrat slutpris vid frisörbesök

2019-02-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Min syster gick för ett tag sen och skulle klippa sig. När hon frågade priset sa det att det skulle kosta mellan 1600-1800kr men slut priset hamnade på 2300kr får frisören ha ett så högt slut pris?Tack på förhand!
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr finns det ingen lag som direkt går att tillämpa angående behandlingar på människor, vilket gör rättsskyddet lite oklart. Vad som kan anses mest lämpligt är dock att ta stöd i konusmenttjänstlagen (KtjL) med vad som kallas en analog tillämpning (att tillämpa lagen i brist på annan lagstiftning). Även fast jag nedan kommer redovisa mitt svar med stöd i sagd lag skall det vara viktigt att poängtera att inte alla bestämmelser i lagen skulle vara aktuella, jag bedömer dock nedanstående som rimliga.I 36 § 2 st. KtjL stadgas att om en ungefärlig prisuppgift har lämnats, får inte denna summa överstigas med mer än 15 %. Enligt förarbeten går att utläsa att en "ungefärlig prisuppgift" föreligger "om det angivna priset har försetts med reservationer av typen "ungefär"". Detta bedömer jag vara fallet för din syster, även om det är ett spann som använts.För tillämpning i detta fallet skulle ett påslag på 15 % innebära att salongen maximalt skulle få ta ut 2070kr för behandlingen. Försök att ta kontakt med salongen för att hävda era rättigheter, lyckas inte detta och ni vill gå vidare med frågan går det bra att kontakta konsumentombudsmannen eller ARN för att se om de vill pröva ert ärende.Hoppas ni fick svar på er fråga och lycka till!

Ohyra i hyreslägenhet

2019-02-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Jag har problem med hål och sprickor runt tröskeln i vårat badrum där det kommer upp silverfiskar. Även i hallen så är det hål i golvet och listerna på flera ställen och även där kommer det upp silverfiskar. Då silverfiskar klassas som skadedjur så har väl hyresvärden ansvar att reparera det som behövs?Tack
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag antar i din fråga att du är bosatt i en hyreslägenhet och ansvarsfördelningen mellan hyresgäst och hyresvärd finns reglerat i jordabalkens 12 kapitel, i folkmun kallat för "hyreslagen". Det framgår av 12 kap 9 § Jordabalken tillsammans med 12 kap 15 § Jordabalken att hyresvärden skall hålla lägenheten i "sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet." Du kan därför gentemot din hyresvärd argumenteras att skadedjur i en lägenhet inte gör den fullt brukbar i bostadshänsyn.För att ytterligare stärka eventuell argumentation så utgör ohyra i hyresrätten en skada på sagd bostad, detta framgår av 12 kap 17 § Jordabalken. En skada på hyreslägenheten skall åtgärdas av hyresvärden enligt ovanstående stycke. Om inte hyresvärden rättar till problemet har du rätt att åtgärda problemet själv och skicka räkningen till hyresvärden, nedsättning av hyra, skadestånd osv, för detta se vidare 12 kap 11 § Jordabalken. Angående hålen och sprickorna i sig borde de åtgärdas i samband med att ohyran avlägsnas, men om inte gäller samma bestämmelser som i tredje stycket ovan, att hyresvärden skall hålla lägenheten i bra skick för att kunna brukas med bostadsändamål. Hoppas detta gav svar på din fråga och lycka till!

Serveringstillstånd vid vernissage

2019-03-26 i Alla Frågor
FRÅGA |BEHÖVER MAN SERVERINGSTILLSTÅND. Hej. Undrar om det är tillåtet att bjuda på alkohol i samband med ett öppet konstvernissage?Det är öppet sällskap som kommer och går, rullande i minst 5 timmar. Man annonserar och informerar om detta i tid, att Galleri bjuder på vin och tilltugg. Däremot (inget mer om t.ex. tonåringar och alkohol.)Det är ett privat Galleri i hyresfastighet = hyrlokaler i en liten stad i södra delen av landet. Dessutom Galleriägaren dricker hela tiden under öppningstiden på vernissagen.Ingen alls kontroll på minderåriga, tyvärr. Under en vernissage kan det komma 250-350 besökare. Det blir mycket trevlig tillställning med cirkulerande och "uppvärmda" konstköparna = besökare. Försäljning och betalningar på Switch sker under vernissagen. Dock den köpta konstverken stannar kvar och hämtas efter utställningens slut.Undrar om det är enligt gällande i landet principer. Tacksam för svar.
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln för att kunna servera tillstånd är att det krävs ett serveringstillstånd. Frågor angående detta regleras i alkohollagen, närmast 8 kap 1 §. Det är kommunen där serveringen skall ske som beslutar om tillstånd.Undantagen finns i 8 kap 1a § Alkohollagen som föreskriver att det inte krävs tillstånd om: 1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.Vad den i er fråga föreslagna konstvernisagen faller på enligt undantagen är att det inte är ett på förväg slutet sällskap, alltså i strid med första punkten.Att ansöka om tillstånd skulle alltså krävas för att ni skulle få servera alkohol på er vernissage, att göra detta hittar ni enklast om ni kontaktar kommunen eller söker på deras hemsida. Hoppas detta gav svar på din fråga!

Bil och fast egendom vid samboförhållandes upphörande

2019-03-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Sambo med en bonde sen -12 en son på 4. Vi ska dela på oss. Vi köpte ny bil -16 som jag använt konstant xc60 (bet) och han din xc90. Han står som ägare. Har även köpt mark med sjöbod vi nyttjat tillsammans. Min fråga är. Har jag ingen rätt till bilen?? Bohaget delar vi vi vet vem som är vems.
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! När ett samboförhållande tar slut skall enligt 8 § sambolagen all samboegendom fördelas genom en bodelning. Vad som utgör samboegendom framgår av 3 § som stadgar att det utgörs av bostad och bohag. Vad som utgör sambornas bostad regleras i 5 § och inkluderar bland annat, endast fast egendom "om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål"Bohag regleras vidare i 6 § och utgörs av möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet.Sammanfattningsvis faller vaken bilen eller marken (fast egendom) med sjöbod under bostad eller bohag och utgör därför inte samboegendom utan tillhör den sambo som står skriven på egendomen.Hoppas detta gav svar på din fråga!

Sjuklön vid timanställning

2019-02-28 i Sjuk
FRÅGA |Hej, jag är timanställd och jobbar varje dag, har gjort det i 1,5 år på min firma. Jag blev sjuk i 6 dagar och första dagen så blir det självklart karnens. Följande 5 dagarna var jag sjuk men min arbetsgivare vill inte betala ut någon sjuklön. Har jag rätt till sjuklön eller inte?
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Låt oss först klargöra att en timanställning innebär en anställningsform där varje arbetspass utgör en anställning. Timanställning defineras i lagen om anställnigsskydd (LAS) som en "allmän visstidsanställning".Detta är viktigt eftersom att du jämfört med t.ex en heltidsanställning löpande får betalt för dina missade arbetspass, endast kommer få ersättning för de pass som är bokade och som du har "rätt till". Sjuklön regleras i Lagen (1991:1047) om sjuklön. Förutsättningar för att man skall vara berättigad till sjuklön stadgas i lagens 3 §. Om du läser denna framgår det rätt tydligt att du skulle vara berättigad till detta, eftersom du jobbat längre än 14 kalenderdagar. För att summera har du rätt till sjuklön enligt relevant lagstiftning OM du har inbokade pass, och inte t.ex om du "rings in vid behov". Vill din arbetsgivare fortfarande inte betala ut någon sjuklön bör du vända dig till ett fackförbund som kan assistera dig i tvisten, alternativt till en verksam jurist. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Beräkning av underhållsstöd

2019-02-27 i Underhåll
FRÅGA |Skild sedan många år tillbaka. Min 12 åring bor hos mig 7 nätter i rad, bor hos sin pappa 4 nätter i rad, 9 nätter hos mig, 5 nätter hos sin pappa och så rullar det på. Barnbidraget har jag, sonen är skriven hos mig. När ska pappan börja betala underhåll och hur mycket ska det vara på?I genomsnitt bor sonen hos mig 18-20 dagar per månad Tacksam för svar
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Vad gäller underhållsstöd finns det rättsligt reglerat i föräldrabalken genom dess 7 kapitel. I 7 kap 1 § Föräldrabalken framgår det att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Vidare skall även barnets sociala förmåner, t.ex barnbidraget tas i beaktning vad gäller uträknandet av underhållsstödet. Vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov blir alltså väldigt individuellt som du och din förre make alltså själva skall komma överens om. Som ledning bör alla utgifter som du har för din pojke räknas in, t.ex mat, kläder, mobiltelefon, försäkring osv. Huvudsaken är att ni kommer överens om vilka utgifter som räknas in och hur det ska fördelas, eftersom även pappan kommer ha utgifter. En överenskommelse om underhållsstöd skall slutas genom ett avtal som ni båda skriver under. För hjälp med detta kan ni vända er till en verksam jurist, men även försäkringskassan har bra verktyg för att räkna ut hur mycket det ev. stödet skall utgå till. Här finns även ett verktyg för att skapa ett avtal som ni båda kan underteckna. Verktygen hittar ni här. Kommer ni inte överens om summan kan saken avgöras i domstol efter en stämningsansökan. För detta rekommenderar jag starkt att ni innan besöker en verksam jurist, förslagsvis via Lawline som ni hittar här. Hoppas detta gav svar på er fråga!