Måste vi ha ett samboavtal för att skuldebrevet ska gälla?

2020-07-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo har köpt en bostadsrätt som vi äger 50% var. Jag har gått in med mer i kontantinsats och därför ska vi skriva ett skuldbrev, måste vi ha ett samboavtal för att det ska gälla?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Skuldebrevet är förvisso giltigt även om ni inte har ett samboavtal, MEN i praktiken blir skuldebrevet helt verkningslöst utan ett samboavtal. Anledningen till detta är att er gemensamma bostad ses som samboegendom. Samboegendom är sådan egendom som ska delas lika er emellan vid en eventuell separation. Skulder som kan hänföras till samboegendomen ska vid en bodelning dras av mot den sambons del av samboegendomen (13 § Sambolagen). Innebörden av detta blir i praktiken att din sambo vid en bodelning skulle bidra med sin samboegendom MINUS skulden hen har till dig. Skulder som kan hänföras till enskild egendom dras däremot inte av mot samboegendomen. Finns ett samboavtal som konstaterar att bostaden är enskild egendom så kan skulden inte längre dras av mot samboegendomen därför att den inte kan hänföras till någon sådan. Ett gott råd är att se till att både skuldebrevet och samboavtalet blir upprättade på ett tydligt och korrekt sätt. Korrekt upprättade avtal och handlingar kan spara er mycket energi, tid och pengar i möjliga framtida skeenden. Vill ni ta hjälp av Lawlines avtalstjänster vid upprättandet av dessa handlingar så hittar ni mer information om det här. Jag önskar er allt gott med er nya gemensamma bostad. Hälsningar,

Företrädesrätt till anställning - måste jag tacka ja?

2020-06-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hotellanställdsom frukostvärdinna 20 år,30%.Uppsagd pga arbetsbrist, med företrädesrätt.Erbjuden tjänst 50% på städavdelning.Är det ok att få ett erbjudande på annan avdelning?Jag förlorar min företrädesrätt vid ett nekande svar, är det rätt?Mvh
My Öhman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I regel är det så att du förlorar din företrädesrätt till återanställning om du tackar nej till ett erbjudande som skäligen borde ha godtagits (27 § tredje stycket LAS). Företrädesrätten omfattar anställningar inom samma kollektivavtalsområde där arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer och som är på samma arbetsplats (25 § LAS). Ett erbjudande om återanställning som uppfyller kraven ovan borde alltså ses som ett skäligt erbjudande. Huruvida du i ditt fall kan besvara erbjudandet nekande och ändå behålla din företrädesrätt beror alltså på omständigheterna i övrigt. Om den erbjudna anställningen ryms inom samma kollektivavtalsområde samt om anställningen gäller samma hotell aternativt hotell inom samma kedja och ort så borde erbjudandet vara ett skäligt sådant. Ett skäligt erbjudande som nekas innebär att du förlorar din företrädesrätt. Hoppas att du fått svar på din fråga. Lycka till!Hälsningar,

Har arbetsgivare rätt att neka anställning med löneanspråk som grund?

2020-06-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Jag var med om en intervju där jag olyckligtvis inte fick jobbet, det fick en annan med sedan tidigare erfarenheter inom området kundservice, trots att jag har erfarenhet inom diverse serviceyrken samt en kandidatexamen i ekonomi.Arbetsgivarens argument var dels på grund av att den andra personen besatt mer erfarenhet inom kundservice samt att de inte behövde erbjuda denna personen en lika hög lön på grund av att den saknade vidare utbildning.Är detta rimliga skäl? Att ifrågasätta hur pass lämpliga meriter man har och hur tungt de väger förstår jag, men frågan om att slippa erbjuda en högre lön och istället välja anställa den andra personen, vad gäller för detta?-Tack
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fundringar. Jag antar att jobbet du sökte var i privat sektor i och med att det är fråga om kundservice. Det korta svaret är att det inte var fel av arbetsgivaren att anställa någon annan. Som huvudregel gäller att arbetsgivaren har fri anställningsrätt. Innebörden av fri anställningsrätt är att arbetsgivaren kan välja att anställa vem den vill. Emellertid finns i lag en del begränsningar i arbetsgivarens frihet att anställa vem den vill. Bland annat har vi diskrimineringlagen som föreskriver att jobb inte får nekas med grunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller religion och annan trosuppfattning grund (1 kapitlet 5 § och 2 kapitlet 1 § Diskrimineringslagen). En annan bestämmelse som begränsar den fria anställningsrätten är rätten till omplacering (7 § LAS) och återanställning (25 § LAS) enligt lagen om anställningsskydd. Att du baserat på erfarenhet och utbildning sakligt sett hade varit mer lämpad för jobbet har enbart betydelse vid anställning inom offentlig sektor (4 § Lag om offentlig anställning). Frågan är då huruvida din utbildning är särskilt relevant för jobbet. Att neka någon anställning med hänvisning till att en annan kandidat hade lägre löneanspråk är alltså tillåtet inom privat sektor.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Får jag klippa ned min del av gemensam häck?

2020-06-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hejsan, jag bor i parhus där grannen och jag har en gemensam häck som löper mot vägen på framsidan. Häcken är ca 16m lång totalt och står 8m vardera på tomterna. Har jag rätt att ta bort häcken på min sida eller finns det risk att skada grannens sida (häck)?Häcken är alltså ingen tomtavskiljare mellan grannen och oss utan den löper yt mot vägn.
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som fastighetsägare har du rätt att vidta åtgärder på din fastighet, träd och buskar hör till fastigheten varför åtgärder får vidtas rörande dessa. Den del av häcken som befinner sig inom din fastighets gränser har du rätt att klippa ned om du så önskar. Skälig hänsyn till grannar måste dock tas när du som fastighetsägare vidtar åtgärder på din fastighet (3 kapitlet 1 § Jordabalken). Det måste dock ses som skäligt att få klippa ned sin egna häck, särskilt eftersom häcken enligt din beskrivning inte är en tomtavskiljare. Att grannens häck eventuellt skulle ta skada av nedklippningen av din sida kan enbart ses som besvärande om du klipper ned den på ett osedvanligt sätt. Du borde alltså ha all rätt att klippa ned din sida av häcken, men att informera grannen om den tilltänkta åtgärden skadar aldrig. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Hälsningar,

Lägenhet smutsig vid inflytt - vilka rättigheter har vi?

2020-07-08 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, jag och min pojkvän skulle hyra en lägenhet men vi tror att kontraktet ej är giltigt då hyresvärden ej skrev under med sitt fulla namn, inget lägenhets nummer, hon skrev att hon bodde i lund men står på nätet att hon bor i Stockholm och tidigare bott på adressen i lund samt att det ej står vem det är som äger lägenheten. Vi betalade 11 000 i deposition och efter vi fick nycklarna ser vi att det ej är flyttstädat, det var skitigt och klibbigt överallt och vi har bilder. Hon påpekar nu att det har alltid varit flyttstädat även om hon via telefon samtal sa att hon inte kunde se till att det var städat. Hon säger nu att vi är sena med våran betalning för juli när inflyttnings datumet var 1 juli. Då vi anser att kontraktet ej är giltigt har vi lämnat tillbaka nycklarna och begär våran deposition tillbaka men hon hävdar att hon kan gå till kronofogden med detta eller ta våran deposition och skriva ut oss från lägenheten. Hon menar att hon kan skicka 4 månaders hyra till kronofogden När de förfallit till betalning då vi inte har sagt upp lägenheten innan månadsskiftet. Vi vet ej vad vi ska göra och undrar hur det ser ut lagligt sätt.
My Öhman | Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Beklagar er boendesituation. Det korta svaret är att ert avtal är giltigt. Som hyresgäster har ni dock vissa rättigheter angående bostadens skick vid inflyttning. Jag rekommenderar er dock inte att hålla inne på hyran på det sätt som ni gör. Är hyreskontraktet ogiltigt?Det finns enligt lag inga krav på hur ett hyresavtal ska vara utformat för att vara giltigt mer än att det ska vara skriftligt om någon av parterna begär det (12 kapitlet 2 § Jordabalken). Då ni säkerligen varit kontakt med hyresvärden sedan innan angående hyresobjekt så är detta underförstått. Avtalet i skriftlig form tjänar främst som bevis vid en eventuell tvist, överenskommelser via sms eller muntligen är lika bindande. Avtalet ni har är mest sannolikt giltigt. Vad gäller om lägenheten är ostädad vid inflytt?Vid inflytt ska lägenheten vara i sådant att den enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för ändamålet (12 kapitlet 9 § Jordabalken). För bostadslägenheter är normen att lägenheten ska vara städad. Finns det i hyresavtalet eller annars er emellan överenskommelser om noggrann städning så är det detta som gäller.Brist föreligger därför om lägenheten så dåligt städad att den inte anses vara fullt brukbar för inflytt eller annars att den inte är städad på det sätt som är avtalat. När det föreligger en brist så ska hyresvärden få en chans att åtgärda bristen. Gör inte hyresvärden det så snart som möjligt finns möjlighet för er att själva anställa en städfirma vilken hyresvärden får bekosta (12 kapitlet 11 § Jordabalken). Ytterligare ett alternativ som finns är att ansöka om åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden (12 kapitlet 16 § Jordabalken). Hyresnämnden kan då ålägga hyresvärden att åtgärda bristen i lägenheten, åläggandet kan även förenas med vite för hyresvärden. För den tid som lägenheten är i bristfälligt skick har ni även rätt till skälig nedsättning av hyran. Möjligheterna är mycket små att häva avtalet med hänvisning till att lägenheten var ostädad eftersom en hävning kräver att bristen är väsentlig. Slutligt rådJag skulle råda er att först lägga fram dessa omständigheter för er hyresvärd och komma fram till en överenskommelse. Försök att få hyresvärden att anlita en städfirma eller ansök annars om åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden. Är det bråttom för er att flytta in i lägenheten hade jag själv anlitat en städfirma. Kostnaden för städfirman kan ni dra av från hyran och istället ansöka om att deponera hos länsstyrelsen (12 kapitlet 21 § Jordabalken). På så sätt kan inte hyresvärden vräka er från lägenheten och ni undviker att hamna i skuld till hyresvärden som kan gå vidare för indrivning.Att innehålla hyra på det sätt ni verkar göra finns det inte stöd för i lag. Slutligen vill jag råda er att ta kontakt med hyresgästföreningen som om ni är medlemmar kan hjälpa er vi en tvist med hyresvärden. Ni kan också höra av er till någon utav Lawlines duktiga jurister, tid bokar ni här. Hoppas att ni fått svar på era funderingar och hjälp i hur ni kan komma vidare med ert ärende!Hälsningar,

Orsakade trafikolycka - har jag begått brott?

2020-06-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej var med om en olycka på motortrafikled där jag körde in i ett stillastående fordon.Såg inte att den stod stilla innan det var försent och olyckan var därmed total.Hade farthållaren i 100 km/h och hade tid att bromsa något innan jag krockade.Ingen person skadades annat än mitt fordon och 2 fordon framför.Vad är jag skyldig till för brott?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sammanfattningsvis kan du eventuellt ha begått vårdslöshet i trafik eller framkallande av fara för annan. Vårdslöshet i trafikVårdslöshet i trafik innebär att du i väsentlig mån har brustit i den uppmärksamhet och omsorg som i den förekomna situationen krävts av dig som bilförare (1 § Trafikbrottslagen). Innebörden av formuleringen är att du som bilförare tagit en otillåten risk vilket orsakade trafikolyckan. Som du säkert förstår beror bedömningen om huruvida du tagit en otillåten risk på omständigheterna i övrigt. Omständigheter så som att du körde trött, hade mobilen i handen eller inte höll hastighetsbegränsningen är exempel på omständigheter som talar för att du har tagit en otillåten risk. Även andra omständigheter är av betydelse så som hur vägen såg ut, huruvida det var en raksträcka eller en kurva, om du hade uppsikt över de stillastående bilarna under en längre sträcka, om vägen vägen tungt trafikerad o.s.v.. Att notera är dock att tillfälligt bristande uppmärksamhet i trafiken i regel inte kan leda till ansvar för vårdslöshet i trafik. Framkallande av fara för annan Framkallande av fara för annan innebär att du genom ett medvetet risktagande har orsakat konkret fara för allvarlig skada (3 kapitlet 9 § Brottsbalken). Brottet förutsätter ett medvetet risktagande från förarens sida. Som vi disskuterat ovan beror denna bedömning mycket på omständigheterna varför det är svårt att bedömma i vilken grad du har varit oaktsam.Ofta döms man i första hand för vårdslöshet i trafik och i andra hand (d.v.s. om om gärningen inte uppfyller kraven för vårdslöshet i trafik) för framkallande av fara för annan, du döms alltså inte för båda brotten. Möjligtvis kan du ha begått brott men det är inte alls säkert att du gör dig skyldig till något brott över huvud taget. Att du inte begått brott utesluter dock inte ett eventuellt skadeståndsansvar. Hoppa satt du har fått svar på din fråga och lycka till!Hälsningar,

Vem har rätt att bestämma över bil?

2020-06-24 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska snart separera och min sambos pappa avskyr mig sedan några år tillbaka. För en månad sedan begärde han att min sambo skulle ställa bilen hos honom för att jag inte ska kunna köra med bilen. Vi har två barn ihop och dom är jätteledsna över att vi inte har en bil. Vi blir så låsta till hemmet och kan inte planera några utflykter under sommaren. Min sambo har en jobb bil men den ska inte användas på lediga dagar. Nu tycker min sambo att jag ska ringa hans pappa och tala om att vi behöver bilen men att inte jag kommer köra den. Det är så elakt att bli berövad en bil som vi fick av hans pappa för några år sedan och jag mår så dåligt pga hela situationen.
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar. Vilken jobbig situation du hamnat i, jag förstår verkligen att det måste vara en helomställning att bli av med tillgången till bil. Jag antar att du undrar lite kring huruvida din sambo och hens pappa får lov och göra på detta viset?Vem har rätt att bestämma över bilen?Rätten att bestämma hur en bil ska användas har den som är den juridiskt riktiga ägaren. Omständigheter som talar för att någon skulle vara den juridiskt riktiga ägaren är att man är den som huvudsakligen använder bilen, att man har betalat för den samt att man står som registrerad ägare. Att stå som registrerad ägare är såklart något som utgör ett stark bevis på äganderätt. Står sambons pappa som registrerad ägare samt har betalat för bilen och att den för nuvarande finns hos honom så är sannolikheten mycket stor att din sambos pappa har rätt att bestämma vem som får använda bilen. Kan gåvogivare ta tillbaka eller bestämma över gåva?Du nämner dock att du och din sambo fått bilen i gåva. Är det så att ni har fått bilen som gåva har din sambos pappa ingen rätt att bestämma över bilen, eftersom en gåva ändrar ägandeförhållanderna. För att den gåva ska vara giltig krävs att gåvan har lämnats över till er fysiskt(2 § Gåvolagen). Du nämner att ni haft bilen ett par år, vilket indikerar att ni faktiskt är gåvotagare till bilen och att ni inte bara lånat bilen. Ett "problem" för din del är att gåvan möjligtvis kan anses vara ägnad enbart din sambo. För att en gåva ska vara giltig förutsätts nämligen att gåvan varit frivillig, överlämnats med gåvoavsikt och att det skett en förmögenhetsöverföring. Om din svärfar nu inte gillar dig kan det finnas problem med att påvisa gåvoavsikten gentemot dig. Sannolikheten är dock stor att din sambo kan ses som ägare till bilen, vilket skulle innebära att hen har rätt att bestämma över vem som får använda bilen.SammanfattningFrågor om ägarförhållanden är svåra och jag önskar att jag kunde ge dig ett mer detaljerat svar, emellertid beror mycket på hur omständigheterna i det enskilda fallet ser ut. Hoppas att ni hittar e lösning som passar alla. Hälsningar,

Är det brottsligt att ljuga under ett polisförhör?

2020-06-23 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag ljög om att ha förhört polisen .. Kan jag begära en andra förhör för att tala ärligt om vad som hände ... och vad är omfattningen av dess effekt under en domstol ... och anledningen till att jag inte talade sanningen är rädsla ...Tack så mycket
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det korta svaret är att det under vissa omständigheter kan vara brottsligt att ljuga i polisförhör. Har du ljugit på ett brottsligt sätt kan du genom att rätta till dina felaktiga uppgifter få ett lägre straff eller bli fri från ansvar. Är det brottsligt att ljuga under ett polisförhör?Som huvudregel är det inte ett brott att ljuga under ett polisförhör. Ljuger du däremot om att en oskyldig person har begått en viss gärning, att det fanns besvärande omständigheter eller annars förnekar att det förelåg omständigheter som hade gjort bedömningen av en gärning mildare så är detta ett brott. Att helt enkelt snacka strunt om en viss persons skuld, förutsatt att den personen finns på riktigt, är ett brott som kallad "falsk tillvitelse" (15 kapitlet 7 § Brottsbalken). Falsk tillvitelse kan högst ge fängelse i upp till 2 år eller om det är av ringa grad (dvs. mild form av brottet) böter eller fängelse i högst 6 månader. Däremot är det inte olagligt att ljuga om andra omständigheter under ett polisförhör exv. Att man såg någon springa från platsen, signalement på en gärningsman, tidpunkten för en viss gärning och så vidare. Kan sanningen rentvå mig?Har du begått falsk tillvitelse kan du genom att säga sanningen få ett lägre straff. Räknas brottet som ringa kan du inte bli dömd över huvud taget. Ansvarsfrihet eller nedsatt straff förutsätter att du rättar till dina uppgifter frivilligt och innan det uppkommer stora konsekvenser av dina osanningar (15 kapitlet 14 § Brottsbalken). Oavsett om dina osanningar är brottsliga eller inte kan det kännas bra att säga sanningen. Hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till!Hälsningar.