Skuldebrevs formkrav

2019-11-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Långivaren lånar ut 375000 sek till låntagaren i enlighet med bestämmelserna i detta skuldebrev.Där står det Namn personnummer på båda parter adress och tele. Lånetid löpande från den 8 juli 2019Ränte förklaringAmorteringDröjesmålInlösen i förtid. Sedan namn underskrift ort och datum. Men endast underskrift finns ej ort eller datum skrivet av parter och inga pengar på kontot. Är detta skuldebrev giltigt då
My Öhman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att ett skuldebrev ska anses vara ett skuldebrev ställs följande kriterier upp:1. Skriftlighet2. Till det yttre fristående (dvs det ska bara ge uttryck för en fordran).3. Ensidigt (eventuella motprestationer ska inte framgå).4. En utfästelse om ett penningbelopp.Uppfyller ert skuldebrev dessa kriterier så torde det vara giltigt att se som just skuldebrev. Det är annars giltigt ändå då några formella formkrav för avtal (däribland löfte om att betala ett viss penningbelopp) inte finns. Är kraven på skuldebrev inte uppfyllda torde det annars ses som ett bindande avtal. Avsaknaden av datum och ort torde då inte ha någon betydelse. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Hälsningar,

Att testamentera bort särkullbarns arvslott

2019-11-30 i Laglott
FRÅGA |Hej! Vi är gifta, har inga gemensamma barn men min man har en dotter. Kan vi avtala om vår villa som legat dvs att den inte ingår i arvet om min man går bort? Innebär det då att allt utom villan delas lika mellan hans barn och mig? Tänker att på detta sätt behövs ingen livförsäkring (vilket blir dyrt när man fyller 60+) för att säkra att jag kan lösa ut hans barn? Om jag går bort före honom ärver han villan efter mig på vanligt sätt antar jag.
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid din makes död så kan hans dotter välja att ta ut sitt arv direkt eller avstå det till förmån för dig, hon får då vänta ut sitt arv till den dag du avlider (3 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Din makes dotter ärver enligt lag hel hans kvarlåtenskap (2 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Din mans kvarlåtenskap består av dels hans enskilda egendom och dels ert sammanlagda giftorättsgods med avdrag för skulder delat på två. Genom testamente kan en del av kvarlåtenskapen bli legat, alltså inte ingå i dotterns arv. Dock bara till den del att villans värde understiger hälften av kvarlåtenskapen. Hälften av kvarlåtenskapen efter din man utgör nämligen dotterns laglott, laglotten kan inte avtalas bort med testamente (7 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Förenklat räkneexempel förutsatt att ni inte har några skulder:Villan är värd 2 miljoner, din makes del av detta är 1 miljon (förutsatt att ni äger till 50 %). Ert övriga giftorättsgods (gemensam egendom) har ett sammantaget värde om 4 miljoner. Din make har ingen enskild egendomDin makes kvarlåtenskap är då 1 miljon+2 miljoner = 3 miljoner. Hälften av detta utgör dotterns laglott, laglotten är då 1,5 miljoner. 1,5 miljoner kan testamenteras bort, vilket innebär att makens del av huset (1 miljon) kan testamenteras till dig utan problem. Avlider du innan din make så ärver han hela din kvarlåtenskap, förutsatt att du inte har några egna barn (3 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny. Hälsningar,

Arbetsgivarens omplaceringsrätt

2019-11-28 i Alla Frågor
FRÅGA |hej jag jobbar på ett bemannings företag och är uthyrd till ett litet företag och har jobbat där i 9 månader blev tillsvidareanställd 1 oktober men nu ringde min chef och att jag kanske måste sluta på det företaget jag jobbar på grund av att en annan som är anställd på bemaningsföretaget har förtur och dom har inget annat jobb att erbjuda honom kan dom gör så
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att din tillsvidareanställning är hos bemanningsföretaget och inte företaget du är uthyrd till och mitt svar kommer att utgå ifrån de omständigheterna. Jag antar också att scenariot du beskriver innebär att du blir placerad hos ett annat företag genom bemanningsföretaget.Omplaceringsrätten är en stark rättighet som arbetsgivaren har, rättigheten innebär att arbetsgivaren genom sin rätt att styra arbetet kan bestämma vart du ska jobba någonstans. Omplacering är okej om omplaceringen omfattas av ditt kollektivavtal och att du har de allmänna kvalifikationer som krävs. Jobb inom ett bemanningsföretag innebär antagligen att du kan bli omplacerad i ganska vid omfattning, dock kan du aldrig bli satt på ett jobb som du saknar förmåga att utföra. En permanent omplacering är dock någon som är särskilt ingripande för dig som arbetstagare, därför innebär en sådan placering förhandlingsskyldighet (11 § Lag om medbestämmande i arbetslivet). Detta innebär att din arbetsgivare måste förhandla med ditt fackförbund innan arbetsgivaren omplacerar dig. Då kan det diskuteras vilka konsekvenser omplaceringen har för dig samt om det finns en alternativ lösning. Kan arbetsgivaren och facket inte komma överens så har arbetsgivaren sista ordet. Slutligen vil jag råda dig att prata med ditt fackförbund, om du är ansluten till ett sådant. Mycket regleras av kollektivavtalet som du, eller annars arbetsgivaren är bunden av i första hand (bestämmelser i kollektivavtal kan gälla före vissa lagbestämmelser). Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny!Hälsningar,

Märkesvara var kopia - får jag pengarna tillbaka?

2019-10-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte nyligen en jacka på tradera, men det visade sig att det var en märkeskopia. Jag upptäckte detta 2 veckor senare när jag skulle stryka jackan. Jag har skickat meddelanden till säljaren, men han svarar inte. Jag undrar därför om det finns något juridiskt jag kan göra för att få pengarna tillbaka. Jag betalade via till ett privat swisch-konto, så jag täcks inte av traderas egen betalnings-försäkring.Tack så mycket!
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag utgår ifrån att du har köpt varan i egenskap av privatperson av en annan privatperson och kikar därför på bestämmelser i Köplagen.Fel på varanJackan avviker från vad du med fog hade förväntat dig vid ditt inköp, det vill säga att jackan skulle vara en äkta märkesvara. Därför kan jackan anses vara belagd med ett köprättsligt fel (17 § Köplagen). Jackan kan också anses vara felaktig om den avviker från vad som vid marknadsföring blivit utfäst, det vill säga att det skulle vara en äkta märkesjacka (18 § Köplagen). Vidare kan nämnas att priset på jackan möjligtvis kan inverka i felbedömningen. Var prissättningen onormalt lågt för en märkesjacka så kan det anses att du vid köpet måste ha vetat om att jackan inte var äkta (20 § Köplagen). Detta skulle innebära att du inte kan åberopa något fel. Ifall priset på jackan motsvarar den normala prissättningen på märkeskläder av samma slag så är min bedömning att du kan åberopa felet. Förutsättningar för att få åberopa feletFör att kunna åberopa felet krävs att du har reklamerat i "rätt tid" (32 § Köplagen). Vad som anses med rätt tid varierar från vilken vara det rör sig om. Då märkeskopior kan vara svåra att upptäcka så kan din reklamation anses ha nått fram i rätt tid trots att det har gått två veckor. Reklamation innebär att du meddelar säljaren om att det är fel på varan. Reklamation inom rätt tid behöver inte ske då försäljaren visste om att hen har sålt en falsk märkesvara och avsiktligt försökt lura dig (33 § Köplagen)Kan du få pengarna tillbaka? Då reparation, omleverans och prisavdrag inte kan ske i ditt fall så är det endast hävning av köpet som kan kvarstår (37 § Köplagen). Hävning förutsätter att felet för dig har väsentlig betydelse och att säljaren borde insett detta (38 § Köplagen). Din avsikt var att köpa en märkesjacka, därför kan faktumet att jackan var en kopia anses ha väsentlig betydelse. Köparen måste också ha insett att jackan var en kopia och att syftet med ditt köp var att köpa en märkesjacka. Sammanfattning och slutgiltig vägledningMin bedömning är att jackan troligtvis är belagd med fel och att du därför har rätt att få pengarna tillbaka. Du kan välja att gå vidare med detta genom en stämningsansökan. En process är dock oftast långdragen och kan bli oerhört dyr. Min starkaste rekommendation är därför att till säljaren lägga fram de argument jag har lagt fram till dig. Chansen är att säljaren ger med sig när hen inser att du har belägg för dina påståenden och att nästa steg kan bli en stämningsansökan. Hoppas att du fått svar på din fråga! Hälsningar,

Samäganderätt - rätt att sälja

2019-11-30 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej min fru äger 50% i en fastighet med tillhörande lite skog. Hon äger det ihop med en kusin som inte är intreserad av att sälja. Hur kan man lösa det rent juridiskt,kan man tvinga någon att sälja eller lösa in hennnesdel?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I lagen om samäganderätt återfinns bestämmelser kring just samäganderätt.Huvudregeln när det kommer till samäganderätt är att varje delägare har bestämmanderätt för sin andel av fastigheten. Innebörden av detta är att om din fru exempelvis vill sälja sin del så är alternativen för din frus kusin att köpa ut eller att andelen säljs till någon annan, din fru har alltså rätt att sälja.Kan ni inte komma överens?Om man vid ett fall av samäganderätt inte kan komma överens om inlösen kvarstår att ansöka till tingsrätten om försäljning på offentlig auktion (6 § Lag om samäganderätt). Det räcker med att en av delägarna skickar in en sådan ansökan. Det högsta budet vinner om ni inte är ense om köpare (12 § 2 stycket Lag om samäganderätt). Ni delar då på kostnader för försäljningen utefter storleken på er andel i fastigheten (15 § Lag om samäganderätt).Det är då mer fördelaktigt för kusinen att komma överens om att lösa ut din fru än att riskera budgivning med en främmande människa. Hoppas att ni fått svar på er fråga.Hälsningar,

Översikt över minoritetsaktieägares rättigheter

2019-11-29 i Bolag
FRÅGA |Var har man för rättigheter när man äger 5% i ett företag?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns många olika sorters företag därför är det svårt för mig att veta vilken företagsform du syftar på. I mitt svar har jag förutsatt att du syftar på delägarskap i ett aktiebolag. Du har som aktieägare en rösträtt som du kan använda vid bolagsstämma. Lika aktier ger lika rösträtt, då du äger 5 % av aktierna har du därav 5 % av rösterna vid en bolagsstämma (4 kapitlet 1 § Aktiebolagslagen). De flesta beslut kräver 50 % av rösterna eller mer (7 kapitlet 40 § Aktiebolagslagen). Vid vissa beslut som innebär att bolagets förmögenhet minskar och som inte är gynnsamma för bolaget kräver att alla delägare ger sitt medgivande (17 kapitlet 1 § 4 punkten Aktiebolagslagen). Alltså har du trots dina 5 % en rätt att stoppa ett sådant beslut. Som endast 5 %-ig ägare har du dock inte möjligheten att ensam väcka skadeståndstalan mot styrelsen. För att skadestånd ska kunna väckas krävs minst 10 % av rösterna. Har en annan aktieägare mer än 90 % har du även rätt att få dina aktier inlösta. Vilket innebär att ägaren till 90 % av aktierna måste betala dig i utbyte mot att de tar över dina aktier (22 kapitlet 1 § Aktiebolagslagen).Du har bland annat också rätt att få ut information om bolaget (7 kapitlet 32 § Aktiebolagslagen), initiera frågor som ska tas upp på bolagsstämman (7 Kapitlet 16 § Aktiebolagslagen) och klandra ett bolagsstämmobeslut (7 kapitlet 50 § Aktiebolagslagen). En aktieägares rättigheter är många och det är svårt för mig att nämna alla utan att veta vilka rättigheter du specifikt efterfrågar. Hoppas att mitt svar har kunnat ge dig en överblick över en delägares rättigheter i bolaget. Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga med fler omständigheter för ett mer exakt och ingående svarHälsningar,

Avdrag för armbandsur i tjänsten

2019-10-30 i Avdrag
FRÅGA |Får jag som yrkesofficer göra avdrag i deklarationen för en klocka? Är ett måste i mitt yrke att ha en klocka och blir inte tilldelat någon utav försvarsmakten.
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Avdrag för instrument, verktyg och andra arbetsredskap får medges om det krävs för att utföra ditt arbete (12 kapitlet 1 § Inkomstskattelagen). Avdrag för privata levnadskostnader är inte avdragsgilla (9 kapitlet 2 § Inkomstskattelagen). Det gäller alltså att kunna styrka att klockan i fråga huvudsakligen är till förvärvandet av arbetsinkomst och inte till ditt privata bruk. En klocka vars funktioner stämmer väl överens med dina yrkesuppgifter är därför att föredra om du vill få avdrag beviljat. Avdrag för arbetsredskap förutsätter även att redskapet i fråga inte tillhandahålls av arbetsgivaren, vilket stämmer väl in på ditt fall. Det kan tilläggas att ifall du köper en klocka vars prisnivå är dyrare än vad som anses motiverat av tjänstebehovet bör avdrag reduceras till en skälig nivå. Det blir alltså ingen Rolex. Avslutningsvis bör kvittot sparas för att styrka kostnaden. Skatterätten är väldigt specifik och mycket bygger på praxis och riktlinjer för specifika avdrag. Jag lyckades inte hitta specifik praxis om avdrag för armbandsur men det torde räknas till arbetsredskap i ditt yrke. Hoppas att du fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga!Hälsningar,

Avtalbundenhet till följd av hot och möjligheter till skuldsanering

2019-10-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej.jag undrar hur man kan gå tillväga med skulder som ens pappa har skuldsatt med.När jag var arton år så skuldsatte min pappa och tog abonnemang och lån och även beställde hem saker i kredit. När vi var till exempel i butiker och pappa tecknade abonnemang i mitt namn så tvingade han mig att signera, och när han beställde saker på kredit på nätet så använde han mitt personnummer. Vägrade jag så hotade han mig med att jag kommer att ångra mig, och även var våldsam med att trycka upp mig mot väggen eller kasta hårda föremål mot mig. Jag var till polisen 2014 och polisanmälde honom och hade även flera vittnen som kunde styrka detta, men polisen lade ner ärendet. jag har under åren lidit av depression och inte orkat ta tag i saken då varje gång jag såg alla brev från inkasso gav mig ångest och skulderna har vuxit. Jag vet inte riktigt hur jag ska gå tillväga med allt detta, då jag inte har råd att skaffa juridisk hjälp.
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det verkar inte alls vara en trevlig situation som din pappa försatt dig i. Jag ska efter bästa förmåga ge dig vägledning till hur du ska gå till väga med din ekonomiska situation. Avtalens giltighetTyvärr ser jag få möjligheter att genom ogiltigförklaring av avtalen bli av med skulderna som följt av dessa avtal. I avtalslagen finns bestämmelser om att avtal som ingås till följd av hot och tvång kan komma att bli ogiltighetsförklarade. Vilket innebär att avtalet och förpliktelserna som följer upphör att vara bindande. En ogiltighetsförklaring kan enligt min bedömning dock inte inträffa i ditt scenario. Har hotet från din pappa varit "lindrigt" krävs att motparten (företagen) visste eller borde ha vetat om att hot låg bakom ditt medverkande (28 § Avtalslagen). Har hotet från din pappa varit så illa att du fruktat för ditt liv så krävs inte att motparten visse om det bakomliggande hotet. Avtalet blir då ogiltighetsförklarat förutsatt att du direkt efter att hotet upphört meddelat motparten om att avtalet ska vara ogiltigt då trängande hot låg bakom (29 § Avtalslagen).Vad jag kan utläsa från din fråga så är chanserna små att företagen visste om att du var under hot när du tecknade avtalen. Vad jag vet har du inte heller meddelat hotet till motparten direkt efter tvånget upphört. Min bedömning är därför att avtalen fortsatt är bindande. Den ekonomiska situationenJag hade velat föreslå att du försöker få till en uppgörelse med de du är skyldiga pengar alternativt en skuldsanering. Mitt primära råd är att söka en frivillig uppgörelse med de du är skyldiga pengar. Detta kan du göra själv eller tillsammans med en kommunal budget- och skuldrådgivare. Lyckas du så finns chansen att de är villiga att sätta ned din skuld. Funkar inte detta så finns möjligheten att söka om skuldsanering hos den kronofogdemyndighet som hanterar skuldsaneringar i länet där du bor.Detta innebär att du under en tidperiod om 5 år lever på existensminimum och att en viss del av din inkomst och andra tillgångar går direkt till att betala av dina skulder. När tidperioden är slut så är dina skulder antingen rejält nedsatta eller helt avskrivna.Grundförutsättningar för att beviljas en skuldsanering är att du under överskådlig tid bedöms sakna förmåga att betala dina skulder och att skuldsanering inte verkar stötande i det enskilda fallet (7 § Skuldsaneringslagen). En helhetlig skälighetsbedömning görs också på omständigheter så som skuldernas ålder, dina egna ansträngningar för att bli kvitt skulderna och även hur skulderna uppkom (9 § Skuldsaneringslagen). Då dina skulder uppkommit för mer än 5 år sedan och till följd av hot från din pappa så är min bedömning att dina chanser till skuldsanering är relativt goda. Dock är detta svårbedömt eftersom bedömning sker utifrån varje enskilt fall. Här har du en länk som kan hjälpa dig vidare: https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/vart-arbete/stod-till-kommuner/budget-och-skuldradgivning/Hoppas att du fått vägledning för hur du kan gå vidare med din situation. Lycka till! Hälsningar,