Krånglig hyresgäst, uppsägning?

2019-12-26 i Bostadsrätt
FRÅGA |Har en hyresgäst som krånglar i en villa , hur säger jag upp honom eller hur får jag honom vräkt?
Sean Persson |Hej och tack för din fråga! Det är lite kort om information för att kunna besvara din fråga specifikt men jag kan istället ge en överblick över hur man kan förverka kontraktet hos en hyresgäst. Detta regleras i 12 kapitlet 42-44 §§ jordabalken. Där står det att hyresrätten är förverkad och att hyresvärden har rätt att säga upp avtalet i förtid under vissa omständigheter som regleras i 12 punkter. Det är väldigt många olika grunder, men om jag tolkar din fråga som att personen är krånglig, alltså typ gör oljud eller liknande så är punkt 9 intressant. Den hänvisar till 25§ som säger att när hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Då måste hyresvärden ge en tillsägelse och du får inte heller säga upp avtalet innan du kontaktat socialnämnden enligt 25§ andra stycket. Enligt 4 st 42§ får du säga upp den utan tillsägelse om det är särskilt allvarliga störningar. Sammanfattningsvis krävs det rätt så mycket för att kunna förverka ett avtal och säga upp gästen i förtid men jag hoppas att detta varit till hjälp. Mvh

Tjänst utan uppdrag?

2019-12-26 i Avtal
FRÅGA |Du är arborist och fått en privatkund. Kunden vill ha två träd fällda bakom sitt garage. Kunden och du kommer överens om ett fast pris för fällningen av de två träden. Vid arbetets utförande uppstår en överhängande risk att det tredje trädet, som nu står närmast garaget kommer att falla över garaget. Du försöker nå kunden men efter ett par samtal utan svar, bedömer du att trädet omedelbart skall tas bort för att rädda garaget.Kunden är tacksam för din rådighet, men finner det inte ok att du lagt på kostnaden för det tredje trädet på fakturan. Ni hade fast pris!
Sean Persson |Hej och tack för din fråga!Det du beskriver är en situation som heter "Negotiorum Gestio" även kallat tjänst utan uppdrag. Den innebär att i vissa fall kan en person utföra en tjänst utan att det varit avtalat och även ta betalt för detta, som i ditt fall. För att "huvudmannen/dominus" ska vara skyldig att betala "gestorn" finns det dock några krav. Huvudmannen ska ha varit förhindrad att handla. Att hans åsikt inte har kunnats efterfrågasSamt att gestorns handlande har skyddat huvudmannen från särskilda förluster eller kostnaderSammanfattningsvis betyder det att om det fanns en överhängande risk för skada på huvudmannens egendom, och att denne inte svarade så skulle det finnas grund för negotiorum gestio. Observera dock att det då typ krävs att trädet kommer falla inom en väldigt kort tidsperiod, innan du har hunnit få kontakt med huvudmannen.Detta rättsläge är inte glasklart och jag kan inte utifrån uppgifterna bedöma detta, det är upp till en domstol om du skulle vilja ta upp det i rätten. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vad händer vid ringa narkotiabrott?

2019-12-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag blev påkommen av polisen när jag stod vid en park och rökte cannabis. Jag hade ingenting på mig bara en liten joint. De bad med pissa i en burk och fick mig erkänna att jag har rökt. Trodde jag skulle få dagsböter på plats men de gav mig ett papper och sa att jag kanske går på tingsrätten. Kan ni hjälpa mig med det? tack!
Sean Persson |Hej och tack för din fråga! När det gäller narkotika får man inte alltid böter, utan det kan istället leda till rättegång eller ett strafföreläggande. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och kommer antecknas i belastningsregistret, enda skillnaden är att det åklagaren inte väcker åtal och tar det till domstol. Strafföreläggande innebär att åklagaren under sin förundersökning inser vilket straffet kommer bli samt anser att bevisen som finns kommer leda till en fällande och kan då istället utfärda ett strafföreläggande. För att kunna utfärda detta så måste några krav vara uppfyllda.Det rör sig om ett brott där böter ingår i straffskalan. Det är uppenbart att rätten antingen dömer till böter eller villkorlig dom. Det får alltså inte riskera fängelse. Du kan såklart välja att inte acceptera detta föreläggande och då går det istället till domstol. Jag antar att det brott du begått är ringa narkotikabrott på grund av mängden cannabis. Straffskalan här är minimum böter och max 6 månader i fängelse. Jag känner inte till tidigare brottslighet i detta fall (om det ens finns). Men det är väldigt osannolikt att du skulle dömas till annat än böter, kanske villkorlig dom beroende på andra omständigheter. Sammanfattningsvis kommer du antingen få ett strafföreläggande eller att du ska närvara vid domstol, utgången kommer bli nästan densamma, troligtvis böter. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Surrogat för enskild egendom?

2019-11-23 i Bodelning
FRÅGA |Är allt jag har köpt för ärvda medel min enskilda egendom?Gäller det även eventuella smycket jag givit min hustru?Vi har skilt oss och skall göra en bodelning
Sean Persson |Hej och tack för din fråga!Enskild egendom behandlas i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad som anses vara enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB som säger att egendom är enskild via ett äktenskapsförord som är det vanligaste sättet. Det kan också vara enskild egendom om det är ärvt genom testamente med villkor att det ska vara enskild egendom eller även vid gåva med ett sådant villkor. Enligt den 6 punkten i samma paragraf så är även surrogat för sådan egendom, alltså egendom som trätt in istället för just den egendomen även den enskild. Exempelvis om man ärver ett smycke som ska vara enskild egendom och sedan säljer det och köper en telefon för pengarna så är telefonen surrogat och även den enskild egendom. Allt du köpt för ärvda medel är alltså inte enskild egendom eftersom det krävs att det är villkorat i ett testamente för att det ska vara enskild. Skulle du ha ärvt ett smycke som enskild egendom och sen ger det som gåva till din fru, med gåvobrev och liknande skulle det troligtvis sluta vara enskild egendom och istället vara giftorättsgods. Skulle hon bara använda det och du inte har gett henne det som en riktig gåva så är det fortfarande din enskilda egendom om det var föreskrivet. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Hemmagjord försvarsspray?

2019-12-26 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, Jag och en kompis ska tillverka en försvarsspray av vår chilisås. Kan vår chilisås bli så stark att den klassas som pepparspray och kräver licens?Spray kommer användas i nödvärn eller matlagning...Trevlig jul.
Sean Persson |Hej och tack för din fråga!Det är en intressant fråga, och svår att besvara då den hamnar lite i en gråzon. När det gäller pepparspray så hamnar vi i vapenlagen. Där står det att det som gäller skjutvapen även gäller för tårgasanordningar och andra till verkan och ändamål jämförliga anordningar. Där faller alltså pepparspray in, och även andra anordningar som har liknande verkan, ändamål och jämförliga anordningar. Dessa kräver då alltså att man har licens för dem. Sen finns det även andra sprayer, så kallade försvarsspray som man kan köpa online, för dessa så krävs det ingen licens. Så när det gäller er "chilispray" så är det svårt att avgöra. Skulle ni ha den i tryckluftsburk, alltså som en pepparspray så finns det väl en risk att den skulle kunna klassas som en sådan anordning. Detta kräver väl då också att den är så pass stark/farlig att det skulle behövas licens. Som sagt är det inte helt lätt att besvara denna fråga, det skulle snarare vara upp till en domstol att avgöra detta om ni ens skulle hamna där, och då är det ju ett brott mot vapenlagen där minimistraffet är böter och max 6 månader fängelse för ringa vapenbrott. Hoppas ni i alla fall fick lite vägledning i er fråga så kan ni göra en egen bedömning.God jul och gott nytt!Mvh

Påverkar rattfylla mitt körkort?

2019-12-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Tjena! Var på en fest igår och skulle kl 3 på natten åka och köpa pizza med en kompis i en mopedbil. Jag fyller 16 om några dagar. Jag körde och blev stannad av polisen och jag fick blåsa. De tog mig till stationen och jag blåste 0,46 ml. Hur ser det ut för mig med körkort när jag blir 18 o straff osv..
Sean Persson |Hej och tack för din fråga! Detta påverkar inte så mycket beslutet om ditt körkort, snarare ditt körkortstillstånd, och med det, indirekt när du får ditt körkort. När du begår ett brott, och blir dömd, så får du en prick i belastningsregistret, denna prick försvinner efter 5 år. Detta påverkar inte så mycket, mestadels vilka jobb du kan söka, men det kan påverka ditt körkortstillstånd. När det gäller körkortstillstånd är det Länsstyrelsen som beslutar om detta och de har enligt 10 § 6 punkten i Förordningen om belastningsregister rätt att utfå ett utdrag. Länsstyrelsen gör en bedömning om personen är lämplig för körkort, se 3 kap 2 § Körkortslagen. Enligt 3 kap 9 § Körkortslagen kan Länsstyrelsen bestämma en tid som måste förflyta innan personen kan få tillstånd, en så kallad spärrtid som kan vara från en månad till tre år. Det är denna spärrtid som eventuellt skulle kunna aktualiseras i ditt fall. Vid bedömningen av hur lång spärrtiden ska vara gör Länsstyrelsen en helhetsbedömning av ditt fall, där de framförallt läser domen. Tiden beror dels på vilken typ av brott det gäller. De brott som normalt kan leda till en spärrtid är narkotikabrott, olovlig körning och annan liknande brottslighet som tyder på olämplighet att framföra fordon. Eftersom det gäller rattfylla i ditt fall kan detta påverka ditt körkortstillstånd, men det är en bedömning för länsstyrelsen. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vad händer vid missbruk av urkund?

2019-11-23 i Övriga brott
FRÅGA |Hejsan! Jag är 18 år och i fredags så glömde jag min legitimation på förfesten på väg till klubben. Väl där insåg jag detta och fick låna en kompis leg efter att hon kommit in med det. Jag blev tagen och ska på förhör med polisen, misstänkt missbruk av urkund. Vad kan hända min kompis? Några andra tips på hur jag och kompisen ska hantera situationen? Vi är båda 18 och utan tidigare anmärkningar.
Sean Persson |Hej och tack för din fråga! Missbruk av urkund regleras i 15 kap. 12 § BrB (Brottsbalken) och stadgar att den som sanningslöst åberopar identitetshandling för någon annan som gällande för sig gör sig skyldig till missbruk av urkund om detta innebär fara i bevishänseende. Samma paragraf stadgar att även den person som lämnat ut denna urkund för att missbrukas gör sig skyldig till samma brott. Detta är ett uppsåtsbrott, det krävs alltså uppsåt. Det krävs inte uppsåt att begå ett brott, utan det krävs bara uppsåt för att begå själva den kontrollerande handlingen. Har du använt urkunden har du haft uppsåt att använda den, och även när din kompis lämnade ut den hade hon uppsåt för att du skulle missbruka den. Uppsåtsrekvisitet är således uppfyllt. Sen är det rekvisitet fara i bevishänseende.För att fara i bevishänseende ska föreligga måste det finnas en förväxlingsrisk mellan det aktuella förfalskade eller felaktigt ifyllda dokumentet och motsvarande äkta och korrekt ifyllda dokument. Dessutom måste det finnas en sannolikhet att dokumentet används som bevis och att det vid denna användning som bevis medför skada eller olägenhet. Uppfylls dessa kriterier föreligger fara i bevishänseende.Det föreligger typiskt sett fara i bevishänseende vid utlånad legitimation, varför jag utgår från att det föreligger även här. Straffskalan för detta brott är böter eller högst 6 månader i fängelse.Vid påföljdsbedömningen tar man hänsyn till många olika aspekter, varför det är svårt för mig att berätta vilket straff du kommer att få om du blir dömd för brottet.Det föreligger presumtion mot fängelse, alltså att domstolen ska döma till lindrigare straff än fängelse, 30 kap. 4 § brottsbalken (här). Det här kan brytas om brottet har ett högt straffvärde eller är ett så kallat artbrott. Missbruk av urkund har inte ett så pass högt straffvärde att presumtionen bryts och det här bör inte heller ses som ett artbrott.Jag bedömer utifrån det du har skrivit att det inte föreligger några speciella omständigheter som talar för ett högt straff så som fängelse. Troligtvis kommer du att dömas till dagsböter. Dom om böter gallras (tas bort) i belastningsregistret efter 5 år, 17 § 9 p Lag om belastningsregister,(här).Sammanfattningsvis så kan du och din kompis alltså bli dömda, och då blir det troligtvis dagsböter. Ni kommer få domen i ert belastningsregister, men den kommer som sagt försvinna efter 5 år. Dagsböterna utgår även från er inkomst så de lär troligtvis inte vara så höga. Hoppas du fick svar på din fråga annars är det bara att återkomma! Mvh

Får man kameraövervaka sina anställda?

2019-11-23 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Noterade precis att det finns en kamera på mitt jobb. Jag jobbar på ett bageri och kameran är riktad in mot bageriet och inte ut mot butiken/cafét. Min första känsla var obehag. Får arbetsgivaren ha en kamera uppsatt som enbart filmar personalen in i bageriet? Under vilka omständigheter skulle detta vara ok?
Sean Persson |Hej och tack för din fråga!Det krävs inget tillstånd för att kameraövervaka sina anställda, men det krävs ett syfte för att det ska vara tillåtet. Exempelvis för att förhindra olyckor, förebygga brott eller liknande. Det ska alltså föreligga ett "berättigat syfte" och den som vill övervaka behöver visa att behovet för övervakningen väger tyngre än de anställdas intresse att inte bli övervakade. Har det försvunnit saker från arbetsplatsen eller det föreligger risk för brott så kan det vara skäl som berättigar övervakningen. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma! Mvh