CE-märkning av dykutrustning

2019-11-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag som konsument beställde en dykmask (cyklop) på Internet från ett .se-bolag. När masken kom upptäcker jag att den inte har någon CE-märkning utan ett bifogat papper säger att masken är godkänd enligt American National Standard Z86.11-1985. Är dykmasker sådan utrustning som måste CE-märkas och får den säljas inom EU/EES utan CE-märkning?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, dykmasker ska CE-märkas. Dykutrustning klassas som personlig skyddsutrustning och regler om detta finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Utförande av personlig skyddsutrustning" (som baseras på EU-direktivet "personal protectice equipment"). I föreskrifterna finns ett tydligt krav att alla produkter som klassas som personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkta för att få tillhandahållas (säljas, hyras ut etc.) inom EU, både för privatpersoner eller yrkesmässigt bruk. CE-märket finns till för att visa att en produkt överensstämmer med de krav som EU-direktiven ställer. Att sälja en vara utan CE-märkning (som ska märkas) inom EU är straffsanktionerat. Ansvaret för en varas säkerhet ligger på tillverkare och importörer.

Skyldigheter vid flyttstädning

2019-11-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Enligt mitt hyreskontrakt skall flyttstädning av hyresvärdens valda firma hyras in när man flyttar ut, på bekostnad av hyresgästen. Är detta något som faktiskt har laglig grund?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Flyttstädning är en fråga som inte regleras i hyreslagen. Bestämmelser som rör flyttstädning bestäms därför utifrån avtalet mellan dig och hyresvärden, och då är det vanlig avtalsrätt som gäller, dvs. anbud och accept (https://lagen.nu/1915:218#P1S1). Om du har skrivit under hyreskontraktet så är du bunden av det och skyldig att välja din hyresvärds firma.

Ogrundad orosanmälan mot vuxen

2019-10-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Mina barns pappa har träffat ny tjej. Jag har sett henne 2 gånger men aldrig pratat med henne. Jag och pappan går på samarbetssamtal, för några veckor sen la hon näsan i blöt och ljög ihop nån historia som slutade med att jag fick en orosanmälan på mig... Kan man göra så?? Går det anmäla henne för förtal? Mvh trött mamma
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att göra en orosanmälan utan att ha någon grund för det är inte straffbart i sig, men däremot kommer förhoppningsvis en sådan anmälan väldigt snabbt läggas ner då socialtjänsten märker att det inte föreligger några missförhållanden.Det som krävs för att förtal ska anses föreligga är att någon utpekar en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta den andre för andras missaktning (https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1). Det mest centrala i bedömningen är om det är ett uttalande om som är ägnad att framkalla missaktning, uttalandet eller uppgiften ska alltså duga för att framkalla missaktning. Det handlar alltså om nedsättande uppgifter. Enligt praxis anses inte varje påstående om brottslig gärning eller klandervärt levnadssätt omfattas av och jag är tveksam på om den här kvinnans orosanmälan mot dig kommer att omfattas av förtalsbestämmelsen. Om du vill ha mer hjälp kan du boka en tid hos någon av Lawlines jurister!Lycka till!

Skadestånd vid brott mot anställningsavtal

2019-10-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag undrar hur mycket det skulle kunna kosta om man säger upp sig med omedelbar verkan utan att ha en giltig orsak?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att säga upp sig med omedelbar verkan, det vill säga utan att beakta uppsägningstiden, kan leda till att man som arbetstagare blir skadeståndsskyldig. Det följer av 38 § första stycket lagen om anställningsskydd (https://lagen.nu/1982:80#P38S1). Huvudregeln är att ersättningen ska omfatta den ekonomiska skada som arbetsgivaren lider av att arbetstagaren lämnat sin anställning i förtid. Skadeståndet kan dock jämkas när skadeståndsskyldigheten ligger arbetstagarsidan.Beloppet för skadeståndet kan variera, om arbetsplatsen har kollektivavtal så innehåller dessa ofta schabloner för beräkningen av skadeståndets belopp. Skadeståndet kan t.ex. omfatta en viss del av arbetstagarens innestående lön. Kontakta ditt fackförbund och fråga vilka bestämmelser som finns angående skadestånd!

Använda bilder från internet på instagram

2019-11-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, jag funderar på att starta en Instagram-sida som ska handla om fotboll. Vilka bilder får jag lägga upp? Är det okej att till exempel ta bilder från Google och sedan lägga upp dom på Instagram och skriva typ "AIK vann dagens match med 3-0, här på bilden är målskytten"? Spelar det någon roll om man lägger upp det som privatperson för sina vänner eller om man gör det i informerande syfte för allmämheten? Man ser ju folk lägga upp bilder på fotbollsspelare hela tiden och det är ju i 99.9% av fallen inte bilder som dom tagit själva.Mvh
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den här frågan handlar om upphovsrätt vilket regleras i lagen om upphovsrätt. Utgångpunkten är att du alltid bör utgå från att musik, alla bilder, texter, filmer et cetera du hittar på nätet är skyddad av upphovsrätten, och att upphovsmannen har ensamrätt att bestämma över hur materialet får användas och spridas. Om du använder en bild utan upphovsmannens tillstånd kan du dömas för böter (https://lagen.nu/1960:729#P53S1), men med det sagt så är det inte speciellt sannolikt att upphovsmannen hittar just ditt instagramkonto och gör en anmälan om intrång, men rent juridiskt har upphovsmannen rätt att göra det. Det du kan göra för att vara säker på att inte göra intrång i upphovsrätten är antingen att be upphovsmannen om lov eller att endast använda de bilder på Google som är "fria" (det kan du ställa in under "användningsrättigheter" i Googles sök-funktion). Lycka till med kontot!

Skyldigheter vid felsänd post

2019-10-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |När jag öppnade mitt postfack idag låg det ett paket där med min adress men med någon annans namn. Den personen bor INTE här och paketet är INTE mitt. Jag vet inte vem den personen är. Förutom min adress är en annan adress angiven som strukits över och min angetts istället. Paketet verkar komma från ett företag i Österrike och det står att man ska skicka det tillbaka dit om paketet inte går att leverera. Så, jag undrar helt enkelt: vad förväntas jag göra nu? Kan jag behöva betala något för att returnera det? Risken finns att det kommer tillbaka till mig om jag lägger det i gul brevlåda. Ska jag gå till posten och om de inte tar emot det, är jag skyldig till något genom att "behålla" någon annans postpaket? Jag har inte öppnat det och vet inte vad det är inuti.
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har inga egentliga skyldigheter att göra något när du får felsänd post i din brevlåda. Det enda som är lagstadgat är att man inte får läsa och/eller slänga någon annans post. Det är straffbart och faller under vad som kallas egenmäktigt förfarande (https://lagen.nu/1962:700#K4P8S1).Jag skulle råda dig att stryka över adressuppgifterna och skriva ''avflyttad'', ''okänd'', ''fel adress'' på kuvertet och antingen lämna det vid ett postombud, returnera den felutdelade posten till en brevbärare eller helt enkelt lägga tillbaka det i en gul brevlåda. Du behöver inte betala någon frakt. Lycka till!

Fortkörningsbot och svenskt medborgarskap?

2019-10-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej jag har ansökt om svenskt medborgarskap i 14 juli 2018, den 11 december blev jag av med körkortet pga fortkörning. Jag körde 83km/h på en 50-väg och fick därför en fortkörningsbot på 4000kr och jag kunde ta om körkortet en månad efter. Kommer detta kunna påverka min ansökan till medborgarskap? Det har tagit lång tid kan de ha något med min förtkörning att göra?Tack på förhand! Mvh
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det snabba svaret är nej, det kan påverka din ansökan om svenskt medborgarskap. Kraven för att beviljas svensk medborgarskap framgår av 11 § medborgarskapslagen.En utlänning kan bli svensk medborgare, om han/hon har:1. styrkt sin identitet (normalt genom pass eller annan godtagbar identitetshandling),2. permanent uppehållstillstånd i Sverige,3. bott i Sverige under viss tid (i detta fall 5 år), och4. levt ett skötsamt liv i Sverige och kan förväntas fortsätta på detta vis.Tidigare kriminalitet kan påverka bedömning av punkt 4. Om man har begått ett brott som har lett till dagsböter, villkorlig dom, skyddstillsyn eller fängelse så kan man behöva vänta en viss tid innan man kan beviljas svenskt medborgarskap, så kallad karenstid. Karenstiderna är dock endast riktlinjer för om sökanden levt ett skötsamt liv i Sverige och kan underskridas t.ex. vid vissa oaktsamhetsbrott där risken för återfall är mycket låg. På motsvarande sätt kan en längre karenstid tillämpas vid upprepad brottslighet. I ditt fall så har du endast fått en bot, och så länge din fortkörningsbot inte anses så pass allvarlig att den leder till åtal och dagsböter så bör det inte påverka dina möjligheter att få svenskt medborgarskap (förutsatt att du har betalat boten samt uppfyller resterande krav). Lycka till!

Register över domar

2019-10-30 i Domstol
FRÅGA |Hej'I samband med en minst sagt besvärlig separation blev jag dömd för ofredande. Upptäcker nu fem år senare att man kan finna att jag varit föremål i brottsmål på internet trots att jag blev frikänd efter överklagan till hovrätten. Det känns givet orättvist att man kan använda mig på det sättet på internet. Kan jag göra något åt detta?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppgifter sparas dels i belastningsregistret, dels i register som domstolar för över alla sina domar.I lagen om belastningsregister finns bestämmelser om gallring, t.ex. om en överrätt genom dom eller beslut frikänt den registrerade för den åtalade gärningen, vilket blir aktuellt i ditt fall (https://lagen.nu/1998:620#P16S1). Någon motsvarande regel finns inte när det kommer till registret som domstolar ska föra över domar. Huvudregeln är istället att en domstol ska föra register över brottmål på obestämd tid (https://lagen.nu/1942:740#K6P1S1), och varje år för även alla registrerade domar samman i inbundna böcker som sparas på obestämd tid (https://lagen.nu/1996:271#P32S1). Du kan försöka att kontakta Lexbase och Google och be om att få dessa dokument borttagna, men de har ingen skyldighet enligt lag att ta bort dem.