Om förhållande tar slut under väntetid på medborgarskap

2020-01-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jag har efter att har bott med min sambo i 3 år ansökt om svenskt medborgarskap. Under väntetiden har tyvärr vårt förhållande tagit slut. Vad händer nu med min ansökan?MvhAna
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst är det viktigt att skilja mellan permanent uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap, eftersom det tidigare är en förutsättning för det senare. För att ansöka om svenskt medborgarskap krävs följande:kunna styrka din identitetha fyllt 18 årha permanent uppehållstillstånd (PUT), uppehållsrätt eller uppehållskortha uppfyllt kraven för hemvist (bott i Sverige en viss tid)ha levt ett skötsamt liv i Sverige.Att du och din sambo har gjort slut påverkar alltså inte bedömningen om svenskt medborgarskap. Om du däremot inte har permanent uppehållstillstånd och har sökt om uppehållstillstånd eller förlängt uppehållstillstånd på grund av anknytning så kan ert avslutade förhållande få betydelse. Då måste du och din partner fortfarande vara tillsammans. Men i vissa fall kan du ändå få förlängt tillstånd, t.ex. om du har träffat någon ny partner, om du har barn eller arbete eller på annat sätt anpassat dig till samhället. Du kan läsa mer om detta på Migrationsverkets hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga!

Skadestånd från kommun?

2020-01-31 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Vart vänder man sig för att söka skadestånd om en kommun gjort fel? JK är väl bara statliga myndigheter?Har gjort en IVO anmälan mot en kommun och väntar nu på beslut/åtgärd. Är IVO:s beslut tillräckligt för att ställa skadeståndskrav gentemot en kommun?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan kräva skadestånd från en kommun, men det beror lite på vad och OM kommunen faktiskt har begått ett fel som de kan fällas för i allmän domstol. Enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen (SkL) ska staten eller en kommun ersätta sk. kränkningsskador som sker genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning (se 3 kap. 2 § 2 p. SkL). Kränkningsskada räknas som att någon allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. Du kan göra en anmälan till Justitiekanslern (https://www.jk.se/skadestand/skadestand/). Justitiekanslern har möjlighet att på frivillig väg reglera vissa skadeståndsanspråk som riktas mot staten (och kommuner). Det krävs dock, som sagt, att kommunen i fråga har gjort sig skyldig till "fel eller försummelse vid myndighetsutövning" för att skadestånd ska kunna bli aktuellt. IVO är dessväre inte en instans som kan ge dig skadestånd, så ett beslut från dem är inte tillräckligt.

Förlorad arvsrätt vid mord

2020-01-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej jag har en fråga angående ett fall och hur arv ska fördelas. En dotter var med och planerade ett mord på sina föräldrar men hennes sambo utförde detta och var gärningsmannen, hon var alltså inte på mordplatsen. Dock dog bara pappan. Så nu är frågan får hon arv av pappan eller inte. Vi är osäkra då hon inte utförde mordet utan endast planerade. Hon är också det enda barnet.
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln i svensk rätt är att den som genom brott uppsåtligen mördar sin förälder inte får ta arv efter denna förälder. Detta gäller även medhjälp till mord (https://lagen.nu/1958:637#K15P3S1). Regler för detta hittas i Ärvdabalkens 15 kapitel. Undantag görs från denne regel om gärningsmannen är under 15 år, lider av en allvarlig psykisk sjukdom eller är under 18 år och handlandet bestod i bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga (https://lagen.nu/1958:637#K15P1S4). Vid mordförsök görs dock inte samma bedömning och arvsrätten består därför till denna förälder.

Betala skatt vid gåva?

2019-12-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag ska få hjälp av mina kusiner för att bygga ett hus och då tänkte jag bjuda dom på en gåvan vid 50000 kr utan att han vet om summan. Hur mycket ska jag betala då i skatt?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln enligt Inkomstskattelagen är att gåvor är skattefria, men i detta fall skulle man kunna argumentera för att det har skett ett prestation och att summan på 50 000 därför ska ses som ersättning för utfört arbete. I sådant fall kan du bli tvungen att betala arbetsgivaravgifter och dina kusiner får betala skatt för inkomst av tjänst (https://lagen.nu/1999:1229#K11P1S1)

Skattefri ersättning för revyteater?

2020-01-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej. Om jag spelar revy och inte tar betalt av publiken utan ber omen gåva istället. Är det beskattningsbart?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att gåvor är skattefria (https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1). För skattefrihet krävs dock att vissa kriterier är uppfyllda. Det ska handla om en frivillig förmögenhetsöverföring där det finns så kallad "gåvoavsikt" (dvs. att man är medveten om sin handling och att man faktiskt ger en gåva). Med gåva avses inte s.k. remuneratoriska gåvor, dvs. gåvor som någon ger till den som utfört arbete eller någon annan prestation för hans räkning. Sådana gåvor inkomstbeskattas i regel. Troligtvis klassas din revy som någon slags motprestation och därför kan "gåvorna" i fråga inte uppfylla kriterierna och är därmed inte gåvor i skattelagens mening. Du kommer därför troligtvis bli skatteskyldig för inkomsterna.

Varning vid fortkörning

2020-01-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej,Jag Har nu fått en preliminär varning från Transportstyrelsen på grund av att jag körde för fort på en 30 väg. Jag körde i 48km/tim. Då jag inte har några andra överträdelser sedan tidigare så undrar jag om detta verkligen kan vara rimligt?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det snabba svaret är ja, det är rimligt. På 30-vägar gör man extra strikta bedömningar och vid en fortkörning av 16-20 km/h högre än hastighetsbegränsningen så ska en varning ges (https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20151005/fortkorning-boter-belopp-botesbelopp-straff-indraget-korkort/). En varning är en mildare typ av körkortsingripande än att återkalla körkortet (https://lagen.nu/1998:488#K5P9S1). Att du får en varning, innebär att Transportstyrelsen kan göra en hårdare bedömning om du gör dig skyldig till fler trafikförseelser eller brott inom en tvåårsperiod. Risken är då stor att du får körkortet återkallat.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skatteskyldighet för pengar utomlands

2019-12-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående intjänade pengar på t,ex aktier. Om man låter de växa på ett konto utan att ta ut en krona och sedan väljer att bosätta sig i Monaco där det är skattefritt, blir pengarna man där tar ut från kontot då skattefria eller behövs det skattas ändå för att pengarna tjänades in under tiden man var bosatt i Sverige?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du redan har sålt dina aktier så har du redan (förhoppningsvis) betalat skatt på den vinsten. Skattade medel som du sätter in på ett konto behöver du givetvis inte skatta för en gång till när du plockar ut dem (förutom möjligtvis den sparränta du uppbär, den ses som en kapitalinkomst och är skattepliktig). Men handlar det däremot om att du investerar pengarna på nytt, t.ex. i aktier eller på ett investeringssparkonto, så kan det uppkomma skatteskyldighet när du vill ta del av pengarna. Först och främst måste man avgöra huruvida du är obegränsat eller begränsat skatteskyldig i Sverige. Detta regleras i 3 kapitlet Inkomstskattelagen. Det föreligger en presumtion de kommande fem åren fr.o.m flytt från Sverige om att du har en väsentlig anknytning till Sverige, förutsatt att du inte visar annat. Om du anses ha väsentlig anknytning till Sverige är du också obegränsat skatteskyldig och får skatta för dina kapitalvinster precis som om du hade bott kvar i Sverige.Om du däremot visar att du inte har väsentlig anknytning till Sverige är du att betrakta som begränsat skattskyldig (https://lagen.nu/1999:1229#K3P17S1). I sådant fall är man skattskyldig för kapitalvinst på aktier de kommande tio åren fr.o.m det att man lämnade Sverige (https://lagen.nu/1999:1229#K3P19S1). Är det aktier som har getts ut av ett utländsk företag finns dock en specialregel som säger att man bara är skattskyldig för dessa om de förvärvats under tiden man bodde i Sverige (och var obegränsat skattskyldig där) (https://lagen.nu/1999:1229#K3P19S4).Det finns undantagsregler för andelar i värdepappersfonder och specialfonder, samt aktier som förvaras på ett investeringssparkonto. Förra dessa tillgångar är du inte skattskyldig i Sverige (om du är begränsat skattskyldig)(https://lagen.nu/1999:1229#K3P19S2).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Bodelning när en make bor kvar i fastigheten

2019-12-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Denna är fråga är säkert ställd många gånger, men jag ställer den ändå.Jag och min fru ska skiljas, det är inga konstigheter med uppdelning av skulder och tillgångar, och båda vill att jag bor kvar i huset, som vi för tillfället båda äger.Men jag lyckas inte räkna ut vad jag ska ge henne i rena pengar vid utköp.Vi har:Marknadsvärde: 2.4 miljInköp: 1.4 miljSkuld 1.6 miljFörbättringar (5år) ca 120 000I bodelningen så tar hon de mesta i bohaget vi handlat gemensamt där vi värderar allt (ca 50 000) för att jag ska komma undan lite billigare i vad jag blir skyldig henne vit utköp, om jag tolkar rätt så finns det möjlighet att göra så?Vad blir slutkostnad för mig vid ovan nämnda kalkyl?Mvh
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag utgår ifrån att alla tillgångar du har radat upp är gemensamma tillgångar (så kallat giftorättsgods). Om ni har kommit överens om att något är enskild egendom ska dessa tillgångar undantas bodelningen. Vid en bodelning ska makarnas egendom, bortsett från enskild egendom, läggas samman och delas lika på. Om det inte går att dela lika på egendomen, exempelvis på grund av att ena maken bor kvar i huset, så får den maken som bor kvar i huset och därav får egendom av värde över 50%, ersätta den andra maken så att den får det värdet den har rätt till.Gällande värdering av fastighet vid en bodelning så ska denna göras med hänsyn till den kapitalvinstskatt som en eventuell försäljning av fastigheten kan ge. Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan marknadsvärdet och omkostnadsbeloppet (Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning samt utgifter för förbättringar). Utifrån den uträknade vinsten beräknar man sedan en viss procent i skatt, för närvarande 22 procent. I ert blir denna så kallade "latenta skatteskuld": 2,4 M - 1,4 M - 120 000 = 880 000 * 0,22 = 193 600. Denna latent skatt ska dras av från marknadsvärdet.I ert fall borde uträkningen vid bodelning därför bli: 2,4 M (marknadsvärde) - 193 600 (latent skatt) + 50 000 (bohag) - 1,6 M (gemensamma skulder) = 656 400656 400 / 2 = 328 200 Om hon har fått tillgångar till ett värde av 50 000 så ska hon alltså kompenseras för resterande del, dvs. 328 200 - 50 000 = 278 200. Du ska ersätta din make med 278 200 kronor vid ett utköp.Hoppas att du har fått svar på din fråga!