Äganderättsövergång av lösöre

2020-02-26 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min fd Särbo grälar ang Min hund. Denna hund som min syster räddade från en missbrukare 2012, bodde tillsammans med henne under ca ett halvårs tid (hon bodde då på internat jordbruksgymnasium), därefter kunde hon ej ha kvar henne pga skolan. Då jag redan passat hunden myclet under denna tid så beslutades att Jag skulle ta över henne och hon skulle bo med mig. Under den tiden va jag och min fd tillsammans. Hon har alltid bott med mig, dvs där jag har varit. Hemma hos mig och även hos honom när jag vistats där. Han har givetvis under dessa 7 år också köpt saker till henne såsom leksaker, mat ect som funnits hemma hos honom. Vi har aldrig varit sambo, hunden införskaffades/överlåtes till mig av min syster. Nu efter vår separation för snart 1år sedan så bråkar han ang vårdnad. Ska tilläggas att han från början inte ville ha med varken hund eller mig att göra. Jag har varit extremt tålmodig och snäll och försökt lösa det bra genom att han fått träffa henne tillochfrån när jag jobbat tex. Men har fått utstå mycket glåpord, tjaffs och påhopp däremellan. Dessutom upplevt att hunden är extremt stressad i flera dagar efter hon varlt där, vilket jag även uttryclt. Har nu sagt ifrån att det inte fungerar och att de ej kommer ses mer. Nu hotar han med att dra detta till en rättsprocess, har han verkligen något att vinna i det här? Har läst på gällande samäganderätt, och kan inte på något vis se att de skulle gälla i detta fallet.
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Oavsett om du har köpt hunden av din syster eller fått den genom en gåva så är du att betrakta som ägare av hunden. I och med att du får hunden i din besittning blir du sakrättslig ägare. Ägarövergången från din syster till dig skedde då alltså när hunden överlämnades till dig. Det enda din tidigare partner skulle kunna hävda med framgång är att han har erhållit så kallad dold samäganderätt. Det förutsätter att tre kriterium är uppfyllda: 1. Hunden ska ha införskaffats för gemensamt bruk. 2. är att den make som inte utåt framträder som ägare (den påstått dolde ägaren) har lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet vid köpetillfället. Om dessa två kriterier är uppfyllda, inträder följden (kriterium tre) att man antar att egendomen skulle ägas gemensamt. Detta innebär att om de två första kriterierna är uppfyllda, blir utgångspunkten att det tredje också är uppfyllt, att äganderätten är gemensam. Sammanfattningsvis blir det väldigt svårt för din tidigare partner att hävda dold samäganderätt. Det faller mest troligt redan på första kriteriet då han behöver bevisa att din syster haft som avsikt att tilldela hunden till er gemensamt. Det har inte någon betydelse att han till exempel köpt hundmat; då dold samäganderätt endast kan uppkomma genom ekonomiskt bidrag vid överlåtelsetillfället (när du får/köper hunden av din syster och den överlämnas till dig). Hoppas att detta besvarade din fråga! Med vänlig hälsning

Ångerrätt vid konsumentköp

2019-12-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har beställt en tröja från en svensk internethandel och fick hem varan efter 5 dagar men de vägrade låta mig ångra köpet, får dom göra så??????????
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag utgår från att tröjan är inhandlad i egenskap av konsument och av ett företag. Frågan kan besvaras enkelt. Av 2 kap. 10 § lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler framgår att du har rätt att ångra ditt köp 14 inom 14 dagar. Det räcker med att du lämnar meddelande till internethandeln för att du ska ha rätt att ångra köpet, vilket du också har gjort. Hoppas att detta besvarade din fråga! Med vänlig hälsning,

Köparens undersökningsplikt av fast egendom

2019-12-31 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej!Jag köpte ett hus nyligen och hade tillträde för ca. 10 dagar sedan och redan vid tillträdesdagen kände vi en avvikande lukt i huset, vilket fick oss att misstänka mögel/fuktskada. Jag ringde till mitt försäkringsbolag redan två dagar efter tillträdet som sa att jag behöver kontakta säljarens försäkringsbolag för att de ska titta på skadan. Säljaren säger att deras försäkringsbolag menar att jag måste kontakta mitt försäkringsbolag eller anlita någon kunnig person som ska konstatera en skada, och att jag därefter kan kontakta säljarens försäkringsbolag. Nu har jag ringt runt men får ingen hjälp. Kan ni hjälpa mig med hur jag skall gå tillväga? Jag har tittat under trägolvet och ser tydligt att det finns mögel (har fotat detta). Dessutom upptäckte vi felet redan vid tillträdesdagen och kan därför konstatera att det är ett fel som funnits redan innan vi köpte huset. Samt att det är under golvet, vilket jag anser är ett dolt fel. Ingenting som vi kunde upptäcka vid visningen. Värt att nämna är att vi anlitade en besiktningsman innan vi skrev på köpekontrakt som även tog fuktmätning men konstaterade inga fel. Enligt 19§ JB uppfattar jag det som att jag har rätt till ersättning från säljaren. Vad tycker/tror ni om detta? Vem ska jag vända mig till för att konstatera att det är ett dolt fel och hur kan jag gå tillväga för att få bort möglet och få ersättning för skadan? Mitt försäkringsbolag säger att jag måste få detta konstaterat inom 30 dagar för att få ersättning.
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Mycket riktigt är jordabalken (JB) 4 kap. 19 § som regler vilka fel säljaren respektive köparen ansvarar för. Det första du behöver kunna visa på är att möglet i golvet utgör ett fel enligt JB:s mening. Vidare behöver du också kunna styrka att felet inte hade kunnat upptäckas vid en tillräckligt noggrann undersökning för att påföljder ska kunna göras gällande. Frågan kommer att besvaras såsom att du och säljaren inte har något avtal beträffande golvets skick. Föreligger det ett fel enligt 4 kap. 19 § JB? Eftersom att jag inte känner till om ni har avtalat om något fel, krävs att felet utgör ett abstrakt fel. Ett abstrakt fel föreligger om fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förvänta sig av fastighetens standard. Det behöver då göras en övergripande undersökning av fastighetens standard. Om skicket på fastigheten varit bra och det i övrigt inte fanns några symptom på att fuktskador skulle föreligga (t.ex. fuktfläktar i golvet) så utgör det ett fel. Har ni uppfyllt er undersökningsplikt? Vid husköp har ni som köpare en omfattande undersökningsplikt, se JB 4 kap. 19 §. Man brukar säga att undersökningsplikten omfattar allt som en "kunnig lekman" kan förväntas upptäcka. Detta innebär i praktiken att det ställs höga krav på att ni som köpare noggrant undersöker alla utrymmen som ni kan komma åt i huset (även svårtillgängliga sådana). Frågan här är alltså om ni som säljare efter en mycket noggrann undersökning av huset hade kunnat förväntats upptäcka att golvet i huset skulle vara behäftat med fuktskador. Hur noggrant ni förväntas undersöka det kan beror på olika faktorer som exempelvis hur gammalt och i vilket skick huset är i, d.v.s. ju nyare och bättre skick fastigheten är i desto mer minskar er undersökningsplikt. Påföljder? Eftersom att ni tillsynes har god kontakt med säljaren av huset rekommenderar jag er att i första hand göra det som krävs för att nyttja säljarens försäkring. För att konstatera felet kan det vara bra att ni tar hjälp av en sakkunnig, t.ex. en byggnadsingenjör. Om det skulle visa sig att ni inte får ersättning genom försäkringen har ni rätt att kräva prisavdrag av köpeskillingen (om ovan nämnda förutsättningar är uppfyllda), 4 kap. 12 § JB. Prisavdraget beräknas utifrån vad fastigheten är värd med respektive utan felet, alltså inte vad det kostar att faktiskt åtgärda det. Hoppas att detta besvarade din fråga! Med vänlig hälsning,

Skadestånd från omyndig person

2019-12-30 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, hur man få skadestånd från en elev i skolan?
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Utan att veta närmare om vad som inträffat kan jag tala om vad som generellt krävs för att rätt till skadestånd ska anses föreligga. Eftersom att du skriver "elev" kommer jag att nämna omständigheter som är av relevans när skadeståndstalan riktas mot en omyndig person. Din fråga aktualiserar reglerna i skadeståndslagen (SkadestL). Den som med avsikt eller av vårdslöshet vållar en sakskada ska ersätta skadan (2 kap 1 § SkadestL). Om skadevållaren orsakar skadan innan han eller hon fyllt 18 år ska han eller hon ersätta skadan i den mån det är rimligt med hänsyn till personens ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden (2 kap 4 § SkadestL). Sammanfattat krävs det alltså att personen du vill ska betala skadestånd till dig har begått handlingen med avsikt eller av vårdslöshet samt att beloppet du vill ha är rimligt i förhållande till den vållandes ekonomi. Hoppas att detta besvarade din fråga, Med vänlig hälsning,

Städning av fast egendom

2020-01-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej vi har sålt vår avstyckade gård. Inga djur har funnit på den på 50år. Byggd 1909. Vi sista kontraktsskrivningen gick allt bra. Vi åkte med köparen till gården och gick igenom alla byggnader. Frågade om allt såg bra ut och va okej. Då sa de ja på allt. Vi har lämnat saker vi tycker tillhör gården så som fönster, garderober som var med på planritning, falufärg osv. Allt snyggt och prydligt iordningställt. Nu två veckor senare måste vi komma och ta bort saker som de plötsligt inte tycker är städat och inte ska ingå är detta verkligen okej?
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det finns ingen lagstadgad regel i jordabalken (JB) som ålägger säljaren att städa en fastighet innan tillträdet sker. Det är vanligt en klausul (avtalsvillkor) om städning tas med i köpekontraktet. Om det har skett i det här fallet kan säljaren kräva att ni tar bort den lösa egendomen från fastigheten. Vad som är fast egendom regleras i JB 2 kap 1-2 §§. Garderober och fönster som byggnaden inte blivit försedd med är inte fast egendom utan istället lös egendom. Det kan leda till att ni behöver städa undan det, om en klausul om städning finns. Vidare blir en sådan klausul utan verkan om ni har kommit överens om att allt ska ingå (muntliga överenskommelser går före skriftliga enligt allmänna avtalsrättsliga principer). Hoppas detta besvarade din fråga! Med vänlig hälsning,

Standard på hyreslägenhet

2019-12-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Hyr en lägenhet av en privat hyresvärd sedan cirka 1,5 år tillbaka. Kylskåpet har varit trasigt och inte gått att använda sedan jag flyttade in. Finns även andra fel i bostaden, som även dessa funnits sedan jag flyttade in: trasigt golv, hål i väggar, lösa köksluckor, spisplattor som inte funkar, spruckna lister, etc. I samband med kontraktskrivning sade hyresvärden att felen skulle fixas till samma vecka, ingenting nämndes dock om kylskåpet. Ingen kom och fixade någonting i lägenheten. Har hört av mig flera gånger till hyresvärden angående kylskåpet, varpå hyresvärden sagt att "tekniker ska komma" - men ingen har kommit. Efter att upprepade gånger hört av mig i ett halvår kom äntligen en tekniker och kollade i kylskåpet, konstaterade att det inte funkade, och föreslog att en teknisk grej skulle bytas ut. Inget besked om när detta skulle ske, fast jag frågade, "det är en beställningsvara" var det enda jag fick veta.Nu har hyresvärden gått ut med att hyreshöjning kommer ske vid årsskiftet.Vad jag undrar är: Vad gäller? Vilka rättigheter har jag? Vilka skyldigheter har hyresvärden? Får hyresvärden höja hyran trots obefintlig standard på lägenheten? Hur mycket? Hur fungerar det med hyresreducering pga ickefungerande vitvara?Tack på förhand!
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag väljer att utgå från att lägenheten utgör ditt huvudsakliga boende. Det är 12 kap. jordabalken (JB) som reglerar hyra, kapitlet brukar även kallas för hyreslagen. Din fråga rör framförallt vilken standard du har rätt att kräva samt om hyresvärden kan höja hyran utan att åtgärda din lägenhet. Har du rätt att kräva bättre standard? Enligt 12 kap. 9§ Jordabalken ska hyresvärden tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Märkas ska att lägenheten ska vara i brukbart skick, den behöver alltså inte nödvändigtvis vara i ett bättre skick. Kravet på brukbarhet är såklart högre i en bostad än i en annan hyresrätt som inte ska användas till boende.Din lägenhet når inte upp till den standard du kan kräva, då fungerande kyl är något du måste ha för att lägenheten ska anses vara brukbar för det avsedda ändamålet (bostad). I 12 kap. 18a§ Jordabalken talas det om upprustningsföreläggande om en bostadslägenhet inte har lägsta godtagbara standard. Då kan hyresvärden bli tvungen att vidta åtgärd för att uppnå sådan standard. Hoppas att detta besvarade din fråga! Med vänlig hälsning,

Bröstarvingars rätt till arv

2019-12-30 i Arvsordning
FRÅGA |3 vuxna barn vars föräldrar är döda.Barn A är avliden och har 2 barn som leverBarn B lever och har 1 barn som leverBarn C lever och har inga barnVem ärver om barn C dör ?Vem ärver om barn B dör ?Troligtvis finns inget testamente.
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag väljer att besvara frågan som om det inte finns något testamente. Arvsrättsliga frågor regleras i ärvdabalken (ÄB). Arvsklasserna: Bröstarvingar, alltså barn, är den första arvsklassen (2 kap 1 § 1 st. ÄB). Om det finns bröstarvingar ärver inga av de andra arvsklasserna. Om barnet är dött träder dennes barn i dess ställe (2 kap 1 § 2 st.). I situationen du beskriver träder alltså A:s barn i dennes ställe och delar på det som A skulle ha ärvt. Om B och dennes barn dör ärver A:s barn allt. Eftersom att den första arvsklassen utesluter de andra så delar A och B på vad C skulle ha ärvt. Hoppas att detta besvarade din fråga! Med vänlig hälsning,

Är en muntlig överenskommelse bindande vid köp av fast egendom?

2019-11-30 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej jag pratade med säljare av en villa och vi kom överens om att jag skulle köpa villan. Nu vill han inte sälja längre. Får det gå till så?
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag antar att det inte rör sig om villa på ofrigrund utan att du tänker på fast egendom. Det leder till att jordabalkens (JB) bestämmelser är tillämpliga. Vid köp av fast egendom finns det vissa formkrav som behöver vara uppfyllda för att ett giltigt avtal ska ha ingåtts, de formkraven finns i 4 kap 1 § JB. Av lagrummet följer ett krav på skriftlighet, en överlåtelseförklaring, en bestämd köpeskilling samt underskrift från dig och säljaren. Tyvärr låter det inte som att formkraven är uppfyllda och således är överenskommelse inte giltig, 4 kap. 1 § 3 st. Hoppas att detta besvarade din fråga! Med vänlig hälsning,