Kan jag tillgodoräkna mig mina tidigare anställningar vid inlasning?

2021-06-08 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej jag har haft tidsbegränsade anställningar som obehörig lärare i fyra läsår och nu också ett år och tre månader som löneadministratör på samma företag. Får jag tillgodoräkna mina lärarår för att få en tillsvidareanställning som löneadministratör/kanslist.Tack på förhand,
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag antar att du frågar om så kallad "inlasning" vilket innebär att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning. För att detta ska bli aktuellt måste arbetstagaren varit anställd hos samma arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod, alternativt ingen tidsbegränsning om man haft olika tidsbegränsade anställningar men de måste ha följt på varandra (5a § LAS). Det framgår inte vilken anställningsform du har, en tidsbegränsad anställning kan antingen vara allmän visstid, vikariat eller säsongsarbete. Om du tidigare har haft enbart allmän visstid eller enbart vikariat så gäller att du kan tillgodoräkna dig de anställningar som varit de senaste fem åren. Om du däremot har haft olika tidsbegränsade anställningar så gäller att du får tillgodoräkna dig de anställningar som "följt på en annan" det vill säga att anställningarna inte får ha varit mer än sex månader mellan varandra (5 § och 5a § LAS).Notera dock att lagen är semidispositiv vilket innebär att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan reglera något annat. Jag rekommenderar dig därför att kolla upp detta först (2 § LAS).Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Vart ska man folkbokföra sig?

2021-06-07 i Övriga brott
FRÅGA |Min fru har flyttat till en annan bostad. Men hon är fortfarande folkbokförd hos mig. Har hon inte skyldighetfolkbokföra sig på den nya adressen där hon bor nu?Tack för svaret.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt folkbokföringslagen ska man vara folkbokförd på den adress man anses bosatt. Begreppet "bosatt" innefattar där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila, minst en gång i veckan eller i samma omfattning exempelvis fyra gånger under en månad (6 § och 7 § folkbokföringslagen).Om din fru inte längre anses bosatt hos dig har hon en skyldighet att folkbokföra sig där hon anses bosatt. Att folkbokföra sig på fel adress kan medföra att man gör sig skyldig till folkbokföringsbrott (42 § folkbokföringslagen).För att få bort din fru från din adress kan du anmäla den felaktiga folkbokföringen till Skatteverket.Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss igen!Vänligen,

Kan man bli av med bostaden om man inte är folkbokförd på rätt adress?

2021-05-18 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej ,Om jag skulle vara skriven på min egen inköpta bostadsrätts adress men inte sova där.Helt enkelt , ha min tillvaro någon annanstans.Kan jag bli av med bostaden då?Tack för hjälp,
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En bostadsrätt kan förverkas under ett antal omständigheter som uppräknas i bostadsrättslagen, det vill säga att hyresvärden har möjlighet att säga upp bostadsrätten i förtid. Att en hyresgäst är folkbokförd på bostadsrätten fast hen inte kan anses bosatt där ingår inte bland dessa uppräknade grunder (7 kap. 18 § bostadsrättslagen).Däremot kan det finnas skrivelse i bostadsrättsföreningens stadgar eller enskilt avtal som reglerar rätt att säga upp bostadsrätten exempelvis på grund av att personen inte rätteligen är folkbokförd på adressen. I sådant fall måste det vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, annars finns inte rätt att förverka bostadsrätten (7 kap. 18 § 7 punkten bostadsrättslagen).Notera dock att bostadsrättshavaren ska först ha blivit tillsagd och inte vidtagit rättelse utan dröjsmål för att förverkande ska kunna ske (7 kap. 18 § och 20 § bostadsrättslagen).SammanfattningAtt vara folkbokförd på en adress man inte anses bosatt på kan som utgångspunkt inte utgöra grund för förverkande av bostadsrätten. Möjligen skulle bostadsrättsföreningens stadgar eller enskilt avtal kunna reglera rätt att säga upp avtalet på sådana grunder.Notera dock att du kan göra dig skyldig till folkbokföringsbrott om du inte är folkbokförd på den adress du anses bosatt i, det vill säga där du regelmässigt anses tillbringa din dygnsvila.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Kan man bli vräkt från hyreslägenheten om man blir sambo utan hyresvärdens godkännande?

2021-05-16 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, kan man bli vräkt från hyreslägenhet ifall man blir sambo utan hyresvärdens vetskap och godkännande?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jordabalken reglerar vad som gäller vid uthyrning av hyresrätt. Jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.Som utgångspunkt behöver man inget tillstånd från hyresvärden för att ha en inneboende i sin lägenhet. Däremot får inte en hyresgäst utan tillstånd hyra ut sin hyreslägenhet i andra hand. I sådant fall kan hyresvärden ha rätt att säga upp hyresavtalet i förtid (12 kap. 39 §, 41 § och 42 § jordabalken). Möjligen kan ett avtal mellan dig och hyresvärden ange att man måste upplysa om inneboende eller samboskap. I sådant fall kan hyresvärden ha rätt att säga upp hyresavtalet i förtid om det anses vara av synnerlig vikt för hyresvärden att detta görs (12 kap. 42 § 11 punkten jordabalken).Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Vem av samborna har rätt till hyreslägenheten vid separation?

2021-06-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Jag och min flickvän har bott ihop i ca 13 år.Jag står själv på hyreskontraktet på lgh som vi bor i, nu efter ca 13 år ihop har jag valt att vi ska gå åt var sitt håll.Alla räkningar samt hyra har vi betalat ihop som vi skaffat på oss mm Hon säger då att hon har lika rätt till lgh som jag har och trycker på sambolagen. Vad jag får fram så har hon ingen rätt till lgh då vi inte skrivit något avtal. Hur ligger det till igentligen? Har hon någon möjlighet att få lägenheten eller är det "bara" för henne att hitta en annan?Mvh
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågan kring vem som har rätt till hyreslägenheten regleras i sambolagen (SamboL). Avgörande är om ni skaffade lägenheten tillsammans eller om du skaffade den innan samboskapet, eftersom jag inte kan utläsa detta ur din fråga kommer jag redogöra för vad som gäller i båda situationerna (3 § och 5 § SamboL). Om lägenheten utgör samboegendom ska den tillfalla den som bäst behöver denOm ni skaffade hyreslägenheten för att bo i den tillsammans utgör den samboegendom, oavsett om enbart du står på hyreskontraktet. Vid begäran av dig eller din före detta flickvän kan en bodelning göras varav all eran samboegendom ska delas lika mellan er. Om ni inte kan komma överens vem som ska ta över hyreslägenheten ska den tillfalla den sambo som bäst behöver den (3 §, 8 §, 14 § och 16 § andra stycket SamboL).Vid bedömningen av vilken sambo som bäst behöver hyreslägenheten kan hänsyn tas till om någon av er har barn, er ekonomi eller möjlighet att erhålla bostad på annat håll.Om lägenheten inte utgör amboegendomOm du införskaffade lägenheten innan samborelationen utan avsikt att den skulle användas som er gemensamma bostad, så ska hyreslägenheten inte betraktas som samboegendom och därmed inte ingå i någon bodelning. Hyreslägenheten ska som utgångspunkt tillfalla den person som skaffade den innan samborelationen.Trots detta kan den andre sambon överta lägenheten under förutsättning att den sambon bäst behöver bostaden samt att det anses skäligt. Vid en sådan bedömning kan hänsyn tas till om sambon har barn, i annat fall krävs synnerliga skäl för att den andre sambon ska kunna ta över lägenheten. "Synnerliga skäl" ska tillämpas restriktivt, det vill säga att det ska föreligga mycket starka skäl för att den andre sambon ska få överta lägenheten (22 § SamboL och prop. 1973:32 s. 169). SammanfattningVem som har rätt till hyreslägenheten beror dels på om lägenheten utgör samboegendom, dels på en behovsbedömning som jag tyvärr saknar underlag för att göra en bedömning av. Om ni inte är överens om bodelningen kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos Tingsrätten som kan avgöra frågan, oftast en advokat. I sådant fall får ni betala ansökningsavgift till tingsrätten samt advokatens arvode. Om du vill ta vidare frågan kan du även boka tid med en av våra kunniga jurister. Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga och att det ordnar upp sig för dig!Vänligen,

Hur får jag bort någon som är felaktigt folkbokförd på min adress?

2021-06-06 i Övriga brott
FRÅGA |Vad ska jag göra när min sons fd flickvän som numera bor i Portugal ( som hon kommer ifrån) är skriven på vår adress? Hur får jag bort henne från vår adress?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt folkbokföringslagen ska man vara skriven, det vill säga folkbokförd på den adress man anses bosatt. Begreppet "bosatt" innefattar där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila, minst en gång i veckan eller i samma omfattning exempelvis fyra gånger under en månad (6 § och 7 § folkbokföringslagen). Av din fråga tolkar jag det som att din sons före detta flickvän inte längre anses bosatt på er adress. Att folkbokföra sig på fel adress kan medföra att man gör sig skyldig till folkbokföringsbrott (42 § folkbokföringslagen). För att få bort henne från er adress kan du anmäla den felaktiga folkbokföringen till Skatteverket. Denna process kan dock ta ett antal veckor.Jag hoppas du fått svar på din fråga och att det ordnar upp sig för er. Annars kan du alltid höra av dig till oss igen!Vänligen,

Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig på grund av brott utanför tjänsten?

2021-05-17 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag blev uppsagd från mitt jobb inderekt pga att jag blev tagen av polisen för att jag körde utan körkort på min fritid o det var inte kopplat till mitt arbete på något sätt o jag har inte ens behov av att ha ett körkort i mitt arbete ! Så detta är inte kopplat till min arbetsgivare eller mitt arbete utan bara min privata sak som jag får stå för konsikvenserna av alldeles själv ! Jag har en sk extratjänst som fastighetsskötare på en fotbollsförening som ska gälla för ett år framåt jag har jobbat där 4,5 månader o på mitt arbete o mina arbetsuppgifter finns ingenting att klaga på ! Vad har jag för rättigheter i en sådan här sitvation ? Mvh
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår att det här är en besvärlig situation för dig men jag ska försöka redovisa vad som gäller samt rekommendera hur du kan ta situationen vidare. En sammanfattning kommer även finnas i slutet av texten.Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar vad som gäller vid uppsägning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § LAS).Notera även att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan innehålla vissa bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (se 2 § LAS). En anställning kan antingen vara tillsvidare, tidsbegränsad eller på provDet framgår inte vilken anställningsform du har – enligt LAS kan en anställning antingen vara tillsvidare, tidsbegränsad eller på prov. Jag kommer därför gå igenom översiktligt för vad som gäller i alla tre situationer. Vilken anställningsform du har bör framgå av ditt anställningsavtal, annars är utgångspunkten att anställningen är tillsvidare (4 §, 5 § och 6 § LAS).TillsvidareanställningOm du har en tillsvidareanställning gäller som utgångspunkt att det krävs saklig grund för att säga upp en arbetstagare. Saklig grund kan grunda sig antingen på personliga skäl eller arbetsbrist (7 § LAS).Eftersom du blev uppsagd på grund av något du gjort personligen är det aktuellt att diskutera personliga skäl. Att köra bil utan körkort är en brottslig handling som kallas olovlig körning och kan ge upphov till böter alternativt fängelse om brottet är att anses som grovt (3 § lag om straff för vissa trafikbrott).Arbetsdomstolen ser särskilt hårt på brott riktade mot arbetsgivaren, arbetskamrater eller i övrigt på arbetsplatsen men i ditt fall verkar det helt frånkopplat arbetet. För brott utanför arbetet har Arbetsdomstolen uttalat att en avvägning måste göras för att uppsägning ska bli aktuellt i ett sådant fall. Avvägningen ska ske mellan arbetstagarens intresse att behålla anställningen och arbetsgivarens intresse att upplösa anställningen (se AD 2004 nr 30).Domstolen har också uttalat att i det fall arbetsgivarens intresse är hänförligt till något förhållande som ligger vid sidan av arbetstagarens fullgörelse av arbetsuppgifterna, ska en uppsägning enbart anses sakligt grundad om arbetsgivarens skäl är tungt vägande och en omplacering inte blir aktuellt (se AD 1984 ref 9). Tidsbegränsad anställningEftersom din anställning verkar tidsbegränsad till ett år framåt är det mest sannolikt att du har en tidsbegränsad anställning. En sådan anställning kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid (arbetstagaren kan dock fortfarande avskedas). Däremot kan man skriva in i anställningsavtalet löper "…dock längst till och med [datum]…" alternativt en ömsesidig uppsägningstid. I sådant fall kan anställningen sägas upp med en uppsägningstid men notera att arbetsgivaren även i detta fall behöver saklig grund (7 § LAS).ProvanställningOm du har en provanställning så gäller att arbetsgivaren inte behöver några sakliga skäl för att säga upp dig. I så fall ska arbetsgivaren meddela dig två veckor i förväg om att anställningen ska avslutas (6 § LAS).Om man blivit felaktigt uppsagd kan man yrka på ogiltighet och skadeståndOm du anser att du blivit felaktigt uppsagd och att saklig grund för att säga upp dig inte finns, kan du yrka på att ogiltigförklara din uppsägning inför domstol. I sådant fall kvarstår din anställning under tvistetiden och du har därigenom rätt till lön samt andra förmåner (34 § LAS).Notera dock att du måste underrätta din arbetsgivaren om att du kommer ogiltigförklara uppsägningen senast två veckor efter att du blivit uppsagd. Denna tidsfrist är längre om du inte fått något skriftligt uppsägningsbesked (40 § LAS).Du kan även kräva skadestånd för ekonomisk skada samt kränkning. Detta måste du meddela din arbetsgivare om inom fyra månader från att du fick ett skriftligt uppsägningsbesked (38 § och 41 § LAS).Notera att det är arbetsgivaren som har bevisbördan vid en eventuell tvist i domstol, det vill säga att det är upp till hen att visa att det föreligger saklig grund för uppsägning (se AD 2004 nr 85).Din arbetsgivare får inte heller grunda uppsägelsen på en händelse som hen har vetat om i mer än två månader. Dock kan andra händelser utöver omständigheten inom tvåmånadersfristen också utgöra grund för uppsägning (7 § LAS).SammanfattningDina rättigheter är beroende av vilken anställningsform du har. Om du har en provanställning behöver inte arbetsgivaren några sakliga skäl för att säga upp dig. Om du däremot har en tillsvidare eller tidsbegränsad anställning så gäller att arbetsgivaren behöver saklig grund för att kunna säga upp dig. Att bli uppsagd på grund av brott utanför tjänsten brukar ofta ställa högre krav på att arbetsgivaren behöver tunga skäl för att en uppsägning ska få ske. Jag kan inte på förhand avgöra om din uppsägning kan anses ha haft saklig grund eller inte men enligt mig kan det bli svårt att motivera att arbetsgivaren har rätt att säga upp dig eftersom brottet inte har någon koppling till ditt arbete.Min rekommendationOm du anser att det inte finns saklig grund för din uppsägning är min rekommendation att du tar ärendet vidare till ditt fackförbund, om du är medlem i sådan. I annat fall kan du boka tid med en av våra kunniga jurister så kan de hjälpa dig exempelvis med hur du ska göra för att yrka på ogiltighet och skadestånd.Jag hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Vad kan man göra om man sökt till en statlig tjänst som man inte fått trots att man har både erfarenhet och utbildning?

2021-05-16 i Övrigt
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga till er ang. en statlig tjänst.Jag arbetar just nu för en statlig myndighet och har sökt en annan tjänst på samma myndighet. Tjänsten jag har sökt har jag också utbildning för samt vikarierat på den till och från i nästan fem år. Jag fick här om dagen veta att de nu har gjort ett urval för vilka som ska få komma på intervju, och jag är inte en av dem. Och jag vet att några av dem som kommer få en intervju inte har lika mycket och lång arbetserfarenhet som jag på den positionen. Har de rätt att strunta i att erbjuda mig en intervju då? Jag arbetar också halvtid på min nuvarande tjänst men har uppgett att jag kan arbeta heltid om tjänsten blir aktuell för mig.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår att detta kan upplevas som orättvist och vid en första anblick låter det inte som att det har gått helt rätt till. Jag ska försöka göra mitt bästa att redogöra för vad som gäller enligt gällande lagstiftning men en sammanfattning kommer även finnas längre ner i texten.Utgångspunkten är att en arbetsgivare får anställa vem hen vill. Det finns dock regler som inskränker arbetsgivarens rätt att anställa – genom lagen om offentlig anställning (LOA) eftersom det berör en statlig tjänst, lagen om anställningsskydd (LAS) samt diskrimineringslagen.Lagen om offentlig anställningFör statliga tjänster gäller att arbetsgivaren måste ta hänsyn till sakliga grunder vid anställning, så som förtjänst och skicklighet. Om det inte finns särskilda skäl ska skicklighet gå före förtjänst men även andra sakliga grunder kan vägas in vid bedömningen (4 § LOA).Med skicklighet avses lämpligheten för arbetet genom relevant erfarenhet så som teoretisk och praktiskt utbildning eller erfarenhet från tidigare verksamhet. Med förtjänst innebär den vana som har förvärvats genom tidigare tjänstgöring, ofta antalet statliga tjänsteår men även arbeta i andra privata eller kommunala anställningar kan beaktas (prop. 1973:90 s. 404-405).Handlingarna i rekryteringsprocessen är allmänna vilket innebär att du har rätt att begära ut anställningsärendets underlag (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen).Om du anser att anställningsprocessen inte har gått rätt till kan du överklaga beslutet till Statens överklagandenämnd. Notera dock att överklagan måste ske inom tre veckor från den dag beslutet sattes upp på myndighetens anslagstavla. Lagen om anställningsskyddEftersom du jobbar halvtid och därmed är deltidsanställd så har du rätt till heltidsanställning enligt LAS. Detta förutsätter dock att du har anmält till din arbetsgivare att du vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses samt att du har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna (25a § LAS).Om flera arbetstagare har företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad bestäms turordningen dem emellan utifrån arbetstagarnas sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren (26 § LAS).I ditt fall verkar du både ha berättat för din arbetsgivare att du vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad samt har tillräckliga kvalifikationer eftersom du har utbildning samt tidigare har vikarierat för tjänsten. När det gäller kravet på att arbetsgivarens behov av arbetskraft ska tillgodoses är detta något mer oklart. Enligt förarbeten till lagen är detta krav tillexempelvis inte uppfyllt om "en restaurangägare behöver ytterligare serveringspersonal under vissa tider och någon som redan är anställd och arbetar under sådan tid gör anspråk på en högre sysselsättningsgrad" (prop. 1996/97:16 s 50). Om du anser att arbetsgivaren inte har iakttagit denna bestämmelse kan du yrka på skadestånd. Om du vill ta vidare denna fråga är min rekommendation att du pratar med ditt fackförbund, om du är medlem i sådan (38 § LAS).DiskrimineringslagenEn arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande om diskriminering sker på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § diskrimineringslagen).Eftersom du inte tagits ut till anställningsintervju kan du begära att få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter som de personer som togs ut till anställningsintervju hade (2 kap. 4 § diskrimineringslagen). Arbetserfarenhet är inte en diskrimineringsgrund enligt diskrimineringslagen men om du anser att du inte har fått jobbet på en annan ovan angiven grund har du möjlighet att anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen. Om du är fackligt medlem kan du även vända dig till dem för att få hjälp med hur du ska ta vidare frågan.SammanfattningEnligt LOA måste arbetsgivare för statliga tjänster ta hänsyn till sakliga grunder vid anställning, så som exempelvis förtjänst och skicklighet. Eftersom du har utbildning för tjänsten samt vikarierat på tjänsten i flera år bör du anses ha både förtjänst och skicklighet som är relevant för tjänsten.Enligt LAS har du som deltidsanställ rätt till företräde till anställning med högre sysselsättningsgrad under ett antal förutsättningar. Det finns tyvärr inte tillräckligt med omständigheter i din fråga för att jag ska kunna avgöra om arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att du får tjänsten.Enligt diskrimineringslagen får man inte bli diskriminerad utifrån ett antal uppräknade grunder. Arbetserfarenhet är dock inte en sådan grund.Med stöd i både LOA och diskrimineringslagen har du rätt att begära ut anställningsärendets handlingar och kan därigenom läsa vilka meriter och erfarenheter personerna som fick intervju hade.Min rekommendationEftersom det inte låter som det har gått helt rätt till i ditt fall både när det gäller LOA och LAS har du möjlighet att ta ärendet vidare i enlighet med det jag angivit under tidigare rubriker.Om du är fackligt medlem är min rekommendation att du tar ärendet till dem så att de kan hjälpa dig med hur du ska gå vidare. I annat fall kan du boka tid med en av våra kunniga jurister.Jag hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig i slutändan! Om du har några fler frågor kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,