Umgänge och umgängesavtal

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej.Jag och mitt ex har gemensam vårdnad av vår femårige son, hon är boendeföräldrer då jag jobbat mycket utomlands det senaste 1,5 året. Nu har jag blivit erbjuden en tjänst i Sverige i samma kommun där hon bor och jobbar. Min nya tjänst innebär helgtjänst, nattjänst samt skift arbete. Hennes tjänst är kontorstid Måndag-Fredag.Frågan om umgänge har rests och kan snabbt konstatera att det inte går att ha varannan vecka vilket vi haft när jag varit hemma på längre semester.Anledningen till att det inte går är rent schematekniskt då det han går i "vanlig" förskola och det är kö till OB förskola.Jag har föreslagit att vi då får lösa det efterhand när det går rent logistiskt att lösa, dvs 2 dagar här och ett par dagar där etc. Det är inte optimalt men den enda lösningen jag ser då varanann helg eller dylikt inte heller är möjligt i hennes ståndpunkt.Vad har jag då för rättighet/skyldighet samt viktigast vad är vår sons rättighet att kunna umgås med båda föräldrarna utifrån de förutsättningar som finns?Det känns spontant orimligt att jag skall behöva tacka nej till jobb och då eventuellt mista ersättning eller kunna anförskaffa mig en bostad för att jag inte kan gå med på hennes krav på varannan vecka. Vart vänder jag mig för att få klarhet i detta och eventuellt något avtal avdömt då det är lite bråttom och en gemensam väg känns långt borta.Tacksam för svar.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du och ditt ex kan själva komma överens om hur umgänget ska se ut om ni inte har umgänget reglerat i ett rättsligt bindande avtal eller dom. Kan ni inte komma överens om hur umgänget ska se ut går det att få hjälp med frågan via samarbetssamtal i familjerätten som finns i er kommun. Där kan ni även skriva ett umgängesavtal som reglerar exempelvis vilka dagar umgänget ska ske. Umgänget kan även regleras i en dom (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Jag rekommenderar er i första hand att ta kontakt med familjerätten i er kommun för att tillsammans försöka lösa umgängesfrågan. Där kan ni även få hjälp att skriva ett umgängesavtal, avtalet får samma rättsverkan som en dom om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Frågor om vårdnad, boende och umgänge

2021-01-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Om jag är ensamma vårdnad för mitt barn kan jag bestämma om vi vill flytta utomlands till mina föräldrar och få hjälp från de? Andra frågan är kan pappa delar vårdnad med mig om jag vill inte och hur kan han göra det. Tredje om jag är ensamvårdnare hur många vecka eller tid få pappa träffa barnen eller kan han dela barnen 50/50 med mig. Barnen är 1,5 år gammal.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vårdnadshavaren bestämmer i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Det här betyder att du vid ensam vårdnad själv kan flytta med barnet utomlands utan den andra förälderns samtycke. Du bör dock beakta barnets rätt till umgänge med den andra föräldern, är det så att du flyttar utomlands kan du på grund av det långa avståndet vara tvungen att bidra till kostnader för umgängesresorna. Vill du få vårdnadsfrågan ändrad från gemensam till ensam vårdnad mot pappans vilja måste du vända dig till rätten för att få vårdnadsfrågan prövad. (6 kap. 5 § föräldrabalken). Hur ofta pappan kommer få ha umgänge med barnen kan ni antingen komma överens om tillsammans via ett så kallat umgängesavtal eller så får rätten besluta detta. Ett avtal är giltigt om det är skriftligt och godkänt av socialnämden, det får då samma rättsverkan som en dom. (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Det finns inte någon självklart måttstock för hur ofta umgängesföräldern ska få träffa barnen utan antal dagar kan variera, däremot är det fastslaget att den föräldern som barnet inte bor tillsammans med har rätt till umgänge.Hopppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Föräldrar som inte kan komma överens om vilka dagar umgänget ska ske

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Min sambo har 2 barn som han träffar varannan helg, detta är överenskommet mellan honom och hans exfru (mamman till barnen och hon har även ensam vårdnad om barnen för att hon ville ha det så och för att inte bråka gick min sambo med på det av olika anledningar) vi bor ca 10 mil enkel resa ifrån barnen. Nu vill mamman som är ensam vårdnadshavare byta helger för att hon skyller på olika anledningar såsom jobb (hon håller sig inte alltid till sanningen och dessutom har hon ett jobb där det skulle finnas möjlighet att byta schema, men vilket hon nu påstår att hon inte kan) min sambo vill inte byta helg av olika anledningar tex byter vi helg kan inte barnen träffa de kompisar dem har fått i vårt område eftersom det är också varannan helg barn. Mamman påstår att hon kan bestämma när min sambo får träffa sin barn och att hon kan bestämma vilka helger som han ska ha barnen. Bara för att vi inte går med på att byta helg som hon vill ha det, hotar hon med att han inte får träffa sin barn/ att barnen inte får komma hit. Dessutom är hon gift med en annan man så hon är inte ensamstående, när hon inte har kunnat köra baren har han ställt upp och hjälpt till, men nu vägrar dem. Föra några år sedan ville hon byta helg för att det skulle passa henne och vi gjorde det för att det gick för oss då var det inga problem men bara för att vi inte vill/kan så ställer hon till med storbråk och påstår att hon bestämmer när han ska ta barnen.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § 2 st. föräldrabalken). Barnet ska ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Boendeförälder ska därför inte förhindra en kontakt mellan barnet och den andra föräldern. Finns det en dom eller ett skriftligt avtal som är godkänt av socialnämden där dagarna för umgänget regleras är det de dagarna som ska följas. Har föräldrarna bara en muntlig överenskommelse och inte själva kan komma överens om hur umgänget ska se ut råder jag de att få detta fastslaget i en dom eller ett avtal. Föräldrarna kan hos familjerätten i sin kommun via samarbetssamtal få hjälp att lösa frågan om hur umgänget ska se ut, där kan man även skriva ett rättsligt bindande umgängesavtal som exempelvis reglerar vilka dagar barnet ska ha umgänge med föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 a § 3 st. föräldrabalken). Jag rådet först och främst föräldrarna att via samarbetssamtal hos familjerätten försöka lösa hur umgänget ska se ut. Om boendeföräldern helt försöker hindra pappan från att träffa barnen kan hon göra sig skyldig till umgängessabotage vilket är en indikation på att vårdnaden bör ändras.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan jag själv byta umgängesdagar?

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hejsan har via domstol idag ensam vårdnad sedan ett halvår tillbaka. då när dommen skrevs så står det i pappret att barnet ska vara hos mamman varje ojämn helg . Men nu har det blivit annorlunda med jobbet så vill byta helg ,kan jag göra det själv ?eller måste man till tingsrätten för att ändra det?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni fått en dom med fastslaget umgänge måste domen följas. Försöker du hindra umgänget med mamman på hennes umgängesdagar kan du göra dig skyldig till umgängessabotage. Det enklaste för att slippa gå via rätten är att du tillsammans med mamman försöker få till en ändring av dagarna då hon träffar barnet. Familjerätten i er kommun kan via samarbetssamtal hjälpa er i frågan och upprätta ett umgängesavtal där de nya dagarna regleras. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, det får då samma rättsverkan som en dom (6 kap. 15 a § 3 st. föräldrabalken). Mitt råd till dig är att du i första hand försöker prata med mamman om en ändring av dagarna och tillsammans skriva ett nytt umgängesavtal som reglerar de nya umgängesdagarna. Du kan inte självständigt hindra mamman från att träffa barnet de dagarna hon har rätt till umgänge via dom utan att riskera att göra dig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage kan få långtgående konsekvenser, exempelvis är det en indikation på att vårdnaden bör ändras.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Tvist om hund

2021-01-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag står på Köpeavtalet för två hundar, den ena köpte jag och den andra fick jag i present av min förra sambo. Vi har haft hundarna ihop, och när vi flyttade ifrån varandra så försökte vi ha "delad vårdnad", vilket inte fungerade så bra. Hon umgås med missbrukare, missbrukar ibland själv, så jag kunde inte lita på henne att hundarna hade det bra. Det blev tjafs och hon ringde och messade varje dag. Till slut sa jag till henne att jag skrivit över hundarna på min nuvarande sambo. Då hotade hennes släkt med att de skulle anmäla mig för egenmäktigt förfarande. Men de vet inte hur mycket och hur länge jag har försökt få det att fungera med hundarna. Nu har hon skrivit till mig att hon släpper hundarna till mig. Men hur fungerar detta enligt lag? Behöver jag göra något mer?
Victoria Ruzbarsky |Hej!Är det så att du själv äger hundarna och står på köpeavtalen ses hundarna som din egendom och du har därmed hela bestämmanderätten. Eftersom du själv har köpt den ena hunden och fick den andra hunden i present av din förra sambo finns det ingenting som tyder på dold samäganderätt. Detta förutsatt att din ex-sambo inte på något sätt bidrog till köpet och tanken inte var att ni skulle ha hundarna gemensamt. Du kan alltså endast ha hundarna hemma hos dig och vägra din ex-sambo att träffa hundarna utan att göra dig skyldig till någonting. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur får jag ensam vårdnad?

2021-01-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej jag vill veta hur jag går tillväga att ansöka enskild vårdnaden över min 14år dotter som jag har delnad vårnade just nu och just nu mår hon inte bra hos sin pappa men vill gärna ha kontakt med honom ändå... Han har slagit henne två tillfällen. Mycket gap o skrik ja är en orolig mamma vore tacksam....
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få en ändring av vårdnaden ska du, ifall du och pappan själva inte kan avtala om detta, vända dig till rätten för att få vårdnadsfrågan prövad (6 kap. 5 § föräldrabalken). Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge tar rätten hänsyn till vad som är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Om pappan är våldsam mot dottern pekar detta på att han inte är en lämplig vårdnadshavare. Eftersom dottern är 14 år tar domstolen hänsyn till hennes vilja när de avgör vårdnadsfrågan, hänsyn tas även i frågor som rör umgänge och boende, exempelvis hur umgänget med pappan ska se ut.För att försöka få till en ändring i vårdnaden från gemensam till ensam vårdnad ska du, förutsatt att du och pappan inte själva kan komma överens, vända dig till rätten för att få vårdnadsfrågan prövad. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Kan en vårdnadshavare ta med barnet på en resa utomlands?

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Mitt ex och jag har gemensam vårdnad av vår dotter och jag fick precis reda på att hon tagit med vår dotter utomlands (Norge) på semester förra sommaren under pandemin utan min vetskap. Har hon rätt att göra det?Mvh Calle
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid gemensam vårdnad bestämmer vårdnadshavarna tillsammans i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). När vårdnadshavarna inte bor tillsammans måste en vårdnadshavare självständigt kunna besluta i frågor som rör den dagliga omsorgen av barnet. Den dagliga omsorgen berör exempelvis vilken mat barnet ska äta, sovtider och hur barnet ska tillbringa sin fritid hos föräldern. Även kortare resor till utlandet anses omfattas i den dagliga omsorgen och är därför tillåtna utan den andra vårdnadshavarens samtycke så länge resan håller sig inom de dagar barnet ska tillbringa hos den ena föräldern.Ditt ex har således i egenskap av vårdnadshavare rätt att ta med barnet på kortare resor utomlands utan att behöva rådfråga dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan någon annan än en förälder vara vårdnadshavare?

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |HejJag har ensamvårdnad för min dotter, nu vill jag gärna dela vårdnaden med min fru ( dotterns styvmamma). Barnets biologiska mamma bor i England och har inte sökt/haft kontakt med barnet sedan mer än 5 år.är det möjligt att dela vårdnaden och hur går man tillväga?Tack på förhand
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är endast barnets föräldrar som kan vara vårdnadshavare (6 kap. 2 § föräldrabalken). Vid särskilda fall kan rätten utse en så kallas särskild förordnad vårdnadshavare (6 kap. 7- 9 §§ föräldrabalken).För att en särskild förordnad vårdnadshavare ska utses krävs det att båda barnets föräldrar är oförmögna att vara vårdnadshavare, till exempel på grund av dödsfall eller att båda vårdnadshavarna kraftigt brister i barnets omsorg på grund av missbruk eller försummelse på ett sådant sätt att barnets hälsa eller utveckling utsätts för en konkret fara. Har barnet en förälder som är vårdnadshavare kan man inte få gemensam vårdnad med någon annan än barnets andra biologiska förälder. Du kan således inte få gemensam vårdnad om din dotter tillsammans med hennes styvmamma. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar