Umgängesförälder som ställer in umgängestillfällen

2021-08-31 i Barnrätt
FRÅGA |1997:59Hej! Jag gick ifrån mitt ex när sonen var 5 månader pga långt pågående psykisk misshandel mot mig som mamma/sambo. Efter att vi gick isär var det diverse möten med Socialen och familjerätten för att gå rätsida på tillvaron kring sonen. Nu när han är lite över 3 år (jag har fått jobba hårt), så trodde jag att vi äntligen efter ett åt av relativ lugn och ro skulle ta oss ut på andra sidan. MEN…nu har hans pappa som har honom varannan vecka, börjat avbryta helgerna på förtid. Då han anser att varje gång sonen kommer dit så är han sjuk. Men när jag fått hem honom märker jag själv inte av några symptom av något alls. Han krånglar även mycket med byten av helger och avbryter planerade helger. Så han ställer in och går tyvärr inte att räkna med. Så sonen är taggad på att åka dit, jag o min nuvarande sambo planerar våra barnfria helger och alla är glada. Sen kommer smset där han avsäger sig umgänget dagen innan sonen ska dit. Jag har haft långa perioder där sonen inte vill åka dit, men jag lyckas övertala honom tillslut. Nu när han äntligen blivit taggad på pappahelger igen så ska jag behöva förklara att han inte får åka till pappa. Jag känner själv att såhär kan de inte fortsätta, vad har jag som mamma för hjälpmedel att ta och hur ska jag göra? Har som sagt redan gått familjerätten men där avsa sig pappan fortsatta samtal…
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnet har som huvudregel rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med, barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den föräldern om barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § föräldrabalken). Samtidigt kan man inte tvinga en förälder att umgås med sitt barn mot förälderns vilja. Om en förälder med vilket barnet har ett fastställt umgänge inte träffar barnet på de dagar som fastställts av domstolen kan det påverka barnet negativt eftersom barnet kan ha längtat och sett fram emot att träffa umgängesföräldern, samtidigt som umgängestillfällena ständigt ställs in.I sådana fall kan det bli aktuellt att upphäva ett förordnande om umgänge. Se exempelvis Göta hovrätts dom RH 1997:59 där ett beslut om umgängesrätt upphävdes eftersom umgängesföräldern inte utnyttjade umgängestillfällena. Du kan således inte tvinga barnets pappa att träffa er sonunder hans umgängestillfällen, däremot riskerar pappan att förlora sin umgängesrätt om han ständigt ställer in umgänget med sonen. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Förälder som vid gemensam vårdnad motsätter sig att barnen åker kommunalt

2021-08-31 i Barnrätt
FRÅGA |HejJag har en fråga gällande vad som gäller när jag den andra föräldern har flyttat och motsätter sig att barnen börjar åka kommunalt till skolan ?Vi har delad vårdnad och det är endast jag som kör barnen (10mil om dagen) och det är endast jag som hämtar och lämnar barnen i hemmet och hon hänvisar att barnen är skrivna där och därför ska jag sköta transporterna även till hemmet .Barnen är 10 och 13 år och hon säger att barnen blir för trötta av att åka kommunalt och hon motsätter sig det som sagt .Kan jag få juridiska konsekvenser om jag ändå fullföljer beslutet att låta barnen åka kommunalt eller vad gäller ?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaVid gemensam vårdnad ska vårdnadshavarna gemensamt besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). Detta gäller däremot inte i frågor som rör barnets dagliga omsorg. Du bestämmer själv i vardagliga frågor som rör barnen när du har barnen hos dig på dina veckor/umgängesdagar, hur barnen ska resa till skolan är en sådan fråga där du kan bestämma ensam. Det finns således ingenting som hindrar barnen från att åka kommunalt till skolan när barnen ska vara hos dig, du kan inte få några påföljder så länge resvägen anpassas till barnens ålder. Barn på 10 och 13 år kan i normala fall åka kommunalt själva utan några problem. Angående resorna mellan dig och mamman är är det den föräldern som barnet ska umgås med som även ska ansvara för resekostnaderna. Bor barnet tillsammans med endast en förälder ska boendeföräldern ta del av resekostnaderna om det är ett betydande avstånd, avståndet ska enligt praxis överstiga tio mil (6 kap. 15 b § föräldrabalken). Exakt vem som ska skjutsa barnen får ni komma överens om själva, ni kan även vända er till domstol för att få det fastställt.Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Jämkning av skada vid strikt hundägaransvar

2021-08-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag hyr en stuga av ett par på deras tomt. Vi båda har varsin hund, dom - stor hane på några år, okasterad. Jag- liten hane 1 år, okastrerad.Tidigare möten bland djuren har gått bra och har avlett situation innan territorie tjafs börjat. I söndags var jag ute med min på tomten, från ingenstans så såg jag i periferin hur deras hane kom fram. De nosade och sen tog deras hane ställning att försöka dominera och sätta på min hane. Resultat blev att min lilla hane hamnar under och får ett "bett" i huvudet, en stor skada från hörntand mitt på skallen som ledde till veterinärbesök. Första vet besök - tvätt och koll och de sa att de bör läka fint av sig självt. 3 dagar senare- vet besök som slutar i operation, dräneringsslang i huvudet för sårvätska och medicinering. Jag undrar - är Ägaren av den andra hunden skyldig hela vet summa + medicin iom brist på uppsikt, eller är de mer än jämka då jag var ute med min men vi delar praktiskt taget tomt då jag hyr av dom och de har ju all rätt att släppa ut sin hund på sin tomt. Hur går jag tillväga?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägare har ett strikt ansvar för sin hund, med detta menas att hundägaren som utgångspunkt alltid har en skyldighet att ersätta den skada som hunden orsakat (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). En skada kan jämkas om den skadelidande har varit medvållande till skadan (6 kap. 1 § skadeståndslagen).Är det så att du vill kräva den andra hundägaren på ett skadestånd och väcker en skadeståndstalan är det möjligt att skadeståndet skulle jämkas av rätten eftersom du hade din hund lös på tomten samtidigt som du var medveten om att även grannen hade sin hund lös där och att hundarna inte alltid kom överens. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Adoption av makes barn

2021-08-31 i Adoption
FRÅGA |4 kap. 2 § föräldrabalkenJag tar ensam hand om min mans barn som han har ensam vårdnad av sedan han åkt tillbaka till sitt hemland för snart 1,5 år sedan. Han ska komma tillbaka men det drar ut på tiden. Det ena barnet har permanent uppehållstillstånd det andra är papperslösa men med pågående uppehållstillståndsansökan, båda baserade på pappans uppehållstillstånd. Biologisk mamma är i sitt hemland igen. Vi har pratat om adoption mest jag då jag är orolig för det papperslösa barnets hälsa. De äldre barnet har varit här mer än halva sitt liv och bott med mig hela tiden, det yngre barnet är fött här och bott i mitt hem hela tiden och som sagt det senaste 1,5 året har jag tagit hand om båda ensam. Kan jag dra igång adoptionsprocessen själv? Givetvis med gemensam vårdnad med min man.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En make får med sin makes samtycke adoptera hans eller hennes barn (4 kap. 6 § 2 st. föräldrabalken). Förutom detta får adoptionen endast genomföras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § föräldrabalken). En adoption förutsätter som regel en påtaglig brist när det gäller föräldrarnas vilja eller förmåga att ta ansvar för sitt barn. Det förhållandet att ett barn har en nära relation till en styvförälder är i sig inte tillräckligt skäl för adoption. En allmän önskan att ge barnet möjlighet att vistas i Sverige för att barnet ska få bättre levnadsvillkor är inte heller tillräcklig. Förutom detta ska förhållandet mellan barnet och den adoptionssökanden motsvara en typisk relation som brukar finnas mellan en förälder och barn. Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § föräldrabalken). Detta betyder att en adoption kan ske utan samtycke från den föräldern som inte är vårdnadshavare. Hänsyn i adoptionsfrågan ska ändå ges till den förälderns som inte är vårdnadshavare, främst med tanke på att rätten till umgänget med den föräldern som inte har vårdnaden upphör eftersom barnet efter adoptionen anses vara adoptantens barn. Ett i princip icke existerande umgänge med den föräldern som inte har vårdnaden talar för att en adoption bör vara möjlig (jfr med NJA 1987 s. 628). Även barnets åsikt ska tillmätas betydelse i adoptionsfrågan, ju äldre barnet är desto större hänsyn tas till barnets vilja (4 kap. 3 § föräldrabalken). Har barnet fyllt 12 år måste barnet samtycka till adoptionen (4 kap. 7 § föräldrabalken).Det skulle således eventuellt kunna vara möjligt för dig att adoptera barnen om din make samtycker till adoptionsprocessen. Det kommer dock göras en individuell bedömning i ditt specifika fall där utfallet kan variera, ett samtycke från vårdnadshavaren är inte ensamt avgörande i frågan. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Köpa tillbaka en såld hund

2021-08-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej, tänkte kolla och se om ni har något svar på lite frågor som handlar om ett hund köp. Det är så att jag och min sambo köpte en hund den 30/7-21, enligt förra ägaren ska de absolut inte vara några problem med henne men hon har varken lydnad eller disciplin samt även inte en av grundvaccineringarna som skulle utförts vid 1 års ålder och hon är nu 1 år och 10 månader. Vi har nu insett att det inte funkar mellan hunden och katterna vad vi än gör och de leder oss till att hon måste komma tillbaka till förgående ägare då hon själv sa att hon ville ha tillbaka henne om det inte fungerade. Så min fråga är vad kan vi göra om hon slutar svara på våra meddelanden och det är sagt att hon vill ha tillbaka henne om de inte funkar?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har hundens föregående ägare sålt hunden till er utan några fel och ett köp därmed ingåtts från er sida är hunden ert ansvar, ni kan inte tvinga den föregående ägaren att köpa eller ta tillbaka hunden mot sin vilja. I det här fallet måste ni själva hitta ett nytt hem till hunden. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Vårdnadshavare som hindrar en förälder att träffa sina barn

2021-08-31 i Barnrätt
FRÅGA |Min sambo har gemensam vårdnad om två tjejer.Har mamman till barnen rätt att hämta hem barnen till sig under en "pappaperiod"?Vi fick nyss uppleva det då vi på vår sida dörren protesterade, som resulterade att mamman ringde polisen som i sin tur såklart inte kunde göra ngt..Tyvärr har mamman till barnen alltid övertaget, så barnen fick lämna oss.. Vi är båda jätteledsna för barnens skull, framför allt då hon tar stryptag på min sambo framför barnen o att de sen fick lämna oss då hon vägrade gå.Vilka rättigheter har VI?? Det känns som att hon gick långt över gränsen, b la sa den yngsta till oss "vad är det som händer 11 år gammal, den äldsta 15 år..
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att ni antingen har ett fastställt umgänge eller växelvis boende och att barnens mamma hämtar barnen trots att det är din sambo som ska ha barnen hos sig.Mamman har ingen rätt att hämta barnen när pappan har barnen hos sig under sina umgängesdagar/varannan vecka, genom att agera som hon gör kan mamman göra sig skyldig till umgängessabotage. Att mamman åker hem till er under pappans fastställda umgänge/vecka och hämtar barnen mot er vilja och samtidigt agerar hotfullt är även en aspekt som kan peka på att vårdnaden bör ändras från gemensam vårdnad till att pappan får vårdnaden ensam (om han begär det i domstol).Kommer mamman hem till er den veckan då barnen ska vara hos pappan har ni ingen skyldighet att överlämna barnen, kontakt med polis kan då göras om mamman vägrar lämna lägenheten. Agerar mamman fysiskt mot pappan så som att ta strypgrepp ses det som misshandel, vilket är straffbart (3 kap. 5 § brottsbalken). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Förälder som nekas att träffa sitt barn (umgänge)

2021-08-31 i Barnrätt
FRÅGA |HejJag bor i Huddinge kommun och de har hotat mig att jag inte ska få rätt till att träffa mitt barn. Även om barnet vill det själv, varje gång jag har försökt få ihop ett umgänge så har jag efter upplevt hot och våld från omgivningen i området. Varför? De har aldrig givit mig en handläggare häller pappan är också misstänkt för att ha sexuellumgänge med barnet. Vem ska man vända sig till? Snälla hjälp.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnet har som huvudregel rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Är det så att socialtjänsten i din kommun avråder från att barnet ska få träffa dig kan du vända dig till domstol för att få umgänget fastställt (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Domstolen kommer med beaktande av barnets bästa besluta i umgängesfrågan (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Barnets åsikt i umgängesfrågan ska även tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder, ju äldre barnet är desto större hänsyn tas till barnets vilja i frågan (6 kap. 2 b § föräldrabalken). Har du inget umgänge fastställt skulle jag i din situation vända mig till rätten, får du en dom som reglerar umgänget måste domen följas av den andra föräldern, annars riskerar den andra föräldern att göra sig skyldig till umgängessabotage. Umgänget kan ske på olika sätt och inte enbart genom fysiska träffar, till exempel genom telefonkontakt eller via videosamtal. Under vissa förutsättningar kan även ett umgängesstöd medverka vid umgänget under en viss tid (6 kap. 15 c § föräldrabalken).Om det enbart är barnets boförälder som motsätter sig umgänget skulle jag först vända mig till familjerätten i din kommun för att få hjälp att lösa umgängesfrågan. Där kan ni även skriva ett avtal som reglerar umgänget, avtalet får om det blir godkänt av socialnämnden samma rättsverkan som en dom. Alternativt efter det är att vända sig till rätten för att få umgänget fastställt genom dom. Har du redan ett fastställt umgänge eller kommer umgänget bli fastställt i framtiden kan du begära verkställighet om du ändå skulle nekas att träffa ditt barn (21 kap. 1 a § föräldrabalken).Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Måste en vårdnadshavare medverka till barnets umgänge med den andra föräldern?

2021-08-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag har ett barn på 12år tillsammans med en pappa som valt ett liv med missbruk och kriminalitet. Det har varit stökigt genom åren (socanmälningar osv) och för ett par år sen fick jag ensam vårdnad, (någon umgängesrätt togs aldrig upp). Barnet har aldrig bott längre perioder med sin pappa utan de har träffats sporadiskt genom åren främst på pappans villkor. Pappan har nu avtjänat ett i raden av fängelsestraff med behandling. Han kom ut för ett år sen. Sen dess har de träffats 2 ggr. De har nästan daglig kontakt med telefon och jag har sporadisk kontakt med pappan. Sist vi talade fick jag kännedom att han fått återfall och jag förklarade då att innan de kan ses bör han få ordning på sin situation, boende mm. Han har nu hört av sig och vill träffa barnet då allt är bra nu, boende jobb. Detta scenario är upprepande och slutar ofta med återfall så småningom. Han säger att han har rätt att träffa sitt barn då situationen nu är under kontroll efter han pratat med familjerätten. Vad kan jag göra? Hur ska jag agera?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnet har rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Barnets föräldrar har som huvudregel ett gemensamt ansvar för att umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses. Samtidigt ska barnets bästa vara avgörande i frågor som rör umgänge, umgänget är till för barnet och ska inte utdömas på ett sådant sätt att det strider mot barnets välmående och säkerhet. På talan av den föräldern som vill umgås med sitt barn får rätten besluta om umgänget mellan barnet och den föräldern. Föräldrarna har även en möjlighet att avtala om umgänget, ett skriftligt avtal som godkänns av socialnämnden får samma rättsverkan som en dom (6 kap. 15 a § föräldrabalken).Barnets bästa ska vara avgörande när rätten tar ställning i umgängesfrågan. Umgänget kan ske på olika sätt, anser man att det i nuläget inte finns förutsättningar för ett umgänge där barnet själv träffar föräldern kan umgänget till en början ske med hjälp av ett så kallat umgängesstöd. Umgängesstödet utses av socialnämnden och ska medverka vid umgänget under en viss tid. För att umgänge med hjälp av ett umgängesstöd ska vara aktuellt bör umgänget inom en överskådlig framtid kunna ske utan umgängesstöd (6 kap. 15 c § föräldrabalken). Umgänge behöver inte enbart ske genom fysiska träffar utan kan även hållas via exempelvis telefonkontakt eller videosamtal.Som huvudregel bör du medverka till att barnet träffar sin pappa. Om du känner att pappan inte är pålitlig runt barnet och att barnet kan komma till skada behöver du inte gå med på ett fysiskt umgänge utan då får pappan vända sig till domstol för att få umgänget fastställt. Familjerätten i er kommun kan via samarbetssamtal hjälpa er att komma överens i umgängesfrågan. Beslutar domstolen att pappan har rätt till ett visst umgänge måste du följa domstolens dom för att inte göra dig skyldig till umgängessabotage. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar