Förutsättningar för ensam vårdnad

2021-04-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag har en dotter med npf-problematik som bor heltid hos mig sedan våren 2017 Hon är snart 16. Hennes pappa valde att flytta till Norge när hon i februari 2017 inte längre klarade av att bo hos honom varannan vecka.Han har konstant motarbetat mig och dottern i våra försök att få skolan att anpassa och ge henne stöd.Han blev utkastad från samarbetssamtalen på soc och vägrar att lyssna på dottern när hon berättar hur han får henne att må. Han skuldbelägger och ifrågasätter henne.Hon vill ha så lite kontakt som möjligt med sin pappa. Hon säger att hon älskar honom, men att han bara får henne att må dåligt.Han har inte hört av sig en enda gång till mig för att fråga hur det går, hur dottern mår eller om han kan hjälpa till med något.Alla papper som ska skrivas på av båda vårdnadshavarna oavsett vad det är, ska han tjafsa om. Samtidigt är han inte delaktig i hennes vardag och skola överhuvudtaget... Dottern är autist och har andra svårigheter på det, och vill byta namn. Hon har kallat sig för något annat länge och mår mycket bättre av det. Pappan vägrar låta henne byta, men det är inte han som ser hur hon mår av sitt gamla namn vs sitt nya. Hon har försökt att resonera med honom utan framgång.Detta blev droppen och därför undrar jag om jag kan söka och få egen vårdnad för att slippa hans kontrollerande och ständiga motarbetande? Han är ändå frånvarande i allt och jag tar hand om rubbet kring dottern. Hur funkar det i så fall?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förutsättningar för gemensam vårdnad Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Det betyder inte att föräldrarna alltid måste vara överens men barnet får inte drabbas negativt av föräldrarnas konflikter. Du skriver att trots samarbetssamtal har du och dotterns pappa inte kunnat enas och att det på grund av era samarbetssvårigheter bland annat blir problematiskt med papper som ska skrivas på av båda vårdnadshavarna. Detta tillsammans med att pappan flyttat utomlands och saknar någon direkt kontakt med dottern tyder på att vårdnaden inte bör vara gemensam. Eftersom din dotter är i övre tonåren ska henens vilja (med beaktande av eventuella diagnoser) beaktas i frågor som rör vårdnaden (6 kap. 2 a § 3 st. föräldrabalken). Vill du få till en ändring av vårdnaden från gemensam till ensam vårdnad och du och fadern inte kan avtala om detta ska du vända dig till rätten (6 kap. 5 § föräldrabalken). Omständigheterna du angav tillsammans med dotterns vilja tyder på att det finns förutsättningar för att tillerkänna dig vårdnaden ensam. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Särkullbarnets inverkan vid ett nytt äktenskap

2021-04-30 i Särkullbarn
FRÅGA |Jag och min sambo har tänkt att gifta oss, för de är en bra sak när vi har 2 st gemensamma barn.Men min sambo har ett barn sedan innan ett särkullbarn som han har gemensam vårdnad med fortfarande. Är de ett problem för oss när vi vill gifta oss ?Hur blir de med arv av min sambo om de händer han något när vi är gifta o har vårnad med en annan ?Är de ett krav att jag adopterar särkullbarn barnet när vi har gift oss ?Skriver man äktenskapsord om de finns barn sedan innan?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du och dina sambo kan gifta er oavsett om han har ett särkullbarnen eller inte, du behöver inte heller adoptera hans barn. Särkullbarnet kommer även efter att ni gift er fortsatt ligga under vårdnaden av din sambo och barnets biologiska mor. Det finns flera aspekter att överväga vid ett beslut rörande att skriva ett äktenskapsförord eller inte där särkullbarnet inte har någon påverkan, till exempel om det finns någon egendom som ni vill undanta vid en eventuell skilsmässa och därför göra till enskild (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Särkullbarnet påverkar dig ur ett arvsrättsligt perspektiv eftersom särkullbarn om inte särkullbarnet avstår sitt arv till förmån för dig, alltid har en rätt att få ut sitt arv vid förälderns död. Skulle din sambo gå bort före dig har alltså hans särkullbarn rätt att få ut sin del sitt av arvet direkt. Särkullbarnet kan välja att som ovan nämnt avstå sitt arv till förmån för dig och få ut det först efter din död, men det är upp till särkullbarnet att avgöra och en rätt som varken du eller barnets far kan inskränka (3 kap. 1, 9 §§ ärvdabalken).Särkullbarnet skiljer sig alltså från din och din sambos gemensamma barn på det sätte att era gemensamma barn först ärver efter att ni båda gått bort till skillnad från särkullbarnet som kan få ut sitt arv direkt om din sambo skulle avlida. Din sambo kan om han vill inskränka särkullbarnets arv till att endast omfatta laglotten, men även då kan särkullbarnet få ut arvet direkt om din sambo skulle gå bort före dig (7 kap. 1 § ärvdabalken).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Flytta med barn vid gemensam vårdnad

2021-04-30 i Barnrätt
FRÅGA |Gällande samtycke bostad.Jag är skild sedan 3 år. Vi har delad vårdnad om två söner 16 och 18 år där de bor hos oss varannan vecka. Vi bor bägge i Sthlms kommun ca 10 minuter ifrån varandra. Barnen är folkbokförda på min adress.Mitt ex har nu meddelat mig att hon har köpt hus i Nacka kommun och att de flyttar 8/5. Barnen går i skola i Huddinge kommun och har fram till nu haft skapligt nära till sina skolor från oss bägge. De spelar också fotboll i Stuvsta respektive Huddinge samt har större vänkretsen i Huddinge kommun. Mitt ex har inte efterfrågat mitt samtycke utan endast meddelat mig om denna förändring. Hon anser sig dock ha fått sönernas samtycke.Vad gäller i just detta fall?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mitt svar på din fråga rör enbart den sonen som inte är myndig, vårdnaden består upp till myndig ålder vilket gör att er vuxna son från och med det att han fyllt 18 år inte omfattas av det jag skriver nedan. Han har full bestämmanderätt att flytta vart han önskar. Flytt med barn vid gemensam vårdnad och växelvist boende Huvudregeln är att en förälder vid gemensam vårdnad inte kan flytta med barnet utan den andra förälderns samtycke eftersom en flytt ses som ett ingripande beslut och därför måste godkännas av båda vårdnadshavarna (6 kap. 13 § föräldrabalken). Ditt ex kan därför inte flytta med din ena son utan ditt samtycke, även om ett växelvist boende på grund av avståndet i praktiken skulle fungera. Däremot kommer sonens åsikt på grund av hans höga ålder vid en rättslig tvist om boendet tillmätas en stor betydelse. Önskar han att bo på ett visst ställe kommer domstolen mycket sannolikt döma till hans fördel (6 kap. 2 a § 3 st. föräldrabalken). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Reglera växelvist boende

2021-04-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Vi har delad vårdnad till våra barn, 9 och 15 år. Vi har inget system när barnen är hos mamma eller hos pappa utan det varierar. Oftast är dem hos sin pappa på helgerna och hos mig mamma på vardagen. Jag skulle vilja testa veckosystem (sön-sön), har velat länge så som vårt äldsta barn. Yngsta kunde bo ons-sön hos pappa varannan vecka. Då slipper man att packa och åka på fredagar när man är trött efter skolvecka. Pappan vägrar ens testa det för att han tycker att en timmes skolresa är för mycket, då blir det 2 timmar varje dag på tunnelbanor. Jag bor närmare skolor, ca 15min med tåg. Jag vet inte hur vi kan lösa detta. Det blir bara bråk och pappan tycker att barnen är för mycket själva om han kommer hem från jobbet vid 19 tiden, dock inte varje dag. Jag slutar tidigare och är hemma vid 17. Det finns många argument: jag får inte njuta helger med barnen, barnen kan inte träffa kompisar när de är hos pappa, enligt honom. Jag kan inte planera mina veckor eller helger när jag inte vet när jag är med barnen. Jag bor ihop med min man och hans dotter har veckosystem som fungerar bra. Önskade att vi fått ett system som är likadan vecka efter vecka. Det här varierande system tar mycket energi och tid och svårt för barnen att försöka ta ett beslut varje vecka när de åker, får lätt dåligt samvete osv. Tack på förhand!
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du önskar att barnen ska ha ett växelvis boende, delvis en vecka hos dig för att sedan bo en vecka hos pappan. Det enklaste i ditt fall är att genom familjerätten i din kommun försöka komma överens om att boendet ska vara växelvist, där kan du och pappan skriva ett avtal som reglerar detta. Blir avtalet godkänt av socialnämnden får det samma rättsverkan som en dom. Även rätten kan besluta om ett växelvis boende (6 kap. 14 a § föräldrabalken).Min rekommendation för att göra det så enkelt som möjligt är att först försöka vända dig till familjerätten, där kan du och barnets pappa via samarbetssamtal få hjälp att nå enighet i frågan och även skriva ett avtal som reglerar det växelvisa boendet. Hoppas att du fick svar på du fråga!Med vänliga hälsningar

Kan barnets styvpappa bli vårdnadshavare?

2021-04-30 i Barnrätt
FRÅGA |6 kap. 2 a § föräldrabalkenHej , jag undrar hur man gör. Jag har en son på 8år , har ensamvårdnad om honom & hans biologiska pappa finns inte med i bilden , och är inte skriven som fader.I sonens papper står det fader okänd då hans pappa bor i utlandet och vägrar infinna sig. Min sambo har funnits i sonens liv sedan han var 3år och idag är vi sambos. Vill veta hur jag går tillväga för att antingen ge han gemensam vårdnad eller att säkra upp för att om något skulle hända mig får sonen stanna hos honom. Han har 2 barn i samma ålder och vi bor allihopa tillsammans. Vill vara säker på att min barn får stanna hos honom om något skulle hända mig men skulle även vilja veta hur jag går tillväga för att han ska ha gemensam vårdnad om "vår" son. Han har alltid varit fadersfiguren i min sons liv och sedan ca 1 år tillbaka "styvpappa". Tacksam för svar mvh
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är enbart barnets föräldrar som kan bli vårdnadshavare, din sambo kan därför inte få gemensam vårdnad över din son tillsammans med dig (6 kap. 2 § föräldrabalken). Skulle du gå bort kommer vårdnaden tillfalla barnets biologiska far, är inte barnets far närvarande eller anses han inte lämplig som vårdnadshavare ska domstolen anförtro vårdnaden åt en eller två särskild förordnade vårdnadshavare (6 kap. 9 § föräldrabalken).Eftersom din sambo agerat som far åt barnet och barnet inte har någon kontakt med sin biologiska far, kommer domstolen med störta sannolikhet tillägna vårdnaden åt din sambo även om barnets biologiska far skulle ansöka om att få vårdnaden. Detta för att din sambo och barnet redan har en nära anknytning och det därmed vore förenligt med barnets bästa att din sambo blev vårdnadshavare (6 kap. 2 a § föräldrabalken).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Flytta med barnet vid gemensam vårdnad

2021-04-30 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och min 4 årige sons mor separerade för ett år sedan, jag bor kvar i vårt tidigare gemensamma hem vi bor ca 3mil ifrån varandra och vår son går i förskola 3km ifrån mig. Vi har gemensam vårdnad och vår son är skriven hos mig med växelvis boende varannan vecka. Nu har hon fått för sig att hon ska flytta 13 mil bort till en annan kommun och län. Och visst skulle det kanske gå att få det att fungera med delad förskola osv. Men det är ju bara tills han ska börja i förskoleklass. Jag har försökt förklarat att jag tycker det är olämpligt. Men hon påstår att hon kan flytta hur å var hon vill med vår son under sin vecka och jag har inget att säga till om. Vad gäller?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni har gemensam vårdnad måste ni båda vara överens om frågor som har en ingripande betydelse rörande barnet, boende är en sådan fråga. Detta innebär att en föräldrar vid gemensam vårdnad och växelvist boende inte utan den andra förälderns samtycke kan flytta med barnet (6 kap. 13 § föräldrabalken). Avståndet vid en flytt blir så pass långt mellan er att inte heller ett växelvist boende är optimalt, avståndet skulle som du säger hindra barnet från att gå kvar i samma skola, träffa sina kompisar, gå kvar på nuvarande fritidsaktiviteter osv. Sammanfattnings kan inte mamman utan ditt godkännande flytta med sonen. Växelvist boende skulle vid en flytt precis som du säger inte anses vara optimalt med tanke på avståndet. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Komma överens om en ändring av vårdnaden

2021-04-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Pappan till mitt 1,5-åriga barn nyttjar narkotika och vill inte ta kontakt med psykiatrin för hjälp. Han har i grunden psykisk ohälsa och nyttjar för att koppla av. Han älskar sitt barn, men jag kan aldrig lita på att det blir som vi har bestämt ang umgänge och avlastning, han brukar ha dottern ett par timmar när jag jobbar (alltid nykter såklart). Jag vill söka egen vårdnad, men avslöjar jag hans narkotikabruk är jag rädd att han kommer "straffa" mig genom att vara besvärlig och elak och försvåra tillvaron för mig. Hur ska jag gå till väga? Jag har pratat med socialtjänsten och bett om samarbetssamtal (som han inte svarade på) och sagt att jag inte kan kommunicera med honom på grund av hans psykiska mående, de säger att jag ska be honom skriva på ett bevittnat papper där han tillåter mig att fatta egna beslut gällande barnet så länge som han mår dåligt, som han sen kan återkalla när han "mår bättre". Detta tycker inte jag räcker, jag känner hela tillvaron väldigt otrygg med de premisserna. Kan jag be pappan om ensam vårdnad, eller måste det gå via tingsrätt/familjerätten? Barnet är 1,5 och jag har henne på heltid.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du väder dig till Lawline med din fråga!Du och pappan kan komma överens om att du ska få ensam vårdnad utan att vända er till rätten, men precis som du säger måste avtalet godkännas av socialnämnden för att få samma rättsverkan som en dom. Socialnämnden ska godkänna avtalet om både du och pappan är överens så länge det inte är oförenligt med barnets bästa. Kan du och pappan komma överens om att skriva ett sådant avtal finns det ingenting som tyder på att du inte skulle få ensam vårdnad. Ett muntligt avtal mellan dig och pappan angående vårdnaden kommer inte ha någon rättsverkan utan ni måste antingen skriva ett av socialnämnden godkänt avtal eller få en dom genom rätten ( 6 kap. 5, 6 §§ föräldrabalken). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Relation med en förälder mot barnets vilja

2021-04-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag är en tjej på 16 år som har skilda föräldrar. När de skilde sig bodde jag och mina bröder varannan vecka och det var inga problem, men sedan ca 2 år sedan blev det ett gigantiskt bråk mellan mig (och min bror) och min mamma. Till en början bodde vi fortfarande varannan vecka, men det blev värre. Under några månader bodde vi bara hos pappa, men efter ett tag började vi gå hos en familjerådgivare, och tillslut flyttade jag tillbaka till mamma. Dock var det inte som förut, och det var ofta bråk. Vid två tillfällen har hon även använt våld mot min bror. Efter det har vi varit hos socialen (2 gånger, båda gångerna har de lagt ner utredningarna) och nu är även familjerätten inblandad. Hela året har jag bott hos pappa, och mamma gör ingenting för att försöka prata med mig eller lösa situationen, samtidigt som hon flera gånger anmält min pappa för att ha “kidnappat mig".Jag har redan tappat hoppet om att situationen kommer lösa sig, mamma är otroligt envis och hon struntar fullständigt i sina barn, bara hon får som hon vill. Jag är rädd att hon kommer ansöka om ensam vårdnad. Jag känner mig inte trygg och respekterad med henne, och hennes hus känns inte som ett hem. Jag vill aldrig bo hos henne efter allt hon gjort mot mig och mina bröder. Jag undrar om jag som barn kan ansöka om ensam vårdnad, fast för förälder då. Pappa vill inte göra det då han inte vill att jag ska förlora kontakten med mamma. Men jag vill inte ha någon relation med henne. Vad ska jag göra?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är bara dina föräldrar som kan begära en ändring av vårdnaden, detta kan ske antingen genom ett av socialnämnden godkänt avtal eller genom ett beslut av rätten (6 kap. 5 och 6 § § föräldrabalken).Skulle din mamma ansöka om ensam vårdnad kommer din vilja att beaktas. Eftersom du är i övre tonåren kommer rätten att lägga stor vikt vid dina önskemål om att vårdnaden inte bör bli din mammas enskilda, detsamma gäller frågan om ditt boende (6 kap. 2 a § 3 st. föräldrabalken). Det låter som att sin pappa uppmuntrar dig till en kontakt med din mamma, det finns ingenting i din fråga som tyder på att din pappa är en olämplig vårdnadshavare. Vid en eventuell vårdnadstvist finns det ingenting som tyder på att din pappa skulle förlora vårdnaden, tvärtom vill rätten generellt om möjligt att vårdnaden ska vara gemensam om ingenting annat talar emot. Din mamma kan i praktiken begära verkställighet om dina föräldrar exempelvis har ett umgängesschema. Verkställigheten kommer däremot med tanke på din ålder och övriga omständigheter inte att beviljas om du motsätter dig att träffa din mamma (21 kap. 1 § föräldrabalken). Som en sammanfattning kan jag säga, utifrån de uppgifterna du ger mig kommer din mamma inte få ensam vårdnad. Du kan med tanke på din ålder och övriga omständigheter inte heller bli tvingad att träffa din mamma mot din vilja eller bli tvingad att bo tillsammans med henne. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar