Anses det som ett preskriptionsavbrott att skriva under ett delgivningskvitto?

2019-10-04 i Preskription
FRÅGA |Kronofogden har skickat ut ett föreläggande med delgivningskvitto till mig angående en CSN-skuld.Jag har ännu ej skickat in delgivningskvittot. I brevet från Kronofogden anges "Att du skriver under delgivningskvittot innebär inte att du tar ställning till innehållet i föreläggandet".Anses det som preskriptionsavbrott om jag skriver under delgivningskvittot?
Julia Persson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du söker svar på om din underskrift på delgivningskvittot utgör ett preskriptionsavbrott angående din CSN-skuld. Jag kommer därför förklara vad delgivning innebär och hur det förhåller sig till preskriptionsavbrott. Jag kommer även behandla de konsekvenser som kan ske om du inte skriver under delgivningskvittot. Föreläggande och delgivning CSN har ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Därefter har Kronofogden skickat ett föreläggande om betalning tillsammans med ett delgivningskvitto till dig.Bestämmelser om delgivning finns i delgivningslagen, där det står att du som fysisk person är delgivningsmottagare. Jag utgår från att du har fått delgivningen via post och därför har vanlig delgivning skett (16 § DelgL). Delgivning har skett när du som delgivningsmottagare har tagit emot handlingen (18 § DelgL). Det innebär att du har blivit delgiven, trots att du inte har skrivit under delgivningskvittot. Delgivningskvittot fungerar endast som ett bevis på att du har tagit emot handlingen. Om du inte skriver under delgivningskvittot kan en person från till exempel Kronofogden söka upp dig för att få din underskrift (31 § DelgL).Precis som du skriver är din underskrift inte ett ställningstagande i hur du ställer dig till betalningsföreläggandet. Delgivningskvittot är endast ett bevis på att du har tagit emot handlingen. Du kan fortfarande bestrida CSNs krav på betalning skriftligen och invända att skulden är preskriberad (31 § LBfH). När du gör en invändning hamnar tvisten i domstol (33 § LBfH).Jag vill även göra dig uppmärksam på att din passivitet med att bestrida kravet från CSN kan leda till att Kronofogden meddelar utslag (42 § LBfH). Utslaget blir en exekutionstitel (3 kap. 1 § UB) vilket innebär att den kan användas för utmätning av din egendom.Preskriptionsavbrott för studielånPreskription för fordringar är enligt huvudregeln 10 år, om det inte har skett preskriptionsavbrott (2 § PreskL). Men när det gäller fordringar av studielån eller studiestöd är preskriptionstiden 25 år efter skuldens uppkomst (6 kap. 12 § studiestödslag).Ett preskriptionsavbrott kan ha skett om du har betalat ränta eller amorteringar eller har erkänt din skuld till CSN. CSN har även kunnat bryta preskriptionstiden genom att skicka ett skriftligt krav på betalning till dig. CSN har i ditt fall även ansökt om betalningsföreläggande via Kronofogden vilket också räknas som ett preskriptionsavbrott (5 § PreskL).Det innebär att CSN kan ha gjort ett preskriptionsavbrott genom att skicka brev till dig, men även genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Att du inte skriver under delgivningskvittot förändrar inte den saken.Sammanfattning Om du inte skriver under delgivningskvittot kan en delgivningsman uppsöka dig för en underskrift. CSN-lån har en preskriptionstid på 25 år och CSN kan genom preskriptionsavbrott förlänga preskriptionstiden. Det behövs ingen underskrift för preskriptionsavbrott. Om CSN har skickat brev till dig med betalningskrav har de gjort ett preskriptionsavbrott, de har även gjort ett preskriptionsavbrott genom att ansöka om betalningsföreläggande. Att du inte skriver under delgivningskvittot har ingen betydelse i preskriptionsfrågan. Om du inte bestrider CSNs krav kan det leda till utslag hos Kronofogden.Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen!Vänligen