Gränsdragning för förolämpning

2020-07-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Räknas det som brottet förolämpning om man kallar en kvinna för lilla gumman? Det låter kanske elakt men brottsligt är det väl inte?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer att hänvisa till Brottsbalken (BrB), som innehåller lagar om brott och straff.Brottet förolämpning finns i BrB 5 kap 3 §. Där stadgas att den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter. Om brottet är grovt, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.Det krävs generellt att det är en förolämpning av allvarligare slag. Endast skällsord eller liknande mindre allvarliga uttalanden är typiskt sett inte nog för att det ska räknas som brottet förolämpning. Precis som du säger borde inte uttalandet "lilla gumman" vara nog för att räknas som brottet förolämpning. Det är ett mycket svepande uttryck, som beroende på sammanhanget inte alls behöver framstå som kränkande, om än möjligtvis nedlåtande. Hoppas du fick svar på din fråga!

Äktenskapsförord och vårdnad av barn i fall av bortgång

2020-06-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, Vi har upprättat ett eget äktenskapsförord som beskriver hur vi vill dela upp vid en eventuell skilsmässa. Vi skulle behöva ha detta granskat Och godkänt av en jurist. Vad kostar det?Undrar även om man i sitt testamente ska ange vem man önskar ska ta hand om ens barn till dess de är myndiga (om båda föräldrar avlider vid samma tillfälle).
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jurister på någon familjerättslig byrå kan hjälpa er att upprätta eller granska ett äktenskapsförord. Kostnaderna kan variera ganska mycket utifrån bland annat var man bor och hur lång tid det tar. Ett billigt alternativ är att använda Lawlines tjänst för äktenskapsförord: https://lawline.avtalsrobot.se/avtal/aktenskapsforord/Genom den kan man upprätta ett äktenskapsförord själv, men samtidigt vara trygg med att allt blir korrekt juridiskt. Det kostar 795 kr. Tjänsten innehåller en färdig mall att fylla i. Att skapa ett äktenskapsförord online är enkelt och tar bara några minuter. Man upprättar förordet genom att fylla i formuläret, vilket är dessutom helt gratis så att man kan försäkra sig om att det är rätt innan man betalar och genererar äktenskapsförordet. Sedan signeras avtalet för hand genom att skriva ut det.Om något blir fel har man upp till 30 dagar på sig att kostnadsfritt göra ändringar i sitt äktenskapsförord. Kontakta kundtjänst på 08-533 300 04 / info@lawline.se för att göra ändringar i efterhand i äktenskapsförordet.Äktenskapsförordet ska också lämnas in till Skatteverket för inregistrering.Angående omvårdnaden av barn är det inget krav att ange vem man skulle vilja ha hand om barnen i fall av föräldrarnas bortgång. Man kan skriva ner sina önskemål, men detta kommer inte vara juridiskt bindande. Domstolen är skyldig att ta beslut om vem som ska få vårdnaden om barnen utifrån barnets bästa, och kan då välja någon annan en den ni önskat om det bedöms vara det bästa. Ni kan ändå absolut lämna ett förslag, så att er vilja är tydlig. Hoppas du fick svar på din fråga!

Uppsåt/oaktsamhet samt preskription

2020-06-10 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga till er. Om ett brott räknas som olyckshändelse, alltså inte avsiktligt, räknas det då som ett brott? I mitt fall handlar det om kroppsskada. Kan man dömas för ett brott om det inte var avsiktligt? När jag menar inte avsiktligt menar jag att personen blev arg och orsakade kroppsskada mot mig och det är mer impulsivitet och inte "planerat". Jag stod dessutom bakom en dörr och förövaren såg inte mig och visste inte att jag var bakom dörren. Ytterligare fråga, finns det någon sorts tid hur långt det får gå tills det är "försent" att anmäla ett brott som handlar om kroppsskada (började blöda)? Eller kan det gå hur långt tid som helst, flera år, och det skulle kunna gå att göra en anmälan?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer först att gå igenom uppsåt och oaktsamhet vid brott, och sedan preskriptionstider. Jag kommer att hänvisa till Brottsbalken (BrB), som innehåller lagar om brott och straff.Huvudregeln i svensk rätt är att en handling bara kan räknas som ett brott om man har gjort det med uppsåt, alltså avsiktligen (BrB 1 kap 2 §).Dock finns det vissa brott där det är särskilt föreskrivet att brottet begås genom oaktsamhet, alltså då man har råkat göra något.Huruvida ett brott har begåtts med uppsåt eller av oaktsamhet kan avgöra vilken brottsrubricering som det blir fråga om. Ett exempel är när någon skadar någon annan, som i ditt fall.Om man skadar någon med flit kan det vara misshandel (BrB 3 kap 5 §). Det är ett brott som kräver uppsåt. Om man råkar skada någon kan det vara vållande till kroppsskada (BrB 3 kap 8 §), som alltså är ett oaktsamhetsbrott. En skillnad är att man inte kan åtalas för vållande till kroppsskada om skadan var ringa - att skadan alltså var mycket lindring och inte särskilt allvarlig. Detta är för att man inte ska kunna åtalas för något man gjort oavsiktligen som inte orsakat någon större skada, till exempel råkat stöta in i någon. Jag vet inte tillräckligt mycket om skadan i ditt fall för att säga ifall den var ringa. Att du började blöda talar nog för att den var allvarlig nog att det skulle räknas som en skada av "normalgraden", och att gärningen därför skulle vara brottslig även fast den begåtts av oaktsamhet.Sedan undrar du hur lång tid som kan gå mellan att brottet begåtts och att man anmäler. Brott har en preskriptionstid, vilket är den tid man har på sig att väcka åtal innan det är för sent. Vållande till kroppsskada av normalgraden har en preskriptionstid på 2 år. Ifall skadan var mycket allvarlig kan det röra sig om grovt vållande till kroppsskada, som har en preskriptionstid på 10 år (BrB 3 kap 8 § och 35 kap 1 §). Sammanfattningsvis kan det alltså vara ett brott att skada någon annan även ifall man gjort det oavsiktligen. Det rör sig i så fall om brottet vållande till kroppsskada. Det går att anmäla innan brottet preskriberas. Gällande vållande till kroppsskada har man 2 år på sig i vanliga fall, och 10 år ifall det rör sig om grovt vållande till kroppsskada. Hoppas du fick svar på din fråga!

Skydda tillgångar vid äktenskap

2020-05-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min son förvaltar en större summa pengar åt sin syster på eget konto. Han är nu sambo med en kvinna som har 2 barn sen tidigare och de har nu även ett gemensamt barn.De har planer på att gifta sig.Hur kan dom säkerställa att systerns pengar inte räknas in vid en eventuell bodelning ex vid skilsmässa eller dödsfall?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om äktenskap och skilsmässa finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Vid en eventuell skilsmässa ska som huvudregel en bodelning ske (9 kap § 1 ÄktB). Det innebär kortfattat att man räknar ihop all egendom som de båda makarna har, och delar den lika mellan dem (11 kap 3 § ÄktB.) Om inget annat har angetts blir all egendom de äger så kallat giftorättsgods, vilket innebär att det ska ingå i bodelningen. Man kan dock undgå denna huvudregel genom att skriva ett avtal om hur tillgångar ska fördelas vid en eventuell skilsmässa, ett äktenskapsförord (ÄktB 7 kap 2 §).Om de väljer att skriva ett äktenskapsförord behöver det där framgå att systerns pengar inte ska ingå i en eventuell bodelning. De kan till exempel välja att skriva att all egendom ska vara var och ens enskilda egendom, och i så fall behöver ingen bodelning ske vid en eventuell skilsmässa. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av båda. Det ska sedan registreras hos Skatteverket (ÄktB 7 kap 3 §).Gällande äktenskapsförord har Lawline en onlinetjänst där man kan skriva ett sådant utifrån en färdig mall. Den hittar du här: https://lawline.avtalsrobot.se/Hoppas du fick svar på din fråga!

Preskription av mordförsök

2020-06-24 i Påföljder
FRÅGA |Jag skulle vilja veta om brottet försök till mord preskriberas.
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer att hänvisa till Brottsbalken (BrB), som innehåller lagar om brott och straff.Efter en lagändring 2010 tog man bort preskriptionstiden för mord (BrB 35 kap 2 § 1 p). Det innebär att man kan väcka åtal och döma någon till ansvar oavsett hur lång tid som har gått. Detsamma gäller för försök till mord (35 kap 2 § 7 p).Brottet försök till mord preskriberas alltså inte. Hoppas du fick svar på din fråga!

Preskription misshandel och kvinnofridskränkning

2020-06-17 i Påföljder
FRÅGA |Misshandlad av fd make för 7 år sedan. Kan jag polisanmäla honom idag för detta?Jag blev både psykiskt samt fysiskt misshandlad genom åren.Det psykiska genom att han skrikit, gett mig öknamn, kallat mig för idiot, slagit hål i dörrar och väggar när han varit arg och sagt att detta kunde varit mitt ansikte mm.Det fysiska genom att han slagit ut en tand genom att slå mig i ansiktet, slagit mig i ansiktet när jag var gravid med vårt andra barn samtidigt som jag höll vår första baby i famnen mm.Vi är skilda sedan januari 2020.Vad kan jag göra idag.Tacksam, mamma till 2 barn.
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer att hänvisa till Brottsbalken (BrB), som innehåller lagar om brott och straff.Den fysiska misshandel du beskriver kan troligtvis utgöra grov misshandel enligt BrB 3 kap 6 §, med tanke på att du fått permanenta skador gällande den utslagna tanden, samt det särskilda allvaret vid tillfället då du var gravid och höll i babyn. Eftersom misshandeln och den psykiska misshandeln (som kan vara ofredande enligt BrB 4 kap 7 §) har varit en del av ett mönster av kränkande beteende mot dig kan även brottet grov kvinnofridskränkning vara aktuellt (BrB 4 kap 4 a §). Brott har en preskriptionstid, som är den tid inom vilken en person kan åtalas och straffas. Gällande grov misshandel är preskriptionstiden 10 år. Även gällande grov kvinnofridskränkning är preskriptionstiden 10 år (BrB 35 kap 1 §).Eftersom det har gått 7 år sedan händelserna kan du alltså fortfarande anmäla. Hoppas du fick svar på din fråga!

Preskription av skadestånd vid brott

2020-06-08 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej!Jag vart berättigad skadestånd år 2014 genom en dom och den åtalade vart dömd för grov kvinnofridskränkning.Jag har har inte begärt skadeståndet än pga dåligt psykiskt mående.Efter hur lång tid har jag rätten att begära skadeståndet?Mvh
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har alltså en fordran, då du har en rätt till att få en viss summa. Regleringar av fordringar och preskription (när en fordran inte längre gäller) finns i Preskriptionslagen.Huvudregeln är att fordringar preskriberas efter tio år (Preskriptionslagen 2 §). Preskriptionstiden kan dock vara längre i vissa fall, eftersom en fordran om skadestånd för brott inte kan preskriberas före tiden för åtalspreskription av brottet har gått ut (Preskriptionslagen 3 §). I ditt fall gör detta dock ingen skillnad, eftersom preskriptionstiden för brottet grov kvinnofridskränkning också är just 10 år (Brottsbalken 35 kap 1 § och 4 kap 4 a §). Det finns även en regel i 3 § st Preskriptionslagen som stadgar att en fordran om skadestånd för brott preskriberas ett år efter frågan om ansvar för brottet avgjorts genom dom. Det gäller dock bara om preskriptionstiden inte går ut senare enligt 2 §. Detta innebär att om brottet begicks mer än 9 år innan domen så preskriberas fordran ett år efter domen. Om brottet begicks mindre än 9 år före domen preskriberas fordran enligt huvudregeln, alltså efter 10 år från att brottet begicks.Sammanfattningsvis ser det alltså ut som följande:Domen kom år 2014. Ifall själva brottet begicks tidigare än år 2005 förlorades din rätt att begära ut skadeståndet ett år efter domen, alltså år 2015.Ifall brottet begicks senare än 2005 har du rätt att begära ut skadestånd fram tills det har gått 10 år sedan brottet begicks. Ifall brottet exempelvis skedde 2012 har du rätt att begära ut skadeståndet fram tills 2022. Hoppas du fick svar på din fråga!

Ogiltigt avtal pga psykisk störning

2020-05-25 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Har en fråga angående spel på casino och tänker då främst på Lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Har under tiden jag spelat haft samtal med psykolog pga psykisk ohälsa, direkt efter spärr också påbörjad kbt behandling, Diagnoserad med suicidala episoder, GAD(generaliserat ångest syndrom) och depression. Är detta något jag kan driva mot spelbolaget? Det syns också tydligt att jag frenetiskt och hetsigt spelat och vid en konversation med spelbolaget hävdar jag att det dragits dubbla transaktioner på grund av att jag inte hade någon koll eller uppfattning(transaktionerna stämde). Och hur går jag tillväga om jag skall driva detta?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du säger kan Lagen (1924:323) om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning medföra av avtal ska förklaras ogiltiga. Lagen syftar med "psykisk störning" både på tillfälliga störningar skapade av t ex bruk av alkohol eller narkotika, samt även på långvariga problem med t ex psykossjukdomar.För att hävda att avtal är ogiltiga på denna grund måste man bevisa två saker. För det första behöver man visa att man varit påverkad av en psykisk störning då avtalen ingicks, t ex genom intyg från läkare eller psykolog.För det andra behöver man visa att det finns ett samband mellan den psykiska störningen och att man ingick avtalet, alltså att störningen bidrog till att man slöt avtalet. Vad som blir svårt i ditt fall är att veta hur din depression och ångest skulle bedömas. Det råder ingen tvekan om att det är allvarliga tillstånd som påverkar ditt mående, men det är inte säkert att det skulle anses röra sig av den typen av psykiska störningar som lagen syftar på. Mer typiskt hade varit fall av psykos där man haft en förvrängd verklighetsuppfattning och uppenbarligen inte haft kontroll över sina handlingar. Min bedömning är därför att det skulle kunna bli svårt för dig att vinna framgång med att driva detta.Jag vet dock inte så mycket om din situation, och det är inte uteslutet att dina tillstånd skulle kunna bedömas vara grund för att göra avtalen ogiltiga. Ifall du vill ta detta vidare rekommenderar jag att du kontaktar en jurist vidare för att gå igenom händelserna i större detalj, t ex genom att använda Lawlines telefontjänst.Hoppas du fick svar på din fråga!