Varför är analogier förbjudna inom straffrätten?

2019-12-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Varför anses fällande domar som bygger på analogier inte vara tillåtna inom straffrätten?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En viktig och grundläggande princip inom svensk rätt är legalitetsprincipen. Den är inskriven i grundlagen, där det står att den offentliga makten utövas under lagarna (Regeringsformens 1 kap 1 § 3 st).Inom straffrätten uttrycks legalitetsprincipen genom principerna nulla poene sine lege (inget straff utan lag) och nullum crimen sine lege (inget brott utan lag). Det kan utläsas ur Brottsbalken 1 kap § 1, där det står att brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet. Vad detta innebär är att något måste vara direkt förbjudet i lag för att det ska vara ett brott. Analog tillämpning innebär att man använder en lag som reglerar en viss situation vid en annan situation, som inte är reglerad i lag, genom att dra paralleller. Därför är det inte tillåtet inom straffrätten - man kan bara döma någon med direkt stöd i lag, och inte genom att göra en analogi från en annan lag. Det skulle strida mot legalitetsprincipen och göra det svårt att förutse om något är ett brott eller inte.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man säga att en föreskrift är en lag?

2019-12-08 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga om man kan säga att en föreskrift är en lag?Enligt min mening när det gäller t.ex. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS:arna) anser jag att det är tvingande regler men inga lagar.Ni har haft uppe detta tidigare: Vad är skillnaden på lag, förordning och föreskrift?2018-10-18 i ALLMÄNT OM LAGAR OCH REGLER.Skulle ändå vilja ha svar på om man kan säga att en föreskrift är en lag?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det som är gällande rätt i Sverige utgörs av mer än bara lagar. Förutom lag har vi bland annat även förordningar och föreskrifter, som tillsammans reglerar vår rättsordning. Skillnaden mellan dessa består bland annat i vem som får utfärda dem, d.v.s. vem som får skapa en viss regel. Lagar meddelas av riksdagen, förordningar meddelas av regeringen, och att andra myndigheter kan meddela föreskrifter om riksdagen eller regeringen gett dem den uppgiften (Regeringsformen RF 8 kap § 1). Det är alltså endast riksdagen som kan stifta lagar. Eftersom de har utfärdats av en myndighet stämmer det att Arbetsmiljöverkets föreskrifter är just föreskrifter och inte lagar.Ibland använder man lite slarvigt "lag" som samlingsbegrepp för lagar, förordningar och föreskrifter. De senare är dock alltså inte lag i den mening som avses i grundlagen (Regeringsformen.)Det stämmer alltså att Arbetsmiljöverkets föreskrifter inte är lag, men de är tvingande regler och del av gällande rätt i Sverige. Hoppas du fick svar på din fråga!

Behöver jag deklarera för 10 000kr jag tjänar på min konst?

2019-11-27 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag driver en sida där personer kan donera pengar varje månad om de gillar mina konstverk. Det är inga stora summor jag tjänar (ca 10 000 om året). Är själv ung har noll erfarenhet av lön och arbete så skulle verkligen uppskatta vad som gäller i den här situationen. Måste jag betala skatt? Hur blir det med deklaration?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår det som att de här ca 10 000 om året är din enda inkomst, och du undrar om du behöver skatta och deklarera för den.På skatteverkets hemsida kan man läsa om när man ska deklarera för mindre tjänster och gig-jobb. Nästa år behöver man deklarera sina inkomster om man har tjänat mer än 19 670 kronor totalt under 2019. Tjänade du mindre än så behöver du inte deklarera eller skatta. Om du tjänar runt 10 000 per år som du säger behöver du alltså inte deklarera eftersom det är under tröskeln på 19 670. Det hänger dock på att du inte har ett annat jobb, och på så sätt totalt kommer över gränsen. Sålänge du t ex går i skolan eller studerar och inte har något annat jobb behöver du inte deklarera.Som svar på din fråga behöver du alltså inte skatta eller deklarera för de 10 000 om året du tjänar, förutsatt att det är din enda inkomst. Hoppas du fick svar på din fråga!

Får jag köra bil när jag tar ett narkotikaklassat läkemedel?

2019-11-11 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Jag har skador i ryggen som inte går att operera, med svår kronisk smärta som följd. Jag får utskrivet tramadol av läkare mot värken, ca 300-400 mg/dag.Min fråga är följande: Får jag köra bil/lastbil när jag använder tramadol? Medicinen ger bra smärtlindring och jag märker inte av biverkningar i form av trötthet, dålig koncentrationsförmåga etc. Bortsett från smärtlindringen känner jag mig helt opåverkad av medicinen.
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad räknas som drograttfylleri?Drograttfylleri regleras i Lagen om straff för vissa trafikbrott (1951:649). Enligt lagen döms man för rattfylleri om man kör ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. (4 § 2 stycket).Undantag för receptbelagda läkemedelDetta gäller dock inte om narkotikaklassade läkemedel intas efter att läkare skrivit ut den på recept. (4 § 2 stycket). Det förutsätter dock att man inte är kraftigt påverkad av medicinen. Är man så påverkad att det kan antas att man inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt döms man för drograttfylleri, även om man tar läkemedlet enligt recept. (4 § 3 stycket).Hur ska man då veta om man är för påverkad för att kunna köra? Det är ens eget ansvar att bedöma sin körförmåga. Man kan titta på transportstyrelsens rekommendationer för vägledning:Avstå från att köra bil om du·känner dig trött eller yr·reagerar långsammare än vanligt·tycker att vardagssaker känns besvärligare än förr, till exempel att öppna förpackningar, laga mat och hålla reda på flera saker samtidigt·får besvär med syn och hörsel·får svårt att följa med i samtal.·får höra av andra att de tror ditt omdöme kan vara försämrat.Bedömning i ditt fallJag rekommenderar att du tänker noga över dessa punkter, samt rådfrågar din läkare för att vara säker. Som svar på din fråga får du alltså köra bil när du tar ett receptbelagt läkemedel som du inte blir påverkad av. Det är dock ditt eget ansvar att försäkra dig om att du kan köra säkert, och därför viktigt att du gör en helhetsbedömning av din körförmåga.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad är skillnaden mellan likhets- och objektivitetsprincipen?

2019-12-08 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Vad är skillnaden mellan likhetsprincipen och objektivitetsprincipen? När man sätter ord på vad principerna faktiskt innebär hittar jag ingen distinkt skillnad mellan dem. Är den ena principen viktigare än den andra?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Både likhetsprincipen (ibland även kallad likabehandlingsprincipen) och objektivitetsprincipen går att utläsa ur grundlagen. I Regeringsformen (RF), som är en av våra grundlagar, står att domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet (RF 1 kap § 9.) Likhetsprincipen innebär att alla är lika inför lagen. Det innebär att lika fall ska behandlas lika. Om omständigheterna i övrigt inte skiljer sig ska man alltså nå samma beslut när man tillämpar en regel. Det ska inte spela någon roll om man döms av en domare i Malmö eller i Kiruna, till exempel.Objektivitetsprincipen innebär att man ska vara saklig och opartisk, och alltså inte ta hänsyn till saker som inte är relevanta för lagen. Om en viss lag till exempel gör skillnad gällande ålder ska man beakta just ålder på personen i fråga, men inte till exempel kön eller hudfärg.Principerna går i varandra, och fyller samma syfte att säkerställa rättvis behandling. Något förenklat kan man säga att skillnaden är att likhetsprincipens kärna är att alla ska vara lika inför lagen, och objektivitetsprincipens kärna är att man inte ska ta hänsyn till irrelevanta faktorer.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur upprättar vi ett samboavtal?

2019-12-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har precis köpt hus, vi gick in med väldigt olika stora delar i insatsen och skulle vilja att äganderätten blir därefter. Vi skulle behöva ett avtal för detta.Mvh Fredrik
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När sambos separerar ska man som utgångspunkt dela lika på gemensam bostad och bohag. (SamboL 8 §, SamboL 3 §) Om man önskar en annan uppdelning måste man, precis som du är inne på, skriva ett samboavtal. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna. (SamboL 9 §).Ett smidigt sätt att upprätta ett samboavtal där allt går rätt till juridiskt är att använda Lawlines avtalsmall. Så här skriver Lawline angående upprättandet av ett samboavtal via onlinetjänsten:"Genom ett samboavtal kan ni som är sambos avtala om vad som ska hända med bostad och bohag vid en separation. Samboavtal skall alltid upprättas skriftligen och undertecknas för hand eller digitalt med Bankid av båda dig och din sambo.Gör-det-själv: Att skapa ett samboavtal online är enkelt och tar bara några minuter. Svara på frågorna i formuläret på nästa sida. Att fylla i formuläret är dessutom helt gratis så att man kan försäkra sig om att allt blir rätt innan man betalar och genererar samboavtalet.Innan ni börjar är det bra om ni har klargjort vad som delas emellan er och vad ni vill behålla var för sig.Signera avtalet för hand genom att skriva ut det eller välj att signera det digitalt med Bankid. Vid digital signering skickas samboavtalet vidare till Assently där den digitala signeringen sker. Efter signerning utfärdas ett äkthetscertifikat som bilaga till samboavalet.Om något blir fel har man upp till 30 dagar på sig att kostnadsfritt göra ändringar i sitt samboavtal." Hoppas du fick svar på din fråga!

Är det svartjobb att få betalt för mindre tjänster?

2019-11-19 i Alla Frågor
FRÅGA |Ifall min kompis ber mig vakta hunden i en vecka mot betalning, är det brottsligt att tacka ja till det då? Räknas det som svartjobb eller är det okej att ta betalt för mindre tjänster man gör till vänner och familj?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är inte brottsligt att ta betalt för mindre tjänster man gör vänner och familj. Däremot kan man behöva uppge det i sin deklaration. På skatteverkets hemsida kan man läsa om när man ska deklarera för mindre uppdrag och tjänster.Nästa år behöver man deklarera sina inkomster om man har tjänat mer än 19 670 kronor totalt under 2019. Tjänade du mindre än så behöver du inte deklarera. Betalning för små tjänster som att hundpassning är antagligen under detta belopp. Därför blir det istället avgörande om du också har ett annat jobb, och på så sätt totalt kommer över gränsen. Ifall du t ex går i skolan eller studerar och inte har något annat jobb behöver du inte deklarera så länge du tjänar mindre än 19 670 på hundpassningen och liknande tjänster. Hoppas du fick svar på din fråga!

Bodelning av hus i samboförhållande

2019-11-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag undrar hur man gör när man ska gå skilda vägar? Vi äger halva huset var. Mäklaren har värderat vårt hus till 3 miljoner. Vi har lån på 2.7 miljoner. Om min sambo vill köpa ut mig från huset, kan jag då begära halva vinsten på huset (150 000) plus att vi betalade in 215 000 kr var i handpenning när vi köpte huset. Alltså 365 000 kr? Tacksam för svarMvhCamilla
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det juridiska förhållandet mellan sambos regleras i sambolagen (SamboL). Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (SamboL 3 §). Ert hus är alltså samboegendom eftersom ni köpt det tillsammans för att ha som gemensam bostad. När ett samboförhållande tar slut ska bodelning göras om någon av samborna begär det (SamboL 8 §). Det innebär att all samboegendom ska delas lika, och ni skulle alltså dela på värdet av ert hus vid en bodelning. Precis som du har gjort avräknar man då först skulden (SamboL 13 §). Kvarvarande värde av huset blir då 300 000, och din andel blir hälften av det, alltså 150 000. Eftersom bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde (SamboL 8 §), är det relevanta husets värde, och inte vad ni betalat in. Handpenningen ska därför inte räknas med när man delar på husets värde. Som svar på din fråga kan din sambo köpa ut dig från huset för 150 000.Hoppas du fick svar på din fråga!