Skadeståndsskyldig när annan skadar lokal

2019-10-31 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej. Jag har en kompis som ska ordna fest om någon vecka. Hon ska hyra lokal men eftersom hon är under 18 så ska hennes mamma stå som ansvarig. Det kommer att förekomma alkohol under festen och många minderåriga men ingenting som bjuds på där. Min fråga är: kan hennes mamma bli straffad på något sätt för att hyra lokalen? Kan hon få böter eller till och med en prick i registret??
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så undrar du om din kompis mamma kan bli skadeståndansvarig om någon på festen orsakar en skada på lokalen, eftersom hon bokar lokalen. Jag kommer i mitt svar att utgå från att din kompis mamma inte skrivit på att hon tar ansvar för skador som uppkommer i lokalen. Om din kompis mamma hyr lokalen och hon tar på sig ansvar för de skador som uppkommer, ja då kommer hon att få betala skadorna helt enkelt.Eftersom vi kommer behandla skador och ersättning för dessa rör vi oss i skadeståndslagen (SkadesL). Denna säger då att barn under 18 år svarar själv för att ersätta den skada som personen orsakat efter vad som anses rimligt ( SkadesL 2 kap 4 §). Man gör bedömningen utifrån de ekonomiska tillgångar och mognadsnivån person har. Jag vet ej åldern på de personer som kommer vara med på festen men exempelvis kommer nog en person som är 17 år och orsakar en skada få betala hela skadeståndet själv, beroende på hur stort det är.Förälder blir ansvarig att ersätta skada om barnet är väldigt litet eller om föräldern har brustit i sin uppsyn över barnet (Föräldrabalken 6 kap 2 §). Om barnet är under 18 år blir föräldern helt skadeståndansvarig om barnet begår något typ av brott som orsakar skador på lokalen (SkadesL 3 kap 5 §).Vad innebär det då för dig? Jo det innebär att om de som kommer på festen förstör lokalen så är det antigen dem själva beroende på hur gamla de är eller deras föräldrar som får betala. Om någon av dem på festen förstör något genom att begå brott blir föräldrarna skyldiga att betala. Det betyder alltså att så länge din kompis inte förstör något så kommer inte hennes mamma bli skyldig att betala för några skador. Hoppas det var svar på din fråga!

Sålt bostadsrätt där fel uppdagats

2019-10-18 i Köplagen
FRÅGA |Jag har sålt min lägenhet och köparen säger att det är elfel i hall och kök. Hon har inte gjort någon besiktning före köpet. Blir jag ändå skyldig att ersätta arbetet med att lägga om elen?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga berör köp mellan två privatpersoner som jag har förstått frågan, och att bostadsrätter är lös egendom, så regleras denna typ av köp i Köplagen (KöpL). Eftersom jag inte har jättemycket information om köpet, avtalet osv så kommer jag utgå från rent generella regler vid köp enligt Köplagen.Det finns en undersökningsplikt som säger att om köparen genomfört en undersökning och inte upptäckt några problem, men om det finns problem som borde upptäckts så kan man inte kräva att säljaren ska avhjälpa felet. Även om säljaren uppmanat köparen om att genomföra en undersökning och denna vägrar så kan man inte kräva säljaren att avhjälpa fel (20 § KöpL).Detta innebär alltså att om du uppmanat till en undersökning eller köparen genomfört en undersökning men inte hittat något problem fast de borde ha upptäckt de, så kan säljaren inte bli ersättningsskyldig för skadan som finns. Detta innebär att en köpare inte har en undersökningsplikt som innebär att köparen alltid måste undersöka bostaden innan köp. I ditt fall innebär det kort att det fallet att ingen undersökning har gjorts inte kommer påverka om du blir skyldig att betala ersättning för reparationskostnader. Det som kommer bedömas är om fel finns på bostaden (17 § KöpL), om felet fanns där innan köpet genomfördes och om det finns någon friskrivningsklausul så som att lägenheten är såld i befintligt skick (19 § KöpL). Hoppas det var svar på din fråga!

Bråk om arbetsvillkor

2019-10-09 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, vad händer om det uppstår ett bråk mellan arbetsgivare och arbetstagare rörande arbetsvillkoren och det gynnar ut sig i slagsmål mellan arbetstagare och dennes chef? Delas målet upp på i två i civilrätt en och Arbetsdomstolen?
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar frågan som att du undrar om en arbetsgivares och en arbetstagarens oförmåga att komma överens om arbetsvillkor som resulterat i slagsmål kommer delas upp i två olika domstolar? Ja eftersom slagsmål är misshandel ( 3 kap 5 § Brottsbalken), om fysiska skador uppkommit, och där med brottsligt samt att arbetsrelaterade frågor är två olika saker så kommer detta att delas upp i två mål. Misshandel kommer att hanteras i vanlig domstol, av tingsrätten (1 kap 1 § Rättegångsbalken). I Arbetsdomstolen kommer frågan gällande arbetsvillkoren att tas upp och hanteras (Lag om rättegång i Arbetstvister 2 kap 1 §)Hoppas det var svar på din fråga!

Enskild egendom eller förskott på arv vid gåva

2019-10-09 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, jag ska skriva över 33% ( 1/3 del) till min dotter (har 3 barn). Lägenhet är på mitt namn och lånet hos banken är med på mig, men dotter ( gåvotagare) är skriven i banken som garant till betalningen,men det är jag som betalar lånet.. Har frågat bostadsföreningen och det är ok med dem. Jag har formulär, Gåvobrev för bostadsrätt ifylld, men jag undrar , vilken av dem villkoren ska jag kryssa?1. Gåvan ska avräknas som förskott på arv.2. Gåvan skall vara gåvotagarens enskilda egendom.Det är tänkt så att detta gåva ska inte på verka dem 2/3 delar av lägenhet, som ska dem 2 andra barn få senare när det blir dags.
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har två alternativ att välja mellan hur du vill att gåvan ska påverka barnet. Jag vill inleda med att säga att ingen av alternativen är rätt eller fel, det som kommer hända är att beroende på vilket av alternativen du väljer så kommer barnet att påverkas olika. Eftersom det rör sig om förskott av arv och gåva som blir enskild egendom kommer vi att använda oss av både Ärvdabalken (ÄVB) och Äktenskapsbalken (ÄKB).Om gåvan räknas som förskott på arv så kommer den summa som motsvarar gåvan, eller i vårt fall 33 % av lägenheten, att räknas av från arvet ditt barn kommer få sen när du dör (6 kap 1 § ÄVB). Exempel på detta vore du skulle ha 3 barn. Om du skulle dö och lämna ett arv på 300 000 kr, så skulle ett av barnen få 100 000 kr i arv. Men eftersom du gett barnet förskott på arv, del i lägenheten, som motsvarar 50 000 kr så kommer barnet att bara få 50 000 kr. Om gåvan inte ska räknas som förskott på arv utan som enskild egendom så innebär detta något annat. Om ditt barn en dag gifter sig, och av någon anledning skulle skilja sig så är det garanterat att ditt barn kommer få behålla sin gåva hen fått av dig efter skilsmässan (7 kap 1 och 2 § ÄKBoch 10 kap 1 § ÄKB). Detta innebär alltså att om lägenhet fortfarande ägs av ditt barn när denna vill skilja sig så kan inte ditt barns framtida partner kräva att få hälften av ditt barns del i lägenheten. Vilket svar som är mest fördelaktigt beror på hur din och ditt barns livssituation ser ut. Fördelen om gåvan blir till enskild egendom är det en garanti att andelen i lägenheten alltid kommer tillhöra ditt barn tills den dagen barnet ger bort andelen i gåva, byter eller säljer den. Fördelen med att det är ett förskott på arv är att om du vill vara säker på att ditt barn ska få ärva något av dig om du är rädd att det inte kommer finnas något kvar att ärva. Detta skulle vara om du vet att du inte kommer ha så höga inkomster eller äger saker av ett högt värde när du dör, och du vill vara säker på att barnen ska få ärva något som kan hjälpa dem ekonomiskt. Ta gärna kontakt med en utbildad jurist som är van att hantera gåva- och arvsfrågor för att få mer utförlig information och hjälp med ditt problem.Hoppas detta var svar till hjälp!

Får efterlevande make fri förfoganderätt?

2019-10-31 i Make
FRÅGA |Hej,min far har gått bort och han och mor hade ett gemensamt konto (min mammas tillgångar men pappa hade rätt till kontot för att kunna hjälpa mamma med överföringar).Banken säger att mor har fritt förfogande över kontot.Stämmer detta?Vänligen Anneli
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga är du intresserad av att veta om en make kan ärva sin döda make med fri förfoganderätt. Eftersom vi behandlar arv i denna fråga kommer vi att vända oss till Ärvdabalken (ÄB) för att få ett svar. Det som sägs där är helt enkelt att en make alltid ärver sin döda make med fri förfoganderätt (ÄB 3 kap 1 §).Det innebär att den kvarlevande maken har rätt att använda pengarna eller egendom hur denna vill eller behöver. Den kvarlevande maken får dock inte testamentera bort den del av arvet som kommer från den tidigare döda maken. Finns ett testamente där annat sägs så är det de som gäller.Vad innebär detta för dig? Jo det innebär att om inget testamente finns så kommer din mor att ärva din far med fri förfoganderätt. Eftersom båda hade tillgång till kontot kommer man utgå från att kontot var samägt. Hälften av pengarna på kontot tillhör din far och kommer anses som del av hans arv. De pengar eller egendom som din mor får från din fars arv har hon rätt att göra vad hon vill med, förutom att testamentera bort arvet så att du blir arvslös. Det går inte. Banken har i detta fall rätt. Din mor har fri förfoganderätt till pengarna på kontot, i realiteten kommer inget att förändras då din mor kan använda pengarna precis som hon vill. Hoppas det var svaret på din fråga!

Ogiltigförklara ett gåvobrev

2019-10-11 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Mina morföräldrar har gett bort sin sommarstuga som gåva till mig. Vi har skrivit ett gåvobrev och skrivit över huset på mig. Kan denna gåva på något sätt överklagas av min mamma eller använda detta emot mig dagen då det är en bouppteckning, eller dessförinnan om hon skulle få reda på det? Fritidshuset är värt närmare 5 miljoner kronor.
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du har fått en fastighet i gåva av dina morföräldrar och du undrar om det är möjligt för din mor att häva/ogiltigförklara avtalet om gåva, så att hon i framtiden kan få ärva sommarstugan när dina morföräldrar dör. Jag utgår från att dina morföräldrar inte lider av demens eller liknande sjukdom och att de är gifta i mitt svar. Häva eller ogiltigförklara avtalReglerna om gåva av fastighet regleras i Jordabalken (JB) och gåvor som ges av gifta par regleras i Äktenskapsbalken (ÄB). I JB sägs det att både den som ger gåvan och den som tar emot gåvan ska skriva under avtalet, sedan ska den som fått gåvan registrera i Lantmäteriet att denna äger fastigheten. Om detta görs så är gåvobrevet giltigt (JB 4 kap 29–31 §).Om man är gift krävs det att båda makarna i äktenskapet godkänner att en fastighet ges i gåva, finns samtycke från båda makarna så är gåvobrevet giltigt ( ÄB 7 kap 5 §).För att häva ett gåvobrev behöver vi använda oss av ytterligare en lag, detta därför att JB och ÄB inte säger hur ett gåvobrev faktiskt kan ogiltigförklaras, de ställer bara upp olika formkrav för hur avtalet ska gå till. Ett gåvobrev är ett avtal och avtal kan hävas på olika sätt enligt Avtalslagen (AvtL 3 kap 28-36 §).Vad innebär detta för digDetta innebär att din mor vill kunna häva eller ogiltigförklara gåvobrevet så måste hon: 1: först bevisa att ingen underskrift på gåvobrevet har gjorts och att ingen registrering hos Lantmäteriet har skett (det är väldigt lätt att se, bara kolla i deras register och själva gåvobrevet). 2: Därefter måste hon bevisa att det inte fanns samtycke till att ge sommarstugan i gåva från båda makarna (du ska nog se till att båda morföräldrarnas signatur finns med på gåvobrevet för att vara säker på att samtycke finns). 3: Till sist måste din mor bevisa att morföräldrarna har skrivit under gåvobrevet:1)Under hot2)Med avsikt att aldrig följa avtalet3)När de led av dementa sjukdomar, var i en beroendeställning eller liknande som inte gjorde att de kunde säga nej4)Att det står fel i avtalet, att de inte menade sommarstugan utan något annat5)Att hela avtalet aldrig var tänkt att skrivas6)Eller att det var orimligt att skänka sommarhuset till dig av någon anledningFör att kunna häva avtalet så måste något av dessa krav som nämnts uppfyllas. Om din mor inte kan bevisa att något av dessa krav är uppfyllda så innebär detta att gåvobrevet är giltigt. Detta innebär att du är ägare av sommarstugan. Hon kan därför inte få ärva den eller få ägarskap över den, om du inte säljer, ger den i gåva eller byter bort den till henne. Hoppas det var svar var till hjälp!

Skadestånd för köp av redan sjuk katt

2019-10-09 i Köplagen
FRÅGA |En privatperson har köpt en raskatt 12v av en annan privatperson. Katten är veterinärbesiktigad innan försäljning. 19 dagar efter köpet visar det sig att katten har en polyp (tumör), som måste opereras. En dyr historia. I köpekontraktet finns endast köpesumma och info om veterinärbesiktning, avmaskning och vaccination.Vad har säljaren respektive köparen för skyldigheter / rättigheter i detta läge? Hur går köparen vidare?
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att köpet av katten har gjorts mellan två privatpersoner och när katten blivit sjuk om köparen kan häva köpet, kräva ersättning eller liknande.Vad för ersättning kan man kräva?Eftersom det rör sig om två privatpersoner och en katt, som är lös egendom i lagens mening, kommer vi att använda oss av Köplagen (KöpL). Enligt köplagen har man rätt till avhjälpning, omleverans, prisavdrag eller hävning av avtal när det finns fel på det man har köpt (34 § - 39 § KöpL).Då avhjälpning och omleverans i princip är praktisk omöjlig när det kommer till djur är dessa alternativ inte aktuella. Detta eftersom man har fått en känslomässig koppling till djuret så kan detta inte bara ersättas med ett nytt. Det finns även inte tid att kontakta säljaren och kräva att denna ska avhjälpa problemet, alltså se till att katten blir frisk, katten hinner dö innan säljaren gör något. PrisavdragPrisavdrag kan vara aktuellt i ditt fall då man har lyckats rädda livet på katten och vill behålla denna. Detta kan aktualiseras om omleverans och avhjälpning inte är aktuell, vilket stämmer i ditt fall (38 § KöpL).Man ska då beräkna ut vad katten kostat om man köpt den med sjukdomen, och mellanskillnaden mellan denna siffra och vad man faktiskt betalat för katten ska man få i prisavdrag. HävningHävning kan även vara aktuellt. Vid köp och fel/sjukdomar hos djur finns ingen direkt del av Köplagen som reglerar dessa händelser. Vi måste då vända oss till domar och praxis från Högsta domstolen där man har tolkat de generella regler som finns i Köplagen och avgjort om dessa kan användas.Ett fall som kan vara till hjälp är NJA 1989 s 156.I domen sägs det att för att fel ska finnas hos djuret ska djuret ha fått sjukdomen innan köpet har gjorts, det måste inte ha upptäckts vid själva köpet men vissa indikationer på att sjukdom finns bör existera. Om dessa krav uppfylls har köparen rätt att häva köpet.I domen konstateras det även att om säljaren har försäkrat att ett djur är friskt och sådant inte är fallet, kan köparen få skadestånd. Det nämns specifikt att om ett veterinärintyg har lämnats som säger att djuret är friskt, men detta inte är sant, så har man rätt till skadestånd (enligt dåvarande 42 § Köplagen, nu är det 40 § Köplagen). Vad gäller i ditt fallEftersom katten har cancer som upptäckts inom 19 dagar från köpet är det ytterst troligt att sjukdomen utvecklats och funnits vid köpet. Det borde inte vara troligt att cancern drabbade katten efter köpet då oerhört kort tid har gott. Nu är jag ingen expert på hur fort cancer utvecklar sig hos katter, ta gärna kontakt med en veterinär för att få mer exakt information. Det är dock rimligt att anta att katten hade cancer när denna köptes, varav fel av varan vid köpet kan konstateras. Eftersom ett veterinärintyg hade getts till köparen så har säljaren försäkrat köparen om att katten är frisk, när sådant inte var fallet. Detta talar tydligt för att köparen kan häva köpet eller kräva prisavdrag, men även också at köparen kan kräva skadestånd för kattens sjukdom för de kostnader som har lagts ned på att få katten att tillfriskna.Utifrån denna bedömning bör då alltså köparen kunna kräva prisavdrag eller häva köpet om denna vill, men även kunna få ut skadestånd för kostnader som drabbat denna. Även viktigt att tänka på är att om man vill häva avtalet och få skadestånd är att katten då måste lämnas tillbaka till säljaren. Om man vill behålla katten men få viss kompensation för att katten var sjuk vid köpet är prisavdrag att föredra.Jag rekommenderar att du tar kontakt med en jurist som är expert på köp av djur för att få mer exakt information och hjälp!Hoppas du fick svar på din fråga!

Återtagandeförbehåll vid köp av hund

2019-10-03 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag är en privatperson har sålt en hundvalp till en privatperson för 18.000kr. Vi gjorde en betalningsplan (avbetalning) 1000kr i månaden i 18 månader. Vi skrev på kontraktet att om hunden inte betalas den 30e varje månad så har vi rätten till att hämta hem hunden och ingen återbetalning fås. Köparen skrev på och säljaren skrev på. Även vittne. Nu har köparen inte betalat 2 gånger, visst har vi rätten till att hämta hem hunden när det framgick klart och tydligt i kontraktet?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att köparen av hunden inte har betalat enligt överenskommet i avtalet och om du har möjlighet att ta tillbaka hunden? Eftersom det inte anges om det är ingen betalning alls som har skett eller om det har förekommit tidigare betalningar, utgår jag från att ingen betalning har gjorts i mitt svar. Eftersom du och köparen båda är privatpersoner och djur är lös egendom så är det Köplagen (KöpL) vi ska vända oss till. Denna säger då att om varan har kommit i köparens besittning får säljaren häva köpet endast om han har förbehållit sig det (54 § 4 stycket KöpL).Detta innebär alltså att du som säljare bara kan hämta tillbaka varan när du lämnat över den till köparen och köparen inte betalar, om du skrivit med detta i kontraktet. Vi kan konstatera att du har skrivit med detta i kontraktetI din situation gäller följande. Du har skrivit in i kontraktet att om köparen inte betalar för hunden enligt avbetalningsplanen så har du rätt att hämta tillbaka hunden. Köparen har inte betalat enligt avbetalningsplanen. Han bryter mot kontraktet. Enligt kontraktet och Köplagen 54 § så har du rätt att ta tillbaka hunden. Slutsatsen är då att ja, du har rätt att ta tillbaka hunden. Hoppas att detta var svar på din fråga!