Särkullbarns arvsrätt

2020-01-16 i Särkullbarn
FRÅGA |Vi ska gifta oss och har barn i tidigare äktenskap båda två. Vad händer om någon av oss dör med vårt gemensamma hus,bil osv. Vem ärver vad? Mvh Anna o Hasse
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor gällande arv regleras i ärvdabalken (ÄB) och regler om bodelning med anledning av död regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer först att gå igenom vad som gäller vid äktenskapsskillnad vid ena makens död, för att sedan förklara hur arvet fördelas. Arvskifte på grund av ena makes dödEtt äktenskap upplöses på två sätt, varav det ena sättet är genom den ena makens död, detta framgår av (1 kap 5 § ÄktB) här. När ett äktenskap upplöses genom den ena makens död gäller att en bodelning ska föregå ett arvsskifte (23 kap 1 § 2 st ÄB). Detta innebär att den avlidnes kvarlåtenskap kommer att bestå av dennes andel från bodelningen. I ett äktenskap råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap 3 § ÄktB). I ett äktenskap presumeras all egendom vara giftorättsgods (7 kap 1 § ÄktB). Detta innebär att den egendom som inte utgör enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord ska ingå i en bodelning vid äktenskapets upplösning (9 kap 1 § och 10 kap 1 § ÄktB). I ert fall kommer ert gemensamma hus, bil och så vidare ingå i bodelningen som giftorättsgods, om ni inte bestämmer er för annat.Särkullbarns arvsrättHuvudregeln vid arv när det finns efterlevande make är att makarna ärver varandra (3 kap 1 § ÄB). Om det finns barn som inte är gemensamma (särkullbarn) blir situationen emellertid annorlunda. Ett särkullbarn har rätt att kräva ut sin del av arvet genast då föräldern avlider (3 kap 1 § 1 st 2 meningen ÄB). Det betyder att makens arvsrätt får stå tillbaka. Endast om särkullbarnet väljer att avstå från arvet till förmån för den efterlevande maken kommer efterlevande make ha rätt att ärva (3 kap 9 § ÄB). Maken har därefter rätt till arvet med en så kallad fri förfoganderätt. Särkullbarnets arvsrätt kommer att ta sig formen av ett efterarv då även den efterlevande maken avlider. Men detta bestämmer barnet själv om denne vill göra. SlutsatsSammanfattat innebär allt detta att era respektive barn har rätt att ta ut sitt arv direkt när föräldern har avlidit (3 kap 9 § ÄB). Hoppas du fick svar på din fråga!

Samarbete mellan företag

2020-01-16 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad gäller enligt konkurrenslagen,Om hälften av konkurrerande bagerierna i en stad, väljer att gå ihop och få billigare priser på mjöl från lokal leverantör. Dem tror att vissa av deras brödsorter kommer att sänkas i butik.Är detta samarbete tillåtet?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande konkurrens mellan företag på en marknad regleras i konkurrenslagen (KL).I Sverige råder som utgångspunkt avtalsfrihet, det vill säga att man får avtala vad som helst med vem som helst. Självklart finns massvis med undantag. Det mest närliggande i din beskrivning är förbud mot konkurrensbegränsande avtal mellan företag (2 kap 1 § KL).Konkurrensbegränsande avtalFör att det ska klassas som ett konkurrensbegränsande avtal krävs det:Att det rör sig mellan två eller flera företag (se 1 kap 5 § KL för definition av företag).Att det finns ett avtal, beslut av företagssammanslutningar eller samordnat förfarande (se 1 kap 6 § KL för definition av avtal).Avtalet ska haft till syfte eller haft resultatet att påverka konkurrensen på marknaden, samt att avtalet ska ha påverkat marknaden märkbart.I ditt fall tolkar jag det som att både punkt 1) och 2) är uppfyllda, då det rör sig om företag som har avtalat/kommit överens om billigare mjöl. Frågan blir då om det har påverkat konkurrensen märkbart på marknaden. Man måste då först gå till att kolla om syftet var att begränsa marknaden, om man kommer fram till att syftet var det så är avtalet i regel förbjudet. Om man inte kommer fram till att syftet var att begränsa konkurrensen, men att avtalet har fått effekten av att begränsa marknaden. Viktigt att poängtera är att den som anser att begränsning föreligger måste även kunna bevisa det. Sedan ska man även bedöma om avtalet påverkat konkurrensen på marknaden märkbart. Jag tolkar att det rör sig om ett prissamarbete, vilket utgör ett horisontell avtal. Företagens marknadsandel ska då överstiga 10% av marknadsandelen för att klassas som konkurrensbegränsande (även kallat tröskelvärde).UndantagMen notera att det finns undantag till detta, då inte alla samarbeten som begränsar konkurrensen är otillåtna (2 kap 2 § KL). Det ger möjlighet till undantag för samarbeten som medför övervägande positiva effekter för konsumenterna. Detta kan till exempel vara fallet om samarbetet effektiviserar produktionen eller distributionen på ett sätt som även gynnar konsumenterna genom lägre priser eller högre kvalitet.SlutsatsFör mig är det svårt att bedöma exakt om detta samarbete är tillåtet eller inte, då jag inte har tillräckligt med information. Men jag rekommenderar dig att läsa mer om hur du ska gå tillväga på: http://www.konkurrensverket.se/.Om du behöver mer hjälp med din fråga så rekommenderar jag dig att ringa oss för vidare juridisk rådgivning på telefon: 08-533 300 04. Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Lycka till!Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur upprättar man ett giltigt testamente?

2020-01-16 i Testamente
FRÅGA |Hejsan! Jag och min sambo har flyttat ihop men vi är inte gifta , funderare på ett testamente där hon ska ärva allt jag äger, hus, bil, pengar efter jag har avlidit. Hur skriver man i sitt testamente?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande testamente hittar vi i ärvdabalken (ÄB).För att upprätta ett giltigt testamente så krävs det att vissa formkrav är uppfyllda (10 kap 1 § ÄB).Testamentet måste vara skriftligt och klart ge uttryck för testators (din) yttersta vilja om hur din kvarlåtenskap ska fördelas. Det är alltså viktigt att du inte lämnar någon lucka eller tolkningsutrymme gällande vad din vilja är.Handlingen måste vara underskriven av digDet måste även finnas två vittnen som samtidigt närvarar när du skriver under testamentet eller om det inte är möjligt så måste de bekräfta din underskrift. I så fall krävs det även att vittnena samtidigt närvarar.Viktigt att poängtera är att vittnena inte får vara under femton år eller lida av en grövre psykisk störning. Vittnena får inte heller vara din make, sambo, nära släkt eller vara svåger samt vissa andra närstående personer (10 kap 4 § ÄB).I övrigt behöver testamentet inte vara formulerat på något särskilt sätt och det krävs inte ens att det uttryckligen står att handlingen är ett testamente. Det enda som du bör tänka på är formkraven samt att det tydligt ska framgå att det som står i testamentet är din yttersta vilja beträffande fördelningen av din kvarlåtenskap.Hoppas du fick svar på din fråga!

Har man rätt att ångra ett köp på internet?

2019-12-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Har köpt nya kompletta vinterdäck med fälg. Köpet gjordes från en internetbutik. Firman monterar däcken på fälgarna och balanserar dom. Däcken ligger just nu på posten men jag har ångrat mitt köp. Har meddelat butiken att jag ångrat mig. Svaret från dom är att jag inte har ångerrätt på kompletta däck och fälg.Kan det verkligen stämma?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Köp som har gjorts på internet regleras av distansavtalslagen (DAL). Huvudregeln vid köp på internet är att konsumenten har 14 dagars ångerrätt (2 kap 10 § DAL). Dock finns det några undantag från detta, vilket framgår i 2 kap 11 § DAL. Jag tolkar din fråga som att företaget ska montera däcken, men att de inte har gjort det ännu och inte heller påbörjat det, och då gäller inte undantaget i 2 kap 11 § 1 p. DAL. Enligt min tolkning är inte heller någon av de andra undantagen aktuella i ditt fall. Med andra ord har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Ångerfristen börjar gälla från den dagen du mottar däcken med fälgarna (2 kap 12 § DAL). Jag rekommenderar dig att returnera varan så fort du har fått den. När du har returnerat däcken och fälgarna har du även rätt till återbetalning av företaget (2 kap 14 § DAL). Hoppas du fick svar på din fråga!

Adoption av vuxen

2020-01-16 i Adoption
FRÅGA |Hej,Min man har just avlidit. Han hade en vuxen dotter och son. Dottern och jag har kommit varandra mycket nära och även så mina vuxna barn de känner för henne som en syster. Jag vill gärna adoptera henne, framför allt att hon betyder mycket för oss och det skulle vara så bra för barnbarnen och henne själv. Hur går vi tillväga?Med vänlig hälsning, Kerstin HallenLarsson
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om adoption regleras i 4 kapitlet föräldrabalken (FB). Reglerna vid adoption av vuxenJag tolkar utifrån din fråga att dottern är över 18 år och därmed anses vara vuxen. Den som har fyllt 18 år får adopteras om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till förhållandet mellan den som ska adoptera och den ska adopteras, det vill säga mellan dig och dottern. Men den ska även vara lämplig i övrigt (4 kap 4 § FB). Det som görs vid en bedömning om det föreligger särskilda skäl är bland annat att undersöka om ert förhållande motsvarar en förälder och barn-relation, om du har uppfostrat dottern etc. Hur du ska gå tillvägaEn ansökan om adoption ska ske av dig som vill adoptera (4 kap 11 § FB). Ansökan skickas till tingsrätten där ni har er hemvist (4 kap 12 § FB). Du hittar mer information här: https://www.domstol.se/amnen/familj/adoption/adoption-inom-sverige/Här kan du ansöka om adoptionen: https://www.domstol.se/amnen/familj/adoption/ansok-om-adoption/ Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man testamentera bort syskons arvsrätt?

2020-01-16 i Testamente
FRÅGA |Hej, kan en sambo som inte har barn, skriva testamente så den andre sambon ärver allt, och inte sambons syskon.
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Testamente regleras i ärvdabalken (ÄB). Som huvudregel får man testamentera bort vad man vill, till vem man vill. Men det finns vissa regler som gör att man inte kan testamentera bort allt, vilket kallas laglottsskydd (7 kap 1 § ÄB). Laglottsskyddet gäller dock endast bröstarvingar, det vill säga barn. I ditt fall spelar detta ingen roll, då du nämner att sambon inte har några barn. Svaret på din fråga blir därför att sambon kan testamentera bort allt till den andre sambon och därmed göra sina syskon arvslösa. Jag kan även säga att ni behöver beakta formkraven för att upprätta ett giltigt testamente, vilket återfinns i 10 kap ÄB.Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga!

Är hyresvärden skyldig att sanda?

2019-12-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Är stall hyresvärden skyldig att sanda väg och yttre områden som används av dom inackorderade.
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen specifik lag som säger att en hyresvärd är skyldig att sanda. Däremot är utgångspunkten vid hyresförhållanden att fastighetsägaren ansvarar för att avlägsna snö och is så att personer och egendom inte skadas. Ansvaret innebär att fastighetsägaren utan oskäligt dröjsmål ser till att snö och is tas bort från väg och området runt omkring fastigheten så att framförallt ingen skadas. Hyresvärden kan alltså bli skadeståndsskyldig enligt allmänna skadeståndsrättsliga grunder. Enligt skadeståndslagen (SkL) kan den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en person- eller sakskada skyldig att ersätta skadan (2 kap 1 § SkL). Vad som krävs är: 1. Hyresvärden varit oaktsam genom att inte sanda ordentligt, 2. Hyresvärden oaktsamhet har orsakat din skada, 3. Att det finns ett orsakssambandet mellan hyresvärdens oaktsamheten och din skada skada Om alla tre punkter är uppfyllda kan du få ersättning för dina sjukvårdskostnader, din inkomstförlust på grund av sjukskrivningen samt ersättning för dina fysiska skador och ditt psykiska lidande (5 kap 1 § SkL). Hoppas du fick svar på din fråga!

Medföljer en stege i ett fastighetsköp?

2019-12-05 i Köpavtal
FRÅGA |Hej. Vi har precis sålt vårt hus och köparen tyckte vi skulle lämna kvar vår lösa stege. Det sitter en fast stege på taget för sotning av skorsten men vi hade även en lös stege som vi har använt till väldigt mycket mer än just sotning, vi beskär träd och trimmar häck med den. Vi tycker jordabalken är rätt svår att förstå. Vi anser att den lösa stegen är vår men hon vill ha den. Vad är egentligen rätt? Vi får ingen hjälp av vår mäklare som tycker vi borde lösa detta själva
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor gällande fastighet regleras i jordabalken. Om ni inte har avtalat om något annat gäller följande bestämmelser. Vid köp av fastighet har köparen har rätt att få med sig viss tillhörande lös egendom. I ditt fall måste man göra en bedömning om stegen anses utgöra byggnadstillbehör och därmed ingå i köpet eller inte (2 kap 2 § JB). Som byggnadstillbehör räknas fast inredning och andra föremål som försetts byggnaden för stadigvarande bruk. En lös stege som är särskilt avsedd för annat än rensning av skorsten, som till exempel trimma häck, borde därför inte utgöra byggnadstillbehör. Speciellt eftersom det redan finns en fast stege som är till för sotning av skorstenen. Detta innebär enligt min bedömning att köparen inte har rätt till den lösa stegen, om ni inte har avtalat om det. Du har alltså rätt att ta med dig stegen. Kan nämna att om du ändå vill få frågan prövad får du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Tingsrätten kan då meddela dom om stegen ska betraktas som byggnadstillbehör eller inte. Värt att veta är dock att processkostnaden i tingsrätten troligtvis lär vara högre än kostnaden för en ny stege. Hoppas du fick svar på din fråga!