En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag

2020-07-07 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag är 19 år gammal och ska börja 3 året på gymnasiet. Jag bor hemma hos min mamma. Mamma har krävt att hon ska ha mitt studiebidrag även fast jag är över arton. Jag har under 2020 jobbat mycket, är nu uppe i 80 000. Mamma säger nu att hon ska ha 2000 plus studiebidraget som ligger 1250 i månaden. Det hör till saken att min mamma jobbar inte alls då hon inte vill arbetar, utan lever på sparande pengar. Hon säger att om familjen hade haft socialbidrag hade soc räcknat mitt studiebidrag som familjens inkomst och då sagt att familjen ska ha studiebidraget istället för att pengarna ska hamna i min ficka. Nu har vi ingen socialbidrag för mamman inte vill ha med soc och göra. Jag har under 1 års tid betalat för min egna mat och nu kräver hon att jag ska betala 2000 extra varje månad. Är detta lagligt eller ska jag betala, har hon inte försörjningsansvar då jag går på gymnasiet.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB). Du har rätt till underhållsbidragTill att börja med är din mamma underhållsskyldig eftersom du går på gymnasiet och är under 21 år, FB 7 kap. 1 § andra stycket. Det är båda föräldrarna som har ansvar för underhåll till barnet. Om föräldrarna inte längre bor tillsammans är den föräldern som inte bor tillsammans med barnet skyldig att betala underhållsbidrag till den förälder som bor med barnet, FB 7 kap. 2 §. Underhållsbidraget ska betalas ut direkt till dig eftersom du är över 18 år. Underhållsbidraget ska användas till vad som anses vara skäligt utifrån dina behov, FB 7 kap. 1 § första stycket. Att du ska betala för din egen mat kan inte anses vara skäligt utan detta ska bidraget användas till. Boende, kläder och fritidsaktiviteter är andra skäliga kostnader som underhållsbidraget ska stå för. Vad gäller underhållsskyldighet för din mamma ska detta bedömas utifrån föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och hänsyn ska också tas till dina inkomster. Du skriver att din mamma inte jobbar alls men att du under år 2020 har jobbat mycket. Även om ena föräldern har låga inkomster så ska det alltså bedömas utifrån båda föräldrars samlade ekonomiska förmåga. Om däremot båda föräldrarna har låga inkomster går det att söka om extra tillägg från CSN utöver studiebidraget. Du kan läsa mer om det här.Du har rätt till studiebidragEftersom du är över 18 år så har du rätt på det studiebidrag som CSN betalar ut. Mina råd till digMitt råd är att du försöker prata med din mamma och förklara att du har rätt på att få underhållsbidrag och studiebidrag. Skulle din mamma fortsätta att kräva dessa bidrag av dig kan du vända dig till socialtjänsten i din kommun och förklara problemen. SammanfattningDu har alltså rätt på både underhållsbidrag och studiebidrag och detta är inget som din mamma ska kräva att få av dig. Du ska inte behöva betala all mat till dig själv för dina egna pengar utan detta är skäliga kostnader som underhållsbidraget ska användas till. Det exakta beloppet för ditt underhållsbidrag vet jag inte eftersom det beror på föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och dina egna inkomster. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du mer än välkommen att skicka in en fråga till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Kan fd pojkvän som aldrig slutar att höra av sig göra sig skyldig till ofredande?

2020-06-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fd pojkvän där jag vid flera tillfällen meddelar att jag inte vill ha kontakt med honom eller att han kontaktar mig. Detta då vi vid vårt uppbrott bråkade så mycket att jag tyckte det var bäst att bryta helt. Sedan detta har han aldrig slutat höra av sig, jag har blockerat mail, telefon, sociala medier osv men han hittar ändå olika sätt att försöka få kontakt. Detta har pågått i ett halvår och jag har hela tiden låtiro bli att svara.Finns det något juridiskt sätt att få stopp på detta? Det förekommer inga hot i meddelandena men jag vill inte ha kontakt eller få meddelanden.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Din fd pojkvän kan ha gjort sig skyldig till ofredande Det brott som jag tänker ligger närmast din beskrivning är ofredande (BrB 4 kap. 7 §). Där står bland annat att man utsätter någon annan för störande kontakter. Dessa kontakter är inte bara fysiska sammanträffanden utan kan även vara via till exempel internet. Du skriver att din fd pojkvän aldrig slutar att höra av sig och att detta har pågått i ett halvår vilket anses innebära störande kontakter. För att det ska röra sig om ofredande krävs det också att gärningen har varit ägnad att kränka din frid på ett kännbart sätt. Detta innebär att det är tillräckligt att gärningen typiskt sett kränker friden. Bedömningen kan göras utifrån vad den enskilde rimligen måste tåla. Med tanke på att du har sagt till din fd pojkvän om att du inte vill ha kontakt med honom eller att han kontaktar dig och att han trots detta kontaktar dig under en halvårstid så är detta inget som du rimligen måste tåla. Jag skulle därför bedöma att när din fd pojkvän hör av sig till dig upprepade gånger i ett halvår så är det ägnat att kränka din frid på ett kännbart sätt. Din fd pojkvän måste ha uppsåt för att dömas för brottFör att din fd pojkvän ska kunna göra sig skyldig till ofredande så krävs det att denne har uppsåt till sina gärningar (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att han måste haft en avsikt med att höra av sig till dig upprepade gånger. Eftersom du har sagt till att du inte vill ha någon kontakt med honom och han fortsätter trots allt så tyder det på att han har uppsåt med sina gärningar. Detta innebär sammantaget att du skulle kunna anmäla din fd pojkvän för ofredande. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man stämma sin egen pappa för gärningar han har begått?

2020-06-11 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar om det är möjligt att stämma ens egen pappa. Jag är idag 19 år och har under hela min uppväxt hos min pappa varit utsatt för såväl psykisk som fysisk misshandel, allt ifrån förolämpningar och manipulation till att han har gått på mig fysiskt och låst in mig i lägenheten och skakat mig i luften. Jag fick inte lov att träffa mina vänner och han har ljugit om såväl mig som övriga släktingar och vänner. Jag blev för cirka 2/3 år sedan kallad till social tjänsten och efter samtalet där fick jag även läsa vad han hade sagt och allt var ren lögn. Allt detta med mera har satt djupa och troligen livslånga spår och lett till en lång historia av ett dåligt psykiskt mående, deprissok, ångest etc.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att säga att jag är hemskt ledsen att höra om din situation och jag förstår att detta är väldigt jobbigt! Jag ska nedan ge svar på om du kan stämma din pappa och i så fall för vad. När jag besvarar din fråga kommer jag främst att använda mig av brottsbalken (BrB). Din pappa kan ha gjort sig skyldig till misshandelDen som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter annan i vanmakt eller något annat sådant tillstånd döms för misshandel (BrB 3 kap. 5 §). Du skriver att din pappa har gått på dig fysiskt och även skakat dig i luften. Om dessa gärningar har orsakat dig kroppsskada, sjukdom eller smärta så kan han ha gjort sig skyldig till misshandel. Vad gäller att skada ska ha uppkommit så innebär det båda fysisk som psykisk skada. Med sjukdom menas också både fysisk som psykisk sjukdom. Din pappa kan ha gjort sig skyldig till förolämpningBrottet förolämpning handlar om att någon riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan. Gärningen ska dessutom vara ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (BrB 5 kap. 3 § första stycket). Att vara ägnad att kränka någon annans självkänsla eller värdighet innebär att uttalandena som görs måste vara riktat mot dig på ett personligt plan och inte bara vara "allmänna uttalanden".Din pappa kan ha gjort sig skyldig till olaga frihetsberövandeDu skriver att din pappa har låst in dig i lägenheten vilket innebär att han har berövat dig friheten och han skulle därför kunna ha gjort sig skyldig till olaga frihetsberövande (BrB 4 kap. 2 § första stycket). Det krävs att rörelsefriheten så som gott fullständigt har förlorats genom att offret hindras att förflytta sig från en viss plats. Om det är så att du inte kunde ta dig ifrån lägenheten så innebär alltså det att din rörelsefrihet har förlorats vilket faller inom brottet. Det krävs uppsåt för att han ska kunna dömas för brottenFör att din pappa ska kunna dömas för brotten så krävs det att han har gjort det uppsåtligen (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Det innebär att han måste haft en avsikt med att bland annat skada dig, ge förolämpningar och låsa in dig i lägenheten. Kan du stämma din egen pappa?Med tanke på att din pappa kan ha gjort sig skyldig till ovanstående brott (och kanske fler men jag tog endast upp dessa tre eftersom du nämnde kort om det) så kan du även stämma honom. Jag vill dock nämna att förolämpning oftast inte faller under allmänt åtal (åtal som drivs av åklagare) och det finns därför en risk att polisen väljer att inte gå vidare med en förundersökning om du anmäler och det rubriceras som förolämpning. Däremot har du möjlighet att själv väcka åtal och i så fall ska en skriftlig ansökan om stämning in till den tingsrätt där du bor. Stämningsansökan ska innehålla uppgifter om den tilltalade, själva brottsliga gärningen, eget anspråk och grunder för dessa, bevis och varför den tingsrätten är behörig att pröva målet (rättegångsbalken 47 kap. 2 §). Vad gäller för brotten misshandel och olaga frihetsberövande så faller de under allmänt åtal och om du då väljer att polisanmäla dessa brott så kontaktas en åklagare som beslutar ifall målen kan tas upp i rättegång eller inte. I det fall innebär det alltså att du inte behöver väcka åtal själv utan får hjälp av en åklagare. SammanfattningEftersom din pappa kan ha gjort sig skyldig till bland annat misshandel, förolämpning och olaga frihetsberövande så innebär det att du kan stämma honom. För brottet förolämpning kan det vara så att polisen väljer att inte gå vidare med det eftersom det inte alltid faller under allmänt åtal. Detta innebär att du själv kan väcka åtal och skicka in skriftlig stämningsansökan. För misshandel och olaga frihetsberövande kontaktas åklagare och du får då hjälp med stämningsansökan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars om du inte har det eller har fler frågor/ funderingar är det bara att återkomma. Vi har även våra duktiga expressrådgivare som kan hjälpa dig här. Med vänliga hälsningar,

Kan släkting som i två år har utsatt andra för störande kontakter göra sig skyldig till ofredande?

2020-06-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, min man och jag blir kontinuerligt sedan 2 år störda av en släkting. Han beter sig barnsligt genom vinka,göra grimaser, tuta med bilen samt går på oss när vi rör oss på gatorna. Åker förbi på moped när vi sitter på restaurang och gör grimaser. Han har attackerat mig genom att jag ska flytta på mig, annars jävlar. Vi vet inte varför han gör så här, har frågat men får inget svar. Senast häromdan skriker han åt min man ....knullare och att han har barn på bygden. Detta börjar bli ohållbart då vi inte kan röra oss fritt, samt pinsamt då det ofta sker bland andra människor. Vad kan vi göra åt saken då det är omöjligt att prata med honom.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Släktingen kan ha gjort sig skyldig till ofredandeDet brott som jag tänker ligger närmast din beskrivning är ofredande (BrB 4 kap. 7 §). Där står bland annat att man utsätter någon annan för störande kontakter. Genom att släktingen tutar, gör grimaser och ropar mot din man anses detta fall inom "störande kontakter" eftersom det verkar ha skett många gånger, sker öppet bland andra människor och är kränkande mot er. Du skriver även att släktingen har attackerat dig och det räknas som ett fysiskt antastande vilket också faller in under brottet ofredande. För att det ska röra sig om ofredande krävs det också att gärningen har varit ägnad att kränka din och din mans frid på ett kännbart sätt. Du skriver att ni kontinuerligt sedan två år tillbaka blir störda av denna släkting och med tanke på att släktingen verkar störa er så fort ni rör er ute samt att du skriver att ni inte kan röra er fritt så anses er frid kränkas. Att släktingen beter sig på detta sätt mot er är ingenting som du och din man rimligen bör tåla. Släktingen måste ha uppsåt för att dömas för brottFör att släktingen ska kunna göra sig skyldig till ofredande så krävs det att denne har uppsåt till sina gärningar (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att släktingen måste haft en avsikt med att trakassera er. Eftersom ni har ifrågasatt släktingens beteenden och släktingen fortsätter trots allt så tyder det på att denne har uppsåt med sina gärningar. Eftersom ni redan har försökt prata med släktingen utan resultat skulle ni enligt min bedömning kunna anmäla släktingen för brottet ofredande. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad är kriterierna för gåva och kan man ta tillbaka en gåva?

2020-06-25 i Gåva
FRÅGA |Hej!Jag och min fd. beslöt oss för att köpa matchande ringar. Vi var sambos vid den tiden. Då min vilja att göra det var starkare och jag hade mer pengar sparade köpte jag dessa åt oss. Nu har relationen tagit slut, i samtycke, efter att ha levt som särbos ett par år. Han vägrar dock lämna tillbaka sin ring, påstår att det var en gåva till honom. Men för mig var det något jag gjorde för oss, köpte till oss, som tecken på vår kärlek.Vore det tvärtom hade jag självklart lämnat tillbaka min ring. (Han har det för betydligt bättre ställt ekonomiskt nu).Kan jag glömma tanken på att få tillbaka den ringen?Mvh,
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av gåvolagen (GåvoL). Anses ringen vara en gåva till din fd sambo?För att det ska anses röra sig om en gåva (vilket din fd sambo påstår att det gör) så finns det tre förutsättningar som måste vara uppfyllda:- överlåtelsen måste vara frivillig,- det ska finnas en gåvoavsikt och- det ska finnas en förmögenhetsöverföring. Det finns inget som tyder på att du var tvingad att köpa ringen åt din fd sambo vilket rimligtvis innebär att du köpte ringen frivilligt till honom. En gåvoavsikt innebär att du som gåvogivare skulle vilja berika gåvomottagaren. Eftersom ni var sambos när du köpte ringen till honom så finns det ett antagande (kallas presumtion) om att det finns en gåvoavsikt. Du skriver att ditt syfte med köpet var att visa tecken på er kärlek. Även om du säkerligen inte hade köpt ringen till din fd sambo om du visste att er relation skulle ta slut så måste det ändå anses som att du hade en avsikt att ge ringen till honom som gåva vid tillfället när ni var sambos. Eftersom du köper ringen till din fd sambo så går ringen över från dig till honom och det sker därför en förmögenhetsöverföring. Enligt min bedömning innebär det att kraven för gåva anses uppfyllt i ditt fall och att ringen alltså var en gåva från dig till din fd sambo. Har en gåva fullbordats?Om det visar sig att en gåva har fullbordats när du ger din fd sambo ringen så kommer du inte kunna få tillbaka den men om en gåva aldrig har fullbordats så finns möjlighet att få tillbaka ringen (GåvoL 1 §). En ring räknas som lösöre och sådana gåvor anses fullbordade när de går över från givaren till mottagaren (GåvoL 2 §). Med tanke på att din fd sambo fysiskt verkar inneha ringen och kan styra över denna så innebär det att ringen har gått över från dig till honom. Detta i sin tur innebär att gåvan är fullbordad och du har då ingen rätt att ta tillbaka ringen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad innebär skylten ”rastning av hundar förbjuden”?

2020-06-20 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har haft mycket problem med min styrelse. Och nu har jag precis köpt en valp som är 10v gammal. Han får gå max 10min per dag och vi har därför hittat en bra gräsplätt utanför gården som han gör sina behov på. Givetvis plockar vi upp efter oss. Alla som bor på gården kommer alltid fram och vill hälsa och tycker han är jättesöt. Nu har föreningen satt upp en skylt där att man inte får rasta sin hund. Och direkt när dem satte upp den kom den äldre damen från styrelsen ut och förklarade för mig varför dem satt upp den. Jag vill bara veta om detta betyder totalförbud? Vad händer om jag fortsätter att gå till gräsplätten? Förutom tillsägelse från den äldre damen ;)
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du måste respektera skylten som har satts uppEnligt bostadsrättslagen 7 kap. 9 § första stycket ska bostadsrättshavaren vid användning av sin lägenhet bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Bostadsrättshavaren ska även rätta sig efter de särskilda regler som bostadsrättsföreningen meddelar. I ditt fall innebär det att du måste respektera den skylt som har satts upp. Om du inte respekterar skylten som har satts upp kan det på sikt leda till att du inte längre får bo kvar. Vad innebär skylten?Eftersom du måste respektera skylten så är frågan vad skylten faktiskt innebär. Även om bostadsrättföreningen har satt upp skylten så rör det sig inte om ett totalförbud. Din hund ska däremot givetvis vara kopplad och ni ska plocka upp efter er. Eftersom du skriver att ni alltid plockar upp efter er så har jag svårt att se att bostadsrättsföreningen kan vidta åtgärder mot er. Med tanke på att ni plockar upp efter er så måste det anses innebära att ni "bevarar sundhet, ordning och gott skick utanför huset" vilket innebär att bostadsrättsföreningen inte ska kunna säga upp er nyttjanderätt till bostadsrätten. Däremot skulle jag rekommendera att ni respekterar skylten som har satts upp genom att gräsplätten inte bör vara den huvudsakliga platsen för rastning. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Är det tillåtet att gå in på andras uteplatser som tillhör bostaden utan inbjudan?

2020-06-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Nu är det andra gången som mitt ex och hans vuxna son helt oanmälda plötsligt står på min uteplats som har en hög häck och staket runt om. Båda gångerna blev jag livrädd eftersom jag inte fått något meddelande om att de ska komma. Hans ursäkt var att han vill träffa vår vuxna 19 åriga dotter som har brutit kontakten med honom. Jag bad han ringa först men han vägrar. Är det verkligen tillåtet att gå in på andras uteplatser, trädgårdar eller balkonger om man inte är inbjuden?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). De kan ha gjort sig skyldiga till hemfridsbrottDet brott som jag tänker ligger närmast din beskrivning är hemfridsbrott (BrB 4 kap. 6 § första stycket). Om en person olovligen intränger eller kvarstannar i annan persons bostad så döms denne för hemfridsbrott. Att intränga innebär att ta sig in i bostaden genom att antingen ett fysiskt eller psykiskt hinder. Du skriver att din uteplats har en hög häck och staket runt om vilket anses vara ett fysiskt hinder som ditt ex och hans son har tagit sig igenom. Det räcker inte att endast intränga i bostaden utan detta måste ske olovligen. Det som avgör vad som är olovligen är viljan hos den som bor i huset. Eftersom du inte har bjudit in ditt ex och hans son och dessutom säger till dem att du vill att de ringer innan de dyker upp så visar du en ovilja till att ha dem i din bostad. Det måste finnas uppsåtFör att ditt ex och hans son ska kunna göra sig skyldiga till hemfridsbrott krävs det att de har uppsåt till brottet (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att de måste ha en avsikt att intränga i din bostad och att de var medvetna om att du inte ville det. Med tanke på att du har sagt till ditt ex att han måste ringa innan han dyker upp hemma hos dig men att han vägrar att lyssna så tyder det på att han är medveten om att du inte vill ha honom där utan förvarning. När han och hans son då fortsätter att komma hem till dig utan att ringa först så innebär det att de eller i vart fall ditt ex har uppsåt till sin handling. Som svar på din fråga så är det alltså inte tillåtet att gå in på andras uteplatser (som tillhör bostaden) utan samtycke från den som bor där. I ditt fall innebär det att ditt ex och hans son (eller i vart fall ditt ex) kan ha gjort sig skyldiga till hemfridsbrott vilket du kan anmäla. Antingen kan du göra det ännu mer tydligt för ditt ex och hans son att du inte tillåter att de dyker upp hemma hos dig utan inbjudan eller om du känner att du redan har sagt detta på ett tydligt sätt så kan du anmäla de för hemfridsbrott. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Går det att anmäla släkting för förtal när denne påstår allvarliga saker om annan släkting?

2020-06-06 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En släkting (A) som påstår för andra släktingar att en person (B) i släkten smutskastat någon och sagt saker som inte har sagts.Släkting A hävdar dock att hon "fått höra" att denna person(B) har sagt allt detta och vägrar säga namn på vem som sagt det utan menar bara på att 5 syskon, någon eller flera av dessa ska ha sagt att denna person (B) uttalat sig så. Alla 5 syskon svär på heder och samvete att de aldrig hört denna person (B) uttala sig om detta som person (A) påstår sig ha hört att person (B) sagt. Det handlar om allvarliga saker som person (B) påstås ha sagt.Går det att anmäla detta för förtal? Inte första gången personen smutskastar vår familj med liknande saker, bland annat har detta fångats på video i vårt hem när denna person (A) ljuger saker vår andra familjemedlemmar och säger "säg inget till xxx" "säg inte att det är jag som har sagt det" och då har det handlat om helt påhittade saker.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Rekvisiten i brottet förtalAtt utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att annars lämna uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning uppfyller brottet förtal (BrB 5 kap. 1 § första stycket). Jag vet inte exakt vad person A påstår att person B har sagt för något men du skriver i alla fall att det rör sig om allvarliga saker. Men det faktum att person A verkar peka ut person B som klandervärd i sitt levnadssätt inför andra i släkten gör att person A kan göra sig skyldig till brottet förtal. Om det som person A säger om person B är mycket allvarliga saker som går emot de sociala värderingar som finns i er släkt eller liknande så talar det för att uppgiften är ägnad att utsätta person B för andras missaktning. Detta innebär att om person A vet om att det som sägs om person B får andra i släkten att reagera och tycka annorlunda (på ett negativt sätt) om person B så utsätts person B för släktens missaktning. Måste finnas uppsåtFör att person A överhuvudtaget ska kunna göra sig skyldig till brottet förtal så måste person A ha uppsåt (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Det innebär att person A måste ha haft en avsikt med att säga dessa saker om person B och varit medveten om att detta skulle medföra att andra i släkten tänker annorlunda om person B. Ibland kan förtal vara försvarligtOm det är så att person A var skyldig att uttala sig om person B eller det annars varit försvarligt att säga de saker som har sagts om person B och det som sagts har varit sant så gör inte person A sig skyldig till förtal (BrB 5 kap. 1 § andra stycket). Utifrån det du skriver så finns det inget som tyder på att person A har varit skyldig att uttala sig om person B. Ett typiskt exempel på när någon är skyldig att lämna uppgifter är sanningsplikten för vittnen under en rättegång. Eftersom jag inte vet exakt vad som har sagts om person B så har jag svårt att göra en bedömning kring om det annars kan ha varit försvarligt. Däremot skriver du att ingen av de fem syskonen har hört person B säga de saker som person A påstår vilket skulle kunna tala för att uppgifterna som person A uttalar inte är helt sanna. Utifrån det du har skrivit så skulle person A kunna ha gjort sig skyldig till brottet förtal men det beror som sagt lite på vad exakt som har sagts om person B. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,