När är min uppsägning av lägenhet via e-post gällande?

2021-12-07 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Jag bor i en studentlägenhet men ska flytta ut den 1/2. I enlighet med mitt kontrakt mejlade jag formuläret med min uppsägning tre månader innan utflyttningsdatumet (den 25/10). Men jag fick idag reda på att den inte har gått igenom då formuläret inte skickades med posten. När jag granskade mitt hyreskontrakt så specificerades inte den delen utan det står enbart att uppsägningen ska ske skriftligt. Rent lagligen har väl jag gjort min del? Är det inte då hyresvärdens ansvar att ta emot uppsägningen?Tacksam för svar!
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Kan hyresvärden kräva att uppsägning sker på ett specifikt sätt? 12 kap. Jordabalken blir tillämplig i ditt fall.Enligt 12 kap. 8 § JB skall en uppsägning göras skriftligt. Enligt tredje stycket i samma paragraf ska skriftliga uppsägningar delges den som sökes, din hyresvärd i det här fallet. Det är tillåtet att delge din hyresvärd uppsägningen via mail, som du har gjort, dock endast under förutsättning att hyresvärden konfirmerar att denne tagit emot mailet med uppsägningen.Får du ingen konfirmation på ditt mail är det ditt ansvar att skicka uppsägningen via rekommenderat brev. Det är hyresvärdens rätt att kräva uppsägning via rekommenderat brev, ifall denne inte konfirmerat att uppsägning skett via mail.En uppsägning via rekommenderat brev anses fullgjord dagen du skickar brevet.Med vänlig hälsning!

Vem ansvarar för felaktigt angiven information vid betalning av parkeringsavgift via app?

2021-12-06 i Alla Frågor
FRÅGA |Parkerade med Easy park appen som jag gör varje dag.Jag har områdeskoden bland favoriter och därför väljer jag alltid den förvalta favoriten med rätt områdeskoden och startar parkeringen.När jag kommer åter till bilen har jag böter.Ptiden såsom fortfarande pågår har efter mitt förval av favoriter valt en annan områdeskod som inte ens finns på min mobil. Vad gäller här detta är veterligen i te mitt ansvar att den efter att jag valt bland favoriter tar en annan kod som jag inte ens här förvald. Detta kan inte vara möjligt att jag ska stå för detta.
Martin Carleheden |Hej, tack för att du väljer Lawline!Betalar du parkeringsavgift med hjälp av en app, som i ditt fall, är du som konsument alltid skyldig att försäkra dig om att du skriver in rätt information.I situationen som du beskriver är du skyldig att betala parkeringsboten. När du använder appen har du som konsument tekniskt sett ingått ett avtal med bolaget som erbjuder parkeringsplatsen. Du har accepterat villkoren och accepterat att det är du som ansvarar för eventuella fel. Ett liknande fall har prövats i hovrätten - https://lagen.nu/dom/rh/2016:42.Med vänlig hälsning!

Hur lång tid tar det att skifta ett dödsbo?

2021-11-02 i Arvsskifte
FRÅGA |Hur lång tid tar det att skifta ett dödsbo?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Att skifta ett dödsbo är ofta en tidskrävande period i livet och tar olika lång tid beroende på många olika faktorer. En dödsboutveckling består av:- Bouppteckning- Dödsboförvaltning, och- ArvskifteVid bouppteckningen sammanställer man den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen måste vara registrerad hos Skatteverket senast tre månader efter dödsfallet. Det är endast bouppteckningen som har en deadline. Dödsboförvaltningen, där man praktiskt hanterar egendomen som den framlidne lämnat efter sig, samt själva arvskiftet, görs av dödsbodelägarna i den takt de anser vara rimligt. Någon exakt tidpunkt för när en dödsboutveckling närmar sig sitt slut är därför svår att säga. Från fyra månader och uppåt kan det ta, då varje dödsboutveckling inte är den andra lik.Med vänliga hälsningar.

Ska efterlevandes privata bankmedel tas med avlidne makes arvskifte?

2021-11-02 i Make
FRÅGA |Hej, ska efterlevande makas tillgångar av privata bankmedel tas med i arvskifte gällande makens särkullbarn? Makan har inga egna barn.
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Efter att en make avlidit ska en bodelning göras, se 23 kap. 1 § ÄB. Bodelningen skall innefatta giftorättsgods enligt 10 kap. 1 § ÄktB.Ifall makans privata bankmedel inte är enskild egendom enligt 7 kap. ÄktB skall egendomen innefattas i giftorättsgodset som delas lika mellan dödsboet och efterlevande makan.Ifall efterlevande makas privata bankmedel ska tas med i arvskiftet beror således på ifall det rör sig om enskild egendom eller giftorättsgods enligt 7 kap. ÄktB. Är det enskild egendom kommer bankmedlen inte att innefattas i den avlidne makens arv som delas mellan särkullbarnen. Är det giftorättsgods kommer bankmedlen att innefattas.

Kan man som delägare av 1/4 av ett fritidshus på eget bevåg hyra ut sin del av fastigheten?

2021-12-06 i Samägandeavtal
FRÅGA |Kan man som ägare av 1/4 av fritidshus hyra ut sin del och själv inkassera hyran?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Lagen om samäganderätt är tillämplig i ditt fall.Enligt 2 § SamägL krävs alla delägares samtycke i fall där åtgärd tas rörande egendomen. Det innebär att som utgångspunkt måste du, för att kunna hyra ut 1/4 av fritidshuset, ha övriga delägares samtycke.Det krävs samtycke delägarna emellan för att du ska ha rätt att hyra ut din del av fastigheten. Vad gäller vem som har rätt att inkassera hyran tillfaller det som utgångspunkt alla delägarna till lika stor del. Med vänlig hälsning!

Vad innebär en ordningsföreskrift?

2021-11-02 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Vad innebär en "ordningsföreskrift"? Och hur vet man om en paragraf är det?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!En ordningsföreskrift är ett påbud som är skadeståndssanktionerat ifall det inte efterföljs, dock innebär ett handlande som strider mot en ordningsföreskrift inte att det medför ogiltighet. Endast skadestånd utgår.8 § LAS är ett exempel på en ordningsföreskrift. Det följer av 38 - 39 §§ LAS där det stadgas att skadestånd utgår ifall regleringen inte följs. Ordningsföreskrifter följs alltså av ett krav på skadestånd.Med vänlig hälsning!

Har jag rätt att byta advokat?

2021-11-02 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej! Min syster är mitt i en vårdnadstvist där hon tog kontakt med en advokat som skulle representera henne juridiskt i tingsrätten för ca. 3 månader sedan. Hon pratade med advokaten första gången när hon skulle presentera hennes situation för advokaten och de skulle skriva ett avtal. Sedan dess har advokaten varit svår att nå och ber själv om ursäkt för att han har mycket att göra och varit väldigt upptagen. När hon ringer på advokatens telefeonnummer kommer hon alltid till växeln och receptionisten meddelar alltid att han är upptagen just nu och att hon skulle meddela honom att min syster ringde, men han ringer eller hör inte av sig efter. Han hör av sig endast när han vill. Min fråga är då om min syster har rätt att få byta advokat med denna anledning? Tack på förhand.
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Rätten att byta advokat beror mycket på om klienten har en offentlig försvarare som betalats via rättshjälp, eller en privat försvarare som klienten själv betalat.Ifall din syster har bekostat försvararen själv har hon all rätt att byta advokat, och behöver heller inte ange någon särskild anledning. Det går bra att byta advokat i det här läget utan att några formella hinder står i vägen.Ifall din syster har erhållit en försvarare via rättshjälp, det vill säga en av det allmänna betald försvarare, krävs det särskilda skäl för byte av försvarare, se 26 § rättshjälpslagen. Att din systers advokat har varit upptagen med andra uppdrag kan inte i sig anses vara särskilda skäl. Särskilda skäl föreligger främst vid sjukdom hos biträde eller jävighet. Likaså kan särskilda skäl föreligga ifall det är ett för klienten avgörande fall, exempelvis ett vårdnadsmål eller liknande. Särskilda skäl är dock ett högt ställt krav.Med vänlig hälsning!

Hur skriva samägandeavtal när en samägare inte vill vara med?

2021-11-02 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej!Vi är fyra delägare till en sommarstuga.Något samägandeavtal har aldrig upprättats.Nu vill tre av oss delägare upprätta ett avtal med den fjärde delägaren motsätter sig det.Vad finns det för möjligheter att få till stånd ett samägandeavtal? Med vänliga hälsningar
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Ni är fyra personer som tillsammans äger en sommarstuga, utan samägandeavtal. Regler om samäganderätt återfinns i samäganderättslagen.Tre av er vill upprätta ett samägandeavtal medan den fjärde motsätter sig. I svensk avtalsrätt är det inte möjligt att binda tredje man utan dennes uttryckliga godkännande. Ni kan alltså inte skriva ett samägandeavtal mellan alla fyra.Ni tre som är beredda att ingå ett samägandeavtal kan dock göra det sinsemellan, dock endast rörande er del av sommarstugan. Ni kan inte på något sätt binda den fjärde personen genom avtalet.Det ni kan göra är att försöka övertala den fjärde personen att ingå avtalet. Avtalet ni tre eventuellt skriver sinsemellan är ett samägandeavtal rörande er specifika del av sommarstugan, där den fjärde personen står utanför, men fortsätter vara samägare till sommarstugan. Ni kan inte tvinga in den fjärde personen i avtalet.