Vem av samborna har rätt att bo kvar i lägenheten vid en bodelning?

2020-07-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och mitt ex flyttade in i slutet på maj i en gemensam hyresrätt där vi båda står i kontraktet. Nu när vi ska dela är ingen av oss egentligen sugen på att lämna lägenhet, just nu bor vi fortfarande ihop. Exet jobbar på annan ort (8 mil bort) medan jag arbetar i orten vi bor i, vad kan vi göra för att komma överens och att det blir rätt??
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du och ditt ex inte varit gifta. Jag kommer därför besvara din fråga med utgångspunkt i sambolagen.Om du och din sambo ska gå isär ska en bodelning av samboegendomen göras om någon av er begär det (8 § SamboL). En hyresrätt utgör er gemensamma bostad eftersom den var avsedd som ert gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § 3 punkten SamboL). Er gemensamma bostad utgör samboegendom (3 § SamboL). Den av er som bäst behöver lägenheten har rätt att få bo kvar i lägenheten (16 § 2 stycket SamboL). Jag tolkar det som att ni inte har några barn. I sådant fall är min bedömning att du på grund av att du arbetar på samma ort som lägenheten finns är i bäst behov av bostaden och därför bör få bo kvar i din. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Är det jag eller mina föräldrar som blir straffade om jag kör utan körkort?

2020-06-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Blir jag (15 år) den som får skiten om jag kör utan körkort eller blir det mina föräldrar som får ta den smällen?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Åldern då man i Sverige blir straffmyndig är femton år (1 kap. 6 § BrB). Eftersom du är femton år kan du dömas till påföljd om du begår ett brott. Om du uppsåtligen kör bil utan att ha körkort gör du dig skyldig till brottet olovlig körning och kan dömas till böter (3 § TBL). När du i framtiden ansöker om körkortstillstånd kommer transportstyrelsen göra en prövning av om du med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att du inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § KörkL). Om det vid prövningen av din ansökan om körkortstillstånd finns hinder mot att meddela körkortstillstånd på grund av dina personliga förhållanden, ska en spärrtid bestämmas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (3 kap. 9 § KörkL). Om du döms för olovlig körning lär du tilldelas en spärrtid för ditt framtida körkortstillstånd.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Får jag häva ett köp om jag inte undersökt varan ordentligt innan köpet?

2020-06-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vi har lagt handpenning på en husvagn som ska säljas privat via Blocket. Blockets säljavtal har använts och säljaren skrev in i det "i befintligt skick". Nu känner vi att vi borde kollat lite fler saker och undrar om vi ev kan häva köpet och få tillbaka handpenningen om vi hittar ett stort fel som gör att vi vill ångra oss.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du köpt husvagnen privat från en privatperson blir köplagens regler tillämpliga. Som köpare har du en så kallad undersökningsplikt. Det innebär att du inte får åberopa sådana fel som du måste antas ha känt till vid köpet. Om du gjorde en undersökning av husvagnen innan köpet får du inte åberopa sådana fel som du borde ha märkt vid den undersökningen. Detsamma gäller om säljaren uppmanar dig att undersöka husvagnen och du struntar i det (20 § KöpL). Det som avgör huruvida du har rätt att häva köpet är därför om du gjort någon undersökning av husvagnen före köpet eller om säljaren uppmanat dig att göra en undersökning. Sammanfattningsvis innebär detta att du kan ha rätt att häva köpet om det rör sig om ett så kallat dolt fel som inte upptäcktes vid undersökningen, eller om det var ett fel som var lätt att upptäcka. För att få häva köpet krävs dessutom att felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Är det olagligt att hota annan med att begå självmord?

2020-06-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om en person hotar en annan med att den ska ta livet av sig, är det att anse som ett brott? Jag tänker främst på olaga hot. Om jag inte missminner mig så står det i brb att en person som hotar annan om en brottslig gärning och syftet är att orsaka fruktan för den egna eller annans säkerhet så skall den dömas för olaga hot.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Brottet olaga hot regleras i 4 kap. 5 § brottsbalken. Som du skriver kan den som hotar annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid dömas för olaga hot. Att begå självmord är dock inte brottsligt i Sverige, och därför kan ett hot om att ta livet av sig själv inte utgöra ett olaga hot, eftersom det inte är ett hot om brottslig gärning. Ett brott som eventuellt skulle kunna bli aktuellt är brottet ofredande. Den som utsätter någon för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). Att skicka upprepade självmordshot till någon skulle därför kunna anses vara ofredande.Sammanfattningsvis så utgör ett hot om självmord inte olaga hot, men skulle, om det sker upprepade gånger mot samma person, kunna ses som ofredande. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Hur anmäler jag en person som orsakade skada hos oss?

2020-06-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Min dotter hade fest och en av killarna ställde sig och kissade på en av våra byråar inomhus , parkett golvet är förstört där , de kastade ut honom med påföljd att han sparkade sönder de översta stenarna på vår mur här utanför , han kastade ut saker från vår tomt , kastat sönder glasflaskor på parkeringen, vält en moped och kastat bort en mopedhjälm ? Hur går man tillväga med detta , det man skyller på är att han har ADHD och är över 18 år och vill inte ta sina mediciner. Har försökt att prata med honom och hans föräldrar men får inget gensvar , hur polisanmäler man detta?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom killen skadade och förstörde er egendom kan han dömas för skadegörelse (12 kap. 1 § BrB). Eftersom han är över femton år kan han dömas till påföljd om han begår något brott (1 kap. 6 § BrB). Om ni vill polisanmäla honom för skadegörelsen gör ni det enklast genom att ringa polisen på 114 14 och berätta vad som har hänt.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Är en gåva enskild egendom?

2020-06-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag är ensam dotter till min far som varit omgift i ca 15 år. Vid giftemålet hade min far en sommarstuga. För ca ett år sedan skrev de ett gåvobrev där hon skulle vara ensam ägare till den. Det finns inget äktenskapsförord eller enskild egendom på denna. Nu är sedan några veckor min far avliden. Tas sommarstugan upp i bodelningen eller är det hennes.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om enskild egendom och bodelning hittar vi i äktenskapsbalken. Vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord eller genom arv, testamente eller gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). Frågan blir alltså vad som står i gåvobrevet. Om det i gåvobrevet framgår att sommarstugans ska vara din fars frus enskilda egendom ska den inte tas med vid bodelningen, annars ska den ingå.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt väkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Hur får jag ersättning för skador som uppstod när jag blev påkörd av en bil?

2020-06-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej.Jag blev påkörd av en bilist som körde mot rött ljus när jag gick över ett överg.ställe på väg hem från arbetet mitt. Hamnade på Karolinska och hade nog änglavakt men blev skadad på olika sätt. Polis kom till olycksplats o kom senare också till sjukhuset för frågor. Föraren stannade kvar så polisen har alla hans uppgifter samt en del vittnen till händelsen. Jag har ingen olycksfallsförsäkring och mitt hemförs.bolag påstår att de inte kan hjälpa mig alls!?Praktiserar/arbetstränar och Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan (samverkan) har meddelat att jag är försäkrad på arbetet samt till och från arbetet. Mår fortfarande väldigt dåligt både fysiskt och psykiskt och allt är en enda röra av känslor... Jag behöver råd och info om vad jag har rätt till. Mannen som körde har ju begått ett brott! Han körde mot rött ljus och jag blev allvarligt skadad.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Alla motordrivna fordon som är registrerade i vägtrafikregistret och som inte är avställtda ska ha en trafikförsäkring (2 § TskL). Eftersom du drabbades av personskador i följd av trafik med bilen som körde på dig har du rätt till trafikskadeersättning (8 och 11 § TskL). Trafikskadeersättningen för din personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnad och andra kostnader, inbegripet skälig kompensation till den som står dig särskilt nära, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (9 § TskL samt 5 kap. 1 § SkL). Du kan istället för att begära trafikskadeersättning begära skadestånd (18 § TskL). För att få ut trafikskadeersättning krävs att du väcker talan inom tio år från skadehändelsen (31 § TskL). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Hur ska regeln RB 1:3d tolkas?

2020-06-20 i Domstol
FRÅGA |vad menas med detta? 3 d § I tvistemål där förlikning om saken är tillåten ska tingsrätten alltid bestå av en lagfaren domare, om värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.Om tvistemål har högre belopp (70 000 kr) är en förlikning då inte tillåten ?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tvistemål kan delas upp i två måltyper: Mål där förlikning är tillåten och mål där förlikning inte är tillåten. Ett exempel på mål där förlikning är tillåten är köprättsliga tvister, och ett exempel på mål där förlikning inte är tillåten är vårdnadsmål.Regeln du skriver om innebär inte att tvistemål där vad som yrkas överstiger hälften av prisbasbeloppet (d.v.s. 23 650 kr år 2020) inte får förlikas. Regeln säger ingenting om vilka mål som får förlikas eller inte. Regeln berättar istället hur domarsammansättningen vid så kallade förlikningsbara "småmål" ska se ut. Det innebär att om det aktuella målet är exempelvis ett vårdnadsmål (vilket inte är förlikningsbart) så är regeln inte tillämplig. För att göra det tydligare kan man formulera det som en fråga:Fråga: Hur ska domarsammansättningen se ut vid ett tvistemål?Motfråga 1: Är förlikning tillåten?Om svaret på motfråga 1 är "ja" kommer vi till motfråga 2: Är värdet på vad som yrkas mer än ett halvt prisbasbelopp?Om svaret på motfråga 2 är "nej" får viSvar: Tingsrätten ska alltid bestå av en lagfaren domare.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,