Olaga hot att hålla i en sten?

2020-11-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om man har blivit inparkerad där personen står 10cm ifrån ens förardörr och personen inte kommer ner för att flytta bilen. Om man då sätter en sten framför hens bil samt håller en sten för att man vet att personen ser och för att personen ska komma och flytta sin bil. När man då lyckats vinka på personen så att hen kommer ner och man då plockar bort stenen framför bilen och den man håller i. Kan man då fällas för olaga hot trots att det är den andra personen som medvetet parkerat för att försvåra förflyttningen av min och att man lagt bort stenarna.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du menar att stenen personen håller i handen skulle vara något slags hot om att använda stenen i våldsamt syfte mot personen som parkerat in bilen. Utifrån informationen i din fråga är det svårt att göra en bedömning av om agerandet skulle klassas som olaga hot. Att hålla en sten kan utgöra hot om brottslig gärning då ett hot inte behöver vara uttalat, precis som det utgör ett hot att lyfta ett vapen mot någon.Om situationen är sådan att hållandet av stenen uppfattas som hotfullt och personen som hotet riktas mot känner allvarlig rädsla för sin egen säkerhet så kan agerandet eventuellt utgöra olaga hot (4 kap. 5 § BrB). Det beror på omständigheterna i situationen, bland annat hur personen som håller i stenen agerar i övrigt. För att sammanfatta: Att hålla i en sten kan utgöra olaga hot, det krävs en helhetsbedömning av situationen för att avgöra det. Att personen som utsätts för hotet parkerat in en annan bil påverkar inte bedömningen.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar

Kan en säljare ändra priset på en vara innan köp?

2020-11-20 i Anbud och accept
FRÅGA |hej, jag vill köpa en hund och ser en hund annonserad utaan angett pris. jag ringer då upp hunduppfödaren fö ratt fråga lite om hunden. då säger han att han vill ha 10 000kr för hunden. jag tyckte det var lite mycketr pengar så jag ber om att få återkomma.under tiden pratar då hunuppfödaren med en kompis som säger att han lätt borde begära åtminstånde 14000kr. några dagar senare ringer jag upp ingen och säger att jag vill köpa hunden till det priset vi sa, med då däger uppfödaren att han nu ville ha 14000kr får hunduppfödaren göra på detta vis när han hade lovat ett annat pris?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När säljaren säger till dig att han vill ha 10 000 kr för att sälja hunden till dig lämnar han ett anbud. Ett anbud är bindande för den som lämnar det (1 § AvtL). Säljaren är dock inte bunden av anbudet i all evighet. Jag tolkar det som att säljaren inte angav hur lång betänketid du hade på dig. Eftersom inget angavs gällande betänketid, och anbudet gavs muntligen så måste du antingen acceptera eller avvisa anbudet omedelbart (3 § 2 stycket AvtL). Eftersom du inte accepterade anbudet omedelbart är säljaren inte bunden av det. Det innebär att säljaren har rätt att ändra priset på hunden nästa gång du ringer. Om säljaren dock godtagit att du skulle återkomma med svar några dagar senare kan han ändå anses bunden av anbudet och tvingas därför stå fast vid det först sagda priset på 10 000 kr. Det är dock något som kan bli svårt att bevisa. Min bedömning är därför att det lär bli svårt för dig att få igenom köpet för det första priset om inte säljaren frivilligt går med på det. Min rekommendation är att prata med säljaren och se om ni kan komma fram till en kompromiss gällande priset. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt! Vänliga hälsningar,

Behöver jag lösa ut min sambo ur huset en andra gång?

2020-10-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo och Jag flyttade tillsammans in i ett hus.Efter ett tag separerade vi. Jag betalade honom för halva huset.Han flyttade ut. Nu har det gått en tid o vi har blivit kära igen. Så han skall flytta in i mitt hus. Vad gäller om vi separerar igen.Behöver jag lösa ut honom en gång till??
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga hittar vi i sambolagen. När ert samboförhållande upphör (av annan orsak än att ni gifter er) så ska en bodelning göras om någon av er begär det (8 § SamboL). Vid en bodelning beräknas först era andelar i samboegendomen, sedan görs avdrag för skulder hänförliga till samboegendomen, därefter läggs värdet av samboegendomen ihop och delas lika mellan er (12-14 § SamboL). Det som utgör samboegendom är er gemensamma bostad och gemensamma bohag, om det förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Det innebär att eftersom huset som ni bor inte inte införskaffades för gemensam användning i förhållande till ert nya samboskap så ska huset inte ingå i en bodelning om ni separerar. Om du vill vara helt säker på att inte behöva lösa ut din sambo ur huset igen så rekommenderar jag att ni skriver ett samboavtal där ni avtalar om att huset inte ska ingå i bodelningen. Avtalet ska upprättas skriftligen och skrivas under av er båda (9 § SamboL). Ni kan skapa ett samboavtal genom Lawlines avtalstjänst här. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Riskerar jag fängelse om jag begår ett nytt brott under min prövotid?

2020-10-29 i Påföljder
FRÅGA |HejJag dömdes till 4 års fängelse för narkotika. Har nu avtjänat straffet men har fortfarande en prövotid på 1,4 år. Under prövotiden så åkte jag fast för ringa stöld. Min fråga är då om jag riskerar fängelse för att jag begått ett brott under prövotiden. Jag stal för ca 200 kr
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du dömdes till fängelse och frigavs villkorligt efter att du avtjänat två tredjedelar av fängelsestraffet (26 kap. 6 § BrB). Vid villkorlig frigivning har man en prövotid som motsvarar den strafftid som återstår vid frigivningen, dock minst ett år (26 kap. 10 § BrB). Under din prövotid ska du vara skötsam (26 kap. 11 § BrB). Eftersom du fortfarande har prövotid anses ditt fängelsestraff inte fullgjort och eftersom du begått ett nytt brott ska rätten bestämma en ny påföljd för den ringa stölden du begick (34 kap. 1 § 1 stycket BrB). Den villkorligt medgivna friheten ska därför förklaras helt eller delvis förverkad om inte särskilda skäl talar emot det (34 kap. 5 § 1 stycket BrB). Som särskilda skäl för att inte förverka eller endast delvis förverka din villkorligt medgivna frihet får rätten beakta att ringa stöld är av lindrig beskaffenhet i förhållande till ditt narkotikabrott. De får även beakta om ett förverkande annars skulle framstå som oskäligt (34 kap. 5 § 2 stycket BrB). Något som talar för att det skulle vara oskäligt att förverka den villkorligt medgivna friheten är att narkotikabrott och ringa stöld är så olikartade att ett förverkande inte skulle vara rimligt. Det som talar emot oskäligheten är att fängelse finns med i straffskalan för ringa stöld (8 kap. 2 § BrB) samt att det enligt mina beräkningar inte verkar ha förflutit särskilt lång tid mellan den villkorligt medgivna frigivningen och den ringa stölden.Sammanfattningsvis är min bedömning att du riskerar att din villkorligt medgivna frihet helt eller delvis förverkas och att du därför tvingas avtjäna resterande tid i fängelse. Hur stor sannolikheten för detta är kan jag tyvärr inte uttala mig om.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Får en anställd sälja vidare varor köpta med personalrabatt?

2020-11-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,A jobbar i en teknikaffär och får handla varor i butiken till personalpris. Han köper många varor och säljer dem sedan vidare till B och tjänar på så sätt en slant. B ger C i uppdrag att sälja vidare dessa varor på Blocket och C tjänar då också en slant och ger en del av vinsten till B. Är det någon av dem som begår ett brott?Och fick till svar att ni inte svarar på skolfrågor. Det här är dock ingen skolfråga, utan något som jag gärna vill ha svar på för att veta att min vän inte begår ett brott. Att jag valde att namnge personerna efter alfabetet var för att inte röja deras riktiga namn. Jag vill helt vara säker på att jag inte blir inblandad i något som inte är ok.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Under förutsättning att butiken inte har någon övre gräns för hur många varor en anställd får köpa eller någon annan särskild policy kring personalköp ser jag inget problematiskt i situationen. Vi har en fri marknad och då jag utgår ifrån att det inte rör sig om tillståndspliktiga varor så får A sälja varorna vidare till B som ger C i uppdrag att sälja dem vidare. Att personerna i fråga gör en vinst på affären är inte heller brottsligt. En viktig sak att tänka på är att om man säljer varor regelbundet ska vinsten redovisas i deklarationen. Vinsten ska redovisas som hobbyverksamhet eller näringsverksamhet, beroende på syftet med verksamheten och dess omfattning. Om man inte redovisar vinsten gör man sig skyldig till skattebrott (2 § skattebrottslagen). Därutöver skulle eventuellt en arbetsrättslig problematik gällande lojalitet mot arbetsgivaren och frågor som konkurrerande verksamhet kunna komma ifråga. Det är dock inget jag kan uttala mig om vidare här baserat på den information jag fått i din fråga. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!Vänliga hälsningar,

Vad händer om jag kör bil utan körkort?

2020-11-20 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej Jag bliv stoppat av en polisbil och har ingen körkort och körde en kommun bil vad kan bli eller händer. Jag har min uppkörning den 11 dec. Vad kan jag göra just nu?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att köra en personbil krävs att man har körkortsbehörighet B. Eftersom du körde en bil utan att ha rätt behörighet har du gjort dig skyldig till olovlig körning. För olovlig körning kan du dömas till böter. Om brottet är att anse som grovt kan du dömas till fängelse i högst sex månader (3 § TBL).Eftersom du begått ett brott kan ditt körkortstillstånd återkallas då du kan antas inte komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (5 kap. 2-3 § KörkortsL). Du lär också få en spärrtid, vilket är den tid då du inte kommer få ett nytt körkortstillstånd beviljat. Spärrtiden är minst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § KörkortsL). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt! Vänliga hälsningar,

Vad är skillnaden mellan falsk angivelse och falsk tillvitelse?

2020-10-29 i Övriga brott
FRÅGA |Falsk angivelse och Falsk tillvitelse.Hejsan. Jag undrar vad skillnaden på brotten Falsk angivelse och Falsk tillvitelse är. Har jag uppfattat brotten korrekt om jag påstår att Falsk angivelse är som ett upprättande av obefogad polisanmälan där man beskyller annan med skuld i avsikt att få denna dömd för brott? Och att Falsk tillvitelse är när någon uppsåtligen uppger annans identitet/personnummer, exempelvis i samband med poliskontroll för att slippa straffpåföljd?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Falsk angivelse kan du dömas för om du anmäler en oskyldig person i syfte att personen ska bli dömd (15 kap. 6 § 1 stycket BrB).Om du däremot anmäler en oskyldig person enbart för att besvära personen, d.v.s. du har inte för avsikt att personen ska bli döda, kan du dömas till falsk tillvitelse (15 kap. 7 § 1 stycket BrB). Skillanden mellan de båda brotten är alltså vilken avsikt man har med anmälan. Om du uppsåtligen uppger annans personnummer och det ger upphov till skada eller olägenhet för den personen gör du dig skyldig till olovlig identitetsanvändning (4 kap. 6b § BrB). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!Vänliga hälsningar,

Dolda fel vid köp av bil i befintligt skick

2020-10-22 i Köplagen
FRÅGA |Den 6 september köpte jag en begagnad bil från en privatperson. Den 21 september informerade jag säljaren om att bilen tappar kylvätska. Jag kunde inte se detta under inspektionen eftersom det inte alltid tappar kylvätska. Vissa dagar hittar jag en stor våt plats under bilen och ibland kör jag några dagar utan läckage. Säljaren nämnde inte detta problem.Ett annat stort problem är ett fel på min instrumentpanel. Det här felet försvinner när du har satt in och ut bilnyckeln några gånger och det visas bara nästa dag. Den dagen jag köpte bilen kunde jag inte se detta fel eftersom det kan raderas tidigare och visas bara nästa dag. Jag märkte det några dagar efter att jag köpte bilen och trodde först att det var ett dåligt batteri i bilnyckeln eller någon anslutning. Jag undersökte online och fick reda på att det finns en motor som trycker på en stift och låser ratten. När du sätter in och ut flera gånger bilnyckeln försvinner felet och det var därför jag inte kunde se felet när jag inspekterade bilen. Men nästa dag är felet tillbaka igen.Ett annat problem är att vid fotstödet till vänsterbackpassageraren är våt, tappas vattnet från AC-systemet in i bilen när det regnar ute. Jag kunde inte se detta problem när jag inspekterade bilen eftersom det var en solig dag.Jag har ett köpt avtal och det anges att bilen säljer i befintligt skick men det finns fortfarande fel dolda för mig vid köpet.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du har köpt bilen av en privatperson blir köplagens regler tillämpliga. Du anger också att bilen såldes i "befintligt skick". En bil som säljs i befintligt skick är ändå felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa dig om ett sådant väsentligt förhållande rörande bilen egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som du med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § KöpL). Det framgår inte av det du berättat om säljaren kände till felen eller inte. Det kan bli en svår bevisfråga. Frågan om bilen är i väsentligt sämre skick än du med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta är inte heller den helt lätt att besvara. Här spelar faktorer som bilens ålder, miltal och pris in. Har du betalt ett högre pris kan du vänta dig att bilen är i bättre skick än om du betalt ett lägre pris. En äldre bil kan man vänta sig har fler fel än en nyare bil. Dessutom påverkar felens omfattning och allvarlighet den här bedömningen. Min kunskap om bilar är tyvärr inte tillräcklig för att jag ska kunna uttala mig om de fel du tagit upp. Allvarligare fel talar såklart mer för att bilen är i sämre skick än du kunnat förutsätta. Huruvida bilen är felaktig eller inte enligt köplagens mening kan jag tyvärr inte uttala mig om utefter den information jag fått. När det gäller din undersökningsplikt som köpare kan jag inte heller säga så mycket eftersom det inte framgår vilken undersökning du gjort.En annan viktig fråga är om felen fanns vid köpet eller inte. Säljaren är bara ansvarig för fel som fanns vid köpet (21 § KöpL). Det är alltid en svår bedömning när det gäller bilar eftersom en bil kan gå sönder när som helst. Framförallt kan det bli svårt att bevisa att läckaget från kylaren fanns vid köpet eftersom du inte verkar ha uppmärksammat det förrän tre veckor efter köpet.Min bedömning är dock att du åtminstone reklamerat felet inom skälig tid (32 § KöpL).Eftersom jag utifrån informationen i din fråga inte kan ge så mycket råd om vilka rättigheter du har i just det här fallet så blir min rekommendation att ta kontakt med säljaren och försöka komma fram till en kompromiss. Kanske är säljaren villig att gå med på ett prisavdrag? Om du ändå inte kommer överens med säljaren kan du stämma honom i tingsrätten och yrka på prisavdrag, att säljaren ska reparera bilen eller att köpet ska återgå. Var dock medveten om att du isåfall kommer ha bevisbördan för att bilen är felaktig och att felet fanns vid köpet.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,