Vilket straff kan en 16-åring som gör sig skyldig till brott mot knivlagen få?

2020-08-09 i Övriga brott
FRÅGA |Vad är straffet om en 16 åring är anklagad för brott mot knivlagen om hen redan är straffad inan med en ringa narkotika på cannabis en ringa narkotika på tramadol som blev straffvarning och cannabis, ett ringa vapenbrott Och en skadegörelse ?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den som gör sig skyldig till brott mot knivlagen ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är grovt kan man dömas till fängelse i högst ett år (4 § KnivL). Eftersom personen inte fyllt arton år ännu får rätten dock endast döma till fängelse om det finns synnerliga skäl för det (30 kap. 5 § BrB). Rätten ska i första hand döma till sluten ungdomsvård istället för fängelse (32 kap. 5 § BrB). Både vid straffmätningen och vid valet av påföljd får rätten som en försvårande omständighet ta hänsyn till att 16-åringen sedan tidigare gjort sig skyldig till brott (29 kap. 4 § BrB samt 30 kap. 4 § 2 stycket BrB). Vidare skulle 16-åringen kunna dömas till ungdomstjänst om det är lämpligt med hänsyn till hans eller hennes person och övriga omständigheter. Det innebär oavlönat arbete och deltagande i annan särskilt anordnad verksamhet i lägst tjugo och högst etthundrafemtio timmar (32 kap. 2 § BrB). Sammanfattningsvis kan 16-åringen dömas till något av följande:* Böter* Fängelse (om synnerliga skäl finns)* Sluten ungdomsvård* UngdomstjänstHoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Jag vill inte sälja min kattunge längre, kan jag ångra mig?

2020-08-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har kattungar 5 veckor, till salu. Har fått tingningsavgift 1000 för en hona. Inte skrivit nåt papper. Jag har ångrat mig och vill behålla kattungen. Kan jag meddela det och betala tillbaka tingningsavgiften. Eller hur ska jag göra?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!I och med att köparen av kattungen betalt en tingningsavgift på 1000 kr till dig får ni anses ha ingått ett avtal som innebär att köparen förpliktigas att betala för kattungen och du förpliktigas att lämna ifrån dig kattungen. Eftersom du är uppfödare av kattungar räknas du som näringsidkare oavsett om du bedriver uppfödningen som en hobbyverksamhet eller som en näringsverksamhet. Om du säljer kattungen till en privatperson blir konsumentköplagen tillämplig (1 § KKöpL). Köparen får kräva att du fullgör köpet om det inte föreligger ett hinder som du inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att du fullgör köpet (12 § KKöpL). Att du ångrat dig angående köpet ger dig inte rätt att frångå köpet. Du är därför skyldig att stå fast vid avtalet med köparen av kattungen. Det jag skulle rekommendera dig att göra är att prata med köparen för att se om ni kan komma överens om en kompromiss. Kanske kan du kompensera köparen ekonomiskt om denne avstår från att köpa kattungen, eller kanske kan köparen tänka sig en kattunge från en eventuell annan kull? Förhoppningsvis kan ni komma fram till en bra lösning!Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Får säljaren häva kattköpet om jag inte kastrerar katten som vi kommit överens om?

2020-07-22 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |I januari adopterade vi en katt från en privatperson, vi betalade 500:- för henne och kom överens att hon skulle kastreras när tiden var inne. Några dagar senare köpte vi en till katt för att dom skulle ha sällskap och hon är 2 månader yngre så vi planerade att kastrera båda två när dom blivit 6 månader. Tyvärr hann vi inte detta förens båda två var dräktiga och har nu fått 4 ungar i var. Jag ville vara snäll och hörde av mig till den förra ägaren som nu tycker att jag har brutit mot avtalet. Hon vill hämta upp katten och ungarna och hävda kontraktsbrott. Det finns alltså inget kontrakt eller avtal skrivet utan bara konversationen på messenger. Kan hon göra såhär? Jag hade ingen aning om att jag brutit mot något avtal och hon har heller inte informerat om följder. Hur kan jag lösa detta? Planen är fortfarande att hon ska kastreras och kattungarna ska säljas.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den typ av avtalsvillkor som du pratar om är inte ett giltigt avtalsvillkor. Det är inte helt ovanligt att just djur säljs med olika typer av villkor om exempelvis att djuret ska kastreras, att det inte får säljas vidare o.s.v., men dessa villkor är alltså ogiltiga. Man kan inte villkora vad köparen ska göra med "varan" efter köpet. Säljaren kan därför inte hävda avtalsbrott och hon kan definitivt inte ta tillbaka katten utan att ha ett domstolsbeslut på det. Du kan därför lugnt behålla din katt och själv besluta om hon ska kastreras eller inte.Vänliga hälsningar,

Kan man få tillbaka pengarna för en skadad vara som man köpt på blocket?

2020-07-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Vår svärdotter köpte en begagnad barnvagn på Blocket . Säljaren sa att den hade använts av ett barn. Den var från 2013. Svärdottern tyckte den såg fin ut och provkörde den inomhus hos säljaren. Dock ej med ett barn i den.Dagen därpå provkörde svärdottern vagnen med dottern sittandes i den utomhus på trottoaren. Plötsligt gav ett hjul vika och lossnade men tack och lov så fångade hon upp dottern utan att hon skadades...Nu upptäcktes en spricka i "chassit "där hjulet sitter (i metallen alldeles ovanför hjulet). Hur gör man nu? Går det att kräva pengarna tillbaka av säljaren (annons på Blocket). Vi ringde upp honom men han svarar att det är ju alltid en chansning att köpa saker på Blocket...Vi försökte hänvisa honom att detta verkligen var en etisk fråga...Jag hoppas verkligen inte att fler unga föräldrar råkar ut för denne säljare...
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När man som privatperson köper en vara från en annan privatperson blir köplagens regler tillämpliga. Första frågan blir om barnvagnen kan anses vara felaktig. En vara som säljs begagnat ska anses vara felaktig om:varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, ellervaran är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. (19 § KöpL).Första punkten kan vi bortse ifrån då det inte framgår att säljaren lämnat några uppgifter som rör barnvagnens skick. Den andra punkten blir desto viktigare. Här blir frågan om säljaren kände till sprickan i chassit. Om han gjorde det och underlät att upplysa din svärdotter om det får barnvagnen anses vara felaktig, eftersom det rör ett sådant väsentligt förhållande rörande barnvagnens egenskaper som din svärdotter med fog kunde räkna med att bli upplyst om och som skulle inverkat på köpet. Det kan dock vara svårt att bevisa vad köparen kände till om sprickan. Därför är den tredje punkten det som blir mest relevant för din fråga. Här blir det en bedömningsfråga bland annat med hänsyn till barnvagnens pris. En spricka i chassit som innebär att ett hjul ger vika och lossnar får nog dock nästan alltid anses innebära att barnvagnen är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Barnvagnen är därför felaktig.Nästa fråga blir om din svärdotter har uppfyllt sin undersökningsplikt som köpare. Om hon undersökt barnvagnen innan köpet får hon inte åberopa sådana fel som hon borde märkt vid undersökningen, om inte säljaren agerat i strid med tro och heder (20 § 2 stycket KöpL). En spricka i chassit får (beroende på omfattningen) anses vara ett sådant fel som din svärdotter borde upptäckt vid undersökningen av barnvagnen. Att säljaren handlat i strid med tro och heder blir som sagt svårt att bevisa. Din svärdotter har enligt min bedömning inte uppfyllt sin undersökningsplikt som köpare, och får därför inte åberopa felet på barnvagnen och kräva ansvar av säljaren. Det ska dock påpekas att jag svarar utifrån den begränsade information jag fått i frågan och att det kan finnas omständigheter som gör att din svärdotter ändå får anses ha uppfyllt sin undersökningsplikt. Skulle din svärdotter anses ha uppfyllt sin undersökningsplikt blir nästa fråga om hon reklamerat barnvagnen i tid. Eftersom du skriver att ni kontaktade säljaren tolkar jag det som att ni reklamerat inom skälig tid (32 § KöpL). Eftersom avhjälpande eller omleverans troligtvis inte kommer på fråga i ditt fall så är det prisavdrag eller hävning som blir aktuellt (37 § KöpL). Eftersom felet är av väsentlig betydelse för din svärdotter, och säljaren borde insett det får din svärdotter isåfall häva köpet av barnvagnen (39 § KöpL). Som sagt är detta beroende av om hon uppfyllt sin undersökningsplikt eller inte.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!Vänliga hälsningar,

Rör det sig om barnpornografibrott om en minderårig skickar en nakenbild till sin flickvän/pojkvän som sedan sparar bilden?

2020-08-09 i Övriga brott
FRÅGA |Rör det sig om barnpornografibrott om t.ex. en minderårig skickar en nakenbild till sin flickvän/pojkvän som sedan laddar ner/sparar bilden (utan att sprida den vidare)?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att inneha en pornografisk bild av ett barn är också ett barnpornografibrott (16 kap. 10a § 1 stycket 5 punkten BrB). Om flickvännen/pojkvännen som får en bild på ett barn (en person under 18 år) sparar ner bilden så innehar personen en pornografisk bild av ett barn och gör sig därmed skyldig till barnpornografibrott. Det finns dock ett undantag till den här bestämmelsen. Undantaget innebär att om det är väldigt liten ålderskillnad mellan de två personerna i din fråga och omständigheterna i övrigt inte påkallar att ansvar döms ut så gör sig pojkvännen/flickvännen inte skyldig till barnpornografibrott (16 kap. 10b § BrB). Svaret på din fråga blir alltså i viss mån beroende av ålderskillnaden mellan personen som bilden föreställer och personen som innehar bilden.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan jag som säljare kräva att köparen fullgör köpet?

2020-07-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Skulle sälja en barnvagn och köparen betalar 500 kr i handpenning . Jag skulle förvara den tills hon fått ihop resten av pengarna. Efter tre veckor vill hon ha tillbaka sin handpenning och inte fullfölja köpet. Hon var så säker på köpet att vi inte bestämde vad som gällde Ang handpenningen. Har köparen rätt att bryta ett avtal? Jag hade kunnat sälja vagnen till någon annan istället för att hålla den till henne. Vad gör jag?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du som privatperson sålt barnvagnen till en annan privatperson. Köplagens regler blir därför tillämpliga. Eftersom köparen betalt en handpenning har ni ingått ett köpeavtal. Du som säljare får hålla fast vid köpet och kräva betalning (52 § KöpL). Det enda som kan göra att köparen inte behöver stå fast vid köpet är om det föreligger ett hinder som hon inte kan övervinna eller om hennes medverkan skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till säljarens intresse av köparens medverkan (53 § KöpL). Ett exempel på ett hinder som köparen inte skulle kunna övervinna är att hon på grund av skuldsanering inte har pengar att betala barnvagnen med. Eftersom inget tyder på att någon sådan omständighet finns så har du rätt att kräva att köparen fullgör köpet. För att du ska kunna kräva att köparen fullgör köpet får du inte vänta orimligt länge med att framställa kravet på att köparen ska fullgöra köpet (53 § 3 st KöpL).Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vem är ansvarig för att ACn i bilen jag köpte är trasig?

2020-07-22 i Köplagen
FRÅGA |Vi köpte en bil i höstas där det stod att AC finns i bilen. Nu när det blir varmt har vi upptäckt att den inte fungerar och att det är ett stort dyrt fel på den. Det framkom ingenting sånt i annonsen och dom sa att det inte sanna några fel på bilen. Vad kan vi göra?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Svaret på din fråga varierar något beroende på om du köpt bilen av en näringsidkare, som en bilhandlare, eller om du köpt bilen av en privatperson. Jag kommer därför svara utifrån båda alternativen.Om du som privatperson köpt bilen av en näringsidkare är det konsumentköplagens som blir tillämplig (1 § KKöpL). Skulle du istället ha köpt bilen av en privatperson blir köplagens regler tillämpliga.Jag tolkar det som att du köpt bilen begagnad. Bilen ska då anses vara felaktig om den är i sämre skick än du med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (17 § KKöpL respektive 19 § KöpL). Frågan om bilen är att anse som felaktig beror därför på vad du betalade för bilen samt hur gammal bilen är. Nästa fråga blir då om ACn var trasig vid köpet. Säljaren av bilen är ansvarig för den trasiga ACn endast om ACn var trasig när du köpte bilen (20 § KKöpL respektive 21 § KöpL). Eftersom det gått mer än 6 månader sedan du köpte bilen gäller inte längre presumtionen att felet fanns vid köpet (20a § KKöpL). Troligtvis lär det därför bli svårt att bevisa att ACn var trasig vid köpet eftersom det gått ganska lång tid och en AC kan gå sönder närsomhelst, och kan du inte bevisa det kan du inte heller hålla säljaren ansvarig för felet.Jag rekommenderar dig ändå att reklamera felet till säljaren av bilen snarast, eftersom du förlorar din rätt att reklamera om du inte gör det inom skälig tid (23 § KKöpL respektive 32 § KöpL). Kanske kan du och säljaren komma till en kompromiss kring den trasiga ACn, ett prisavdrag kanske skulle vara möjligt?Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Får man äga en bil även om man inte har ett körkort?

2020-07-14 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Om man får indraget körkort p.g.a. sjukdom eller skada (tillfällig eller pernament), vad händer med bilen då? Får man fortfarande äga den eller vad händer i sådana fall? Tänker att man kanske vill fundera ett tag innan man vill sälja/ge bort den till någon annan?Kanske en dum fråga angående ägande av bilen, men jag hittade inget kring detta på internet.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att äga en bil krävs inget tillstånd, vilket innebär att vem som helst kan äga en bil. Även om ditt körkort blir indraget kan du därför fortfarande äga en bil. Ett tips är dock att kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller kring försäkringen av din bil i det fallet att ditt körkort blir indraget, särskilt om någon annan ska bruka bilen.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,