Vart vänder man sig om man vill anmäla gällande bidragsbrott?

2021-09-09 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag känner en tjej vars mamma äger ett stort företag. Hon får ut lön från företaget varje månad fast hon inte jobbar där för att det ska se ut som att hon jobbat en längre stund ifall hon behöver gå på A-kassa. Finns det någonstans man kan anmäla det då detta inte kan vara lagligt alls.
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarDen du bör anmäla det till är troligen försäkringskassan.BidragsbrottslagenOm någon lämnar felaktiga uppgifter till försäkringskassan, vilket leder till eller orsakar fara för att bidrag eller ersättning utgår felaktigt eller med för högt belopp kan göra sig skyldig till bidragsbrott (1 och 2 § Bidragsbrottslag). I ditt fall verkar det som personen ifråga lämnat felaktiga uppgifter vilket möjligen kan klassificeras som ett bidragsbrott. Du bör kunna anmäla dina misstankar till försäkringskassan.Att fuska med systemet med a-kassa brukas ofta benämnas som dubbelt fusk, då det är en kombination som innebär att man både får pengar man inte har rätt till och undanhåller pengar som borde beskattas. Därför är det extra viktigt att liknande fusk upptäcks och stoppas eller åtminstone anmäls och utreds.Här är en länk till försäkringskassan där du kan tipsa anonymt: LänkHoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

När kan man som konsument hävda fel i vara?

2021-08-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en TV för 4 månader sedan, när jag packade upp den för ett par dagar sedan visade det sig att den var spräckt, inga skador på kartongen eller så. Anledningen till att jag inte packat upp den tidigare är att vi har varit mitt uppe i en renoveringFöretaget hävdar nu att jag inte har påvisat felet inom skälig tid och därför står de inte för skadan. Vad gäller i ett sådant här fall? Tacksam för svar då jag inte lyckas hitta specifik information om liknande fall!
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarDu bör ha rätt att kunna hävda att Tv:n var felaktig redan när du köpte den, då det råder en presumtion att fel som visar sig inom sex månader existerat innan varan blev såld. Dock kan säljaren bevisa att felet inte funnits där innan den blev såld och om säljaren lyckas bevisa detta har du inte rätt att åberopa att varan är felaktig.KonsumentköplagenFrån informationen i din fråga utgår jag ifrån att du köpt Tv:n av en näringsidkare (ett företag), vilket innebär att konsumentköplagen är aktuell, (1 § Konsumentköplagen). Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, (20 § Konsumentköplagen). Enligt lagen så råder det även en presumtion om att alla fel på en vara som sålts från en näringsidkare till en konsument redan funnits där innan försäljningen, om felet visar sig inom sex månader från köpet, (20 a § Konsumentköplagen). Det ligger alltså på säljaren att bevisa att felet uppkommit efter du köpt Tv:n. Att Tv:n är felaktig verkar det inte finnas några tvivel om då den inte fungerar och om inte säljaren kan bevisa att ni har orsakat felet kan du ställa flera krav på säljaren. Påföljder som du som konsument kan använda dig av är i första hand avhjälpande och senare omleverans, prisavdrag, hävning eller skadestånd, (22-30 § Konsumentköplagen). Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vem ska man anmäla vid ett bedrägeribrott?

2021-08-09 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag har skrivit in mig hos en körskola och blev lurad utav en lärare där om att jag kan swisha honom pengar för körlektioner. Nästa dag så säger dem i skolan att jag inte har betalat för mina lektioner. Talade om för dem att jag betalade läraren len dem säger nej du ska betala till oss.Vem ska jag anmäla skolan eller läraren?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarOm du vill anmäla någon för det som hänt, så är det troligen körläraren som du ska anmäla. Om det inte går att bevisa att även körskolan har vetat om och hjälpt din körlärare att lura dig så har körskolan inte gjort något fel. BedrägeriAtt lura någon på pengar som det verkar som att din körlärare verkar ha gjort är kriminaliserat i brottsbalken. Brottet din körlärare kan ha begått är bedrägeri, (9 kap. 1 § Brottsbalken). Ett bedrägeri innebär att någon genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde. Beroende på hur mycket pengar som du swishat till din körlärare kan bedrägeriet klassificerades som ringa bedrägeri eller bedrägeri av normalgraden.I ditt fall skulle bedrägeriet utgöras av att körskolläraren utlovat att du skulle få körlektioner av honom och körskolan mot betalning, men på grund av körskollärarens agerande kommer du inte få dina utlovade körlektioner, även fast du betalat för dem. Om du kan bevisa att du gjort betalningarna och dessa kan kopplas till körskolläraren så borde du ha en god chans att kunna få tillbaka dina pengar. Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du även vända dig till info@lawline.seMvh,

Är det tillåtet att flytta löv till en grannes tomt?

2021-07-16 i Fastighet
FRÅGA |Hej igenJag ställde tidigare frågan om två stora träd på granntomten som vägrar att ta bort hängande grenarna över min tom med ofantliga löv. Jag har INTE för avsikt att åtgärda dessa grenarna an det enkla anledningen att trädet tillhör inte mig samt det kostar mycket och jag anser inte att jag ska stå för hans kostnader. Min fråga är om det är brottslig om man lägger löven på tomten där de kommer ifrån? Det är det jag vill ha svar på. Jag har ingenstans att göra mig av med löven Tack på förhand!
Hampus Lagerquist |Hej igen!Förlåt om jag misstolkade vad du frågade om i mitt tidigare svar, jag ska försöka svara mer specifikt på frågan gällande löven.Kortfattat svarNej, det är inte tillåtet att dumpa löv på grannens tomt, vilket gäller även om löven kommer från grannens träd. Det kommer tyvärr inte spela någon roll om du inte har möjlighet göra dig av med löven heller, då du nog förväntas slänga dem på en återvinningscentral.SvarTyvärr finns det ingen lag som direkt reglerar huruvida man får slänga över löv som hamnat på ens tomt från en grannes träd. Den enda möjliga tolkningen man kan göra är att löv strider mot det generella stadgandet att "Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen", (3 kap. 1 § Jordabalken). Detta innebär att den som gör något på sin egen eller annans fasta egendom måste se till att detta inte orsakar några besvär för grannen eller andra i sin omgivning. Då det finns träd överallt och löv som naturligt faller sprids med vinden från de flesta fastigheter, så skulle en tolkning att löv som naturligt faller eller på annat sätt hamnar hos någons tomt kan innebära att det bryter mot lagen troligen inte vara aktuell. Men om någon medvetet dumpar över löven hos grannen skulle det troligen anses orsaka besvär för denne, vilket gör att det kan bli du som har gjort något fel rent juridiskt. Att dumpa löv hos grannen skulle även potentiellt kunna anses vara nedskräpning som kan resultera i böter, (15 kap. 26 § och 29 kap. 7 § Miljöbalken). Här är en länk till en sida som hanterar frågan lite utförligare, se här.I Finland finns det även föreskrifter som behandlar liknande situationer "Var och en tar hand om de löv som är på egen mark och man får inte föra löv eller annat trädgårdsavfall till annans område" (HRM:s avfallsföreskrifter). Finland och Sverige har till stora delar liknande rättssystem och dumpande av löv på annans fastighet kommer troligen inte heller vara tillåtet här i Sverige. Du skulle kunna kolla upp om det finns lokala föreskrifter för just din kommun som säger något om hur du kan gå tillväga. Kostnader för att ta bort grenarnaDe kostnader som skulle uppsåt för dig om du själv behöver såga ner grenarna skulle du möjligen kunna kräva ersättning av grannen, (2 kap. 1 § alternativt 2 kap. 2 § Skadeståndslagen). Dock kommer det troligen vara svårt att nå framgång med en talan om att kräva ersättning från grannen för en sådan utgift. SlutsatsOm du redan diskuterat frågan med grannen och denne vägrar att ta ansvar för löven på din tomt så är min rekommendation att du går tillväga såsom jag skrivit i mitt tidigare svar. Du får i slutändan göra en avvägning om du vill fortsätta att hantera löven eller använda dig av din rättighet att ta bort grannes grenar som växer över på din tomt för att se till att löven inte forsätter att falla på din tomtHoppas jag lyckats ge dig ett bättre svar denna gången!Mvh,

Får man göra vad man vill med gamla Louis Vuitton väskor?

2021-08-10 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, det är så att syrran vill börja köpa gammal louis vuitton väskor och göra om materialet till nyckelringar. Är detta lagligt? Får man göra om material till en egen produkt?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarOm din syster bara tillverkar en eller ett fåtal nyckelringarna och använder dem endast för privat bruk och inte för ett kommersiellt syfte, så borde det vara tillåtet (12 § Upphovsrättslagen och 7 § Mönsterskyddslagen). Om din syster vill sälja dem eller använda dem i ett annat kommersiellt syfte så är det troligen inte lagligt. Det finns flera skydd som borde omfatta Louis Vuitton logan i sig, och troligen även de övriga mönster som finns på väskorna. Till och med vissa specifika färgkombinationer eller enstaka färger kan vara skyddade. De mest aktuella lagarna som sannolikt skyddar Louis Vuitton väskorna från att man får göra vad man vill med dem är Upphovsrättslagen, Mönsterskyddslagen och Varumärkesskyddslagen. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vilka är påföljderna för langning av alkohol?

2021-08-09 i Övriga brott
FRÅGA |Hej jag 21 år och mina 2 vänner som är 17 år blev tagna av Securitas när vi stod på en parkeringsplats och dom hade varsin smirnoff i handen, tagit typ en klunk. Och då blev polisen tillkallad, när dom då tittade igenom min bil så fanns det ca 1,5 stark sprit där. Riskerar jag att bli fälld för allt det och isåfall vad är straffet? Är misstänkt nu, och är inkallad till förhör. Har aldrig blivit dömd för något innan.
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarFrån informationen i frågan är det svårt att avgöra huruvida du kommer bli dömd eller inte, då det är en fråga som påverkas av många faktorer. Men nedan kommer jag redogöra kort för vilka lagbestämmelser du potentiellt brutit mot och även de möjliga påföljderna/straffet om du skulle bli dömd. Alkohollagen och olovlig hantering av alkoholFör det första går det konstatera att det är förbjudet att sälja eller annars lämnas ut alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat till den som inte har fyllt 20 år, (3 kap. 7 § Alkohollagen). Detta inkluderar även att bjuda någon under 20 år på alkohol. Brottet som man gör sig skyldig till när man pratar om "langning" av alkohol är olovlig hantering av alkohol, (11 kap. 4 § Alkohollagen). Man kan begå brottet olovlig hantering av alkohol genom att uppsåtligen eller av oaktsamhet sälja eller lämna ut alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat till någon som inte har uppnått föreskriven ålder (20 år). Påföljderna/straffet för olovlig hantering av alkohol kan vara allt från böter till fängelse i upp till två år, vid grova brott kan det bli upp till fyra års fängelse. Ditt fall borde inte anses som grovt och borde troligen inte innebära mer än böter som straff. Ditt fall skulle möjligen även kunna anses som ett ringa fall av olovlig hantering av alkohol. Ringa fallI ringa fall ska man dock inte döma till ansvar för olovlig hantering av alkohol, (11 kap. 10 § Alkohollagen). Det kan vara svårt att avgöra om ditt fall skulle ses som ringa, men omständigheter som att det inte handlade om stora volymer sprit och att det handlade om dina kompisar kan tala för att det är mindre allvarligt. Även det att du inte bedriver langning av alkohol systematiskt kan tala i en förmildrande riktning. Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du även vända dig till info@lawline.seMvh,

Vad är påföljderna för osant intygande?

2021-08-09 i Påföljder
FRÅGA |Risker med osant intygande till banken? Situationen är sådan att jag är en "accidental american", dvs född och uppvuxen i Sverige men då min ena förälder hade dubbelt medborgarskap blev även jag amerikansk medborgare per automatik vid födseln. Detta ställer till problem för mig med banken då de enl FATCA-avtalet är skyldig att rapportera alla amerikanska medborgare till amerikanska skattemyndigheten. Vill försöka undvika detta då då jag skulle bli tvungen att deklarera i USA. Jag skulle aldrig vara skyldig amerikanska staten pengar (svensk skatt kan kvittas 1:1 tack vare skatteavtalet) men jag skulle däremot behöva lägga stora summor på en skattejurist/revisor årligen då deklarationen är för komplex för att göra själv.Fick nyligen ett brev från Nordea med frågor om medborgarskap. Formuläret avslutas med"Jag försäkrar på heder och samvete att information om min skattehemvist och skatteregistreringsnummer är korrekt och med sanning överensstämmande. Informationen kan komma att användas för rapporting som banken är skyldig till enligt lagkrav. Om min information rörande skattehemvist och skatteregistreringsnummer ändras eller inte längre är tillämplig förbinder jag mig till att uppdatera informationen inom 30 dagar"Vilka risker (i en svensk kontext) finns om jag väljer att svara nej på frågan om amerikanskt medborgarskap och skriver under dokumentet?Om det uppdagas, vad lär hända då, och vad skulle det kunna få för påföljd?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!Osant intygandAtt lämna ett osant intygande är kriminaliserat i brottsbalken. Brottet osant intygande kan begås om en person i ett intyg eller en annan urkund lämnar osann uppgift om vem han eller hon är eller om annat än egna angelägenheter eller för skens skull upprättar en urkund rörande rättshandling döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende (15 kap. 11 § Brottsbalken). Ditt agerande om att du potentiellt osant intygar att du inte är amerikansk medborgare skulle med all trolighet innebära att du gör dig skyldig till osant intygande.PåföljderDe straffrättsliga påföljderna för osant intygande kan bli böter eller fängelse i högst sex månader (15 kap. 11 § Brottsbalken). Om brottet kan anses vara grovt kan påföljden bli fängelse upp till två år (15 kap. 11 § andra stycket brottsbalken).Potentiellt kan det även bli aktuellt med civilrättsliga påföljder för dig. Civilrättsliga påföljder innebär att banken möjligen kan få skadeståndskrav mot dig om du skulle bryta ett avtal ni har sinsemellan eller om ditt osana intygande medför att banken blir skadeståndsskyldig mot en tredje part. Det är svårt att säga exakt vad som skulle kunna hända i ditt fall. Troligen riskerar du inte att hamna i fängelse, men påföljderna i det svenska rättssystemet kan möjligen bli böter eller en villkorlig dom. Sen kan även, som tidigare nämnts, civilrättsliga påföljder inträdda mellan dig och din bank i ert förhållande som parter. Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du även vända dig till info@lawline.seMvh,

Vad kan man som konsument kräva av försäljaren när det är fel i en vara?

2021-07-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan! En liten fråga. Min pappa har köpt en begagnad bil för 15.000 kr hos en mindre bilfirma. Och nu är det så att nyckel till bilen inte fungerar längre. Pappa köpte först ett nytt batteri till dosan då han trodde att det var den som var slut. Men den funkar ändå inte. Då prövade pappa att öppna det som vanligt med nyckel i bildörren. Men det gick inte heller. Så nu kan han inte använda bilen, och han köpte den i lördags 9 juli. Han fick oxå bara en nyckel. När pappa ringer till dom så säger dom bara att den funkade när du va här. Så vad kan vi göra?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarNi har rätt att kräva att bilfirman avhjälper felet, vilket praktiskt sätt bör innebära att de fixar bilnyckeln eller ger er en ny bilnyckel. KonsumentköplagenDå din far köpt bilen hos en bilfirma, som jag antar är en näringsidkare, så är det konsumentköplagen som gäller, (1 § Konsumentköplagen). Enligt lagen så råder det en presumtion om att alla fel på en vara som sålts från en näringsidkare till en konsument redan funnits där innan försäljningen, om felet visar sig inom sex månader från köpet, (20 a § Konsumentköplagen). Det ligger alltså på bilfirman att bevisa att felet uppkommit efter ni köpt bilen. Att bilnyckeln är felaktig verkar det inte finnas några tvivel om då den inte fungerar och om inte bilfirman kan bevisa att ni har orsakat felet kan ni ställa flera krav på bilfirman. Påföljder som ni som konsumenter kan använda er av är i första hand avhjälpande och senare omleverans, prisavdrag, hävning eller skadestånd, (22-30 § Konsumentköplagen). Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,