Vilka regler gäller vid köp av vara utan öppet köp och bytesrätt?

2021-05-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en snowboardjacka på rea och det stod uttryckligen vid köpet att det inte är bytesrätt eller öppet köp på reavaror. Efter att Jag åkt med jackan i ett par dagar så inser jag att den suger upp väldigt mycket vatten. Så jag gick tillbaka till affären för att byta den mot en bättre jacka men expediten säger att jag inte har rätt att byta den eftersom den var på rea. Vad gäller?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarÖppet köp och bytesrätt är något som affärerna själva styr, därför kommer du inte ha rätt till varken öppet köp eller bytesrätt om affären uttryckligen avtalat bort det vid köp av en viss vara. Dock har du alltid rätt att reklamera en vara om du anser att den är felaktig. Öppet köp och bytesrättKonsumentköplagen (KköpL) reglar många situationer mellan konsumenter och näringsidkare (t.ex. affärer). När det gäller rätt till öppet köp och bytesrätt regleras detta dock inte i KköpL eller någon annan lag, vilket innebär att affärerna kan bestämma reglerna som gäller för öppet köp och bytesrätt. Det är vanligt att affärer har bestämmelser som säger att du exempelvis inte får lämna tillbaka eller byta varan om du har öppnat förpackningen eller att vissa varor i en butik kan vara undantagna från öppet köp eller bytesrätt. Reklamera felaktig varaOavsett om du har rätt till öppet köp eller bytesrätt har du alltid rätt att reklamera en vara som är felaktig. Fel i vara regleras i 16-34 § KköpL. Om du anser att det är något fel på din jacka har du alltså en möjlighet att hävda det är fel i vara och ha en chans att reklamera den. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vilka möjligheter har man att upphäva ett avtal som ingåtts genom missförstånd?

2021-04-27 i Avtal
FRÅGA |Vad händer om man missförstånt blev medlem med bindningstid avtal då vad ska man göra.
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarHuvudregeln är att om du accepterar ett avtal är du bunden till avtalet, men det finns dock vissa undantag till huvudregeln som möjligen kan bli aktuella. Din frågaAv din fråga framgår det inte huruvida du ingått avtalet på distans eller på plats i en affärslokal. Det framgår även inte om du ingått avtalet som konsument (privatperson) eller som näringsidkare (företagare). Vart du ingått avtalet och om du ingått det som konsument kan ha betydelse för om du har rätt att ångra och upphäva avtalet. I mitt svar kommer jag utgå ifrån att du ingått avtalet som konsument. Reglerna för distansavtal är mer generösa för dig som konsument än om du ingått avtalet i en affärslokal. Avtalslagen Enligt 1 § Avtalslagen är huvudregeln att om du accepterat ett anbud så har ett giltigt avtal uppkommit. Det finns dock några undantag i avtalslagen från huvudregeln Enligt 30 § Avtalslagen kan ett avtal anses vara ogiltigt om den ena parten som ingått avtalet gjort detta genom svek (vilseledande). För att avtalet ska anses vara ogiltigt måste två rekvisit vara uppfyllda 1. vilseledande ska ha skett genom lämnande av oriktiga uppgifter eller undanhållande av information 2. vilseledandet ska ha även ha skett avsiktligen dvs. den som vilseleder ska ha haft uppsåt att vilseleda. Om den enda omständigheten i ditt fall är att du missförstått att du skulle ingå ett avtal och motparten (försäljaren) inte haft uppsåt att vilseleda dig kan inte avtalet anses vara ogiltigt enligt 30 § Avtalslagen. I ditt fall kan det alltså vara svårt att ogiltigförklara avtalet med hjälp av 30 § Avtalslagen. Som sista utväg skulle du möjligen kunna försöka använda dig av några av avtalslagens mer generella grunder för ogiltigförklaring av ett avtal. Ett alternativ är att du kan hävda avtalet kan ha ingåtts i strid med god tro och heder, 33 § Avtalslagen. För att ogiltigförklara ett avtal utifrån 33 § krävs att 1. En omständighet vid avtalets tillkomst 2. Som strider mot tro och heder (framförallt ohederliga affärstransaktioner) 3. Motparten har insikt om omständigheten. Denna möjlighet är dock svår att bevisa och du har troligen bättre utsikter att lyckas häva avtalet genom nästa lagbestämmelse jag kommer att gå igenom. Ett annat alternativ är att du kan hävda att avtalet är oskäligt och därav ska upphävas, 36 § Avtalslagen. Denna lagbestämmelse kan användas om du anser att villkoren i avtalet är oskäliga. I din fråga framgår inte någon information om avtalets innehåll, men om det är ett standardavtal som ingås med många kunder och inte ställer orimliga krav på dig är möjligheterna att jämka det med hjälp av 36 § tyvärr små. Slutsats gällande avtalslagenDina möjligheter att ogiltigförklara avtalet utifrån avtalslagen är av det jag tagit del av din fråga av inte särskilt stora, men det finns ytterligare möjligheter att ångra avtalet om du ingick avtalet på distans (t.ex. via internet eller telefonförsäljare).Distansavtalslagen Om du ingick avtalet på distans (både på internet och genom t.ex. en telefonförsäljare) har du som konsument rätt till en ångerfrist på 14 dagar från dagen du fick varan, eller om det gäller en tjänst från dagen du ingick avtalet, 2 kap. 10 och 12 § Distansavtalslagen. Det finns vissa undantag från ångerrätten som räknas upp i 11 § Distansavtalslagen. Huvudregeln är dock att du som konsument har rätt att säga upp ett avtal inom 14 dagar om det ingåtts på distans. Om det inte finns några undantag enligt 11 § Distansavtalslagen har du alltså en möjlighet att begära, av den du ingick distansavtalet med, att du vill vill ångra avtalet och därmed upphäva det. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Ansvar för intrång i förvar och förtal?

2021-04-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Min svärmor är en psykoterapeut. För några år sen råkade hon öppna ett brev adresserad till mig från sjukhuset. Hon såg att jag hade en diagnos som jag inte har berättat för henne. Några år senare skriver hon ett mail och berättar om min diagnos för resten av familjen utan min tillåtelse. Bröt hon mot någon lag?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarDin svärmor kan ha gjort sig skyldig till intrång i förvar, 4 kap. 9 § Brottsbalken (BrB) och även potentiellt till förtal, 5 kap. 1 § BrB.Intrång i förvarEnligt 4 kap. 9 § BrB kan en person göra sig skyldig till intrång i förvar genom att olovligen bryta ett brev. Av det som framkommer i din fråga så verkar det vara klarlagt att din svärmor brutit upp ett brev som var adresserat till dig utan din tillåtelse. Din svärmor kan då ha gjort sig skyldig till ett brott gällande detta. Påföljderna för intrång i förvar är böter eller högst två år i fängelse, men den vanligaste påföljden bör vara böter. FörtalEnligt 5 kap. 1 § BrB kan en person göra sig skyldig till förtal genom att lämna en uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning. Din svärmor kan ha gjort sig skyldig till förtal när hon spridit uppgifter om din diagnos till resten av din familj om det var avsett att sprida missaktning för dig. Möjligheten att din svärmor kan dömas för förtal är dock inte särskilt stora, då uppgiften hon spridit var endast inom er familj och uppgiften faktiskt var sann. Preskription av brottDet framgår inte exakt hur många år sedan detta inträffade men detta kan påverka vad din svärmor kan åtalas för. Olika brott har olika preskriptionstider. Preskriptionstiden för förtal är två år och för intrång i förvar är tiden fem år, 35 kap. 1 § BrB Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Hur fördelar man hyran av en lägenhet under uppsägningstiden?

2021-04-25 i Hyresrätt
FRÅGA |Om den ena parten hittar en lgh och uppsägningen är 3 mån på den de haft, hur fördelar man hyran?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Min tolkning av din frågaJag tolkar frågan som så att du nuvarande bor tillsammans med någon annan i en lägenhet och den andra tänker flytta till en ny lägenhet. Det är lite oklart i din fråga om du kommer bo kvar eller om även du kommer att flytta. Jag kommer svara lite generellt om hur uppsägningstiden regleras och fungerar. Gällande "fördelningen av hyran" utgår jag ifrån att du avser att bo kvar i eran nuvarande lägenhet. SvarUppsägningstiden för bostadslägenheter är alltid högst tre månader för privatpersoner, 12 kap. 5 § Jordabalken. Under uppsägningstiden är den part som står på hyreskontraktet och sagt upp detta skyldig att betala hyran som vanligt tills utgången av uppsägningstiden. Här är en länk till en hemsida som ger en bra förklaring gällande hur uppsägningstiden fungerar. Det är personen som står på hyreskontraktet som är skyldig att betala hyran till hyresvärden. Huruvida ni fördelar hyran sinsemellan borde vara helt upp till dig och den andra boenden om inte ni båda står på hyreskontraktet. Om ni inte avtalat något annat, är det i min mening det bästa alternativet att ni fortsätter att betala lika delar av hyran på den lägenhet som ni bott i under uppsägningstiden. Ni skulle möjligtvis kunna upprätta ett privat kontrakt mellan dig och din partner där ni båda åtar er att betala lika delar av hyran, så slipper ni oroa er för att någon inte är villig att betala sin del av hyran. Den andra parten som ska flytta till den nya lägenheten har ju vetat om uppsägningstiden på tre månader sedan denne flyttat in i lägenheten. I slutändan är det upp till dig och den andra boenden att finna en lösning som fungerar bäst för er båda, men jag hoppas du fått lite hjälp på traven.Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Stöld eller ringa stöld? Användning av hjälpmedel vid stöld i butik

2021-05-10 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, berätta för mig att jag stal med en speciell väska för att larmet inte fungerade. det var en T-shirt, den hade ett larm, en T-shirt kostade 700 kronor. I dina kommentarer insåg jag att ett fängelsestraff ges när stöldbeloppet är mer än 1250. Min fråga är, anses detta vara en liten stöld eller kommer de att betrakta mig som professionell och kommer att få ett fängelsestraff?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarAtt du använt dig av ett hjälpmedel vid stölden kan innebära att din ringa stöld istället kan anses vara en stöld av normalgraden. Det innebär dock inte automatiskt att du kommer dömas till fängelse, då huvudregeln är att fängelsestraff ska undvikas vid kortare fängelsestraff.Din frågaJag tolkar din fråga som att du har blivit påkommen med att stjäla en t-shirt värd 700 kr med ett hjälpmedel i form av en väska som skulle hindra larmet från att gå av. Stöld eller ringa stöld?Som du redan påpekar i din fråga går gränsen mellan ringa stöld (snatteri) och en vanlig stöld vid 1250 kr. Detta har konstaterats av högsta domstolen i målet B 6140-18. Om det endast är en t-shirt värd 700 kr kommer stölden att ses som en ringa stöld, vilket har en straffskala på böter till högst sex månader i fängelse, 8 kap. 2 § Brottsbalken (BrB). Men om du vid en stöld som annars skulle anses vara ringa har använt dig av hjälpmedel kan det innebära att stölden inte längre anses som ringa utan som en vanlig eller grov stöld. I rättsfallet RH 2013:36 som handlade om tillgrepp av egendom med mycket lågt värde har bedömts som stöld istället för ringa stöld när en preparerad jacka (hjälpmedel) använts vid brottet. Potentiella påföljder för stöldDet rättsfallet säger är att omständigheten att du använt dig av ett hjälpmedel vid stölden kan innebära att din stöld anses som en stöld av normalgraden, 8 kap. 1 § BrB. Straffskalan för stöld är fängelse från 14 dagar upp till fängelse i två år. Huvudregel är dock att om det inte finns försvårande omständigheter, t.ex. upprepad brottslighet, så ska det inte dömas till fängelse, 30 kap. 1 § BrB. I ditt fall, om detta är ditt första brott, så kommer du med all trolighet inte att dömas till fängelse. Istället kan du dömas till villkorlig dom eller skyddstillsyn och om du samtycker till det kan även samhällstjänst ingå i påföljden. Om du döms till villkorlig dom eller skyddstillsyn kan du även dömas till att betala böter. I rättsfallet jag nämnde tidigare, som liknar ditt fall, blev påföljden villkorlig dom i samband med 40 dagsböter. Vad du kan dömas till beror också på hur gammal du är. Desto yngre du var när du begick brottet desto lindrigare straff kommer du att dömas till. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vad kan bli det samlade straffet för flera brott?

2021-04-25 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag är 24 år gammal och håller på att ta körkort. Jag var dum nog och sätta mig bakom ratten påverkad ensam i en bil och blev stoppad av polisen, vilket ledde till olovlig körning och förmodligen grovt rattfylleri på narkotika samt alkohol och brott mot knivlagen, våldsamt motstånd..Har nyligen fått en fängelsedom på 1 år 6 månader för rån som jag har överklagat på och som jag förhoppningsvis kommer att bli friad ifrån. Min fråga är vad jag kan tänkas få för straff om jag skulle bli dömd för allt de ovannämnda, och hur lång tid jag kommer få vänta tills jag kan söka nytt körkortstillstånd?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olovlig körning I 3 § Trafikbrottslagen (TBL) sägs att påföljden för olovlig körning är böter. Du kan alltså inte dömas till fängelse för olovlig körning, så länge brottet inte kan anses som grov olovlig körning.Grovt rattfylleriPåföljden för grovt rattfylleri, både för alkohol och narkotika, är fängelse i högst två år, 4 a § TBL. Det är dock ovanligt att någon döms till fängelse i två år om inte omständighterna varit mycket försvårande. Brott mot knivlagenPåföljden för brott mot knivlagen kan vara böter eller fängelse upp till sex månader, 6 § Knivlagen. Om brottet är grovt kan det bli fängelse upp till två år, dock om brottet kan anses som ringa blir det ingen påföljd. Vad påföljden blir beror alltså på omständigheterna i just ditt fall. Våldsamt motståndPåföljden för våldsamt motstånd är böter eller fängelse upp till sex månader, 17 kap. 4 § Brottsbalken. Det samlade potentiella straffetDet högsta potentiella straffet du kan dömas till (utan påföljden för rånet) är tre år. Det är dock inte troligt att du kommer att dömas till maxstraffet för alla brotten. Domstolen bestämma påföljden med beaktande av alla omständigheter gällande brotten, 29 kap. Brottsbalken. När du riskerar att dömas för flera brott måste domstolen även tänka på asperationsprincipen. Principen innebär att när någon döms för flera brott ska ett straff bestämmas med hänsyn till den samlade brottslighetens straffvärde. Utgångspunkten är alltså att den s.k. asperationsprincipen tillämpas. Den innebär att till straffvärdet för det allvarligaste brottet läggs en efter hand minskande del av straffvärdet för vart och ett av de övriga brotten i ordning efter brottens allvar,RH 2015:26. För dig innebär detta att påföljden bör bli lindrigare än tre år. Det finns även en möjlighet att du får en villkorlig dom eller skyddstillsyn istället för fängelsestraff, 27 kap. 1 § Brottsbalken, 28 kap. 1 § Brottsbalken. SpärrtidenSpärrtiden för ett körkortstillstånd kan vara allt från en månad till tre år, Körkortslagen 3 kap. 9 §. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Kan jag få tillbaka ett lån även om det inte finns något avtal?

2021-04-25 i Avtal
FRÅGA |Hej! I januari "lånade" jag 5000:- till min dåvarande sambo. Med mina pengar och en del av sina egna investerade han i några aktier. Idag är aktierna värda omkring 17 tusen och finns kvar i ett av hans aktie-konton (okänt). Vi har bott ihop från ungefär mitten av 2018 men folkbokförde mig inte hos honom förrän 2020. Vi separerade bara för någon månad sen och han verkar inte vilja betala tillbaka. Är det juridiskt sett omöjligt för mig att få tillbaka pengarna med tanke på att aktierna är kopplade till hans konto och lånet togs via Swish utan noteringar. Med vänliga hälsningar fattig student
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarChansen att du kan få tillbaka dina pengar, om din dåvarande sambo inte vill lösa detta mellan er, är tyvärr små. Det kan vara svårt för dig att bevisa att det faktiskt var ett lån och inte en gåva eller något annat liknande, därav finns det knappast några juridiska möjligheter att driva in skulden. Ditt fallBevisbördan för att det faktiskt finns en skuld som din dåvarande sambo har till dig ligger på den som påstår att det finns en skuld (du i det här fallet). Om ni har ingått ett muntligt avtal mellan er är lika giltigt som ett skriftligt avtal, 1 § Avtalslagen. Om ni båda då kommit överens om att det var ett lån på 5000 kr är detta då ett giltigt avtal. Det problematiska är dock att det uppkommer bevissvårigheter om den ena parten senare inte vill erkänna att ni kom överens om ett avtal muntligt. Som jag skrev ovan så är det du som är skyldig att bevisa att ni ingått ett avtal och om det ingicks muntligt så står ord mot ord, vilket med all trolighet inte är tillräckligt för att bevisa att det ingåtts ett avtal inför en domstol.SkuldebrevI framtiden om du kommer ingå liknande avtal kan jag rekommendera dig att upprätta ett skuldebrev. Ett skuldebrev är ett giltigt avtal som båda parter skriver på och är ett enkelt sätt för dig att, med lagen i ryggen, kräva tillbaka skulden vid ett senare tillfälle. Skuldebrev regleras i Skuldebrevslagen, och lawline kan hjälpa dig att upprätta ett juridiskt korrekt skuldebrev.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Kan man sälja dockor med SHL-loggor på?

2021-04-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej .Jag har virkat dockor med SHL-loggor på.Får jag sälja dem utan att jag bryter mot upphovsrätten?(Tänker ju då på loggorna som jag tryckt ut från nätet och sytt på dockorna?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarDu kommer med all trolighet bryta mot SHL:s upphovsskydd om du skulle sälja dockor med SHL-loggor på. UpphovsrättJag har inte kollat upp specifikt om alla eller bara några av SHL-loggorna är upphovsrättsskyddade. Men på grund av att SHL-loggorna är så välkända och det bedrivs en omfattande handel med produkter med dessa loggor, så utgår jag ifrån att loggorna är skyddade. Upphovsrätt regleras i stor del av upphovsrättslagen (URL). Lagen ger skydd för upphovsrättshavaren mot att andra använder sig av det upphovsrättsskyddade alstret (SHL-loggorna i det här fallet), 2 § URL. Detta borde särskilt bli aktuellt i ditt fall om du tänker sälja dockorna, dvs. använda SHL-loggorna inom ett kommersiellt bruk. Det finns dock vissa begränsningar av det upphovsrättsliga skyddet som innebär att det går att framställa ett fåtal exemplar för privat bruk, 12 § URL. SHL-loggorna kan även potentiellt vara skyddade genom varumärkesskydd, enligt varumärkesskyddslagen och potentiellt även mönsterskyddade, enligt mönsterskyddslagen. Men även dessa lagar borde inte inskränka din rätt att för privat bruk framställa ett fåtal exemplar, så länge du inte använder dessa för kommersiellt bruk.SlutsatsDu kommer med all trolighet inte kunna sälja dina dockor med SHL-loggor utan att bryta mot något upphovsskydd. Ett alternativ du har är att kontakta SHL och komma överens med dem om att du potentiellt kan använda deras SHL-loggor. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,