Hur kan man driva in en privat skuld?

2021-03-28 i Skuld
FRÅGA |Hej har en son som lånat ut en stor summa pengar, till en annan ,de har skrivit kontrakt.Han skulle betala 1 summa varje månad, men har nu inte gjort det på ett antal gånger. Skyller på det mesta varför det inte betalas tillbaka.Hur går vi till väga, för att han ska få sina pengar?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Betalningsföreläggande hos kronofogdenOm din son har uttömt alla möjliga sätt att lösa betalningen av skulden privat, så kan din son vända sig till kronofogden för ett betalningsföreläggande. För att få ett betalningsföreläggande kan din son behöva bevisa att det faktiskt finns en skuld och att betalning av skulden har förfallit. I ert fall, då din son har ett kontrakt gällande skulden och du uppger att betalningarna har förfallit flera gånger, borde det inte vara några problem med att ansöka om ett betalningsföreläggande. Ni kan ansöka genom att fylla i en blankett om Ansökan om betalningsföreläggande eller ansöka om betalningsföreläggande på kronofogdens hemsida.Efter en ansökan om betalningsföreläggande skickar kronofogden ett brev (ett föreläggande) till den din son vill få betalt av. I brevet finns ett delgivningskvitto som mottagaren ska skriva under och skicka tillbaka. Det fungerar som ett bevis på att brevet har kommit fram till den er son anser är skyldig honom pengar. Efter delgivningen av brevet kan flera saker hända beroende på hur personen som är skyldig din son pengar agerar:Situation 1. Personen betalar till din son. Blir hela skulden betald bör du ta tillbaka din ansökan. Det gör man via mejl eller per brev samma dag som betalningen sker. Även om bara en del av skulden betalas bör din son meddela kronofogden om detta.Situation 2. Personen invänder mot kravet från din son. Din son behöver då ta ställning till om att fortsätta driva ärendet vidare till domstol. Om svaret är nej, skriver kronofogden av ärendet. Om svaret är ja, tar domstolen över ärendet. Din son kan då behöva betalar en avgift till domstolen, 600 eller 2 500 kronor. Vilken avgift domstolen tar ut beror på hur stor skulden är och hur målet kommer att handläggas.Situation 3. Personen säger inte att kravet är fel och betalar inte. Då fattar vi ett beslut: ett utslag som säger att personen ska betala vad du begärt. Följande alternativ kan därefter ske:Personen som ska betala kan invända och begära återvinning. Det innebär att ärendet tas över av domstol och att din son kan behöva betala en avgift. Om din son inte betalar avgiften kommer domstolen att besluta att utslaget inte längre gäller.Din son kan begära att utslaget ska verkställas. Det innebär att kronofogden först gör en utredning för att se om den som ska betala har tillgångar. Om personen saknar tillgångar riskerar din son att inte få betalt. Huvudregeln är dock att utslaget går vidare till utmätning och att din son därefter får betalt.Potentiella kostnader för betalningsföreläggandeKostnaden för att ansöka om ett betalningsföreläggande är 300 kr. Men den kostnaden kan ni begära ersättning för i ansökan. Om ni får ett beslut om betalningsföreläggande kan det även tillkomma kostnad på 600 kr från kronofogden gällande indrivning av skulden. I första hand kommer dock kronofogden försöka att ta ut avgiften på 600 kr från personen som har skulden. Preskriptionstid för privata skulderEtt potentiellt preskription av skulden är något som ni bör undvika. En privat skuld preskriberas som huvudregel efter tio år, 2 § Preskriptionslagen. En skuld kan preskriberas efter en viss tid om personen din son lånat ut pengar till inte har erkänt skulden eller, din son ska inte har avbrutit preskriptionstiden. För vidare läsning om preskription rekommenderar jag er att besöka kronofogdens hemsida. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Är det olagligt att skicka avföring till en Youtuber?

2021-03-28 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Funderar på att bajsa i en låda och skicka till en YouTuber och undrade hur lagen kring det är?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Möjliga konsekvenserEn första potentiell laglig konsekvens är att du kan åtalas och dömas för ofredande Enligt 4 kap. 7 § Brottsbalken (BrB) kan den som utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande dömas, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.En andra potentiell laglig konsekvens är att du kan åtalas och dömas för förolämpning. Enligt 5 kap. 3 § BrB kan den som riktar förödmjukande beteende mot någon annan dömas, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter. Att skicka bajs skulle också kunna tänkas anses vara en grov förolämpning och då kan du även riskera att dömas till fängelse i högst sex månader.SlutsatsAtt skicka bajs till en youtuber är i slutsats inte något som jag skulle rekommendera dig att göra, med tanke på youtuberns välbefinnande och de potentiella lagliga konsekvenserna som kan drabba dig. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Rätt till ersättning vid misshandel

2021-03-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag var i skolan där jag av misstag irriterade en klasskamrat genom att dra i hans pingisraket. Han svarade på detta med att sparkade mot mig. Jag tog då tag i hans ben i hop om att skulle sluta eller förstå han måste lugna sig. Då börjar han slå mig i huvudet med ett pingisraket i huvudet på mig flera gånger så att jag började blöda rejält i huvudet. Medans jag blir slagen försöker rycka ned honom på marken genom att dra i hans ben. Jag lyckas få ned honom men halkar själv och landar en liten bit ifrån honom. När jag ligger ned sparkar han mig i ansiktet även fast jag är utom hans räckvidd och inte gör något tydligt försök att gå på eller anfalla honom. Jag lyckas ta mig upp på honom men blir sen av knuffad av en kompis som missuppfattat situationen. Efter det minns jag inte vad som hände, bara att jag reste mig upp och började röra mig mot skolans sjuksyster. Resultatet blev att jag behövde få fyra stygn i bakhuvudet där jag hade blivit slagen med raketen.Jag är 14år och kille som skadade mig är 15år.Jag agerade i självförsvar och skadade inte honom. Om jag polisanmäler honom, finns det något jag kan få ut av det.
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!MisshandelAv de omständigheterna du tar upp i din fråga verkar det du utsattes för helt klart kunna ses som misshandel enligt 3 kap. 5 § Brottsbalken (BrB). Möjligtvis skulle det du utsattes för till och med kunna anses vara grov misshandel enligt 3 kap. 6 § BrB, då du blev sparkad när du låg ner och slagen med ett tillhygge (pingisracket). Rätt till ersättning via skadeståndOm du har blivit utsatt för brott som t.ex. misshandel kan du få skadestånd för dina potentiella skador, exempelvis om dina kläder blivit förstörda, kostnader för vård och även för sveda och värk eller kränkning, 5 kap. 1 § Skadeståndslagen. I första hand är det gärningspersonen, alltså den som misshandlat dig, som är skyldig att betala skadestånd till dig. Men om gärningspersonen är under 18 år, vilket han är i ditt fall, kan du även begära skadestånd av dennes föräldrar, om de är vårdnadshavare, 3 kap. 5 § Skadeståndslagen.Vill du begära ersättning bör du ta upp det med polisen i samband med din polisanmälan. Åklagaren är i de flesta fall även skyldig att hjälpa dig att kräva ersättning vid rättegången enligt 3 kap. 11 § Skadeståndslagen. I slutändan är det domstolen som beslutar om du har rätt till skadestånd eller inte.Rätt till ersättning från BrottsoffermyndighetenOm du inte har möjlighet att få skadestånd från gärningspersonen eller ersättning från ditt försäkringsbolag finns i vissa fall en chans att få brottsskadeersättning som betalas ut av Brottsoffermyndigheten. Det är i första hand personskador och kränkning som ersätts. Möjligheterna att få ersättning för skador på egendom är dock begränsade här. Enligt brottsoffermyndighetens hemsida är ersättningen baserad på vilka typ av brott och vilken grad av brott du blivit utsatt för. Exempelvis har du potentiellt rätt till viss ersättning för sveda och verk. Vid misshandel och rån av mindre grovt slag ligger nivån på ersättningen mellan 5,000 - 10,000 kr. Medans vid misshandel och rån av grovt slag ligger nivån på ersättningen mellan 10,000 - 15,000 kr.Rätt till ersättning från ditt försäkringsbolagOm gärningspersonen inte kan betala eller är okänd kan du få ersättning från ditt försäkringsbolag. Det är dock viktigt att du så snart som möjligt efter brottet anmäler skadan. Om du omfattas av dina föräldrars hemförsäkring kan även vara en möjlighet till att du får ersättning för brott som misshandel. Även olika olycksfallsförsäkringar kan ge ersättning för personskador.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Kan man få en hyresnedsättning på grund av störningar från ett gym?

2021-02-21 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag bor i ett studentboende på 28kvm och betalar 6500kr i månaden. På första våningen är det ett gym som öppnade efter att själva lägenheterna blev uthyrda. Detta gym har medfört massor av störningsmoment. Både ljud, buller, vibrationer, dygnet runt. Vi är flera som har klagat på dessa problem i dryga 10 månader nu men inget händer. Våra hyresvärdar har i september 2020 gått ut med att de är medvetna om att det finns ett problem med höga ljud från gymmet, men ännu har inget hänt. Vi skickar in klagomål efter klagomål men enda vi hör är att " de jobbar med problemet ". Jag har mailat chefer och varit i kontakt med fastighetsägare men de skyller i stort sett problemen på varandra. Det har gått så långt nu att jag knappt kan befinna mig i min egna lägenhet, vilket är tragiskt då det näst intill enbart är distansstudier. Jag bor alltså på andra ställen under månaden, men betalar oavsett en hög hyra på 6500kr. Och detta för att problemet med oljuden aldrig fixas. Jag löser till byggingenjör och vet att man har rättigheter som hyresgäst. Finns det någon typ av brist i bostaden så har man rätt till nedsättning av hyran. När jag nämnde detta till chefen fick jag som svar "Någon hyresreducering finns inte i görningen, när allt är sammanställt och åtgärdat kommer vi ha en diskussion med fastighetsägaren för att se vart vi landar". Detta tycker jag är konstigt, för varför skall ett sådant beslut tas när problemet väl är löst? Har jag rätt till nedsättning av hyran?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Aktuella lagar och rättsfallSom hyresgäst har du rätt att ställa vissa krav på din hyresgäst enligt 12 kap. jordabalken. Bostaden måste hålla en viss minimistandard vad gäller funktion, sanitet och störningar och du som hyresgäst kan ha rätt till hyresnedsättning enligt, 12 kap. 16 § JB i vissa fall. Om du inte anser att hyresvärden uppfyller sina skyldigheter kan du vända dig till Hyresnämnden Enligt förarbetena till JB måste det göras en avvägning gällande vad som kan anses vara en störning i boendet och mindre störningar eller sådana som är tillfälligt övergående. Huvudregeln är att boende ska kunna sova ostört på natten. På dagen är istället huvudregeln att boende får räkna med en del liv och rörelse i ett lägenhetshuset. Högljudda aktiviteter som är regelbundna tala för att det faktiskt är en störning. I ditt fall beroende på hur högt det låter och hur omfattande vibrationerna är, så kan det möjligen anses som regelbundna störningar.I ett rättsfall, RH 2014:1 var det var fråga om bostadsrätter men det kan ändå ha viss relevans för ditt fall. I målet ansåg domstolen att regelbundna sångövningar inte hade utgjort störningar som kunde grunda en nedsättning av årsavgiften för en bostadsrätt. Rättsfallet talar för att sångövningar under dagtid kan vara en störning som borde tålas. I ett annat rättsfall hade en kvinna upplevt besvär på grund av ljudstörningar i sitt boende. Det hade under en längre tid varit oljud från ett gym som var beläget under hennes våning. På grund av detta vände sig kvinnan till Hyresnämnden för att få ut ett så kallat åtgärdsföreläggande, 12 kap. 16 § andra stycket JB. I praktiken innebär detta att nämnden "beordrar" hyresvärden att vidta viss åtgärder för att ta bort störningen. Hyresvärden hade dock redan vidtagit ett antal åtgärder för att komma till rätta med problemen. Bland annat hade värden installerat ljuddämpande material i gymlokaler. Hyresnämnden gjorde även en syn/inspektion i kvinnans lägenhet och konstaterade att det hördes vissa ljud från gymmet, men ljuden låg på en godtagbar nivå.I slutändan dömde domstolen att kvinnan fick tåla störningarna från gymmet. SlutsatsFrån det som kommit fram i liknande rättsfall som ditt verkar det som att hyresgäster måste finna sig i att det är en viss ljudnivå från grannarna. Det kan innebära att du då inte har rätt till hyresnedsättning, men en bedömning måste göras från fall till fall. Men då störningar pågått under så lång tid och verkar vara så omfattande att du inte kan vistas i din lägenhet skulle kunna vända dig till hyresnämnden och göra ett åtgärdsföreläggande, 12 kap. 16 § andra stycket JB. Hyresnämnden kan då göra en inspektion i din lägenhet för att själva bedöma hur pass störande ljudnivån är. Men om hyresvärden har vidtagit tillräckliga åtgärder för att minska ljudnivån och ljudnivån inte är helt orimlig högt, kan du behöva finna dig med ett visst oljud från gymmet. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Går det använda aktiekapital till att köpa en licens?

2021-03-28 i Bolag
FRÅGA |Hej Lawline,Intresserad att starta AB. Får jag använda bolagets aktiekapital att köpa lisens hos FI: valutaväxlare och annan finansiell verksamhet?https://www.fi.se/sv/bank/sok-tillstand/valutavaxlare-och-annan-finansiell-verksamhet/Stort tack på förhand!
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarJa, det borde inte vara några problem. Aktiekapitalet behöver inte ligga på ett konto i form av kontanter, utan det vanliga är att ett aktiebolag investerar aktiekapitalet i exempelvis materiella tillgångar och immateriella tillgångar. Det borde alltså inte vara några problem med att använda aktiekapitalet för att köpa en licensen hos FI. Möjliga problemEtt möjligt problem kan dock bli hur du ska värdera och bokföra värdet av licensen. Även hur värdeminskningen ser ut gällande licenser är en fråga som du kan behöva lösa. I din fråga framgår det inte hur stort ditt aktiekapital är. Beroende på hur mycket aktiekapital du har i bolaget kan sättet licensen ska värderas och hur värdet på licensen minskar med tiden innebära att du måste upprätta kontrollbalansräkningar i aktiebolaget för att undvika att potentiellt bli personligt betalningsansvarig för aktiebolagets åtaganden. En kontrollbalansräkning måste upprättas när du befarar att halva aktiekapitalet i aktiebolaget är spenderat, 25 kap. 13 § Aktiebolagslagen. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vad gör man om chefen är jävig?

2021-03-27 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Är det en jävsituation om chefen på ett LSS boende väljer att skola in en vän (utan intervju) och väljer samtidigt att avstå från att skola in okända personer då vännen behöver jobb då hen är kortidspermiterad från sitt egna företag? Om ja jäv vad gör jag då? Vart anmäler man det?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Från omständigheterna i din fråga är det lite svårt att tolka om chefen anställt sin vän eller om det handlar om något annat förhållande. Svaret på din fråga kan bli lite annorlunda beroende på om det finns ett beslut om att anställa vännen eller inte. Aktuella lagarNär det gäller LSS boende är det en fråga för kommuner och regioner om inte något annat avtalats med en privat part, 2 § och 17 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). På grund av att det är en fråga som kommunen har ansvaret för gäller Kommunallagen i det här fallet. Som utgångspunkt ska alla anställda vid kommuner var sakliga och opartiska, 1 kap. 9 § Regeringsformen (RF). Jävsbestämmelser för anställda i kommuner och regioner finns i 7 kap. 4 § Kommunallagen (KomL), vilken kopplar vidare till jävsbestämmelserna i 6 kap. 28-32 § KomL. En kommunalt anställd kan anses jävig om det av något annat skäl än ovan angivna finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för han eller hennes opartiskhet. Den mest aktuella jävbestämmelsen i ditt fall är 6 kap. 28 § femte punkten KomL, som behandlar s.k. delikatessjäv.DelikatessjävBestämmelsen är något av en generalklausul som kan tillämpas då det finns någon annan särskild omständighet, det vill säga något mer påtagligt, som är ägnad att rubba förtroendet för opartiskhet. Sådana särskilda omständigheter som kan rubba förtroendet för en kommunalt anställd är exempelvis då en förtroendevald är uppenbar vän eller ovän med en person som omfattas av ett ärende. I ditt fall förefaller det som att det är klart att chefen är vän med personen (vännen) som omfattas av ärendet (anställningen), vilket troligen borde rubba förtroendet för chefens opartiskhet i ärendet. Chefen kan då troligen anses vara jävig utifrån omständigheterna som du tagit upp i din fråga.Möjliga åtgärderFör att någon ska kunna överklaga något din chef har gjort i en jävig situation måste chefen fattat ett beslut som kan överklagas, t.ex. att om han anställt sin vän. Om chefen har fattat ett sådant beslut och det överklagas, borde beslutet upphävas och chefen skulle potentiellt kunna åtalas för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § Brottsbalken. Men även om det inte finns något direkt beslut som har varit jävligt och kan angripas borde chefen agerande anses vara osakligt och opartiskt vilket går emot, 1 kap. 9 § RF. Du skulle då kunna anmäla händelsen till Justitieombudsmannen (JO). JO har som uppgift att kontrollera Sveriges myndigheter, 13 kap. 6 § RF och vem som helst kan anmäla missförhållanden inom myndigheter till JO. SlutsatsMed utgång från omständigheterna som du tar upp i din fråga så finner jag att det borde kunna anses vara en jävsituation. De möjliga åtgärderna är att potentiellt överklaga ett anställningsbeslut eller att du anmäler händelsen till JO. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vad är konserverna om en kommun ger ut statsstöd som strider mot EU-rätten?

2021-02-21 i Myndigheter
FRÅGA |Vad skulle det kunna få för konsekvenser om kommunen betalar ut bidraget och det visarsig att det strider mot EU-rätten?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna EU:s regler för statligt stöd sätter ramarna för Sveriges möjligheter att med offentliga medel kunna stödja vissa verksamheter. Reglerna finns i artiklarna 107-109 i FEUF (Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). I artiklarna fastställs att statsstöd måste uppfylla vissa på förhand bestämda undantag för att vara tillåtet. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids. Reglerna om statsstöd omfattar staten, kommuner och landsting. Detta betyder att stöd från kommunen till enskilda näringsverksamheter måste uppfylla kraven enligt artiklarna 107-109 FEUF.Vad händer om reglerna inte följs?Om Sverige ger ett olagligt stöd kan EU-kommissionen besluta att det strider mot EU-rätten. Sverige måste då återkräva stödet från stödmottagaren. En svensk domstol kan även självständigt pröva om en åtgärd utgör ett statligt stöd som skulle kunna anmälts till EU-kommissionen. Om Sverige skulle vägrar att följa EU-kommissionens beslut kan EU-kommissionen välja att väcka talan inför EU-domstolen. Sverige kan då riskera att fällas för fördragsbrott med stora böter som påföljd om man inte rättar sig efter beslutet.SlutsatsKommunen likställs med staten enligt EU-regleringen och därav kan staten få bära ansvaret för att kommunen brutit mot reglerna om statsstöd och då bli skyldig att betala böter till EU.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Kan man sälja bilder tagna på allmän plats?

2021-02-15 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag säljer bl.a. foton i min firma. Jag tänker sälja till min kommuns informationsverksamhet. Jag har t.ex. en bild som är tagen på allmän plats och föreställer 5 personer som spelar minigolf. De kan identifieras men jag känner dem inte. Kan bilden användas i t.ex. tryckt material som en broschyr. Kan den användas på kommunens hemsida och annan plats på Internet?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag (1978:800) om namn och bild i reklam (bildlagen)Det existerar inte något generellt förbud mot att utan samtycke använda personers namn eller bild. I lagen om namn och bild i reklam ges dock ett visst skydd mot användning i kommersiella sammanhang. Enligt 1 § bildlagen får en näringsidkare inte vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning där en bild utnyttjas utan denne avbildades samtycke. Att du driver enskild firma borde göra att du kan anses vara en näringsidkare. Bildlagen stadgar vidare att den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 1 § bildlagen ska enligt 2 § bildlagen dömas till böter. Enligt 3 § bildlagen kan den som bryter mot 1 § bildlagen också bli skadeståndsskyldig.SlutsatsFrågan i ditt fall blir då om kan anses använda bilden vid marknadsföring. Svaret om huruvida din användning av bilden kan anses utgöra marknadsföring för ett kommersiellt syfte beror då om ditt försäljning av bilden har ett marknadsföringssyfte. Bildlagen omfattar marknadsföring som syftar till att främja avsättning av varor, tjänster och andra nyttigheter. En åtgärd bör ses som avsättningsfrämjande om det finns ett krav på en motprestation för att ta del av varorna, tjänsterna eller nyttigheterna. När det gäller försäljning utan marknadsföringssyfte kan utgång bli lite oklar, och med utgång från din fråga finns det tyvärr inte tillräckligt med information för mig att ge ett definitivt svar. Ditt säkraste alternativ vore att inhämta samtycke från de individer som finns med på din bild.Även kommunen skulle möjligtvis kunna drabbas av konsekvenser enligt bildlagen, då en kommun kan jämställas med en näringsidkare, om de använder bilden vid marknadsföring med ett kommersiellt syfte utan de avbildades samtycke. För ett rättsfall som belyser bildlagen på ett bra sätt kan jag hänvisa till NJA 2017 s. 217.Hoppas du har fått svar på din fråga!Mvh