Får en hyresgäst ha regelbundna sångövningar i sin lägenhet?

2021-02-11 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag bor i studentlägenhet (etta,hyreslägenhet) och går en operautbildning, vilket innebär att jag måste öva hemma och ha sånglektion hemma nu när det är Corona. Min granne stör sig tydligen väldigt mycket på det och knackar när jag sjunger. Jag sjunger aldrig tidigare än 9 eller senare än 21 och det handlar om ca 2 timmar per dag. Visst har jag rätt till detta? Med vänlig hälsning,En ledsen operasångerska
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Aktuella lagar och rättsfallDu som hyresgäst har en skyldighet att se till att dina grannar inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att det inte skäligen bör tålas, 12 kap. 24 § Jordabalken (JB). I ditt fall blir frågan i vilken grad ditt operasjungande stör dina grannar och om det är något som de skäligen bör tåla. Enligt förarbetena till 12 kap. 24 § JB måste det göras en avvägning gällande vad som kan anses vara en störning i boendet och mindre störningar eller sådana som är tillfälligt övergående. Huvudregeln är att boende ska kunna sova ostört på natten, men detta är inte aktuellt i ditt fall. På dagen är istället huvudregeln att boende får räkna med en del liv och rörelse i ett lägenhetshuset. Att du bor i ett studentboende borde även inverka på att boende kan få räkna med mer aktivitet än vid vanliga boenden. Dock kan högljudda aktiviteter som är regelbundna tala för att det faktiskt är en störning. I ditt fall, beroende på hur högt du sjunger, och att du sjunger två timmar per dag kan det möjligen anses som regelbundna störningar.I ett rättsfall, RH 2014:1 var det var fråga om bostadsrätter men det kan ändå ha viss relevans för ditt fall. I målet ansåg domstolen att regelbundna sångövningar inte hade utgjort störningar som kunde grunda en nedsättning av årsavgiften för en bostadsrätt. Rättsfallet talar för att sångövningar under dagtid borde vara något som din granne ska tåla. Det är dock viktigt att detta bara är ett rättsfall och alla situationer måste bedömas från fall till fall.SlutsatsDet är troligtvis så att du har rätt till att ha sångövningar i din lägenhet under dagtid. Min rekommendation är dock att du kommer överens med de grannar som stör sig när du sjunger om en viss tid när du kan öva. På detta sätt kan dina grannar även bättre planera sina aktiviteter som kanske är ljudkänsliga till tider när du inte sjunger. Förhoppningsvis kan det leda till att ni kommer fram till en kompromiss där både du och din granne blir nöjda. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

På vilka grunder går det att avbryta en provanställning?

2021-01-19 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag fick jobb och vart provanställd i 6 mån, efter 4,5 månad frågade jag chefen om hur det såg ut för mig Ang fast anställning? Det såg bra ut så han och att jag skulle få det, 2,5 senare så kommer jag till jobbet efter ledighet och på kontoret sitter samordnaren och chefen, han säger då att dom tänker säga upp min provanställning, pga 3 personal klagat på mig, jag undrar på vad? Frågar direkt samordnaren som jag jobbar mest med vad jag gjort för fel, hon kommer inte på något direkt säger hon. År ut och frågar personal 2 vad jag gjort? Hon har jag jobbat med 2 ggr på 5 mån, hon blir bara orolig och ropar på chefen och samordnaren, när dom kommit ut till henne så säger hon att hon kan tycka att det rinner av mig det hon rapporterar dom 2 ggr, den 3je vet jag inte, men sen ringer chefen 2 dagar efter och hör efter hur det är, får då även reda på att samordnaren vill bli av med mig, och sagt till chefen att om jag är kvar så säger hon upp sig? Jag har aldrig haft någon konflikt på jobbet aldrig varit borta, bytt pass med samordnaren julafton jour pga att jag inte har småbarn, och hon ville vara hemma då, hon har fått massa saker av mig, och vi har haft kul, känner mig utnyttjad av att hon väntade med att klaga tills jag bytt pass med henne, kan även säga att jag har varit denna som jobbat mest där och pysslat handlat städat mm, detta är ett LSS boende. Vad kan jag göra? Vart uppsagd efter min ledighet efter jul den 5 januari.
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som främst behandlar frågor om anställningsskydd är lagen om anställningsskydd (LAS). När det gäller provanställningar saknas det en reglerad uppsägningstid. Arbetsgivaren är även fri att utöva sin prövningsrätt och behöver inte heller uppge skäl för att avbryta en provanställning, 6 § LAS. Ett avbrytande av en provanställning behöver då inte heller ha en saklig grund enligt 7 § LAS. Detta innebär att din arbetsgivare i stort sett har ett fritt beslutsfattande om denne vill att du ska fortsätta din anställning där efter provanställningen eller inte. Ett avbrytande av en provanställning går tyvärr inte att pröva mot LAS, vilket innebär att dina chanser att få fortsätta arbeta på ditt jobb är låga om din arbetsgivare vill avbryta din provanställning. En annan möjlighet för dig skulle kunna vara att pröva beslutet mot diskrimineringslagen (DL), om du anser att du har blivit diskriminerad på grund av någon av diskrimineringsgrunderna enligt 1 kap. 5 § DL. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Hur utformar man ett skuldebrev till att bli juridiskt bindande?

2021-01-18 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag har som privatperson en fordran på en annan privatperson via ett skuldebrev. Ursprungligen var lånet utan ränta men efter att skulden kommer att öka ska vi skriva in en ränta. Så här har jag utformat texten: "2021-01-15Skulden ökar med x kronor och uppgår därmed till x kronor. Räntevillkoret ändras samtidigt på den totala skulden. Från och med dagens datum utgår ränta på den totala skulden med statslåneräntan + 3 procent årligen" och så underskrifter med namnförtydligande och datum. Är texten juridiskt bindande eller finns det någon oklarhet? Kan vi komma överens om vilken ränta som helst? Har googlat och kommit fram till att den här räntan är "skälig". Tack!
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Texten såsom du har utformat den förefaller i min mening vara juridiskt bindande. Det enda som möjligtvis kan behöva förtydligas är vad den "totala skulden" innebär. Du skulle exempelvis kunna skriva ut vad den totala skulden är på ett förtydligande sätt, "Den totala skulden är X". När det gäller räntan så kan ni i stort sätt sätta räntan fritt så länge båda parter är överens. Det finns dock begränsningar som du påpekar gällande att räntan måste vara skälig. Enligt rättsfallet NJA 1995 s. 430 fann domstolen att en effektiv ränta på minst 125 % var oskälig, och långivaren dömdes för ocker gentemot låntagarna. I ditt fall verkar räntan vara väl inom gränsen för vad som kan anses vara en rimlig ränta, och det borde därav inte vara något problem för dig.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Möjliga påföljder vid innehav av narkotika

2021-01-15 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Vad kan påföljden bli om man åker fast med 60 gram hash och 40 tabletter tramadol?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Narkotikastrafflagen (NSL) är lagstiftningen som behandlar innehav av narkotika.Enligt 1 § 6 punkten NSL, kan den som innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika dömas för narkotikabrott Det finns tre olika nivåer av narkotikabrott som kan bli aktuella om du döms för att uppsåtligen begått ett narkotikabrott enligt 1 § NSL.Ringa narkotikabrott, där straffskalan är böter eller fängelse upp till högst sex månader, 2 § NSL.Narkotikabrott, där straffskalan är fängelse i högst tre år, 1 § NSL.Grovt narkotikabrott, där straffskalan är fängelse i lägst två år och högst sju år, 3 § NSL.Synnerligen grovt narkotikabrott, där straffskalan är fängelse i lägst sex år och högst tio år, 3 § andra stycket NSL.När det gäller att göra en gränsdragning till vilken nivå av narkotikabrott som du riskerar att dömas till beror det på vilken typ av drog och volymen det handlar om. Enligt rättsfallet RH 2016:24 jämställs tramadol i farlighetshänseende med cannabis. Volymen spelar även roll, och i samma rättsfall ansågs gränsen för att innehav inte längre kan anses vara ringa vid 20 gram verksam substans, och gränsen för grovt narkotikabrott verkar ligga vid 2 kg verksam substans. Ett innehav över 20 gram verksam substans men under 2 kg verksam substans riskerar att anses som narkotikabrott enligt 1 § NSL.SlutsatsI ditt fall riskerar du att dömas för narkotikabrott om du blir påkommen med ett innehav av mer än 20 gram verksam substans av cannabis/tramadol.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Går det att skriva över en enskild firma till någon annan?

2021-02-03 i Övrigt
FRÅGA |Hej. Jag vill skriva över mitt enskilda firma på mannen, vad/hur gör jag. Tacksam för hjälpen.
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är ja, det är fullt möjligt att skriva över din enskilda firma till din man. Du skriver över firman genom att fylla i en blankett från bolagsverket, (se länken) och sedan skickar denna ifyllda blankett till bolagsverket. Du kan hitta ytterligare information och regler på sida två i blanketten och även information om möjliga kostnader för er på bolagsverkets hemsida.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Går det få tillbaka ett lån som man givit till någon annan?

2021-01-18 i Avtal
FRÅGA |Hej! För snart ett år sedan tog jag ett lån åt min expojkvän, vid tiden hade han ett fast jobb men MYCKET strul med att hålla i pengarna, och strul överlag i sitt liv med alkohol och droger. Jag skulle först stå som borgenman åt hans lån, men då gränsen var 25 år (jag var 18, 19 år nu) så tog jag ett lån åt honom för att jag tyckte synd om honom. Problemet är att han sedan dess varken hört av sig eller betalat skulden till mig. Ingen närstående till honom har hört av honom heller. Hur dumt det än låter så förstår jag att det är mitt eget fel. Men jag undrar ändå om det på något sätt eller vis går att ta sig ur detta utan att få tag på honom, eller om jag går miste om något.Tack på förhand!
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utan ett avtal eller t.ex. ett skuldebrev är tyvärr dina möjligheter att få tillbaka pengarna små. Som jag tolkar din fråga så har du och din ex-pojkvän inte ingått något avtal gällande att han skulle betala tillbaka pengarna från lånet som du gav till honom. Utan ett avtal eller skuldebrev borde lånet som du gav till din ex-pojkvän troligen ses som en gåva från dig till honom, och om lånet helt och hållet står på dig så blir du själv helt och hållet betalningsskyldig för lånet, även om du givit bort pengarna du fått från lånet. Om det finns mer information gällande ditt fall kan det förändra vad du har möjlighet att göra. Om du vill ge en utförligare förklaring av din situation kan du få en chans till mer hjälp med ditt fall.Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Återkallelse av taxitrafiktillstånd

2021-01-15 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej transport styrelsen har beslutat att återkalla Mitt taxiförarlegitimation'men inte mitt körkort för grovt rattfylleri och det är första gången jag äns bryter mot nån lag. Går det och överklaga?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som behandlar frågor om taxitrafik är taxitrafiklagen.När det gäller överklagande av beslut om återkallelse av taxitrafiktillstånd har du möjlighet att överklaga beslutet vid en allmän förvaltningsdomstol enligt 6 kap. 1 § taxitrafiklagen. När det gäller om du får rätt i din överklagan beror på de individuella förutsättningar i ditt fall, men att det är ditt första brott kan möjligtvis ses som en förmildrande omständighet.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vilka krav kan en hyresgäst ställa på en ersättningslägenhet?

2020-12-11 i Hyresrätt
FRÅGA |hej! jag bor i en hyresrätt med första handskontrakt, pga renovering är jag tvungen att flytta ut eftersom dem kommer stänga av vatten, värme, el med mera.Finns det då några rimliga krav att ställa såsom att jag vill minst ha en lika "fräsch" lägenhet som jag bor i nu eller att det måste vara samma hyra. De erbjuder mig en 3a på 74 km med en hyra på 8000 kronor som är nyrenoverad i både kök och badrum. Vilket är fräschare än den jag bor i, alternativ erbjuder dom mig en 2:a på 60 km som är sunkigare än i den lägenheten jag bor i nu.Vad kan jag ställa för krav på min hyresvärd?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kraven du kan ställa på din hyresvärd är att din ersättningslägenhet i princip ska motsvara din tidigare lägenhet i fråga om standard, läge m.m. Det innebär att du inte borde behöva acceptera en märkbart sämre lägenhet än din tidigare lägenhet. När det gäller hyran behöver denna dock inte vara likvärdig om den nya lägenheten exempelvis har ett bättre läge eller en bättre standard, vilket innebär att du kan få finna dig i en inte obetydlig hyreshöjning. Vad som är rätt lagligt sätt gällande beslut om godtagbara och icke-godtagbara ersättningslägenheter har främst avgjorts i domstol. Se exempelvis RH 2018:41. Från den information som framgår av din fråga blir troligen resultatet i ditt fall att du behöver acceptera någon av de två ersättningslägenheterna. Om inte standarden på 2:an är märkbart sämre eller hyreshöjningen på 3:an är oskäligt högt med beaktande av lägenhetens standard och läge. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,