Krav för Väktarutbildningen

2020-10-16 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Min kille är dömd för ringa narkotikabrott för 5 år sen, ej fängelse, endast böter, och enligt vad vi sett och fått information om så ska just det "försvinna" ur hans register, så det ska ej vara ett problem. Nu har han endast 2 trafikförseelser som båda slutade i böter som han betalade. Nu vill han ansöka till väktarutbildning, men det står för att han ska kunna göra praktik så måste han kunna lämna blankt registerutdrag!? Kan han fortfarande komma in på utbildningen trots trafikförseelserna?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Det finns en rad olika krav för att få bli ordningsvakt. Kraven är i princip detsamma som för att bli antagen till polisutbildningen i Sverige. För att man ska bli ordningsvakt måste man vara 20 år, laglydig samt lämplig för yrket. Man gör olika tester för att testa ens lämplighet och behörighet. Att man är laglydig innebär att man ska vara ostraffad samt att man inte förekommer i polisens brotts - och misstankeregister. Man ska inte ha blivit dömd för något brott de senaste fem åren. Således, är det främst de senaste fem åren, innan man söker till yrket, som ligger till grund för bedömningen. Böter är en påföljd som gallras fem år efter domen utdelades, därmed syns hans trafikförseelser i fem år (17 § punkt 9 i lag om belastningsregister). Det är därmed bäst att vänta i fem år, tills brotten inte syns i registret längre, innan han ansöker till väktarutbildningen. Han kan däremot testa att ansöka, för att se om han blir antagen ändå. Men det är antagligen svårt att bli antagen med dessa trafikförseelser eftersom de ligger mindre än fem år bakåt i tiden och fortfarande syns i hans belastningsregister. Han har inget blankt registerutdrag. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Prästers Tystnadsplikt

2020-10-14 i Alla Frågor
FRÅGA |Religiösa ledares tystnadsplikt. Enligt kyrkoordningen har präster absolut tystnadsplikt för uppgifter som lämnats under bikt eller enskild själavård. Men hur är det med religiösa ledare i andra kristna kyrkor än Svenska kyrkan eller andra religioner? Gäller absolut tystnadsplikt för uppgifter som t.ex. lämnats under bikt eller enskild själavård till en imam (islam) eller en rabbin (judendomen)?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Inom den svenska kyrkan har präster och diakoner tystnadsplikt. Prästen har en så kallad absolut tystnadsplikt, vilket innebära att det inte finns några undantag från denna (31 kap. 9 § Kyrkoordningen). Prästen får inte föra information vidare som man berättat för denne. en präst får inte heller kallas för att vittna i rättegång gällande något man exempelvis berättat under bikt eller själavård. En diakon inom svenska kyrkan har som nämt även en sorts tystnadsplikt, men inte absolut tystnadsplikt. En diakon kan under vissa reglerade omständigheter bryta sin tystnadsplikt (32 kap. 9 § Kyrkoordningen). En diakon har exempelvis anmälningsplikt enligt lag, om den får reda på ett barn far illa, vilket en präst inte har. Således, är tystnadsplikt ett känt fenomen inom kristendomen för präster och liknande. Tystnadsplikten grundar sig på att man ska känna sig trygg i att berätta saker för en präst, med vetskap om att informationen inte förs vidare. Det ska hjälpa folk att prata och öppna upp sig, samtal anses hälsosamt inom kristendomen. Vad jag vet, så finns det inget liknande koncept inom andra religioner, utan där gäller det andra regler och ritualer. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Belastningsregister och Visum till USA

2020-10-08 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag har lite frågor. När jag var 16 år blev jag dömd för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Och när min prick i register försvunnit vill jag åka till USA och arbeta, men kommer det vara möjligt? Kan man ansöka om ESTA inresetillstånd? Kan dom i USA se vad man gjort för brott tidigare om man inte längre finns med i belastningsregistret?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Din fråga rör Lag om belastningsregister, belastningsregistrets funktion och dess påverkan på dina framtidsplaner. De brott du har blivit dömda för ger inte särskilt långt straff, även om jag inte specifikt har information om din utdelade påföljd. Belastningsregistret innehåller uppgifter om de brott och straff man har blivit dömd till, fram tills att uppgifterna gallras bort. När gallringstiden har löpt ut för det straff du har fått, då kan ingen se dina uppgifter i belastningsregistret. Efter att gallringstiden har löpt, så ska detta inte hindra dig från att söka visum i USA. Myndigheterna i USA begär just ett utdrag ur ditt belastningsregister vid en ansökan om Visum, och om registret är tomt så ska det inte vara något problem för dig. Du kan själv begära ut ett utdrag ur ditt belastningsregister hos Polisen, för att kontrollera vad som står med. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Antagningskrav till polisutbildningen

2020-09-22 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag har sett en hel del frågor och svar på huruvida man kan bli polis om man är straffad sedan tidigare. Jag har förstått att det inte är ett förhinder att söka utbildningen även om man är straffad. Men om det gått sådan lång tid att ens brott gallrats ur registret (vi säger 10 år) och man numera är "prickfri" och inte längre med i belastningsregistret, kan de under säkerhetsprövningen trots det se att du blivit straffad och därför anses som olämplig att bli polis?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Antagningskrav till polisutbildningFör att bli antagen till polisutbildningen så ställs en rad olika krav. Du ska exempelvis vara svensk medborgare, ha körkort, vara myndig samt inneha olika andra behörigheter. Dessutom ställs det olika fysiska, medicinska, psykiska och säkerhetskrav. Alla dessa krav är till för att bedöma lämpligheten, för att se till så att man har rätt egenskaper för yrket som polis. Polisens säkerhetskrav innebär att du som vill bli polis ska vara godkänd inom Säkerhetsskyddslagen. Detta innebär en intervju samt en koll i belastningsregistret. Denna säkerhetsprövning syftar främst till att se till så att du är lojal och pålitlig. Efter säkerhetsprövningen gör intervjuaren en bedömning av personens lämplighet. Tidigare BrottDet finns inget som säger att man inte kan bli antagen hos polisen om man tidigare i livet blivit dömd för brott. Om du har en prick i belastningsregistret vid antagningen så innebär inte det automatiskt att du inte kan komma in. Det är upp till rekryterarna att göra en bedömning. Jag gissar att mycket beror på brottets allvarlighet samt den utdömda påföljden. Många rekryterare och arbetsgivare anser att tidigare brott kan tyda på bristande omdöme, dåligt umgänge i och med evuentella kriminella kontakter. Bristfälliga värderingar och dåligt omdömde är inget man vill att poliser ska ha som egenskaper. Mindre allvarligare brott, mindre förseelser, borde däremot inte vara något problem. Man kan säkert få möjlighet förklara varför man har fått pricken och liknande. Om du har varit straffad tidigare, men att ditt brott har gallrats ur ditt belastningsregister så ser jag inte att denna omständighet borde vara något problem för polisrekryteringen. Eftersom det har gallrats så är det inte synligt, inte för polisen heller. Det finns inte särskilt mycket information att hitta angående denna specifika situation. Men jag skulle säga att det antagligen bara är till din fördel att din dom har gallrats ur belastningsregistret så att du kan ansöka till polisutbildningen med ett rent register. Hoppas du har fått vägledning i din fråga!Vänligen,

Medlemsskap i BRF

2020-10-16 i Bostadsrätt
FRÅGA |För att bli medlem i brf krävs det då att man bosätter sig i föreningen?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Medlemsskap i BRFSom medlem i en bostadsrättsförening, så äger du en andel av en föreningen. Du äger inte den fysiska bostaden, utan rätten att bo i den under en obegränsad tid. En förutsättning för att kunna bli ägare i en bostadsrättsförening är att man blir medlem i föreningen. Föreningens styrelse måste därmed godkänna medlemsskapet. Föreningen måste godkänna köparna till lägenheten innan överlåtelsen går igenom. Som köpare ansöker man om medlemsskap innan man skriver på köpekontraktet till lägenheten. En bostadsrättsförening kan generellt endast neka en medlemsansökan på ekonomiska grunder. Men det kan även stå specifika regler i föreningens stadgar. Vid en inkommen medlemsansökan så tar föreningen ut en kreditupplysning på de eller dem som ansöker. En god ekonomi, så att man klarar av att betala sina bostadsavgifter, är oftast det enda som krävs för att man ska få bli godkänd i sin bostadsrättsförening. Det brukar inte vara något krav på att man måste vara boende i huset för att bli medlem. Det finns medlemmar och ägare som enbart hjälpt till med betalningen av lägenheten, utan att de är boende där. Men hör gärna av dig till din bostadsrättsförening för att fråga mer specifikt hur dem hanterar saken. Men jag ser inte att det borde vara något problem. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Beställning av tobak via nätet

2020-10-14 i Alla Frågor
FRÅGA |kan man beställa vattenpipstobak från utlandet via nätet lagligt? Vilka skatter måste betalas och vilken mängd får beställas?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Det finns många regleringar gällande köp och import av tobak från ett annat land än just Sverige. Reglerna skiljer sig markant beroende på om det rör sig om köp från ett annat EU - land eller köp från ett land utanför EU. Du måste generellt alltid vara över 18 år för att få beställa tobak via nätet lagligt. Handla tobak från annat EU - landDu, som 18 år, får köpa tobak för ditt eller din familjs privata bruk. Din familj innebär då de närmast anhöriga. Vid beställning av tobak från ett annat EU - land, så måste man betala svensk tobaksskatt. Detta betalar man oftast till Skatteverket innan leveransen av varan. Handla tobak från land utanför EUNär du handlar tobak från ett land utanför EU så gäller andra och fler regler. Man måste då betala både tull, moms och svensk tobaksskatt. För röktobak gäller alltid moms på 25%, samt tull på 74,9% och skatt på 1 957 kr/kg. Det finns mer regler och vägledning att få via skatteverket och tullverkets hemsida. Det är svårt att svara på din fråga, då jag inte vet från vilket land du planerar att beställa tobaken ifrån. Men det är viktigt att ha koll på vilka skatter som gäller. Tullverket kan annars omhänderta tobaken och inleda en skatteutredning, om korrekt skatt inte betalats innan importen. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

När och hur kan man få fotboja?

2020-09-28 i Påföljder
FRÅGA |När kan man få fotboja om man är dömd till 2 års fängelse klass 3
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Fotboja Att få ha fotboja istället för att avtjäna sitt straff i fängelse är en möjlighet som en person som är dömd till fängelsestraff kan ha. Man måste därmed ansöka om detta hos kriminalvården. Fotboja kallas även att avtjäna sitt straff genom intensivövervakning med elektronisk kontroll. När man har fotboja så avtjänar man sitt straff i sin bostad istället. Att ha fotboja innebär i princip att man har utegångsförbud med vissa få bestämda tider man får lämna bostaden på. När kan man få fotboja?Det är endast om man har blivit dömd till högst sex månaders fängelse som man kan ansöka om fotboja (Lag om intensiv övervakning med elektronisk kontroll 1 §). I och med att du har blivit dömd till ett längre straff än sex månaders fängelse så kan inte fotboja bli relevant för dig i detta fall. Om man har blivit dömd till högst sex månaders fängelse och väljer att ansöka om fotboja så inleder kriminalvården en lämplighetsbedömning. Man tar hänsyn till om det med tanke på brottet och dess allvar är lämpligt och rimligt att brottet ska avtjänas med fotboja. Det är exempelvis vanligt med fotboja vid mindre allvarliga trafikbrott. Kriminalvården ställer även vissa krav för att man ska få ha fotboja. Detta är exempelvis att den dömde har en lämplig sysselsättning, så som arbete eller studier. Dessutom krävs det att den dömde har en bra och godkänd bostad. Om den dömde bor med andra personer, så krävs deras godkännande för att man ska få ha fotboja. Däremot så beviljas inte fotboja om det gäller brott mot familjemedlem, eftersom det är för riskabelt och olämpligt. När man har fotboja så är det viktigt att följa de regler som kriminalvården ställer upp. Man får till exempel inte dricka alkohol eller ta droger. Oftast brukar man även behöva medverka i ett behandlingsprogram. Bryter man mot kriminalvårdens regler så är konsekvensen att man får avtjäna sitt straff i fängelse istället. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Fågelskyddsområde och placering av vindkraftverk

2020-09-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej LawlineJag undrar vad ett särskilt fågelskyddsområde är och hur det påverkar möjligheten att få tillstånd för 60 stycken vindkraftverk om det är 15 km utanför det särskilda fågelskyddsområdet?Vad ska man tänka på gällande lokaliseringen? Kan det särskilda fågelskyddsområdet hindra att få tillstånd?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. FågelskyddsområdeDet finns en hel del inrättade fågelskyddsområden i Sverige, speciellt runt Stockholms skärgård. Dessa områden är till för att skydda fåglarna, samt ge dem goda förutsättningar för att lyckas med sin fortplantning. Det är specifikt till för att skydda hotade och sällsynta fågelarter. Ett fågelskyddsområde begränsar således vår kända allemansrätt i Sverige. Fågelskyddsområden ger fåglar en möjlighet att vara ostörda och ifred under häckningstider. Fågellivet upplever många olika hot, det är därmed viktigt att allmänheten respekterar fågelskyddsområdena och dess regler. Om man inte respekterar fågelskyddsområdena, genom att exempelvis beträda ett sådant område så utdöms böter enligt Miljöbalken (MB 7 kap. 12 §). Bevarandet av fågelskyddsområden tas därmed på stort allvar. Placering av VindkraftverkFör att placera ut vindkraftverk krävs oftast anmälan och tillstånd (MB 9 kap.). Det finns mycket att tänka på när man planerar att placera ut vindkraftverk. Man bör exempelvis tänka på miljön, naturen, landskapsbilden, friluftsliv, störningar, buller osv. Vissa områden har automatiskt eller lagstadgat skydd, och där kan man därmed inte placera ut anläggningar så som vindkraftverk, detta är exempelvis fågelskyddsområden. Länsstyrelsen hävdar att forskning har visat på att vindkraftverk har en måttlig påverkan på djurlivet i allmänhet. Länsstyrelsen har även gått ut med att det emellan ett vindkraftverk och ett känt fågelområde bör vara en skyddszon på 500 - 1500m åtminstone. Man vill undvika att fåglarna kolliderar och skadar sig i vindkraftverken. Man hävdar däremot att mer forskning krävs för att kunna bedöma de riktiga riskerna vindkraftverk har på fåglarna. Jag rekommenderar dig även att vända dig till Länsstyrelsen för ytterligare vägledning kring denna fråga. Det är en regional fråga för just det område där du önskar att ställa upp ett vindkraftsverk. Jag behöver mer information för att bedöma situationen. Du kan läsa mer om Länsstyrelsens rekommendationer och lagar kring vindkraftverk här. Hoppas du har fått vägledning i din fråga!Vänligen,