Gallring ur belastningsregistret

2020-08-08 i Påföljder
FRÅGA |Hej,Jag har blivit dömd för "köp av sexuella tjänster december 2019". Där fick jag endast dags böter. Enligt er var det 5 år tills pricken försvinner ur belastningsregister.I år juli 2020 har jag fått en ordningsbot då jag cyklade mot rött.När försvinner pricken som avser "köp av sexuella tjänster"? Kommer det försvinna inom 5 år som vanligt eller kommer att förlängas och i såfall hur länge?Hälsningar
Emma Gurander |Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Din fråga rör belastningsregistret och dess gallring, således är Lag om belastningsregister tillämplig här. Uppgifter om böter gallras fem år efter domen (17 § punkt 9 i lag om belastningsregister). Således gallras uppgiften om böter för brottet köp av sexuella tjänster i december 2024 (fem år senare). Boten då du cyklade mot rött gallras fem år efter den domen, således försvinner den uppgiften juli 2025 (fem år senare). Man separerar därmed de olika påföljderna och uppgifterna, och räknar från den tid då domen eller beslutet meddelades. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Krav för arbete inom försvarsmakten

2020-07-25 i Påföljder
FRÅGA |Hej min 16 årige son dömdes till dagsböter för att kastat ett ägg på ett hus , dömdes till ungdomstjänst . Han har en dröm om att bli militär hur funkar det med belastningsregistret?
Emma Gurander |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Försvarsmakten har vissa tydliga behörighetskrav som man måste uppfylla för att man ska kunna bli antagen och kunna arbeta som militär. Alla som ansöker till försvarsmakten kollas i Polisens belastningsregister. Om den som ansöker har blivit dömd för något som syns i belastningsregistret så kommer denna personen inte vidare i försvarsmaktens rekrytering. Frågan är däremot om din sons påföljder har gallrats bort eller om de fortfarande finns kvar, vilket beror på när han dömdes för dessa brott (tidpunkten). Straffet ungdomstjänst gallras fem år efter domen om din son var under 16 år vid tiden för brottet (17 § punkt 8 i lag om belastningsregister) Straffet dagsböter gallras även fem år efter domen (17 § punkt 9 i lag om belastningsregister). Om din son har begått skadegörelsebrottet vid en väldigt ung ålder så kan det vara så att det har gallrats bort vid denna tid eller snart, i sådana fall är uppgiften om din sons brott och straff borta ur registret. Således bör det inte vara några problem för honom att söka in till militären. Svaret på din fråga beror på när domen utdelades och hur lång tid som har passerat sedan dess. Om det har gått längre än fem år sedan, så är uppgifterna borta och då ska det inte vara några problem att bli rekryterad inom försvarsmakten. Men om han fortfarande befinner sig inom femårsperioden så kommer han inte uppfylla försvarsmaktens säkerhetskrav. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid alkoholmissbruk

2020-07-20 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Min pappa lider av alkoholmissbruk, och den enda som i nuläget kan göra något åt saken är hans arbetsgivare. Men arbetsgivaren tar inte detta på allvar trots att det är tydligt att något är fel. Antar att han bryter mot någon lag när han gör detta och kan göra något för att han ska ta sitt ansvar som arbetsgivare?Mvh
Emma Gurander |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Inom arbetsrätten så har arbetsgivaren ett tämligen långtgående rehabiliteringsansvar för sina anställda. Regler om detta finner du främst i Lagen om anställningsskydd (LAS) samt i Arbetsmiljölagen (AML). Arbetsgivarens rehabiliteringsansvarAlkoholism eller alkoholmissbruk räknas som en sjukdom, därmed är det inte saklig grund för uppsägning (7 § LAS). Men det ligger inom arbetsgivarens ansvarsområde att erbjuda rehabilitering och stöd till en anställd som har alkoholmissbruk. Det är först när arbetsgivaren anser att alkoholproblemet påverkar arbetet negativt som deras rehabiliteringsskyldighet träder in. Rehabilitering kan ske i olika former såsom företagsvård, terapi, arbetsträning eller liknande stöd är vanligt. Tanken är att den anställde ska få tillbaka sin arbetsförmåga och komma tillbaka till sin arbetsplats. Helst ska rehabiliteringen ske snarast, så fort arbetsgivaren får kännedom om alkoholmissbruket. Det är arbetsgivarens ansvar att finansiera och planera in den rehabilitering som behövs för sina anställda. För att denna process ska fungera krävs det även att den anställde tackar ja till rehabilitering och erkänner sin sjukdom, medverkan från den anställde krävs således även. Det är sammanfattningsvis arbetsgivarens ansvar att erbjuda rehabilitering och arbetsanpassning till sina anställda vid behov (3 kap. 2a § 3 st AML). Man är därmed som arbetsgivare skyldig att agera om man får kännedom samt om man misstänker alkoholproblematiken hos den anställde. Om man som arbetsgivare inte fullföljer detta ansvar så bryter man mot arbetsmiljölagen. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Blandat fång och Delningsprincipen av bostadsrätt

2020-07-14 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Min mamma ska ge bort en bostadsrätt till mig och min fru där vi ska överta lånet. Anskaffningsvärdet på bostadsrätten är 1,2 mkr, lånet är också på 1,2 mkr och marknadsvärdet är 6 mkr. Här uppstår vad vi förstått den så kallade delningsprincipen. Läste nedanstående frågeställning och svar:https://lawline.se/answers/kan-vi-ge-bort-en-bostadsratt-till-var-son-med-overtagande-av-lan-och-undvika-skattEfter diskussion med både SKV och en annan jurist verkar det som att detta svaret inte stämmer och att ovanstående exempel visst kommer få betala skatt. Därmed lite farlig rådgivning om så är fallet. Jag vill därför dubbelkolla igen med detta forum :)Delningsprincipen verkar innebära följande:Man tittar på hur stort vederlaget är, d.v.s. 1,2 miljoner i vårt fall. Då delar man vederlaget med marknadsvärdet, alltså 1,2 mkr/6 mkr = 20 %. 20 % anses vara ett köp och 80 % anses vara en gåva. 20 % av anskaffningsvärdet är 240 000 kr och dessa 20 % är nu sålda för 1,2 mkr. Därför uppstår 22 % skatt på mellanskillnaden, dvs på 960 000 kr. Skatten för min mamma blir i detta fall 211 200 kr och vi får också två olika anskaffningsvärden om vi skulle sälja bostadsrätten längre fram. Ett anskaffningsvärde på 20 % av bostadsrätten (1,2 mkr) och ett anskaffningsvärde på 80 % av bostaden (1,2 mkr * 0,8)Tänker vi rätt här? I så fall kan det vara klokare att låta lånet stå kvar på min mamma. Eller är det något vi missar så att vi trots ovanstående förklaring kan undvika skatt?
Emma Gurander |Hej, Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Blandat fång Denna fråga rör skatt, därmed är inkomstskattelagen (IL) tillämplig. Denna typ av överlåtelse är ett blandat fång, det vill säga att en viss del är en gåva medan resten räknas som ett köp (ersättning har erhållits). När det gäller överlåtelse av en fastighet så råder huvudsaklighetsprincipen, men när det gäller en överlåtelse av en bostadsrätt på detta vis så gäller delningsprincipen. Dessa principer blir tillämpliga när överlåtelsen inkluderar ett gåvomoment. För att det ska räknas som en gåva i juridisk mening så krävs det att det är en förmögenhetsöverföring, att det finns en gåvoavsikt hos givaren samt att denna gåva bygger på frivillighet. Köp1,2 miljoner / 6 miljoner = 0,2 = 20 %Övertagandet av lånet räknas som ersättningen för bostadsrätten, den onerösa delen. 20% ska således anses som ett köp i detta fall. Gåva Resten anses som gåva, därmed 100 % - 20% = 80%. 80% anses i detta fall som en gåva, och detta behöver inte beskattas i och med att vi inte har någon gåvoskatt i Sverige (8 kap. 2 § IL). BeräkningAnskaffningsvärdet är det man ursprungligen köpte bostadsrätten för, således vad din mor betalade för bostadsrätten. Anskaffningsutgiften (44 kap. 14 § IL) : 0,20 x 1,2 miljoner (1 200 000) = 240 000För att få fram kapitalvinsten så tar men sedan ersättningen för bostadsrätten subtraherat med omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Kapitalvinst = 1,2 miljoner - 240 000 = 960 000I inkomstslaget kapital så ska 22/30 av kapitalvinsten tas upp (46 kap. 18 § IL). 22/30 x 960 000 = 704 000Denna summa på 704 000 kr kommer sedan att beskattas med 30% skatt (65 kap. 7 § IL). 704 000 x 0,3 = 211 200 kr. SammanfattningNi verkar skattemässigt ha tänkt rätt, och gör en korrekt uträkning enligt delningsprincipen. Det finns inget övrigt sätt att undgå skatt. Den onerösa delen, köpet, måste tas upp och ska beskattas enligt ovan. Något att tänka på är däremot att när du och din fru vill sälja bostadsrätten framöver så föreligger kontinuitetsprincipen (44 kap. 21 § IL), då ni inträder i er mammas skattemässiga situation. Ni som förvärvare inträder i den tidigare ägarens skattemässiga position. Hoppas att ni har fått svar på er fråga! Vänliga hälsningar,

Barns Laglott

2020-08-08 i Laglott
FRÅGA |Hej jag har en fråga om min far får göra så och som inte är rätt och rättvist att dela ut mitt arv till vem som helst och inte till sin arvinge jag då och jag vill kämpa för detta som jag behöver till min framtid
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fundering.LaglottI sverige har barn till den avlidne en absolut rätt att få ut en viss del av arvet (bröstarvingar). Detta kallas barnets laglott, barnen har alltid rätt att få ut sin laglott. Det blir aktuellt att prata i termer av laglott när den avlidne har testamenterat bort sitt arv. När den avlidne inte har skrivit testamente så är huvudregeln att bröstarvingar är den första arvsklassen och ska därmed dela på hela arvet (100%). TestamenteJag uppfattar din fråga som att din pappa vill testamentera bort en del av sitt arv, och att du är den ende bröstarvingen som han har. Jag förutsätter även i svaret att det inte finns någon efterlevande make/maka med i bilden. Om detta är fallet, så kan du som bröstarvinge jämka detta testamente vid din pappas bortgång (7 kap. 3 § Ärvdabalken (ÄB)). Jämkning innebär att du uppmärksammar att du vill ha ut din laglott. Om din pappa har testamenterat allt sitt arv till någon utomstående så är din laglott 50% av det totala arvet (7 kap. 1 § ÄB). Så oavsett om din far har testamenterat bort delar av sitt arv, så har du alltid rätt till minst 50 % av arvet. Laglotten är därmed hälften av det du som barnet hade fått om din pappa inte hade testamenterat bort arvet. Sammanfattningsvis så kommer du alltid kunna få ut 50% av din fars arv så länge du jämkar testamentet och säger att du vill ha ut din del av arvet (laglotten). Om han inte testamenterar kan du däremot få ut mer av arvet, vilket är så den vanliga arvsordningen brukar se ut. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Gåva - Ej förskott på arv

2020-07-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Min pappa vill ge mig 3,5M som ej ska ses som förskott av arv utan som en ren transaktion (han får ett hus värt motsvarande summa som jag äger i utlandet). Behöver detta skrivas in i ett gåvobrev gentemot mina syskon (3 helsyskon)? Hälsn.
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Din fråga rör arv och kvarlåtenskap, vilket du kan finna regler om i Ärvdabalken (ÄB). Förskott på arvHuvudregeln är att en gåva ska ses som ett förskott på arv om ett barn har fått en gåva. Det föreligger en presumtion att det ska räknas som förskott på arv, man utgår således från den principen. Om det är ett förskott på arv så ska den som fått gåvan få mindre av kvarlåtenskapen från föräldern (vid dennes bortgång). Om man inte har någon kännedom om vad föräldern tänkte när denne gav gåvan, så ska det räknas som ett förskott på arvet. Ej förskott på arvMan kan som givare av gåvan bryta denna presumtion genom att formulera ett tydligt gåvobrev (6 kap. 1 § första stycket ÄB). För att bryta presumtionen måste man veta vad föräldern syftade med gåvan, om denne ville att det skulle vara förskott på arv eller inte. Om givaren (föräldern) i ett gåvobrev har uttryckt att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv, då görs det ingen avräkning på kvarlåtenskapen framöver. Sammanfattningsvis rekommenderar jag er pappa att formulera ett gåvobrev till dig, där det uttryckligen står att bostadsrätten inte ska ses som förskott på arv för dig. Således kommer bostadsrätten inte ses som en del av arvet när bouppteckningen görs. Spara gåvobrevet som bevis framöver. Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Huvudsaklighetsprincipen

2020-07-14 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej.Om man säljer en fastighet under taxeringsvärdet räknas det som gåva även om man ej är i släkt med köparna?Vad innebär det för vinstskatt för säljaren?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Blandade FångDin fråga rör skattemässiga beräkningar och överlåtelser, därmed är inkomstskattelagen (IL) till hjälp här. Blandade fång är överlåtelser som inkluderar en onerös del och en benefik del, alltså en del som köps och en del som anses vara gåva. Vad en överlåtelse av fastigheter, när det rör sig om blandade fång, så använder man huvudsaklighetsprincipen för att bedöma vad som anses vara en gåva respektive ersättning. Man behöver göra denna särskiljning eftersom de skattemässiga konsekvenserna skiljer sig åt om det rör sig om köp respektive gåva. HuvudsaklighetsprincipenHuvudregeln enligt denna princip är att hela överlåtelsen behandlas som en gåva om ersättningen för fastigheten understiger fastighetens taxeringsvärde. Är ersättningen däremot lika med taxeringsvärdet eller högre så behandlas hela överlåtelsen som ett köp. För att huvudsaklighetsprincipen ska kunna bli tillämplig krävs det däremot att det även rör sig om en gåva, i rättslig mening. Vad krävs för att det ska räknas som en gåva?Det finns tre stycken krav som måste vara uppfyllda för att det ska räknas som en gåva. Först ska det röra som en förmögenhetsöverföring, således pengar. Sedan krävs det även att givaren har gåvoavsikt samt för det tredje att överlåtelsen har skett frivilligt. Om det är så att givaren är närstående eller släkt med mottagaren så presumerar man att det rör sig om en gåva, i och med att det är vanligt att ge gåvor till varandra inom släkt och liknande. Om alla gåvorekvisit är uppfyllda så kan det röra sig om en gåva, även om man ej är släkt eller närstående med varandra. Det kan då vara klokt att givaren skriver ett gåvobrev till mottagaren, som kan användas som bevismedel för att stärka att det rör sig om en gåva vid oklarheter. SammanfattningOm gåvorekvisiten är uppfyllda, och givare och mottagare inte är närstående, så kan det mycket väl röra sig om en gåva. Huvudsaklighetsprincipen blir då tillämplig. Om överlåtelsen understiger taxeringsvärdet på fastigheten då räknas hela överföringen som en gåva. I och med att vi inte har någon gåvoskatt i Sverige, så blir överlåtelsen således skattefri och behöver inte tas upp (8 kap. 2 § IL). Däremot inträder ni som mottagare i givarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Hoppas ni har fått svar på er fråga! Vänliga Hälsningar,

Vad blir det för straff vid stöld?

2020-07-07 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Om en stöld begåtts av en kostnad på 1400:- vad blir troligast straffet? Han har erkänt brottet. Inga andra stöld domar -Grov rattfyller 2012 som avtjänats Med fotboja. Sedan dess ett skötsamt liv. Att det blir böter vet han så klart. Men nu vill åklagaren träffa honom för ett straff föreläggande och information om villkorlig dom ? Ingen rättegång. Vad kan villkorlig dom innebära vid första- gångs stöld som överstiger 1200:-?
Emma Gurander |Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Grader av stöldDet finns i Sverige tre olika grader av brottet stöld, nämligen ringa stöld, stöld av normalgraden samt grov stöld (8 kap. 1 §, 2 § och 4 § Brottsbalken, BrB). För bedömningen om det rör sig om en ringa stöld så är stöldgodsets värde av vikt samt övriga omständigheter. För att det ska handla om en grov stöld ska handlingen ofta ha inslag av en mer farlig/hänsynslös art eller om stöldgodset har ett betydande värde. Värdet på stöldgodsetOm stölden har begåtts i en butik så är gränsen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden 1 000 kr (NJA 2009 s 586). Men om stölden inte sker i butik utan på annan plats så kan denna gräns vara betydligt lägre. Jag har inga uppgifter om var stölden ifråga ägde rum, men i och med att värdet är över 1 000 kr så gör jag bedömningen att det hamnar på stöld av normalgraden. Men det finns såklart även andra omständigheter som kan leda till att brottet anses vara ringa vilket kan dra ner straffet. StraffStraffet för stöld av normalgraden är fängelse i högst två år (8 kap. 1 § BrB) Men istället för att döma ut fängelse som straff så kan man i vissa fall utge ett lindrigare straff, exempelvis villkorlig dom. Villkorlig dom brukar även kombineras med dagsböter. Påföljden villkorlig dom innebär i enkla drag att man har en prövotid på två år, då man inte ska begå några nya brott (27 kap. 3 § och 4 § BrB). Det är dock en prövotid utan övervakning. Att få straffet villkorlig dom innebär således att han ska sköta sig och inte begå fler brott under en tvåårsperiod. Strafföreläggande Att åklagaren har beslutat om ett strafföreläggande innebär att han inte tänker väcka åtal, därmed blir det som sagt ingen kommande rättegång (48 kap. 1 § Rättegångsbalken). Strafföreläggande används främst vid mindre allvarliga brott. Strafföreläggande används särskilt när gärningsmannen har erkänt brottet, vilket det rör sig om i detta fall. Ett strafföreläggande brukar man behöva godkänna samt eventuellt betala, för att det ska gälla. Tidigare brottVanligtvis så är det en försvårande omständighet att gärningsmannen tidigare har begått brott, vilket ska påverka straffet i en skärpande riktning (29 kap. 4 § BrB). Om brotten är av liknande eller samma art så leder det till skärpt straff, eller om båda brotten är särskilt allvarliga. Det är inte säkert att den tidigare domen med grovt rattfylleri leder till ett hårdare straff just nu, det har även gått viss tid sedan dess. Det kan därmed vara så att domstolen ej beräknar med den tidigare domen vid bedömningen av det nya brottets straff. SammanfattningSammanfattningsvis så har personen ifråga gjort sig till stöld av normalgraden, bedömt utifrån den information jag har fått. Högsta straffet för detta brottet är fängelse i två år, men åklagaren har beslutat för villkorlig dom och ett strafföreläggande. Detta är ett alternativ att föredra, i och med att man slipper genomgå en domstolsprocess samt eventuell fängelsestraff. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,