Hur gör jag för att barnen ska få arvet i stället för mig?

2021-04-05 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag är ensamstående och kommer att få ett arv efter en förälder. Jag vill att mina barn ska få det arvet istället för mig. Jag är i en skuldsanering så jag har ej någon nytta av dessa pengar. Hur gör jag ?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar över vad du kan göra att dina barn ska få ärva i stället för dig. Regler om arv finns i ärvdabalken.Arvet direkt till barnenFör att arvet ska gå direkt till dina barn kan du göra ett arvsavstående. Att göra ett arvsavstående innebär att du själv avstår från arvet för att i stället låta dina arvingar få del av arvet. Avstår du från arvet kommer arvet fördelas som om du hade avlidit och helt i enlighet med ärvdabalkens regler. Dina barn är dina närmsta arvingar och står därför "näst på tur". Gör du ett arvsavstående är det därför dina barn som kommer ärva i stället för dig.För att ett arvsavstående ska vara giltigt måste ett antal formkrav vara uppfyllda. För det första måste arvsavståendet vara både skriftligt och signerat av dig. Arvsavståendet måste även lämnas senast när bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Arvsavståendet ska även finnas med bifogat när bouppteckningen lämnas för registrering.Har du fler frågor rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå här eller ringer oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag överlåta mitt arv till mina barn utan att de behöver betala skatt?

2021-03-28 i Arvsskifte
FRÅGA |Jag har tre vuxna barn. Min mor dog i oktober 2020 och jag har ett arv att vänta från min mor. Äger jag rätt att överlåta mitt arv till mina tre barn dvs att utbetalningen i samband med arvsskiftet sker direkt till dem och att de ej behöver betala skatt?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar över om dina tre barn kan få ta del av arvet efter din mor utan att behöva betala skatt.Skatt i samband med arvDet finns flera sätt för dig att se till så att dina barn får del av arvet utan att behöva betala skatt. Ett sätt är genom att du gör ett arvsavstående. Genom ett arvsavstående ger du upp din rätt att få del av arvet. I stället får dina arvingar, i det är fallet dina barn, ärva i ditt ställe.Med det sagt är nog det allra enklaste sättet för dina barn att få del av arvet att du helt enkelt ger bort arvet till dem efter att du först tagit emot det. Numera finns varken arv- eller gåvoskatt i Sverige så det är fritt fram för dig att ge gåvor till dina barn utan skattekonsekvenser.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är pengarna från min mor förskott på arv?

2021-03-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Jag har fått pengar av min mor att ge mina barn. Det är för att jag under många år hjälpt henne och kört henne till läkaren mm. Nu har hon gått bort, kan summan ses som ett förskott på arv?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar om pengarna från din mor kan ses som ett förskott på arv eller inte. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Förskott på arvFör att pengarna ska ses som ett förskott på arv ska din mor i första hand ha uttryckt att så är fallet. Har din mor i stället uttryckt att pengarna inte är ett förskott på arv gäller det i stället.Ett tredje alternativt är att din mor inte har uttryckt om pengarna ska vara ett förskott på arv eller inte. För den situationen finns två presumtionsregler som gäller. Ger din mor en bröstarvinge pengarna ska det ses som ett förskott på arv enligt presumtionen. Ger din mor i stället någon annan arvinge pengarna ska det inte ses som ett förskott på arv. (6 kap. 1 § ÄB).I det fallet att din mor gett pengarna till dig ses det som ett förskott på arv eftersom du är en bröstarvinge. Har din mor i stället gett pengarna till dina barn ses det inte som ett förskott på arv eftersom dina barn inte är bröstarvingar så länge du lever. (2 kap. 1 § ÄB). Har din mor inte angett om pengarna ska vara ett förskott på arv eller inte blir det alltså avgörande vem din mor anses ha gett pengarna till. Det är oklart i det här fallet om din mor har gett pengarna till dig eller till dina barn. Skulle det vara så att du bara har haft pengarna en kort stund och sedan direkt gett dem vidare till dina barn är det troligt att pengarna skulle ses som givna till dina barn. Är så inte fallet är det troligt att pengarna skulle ses som givna till dig.SammanfattningPengarna skulle kunna vara ett förskott på arv. Om pengarna är ett förskott på arv eller inte beror i första hand på vad din mor själv har uttryckt och i andra hand på om din mor har gett pengarna till dig eller till dina barn.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer om min make dör?

2021-03-07 i Make
FRÅGA |Jag och min man har äktenskapsförord. Vi har tre barn , men de är omhändertagna och bor i fosterhem. Vad händer om min make för? Får jag förfoganderätt över barnens arv ändå?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar vad som skulle hända med arvet efter din make om han dog. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Arvet efter din makeNärmaste arvingar efter din make är era tre barn (2 kap. 1 § ÄB). Det betyder att det är de som i slutändan skulle ärva din make. Däremot har du rätt att behålla din makes egendom med fri förfoganderätt så länge du lever (3 kap. 1 § ÄB). Att du får egendomen med fri förfoganderätt innebär att du får göra precis vad du vill med den förutom att testamentera bort den. Allt annat är tillåtet.Jag kan också tillägga att äktenskapsförorden som du och din make har inte påverkar vem arvet efter din make går till. Att era barn är omhändertagna och bor i fosterhem påverkar inte heller vem arvet går till.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Gemensamt lån som står på makan

2021-04-05 i Skuld
FRÅGA |Gemensamt lån som står på makan
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att kunna besvara din fråga behöver vi lite mer information än du har angett. Du är välkommen att skriva en till gratisfråga här på webben om det är något mer du undrar över. Du kan också boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00Hoppas att du får svar på din fråga!Vänligen,

Är min villkorade gåva ett förskott på arv?

2021-03-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Villkorad gåva - Förskott på arv?Jag är ensamstående sedan 2018 då min hustru avled. Inom vårt äktenskap har två pojkar fötts, vilka är mina enda barn. Sönerna har genomgått universitetsutbildningar under senare delen av 1990-talet och därefter börjat arbeta utan att slutföra examensarbetena och ta examen. Vid ett tillfälle när hela familjen var samlad 2008 lovade jag och min fru att betala sönernas studielån under förutsättning av att de tog examen. Att betalningen skull kunna vara ett förskott på arv fanns inte i våra tankar och uttalades därför inte när löftet gavs. Något gåvobrev eller testamente som omfattar betalningen finns inte upprättat.En av sönerna tog examen 2010 varpå jag betalade hans studielån på drygt 180 000 kr. Den andra sonen har ännu inte tagit examen.Jag är angelägen om att arvet efter mig ska fördelas rättvist. Är därför tacksam för synpunkter på om den villkorade betalningen av studielånet kan vara en gåva som ska räknas som ett förskott på arv enligt 6 kap. ärvdabalken?Tacksam för svar!
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar om den villkorade betalningen av studielånet är en gåva som räknas som förskott på arv. Regler om förskott på arv finns mycket riktigt i ärvdabalken (ÄB).Förskott på arvDet finns en presumtionsregel som säger att vad arvlåtaren har gett sitt barn ska räknas som förskott på arv om inte arvlåtaren föreskrivit något annat eller något annat annars framgår (6 kap. 1 § ÄB).Enligt presumtionsregeln är gåvan alltså att se som ett förskott på arv i och med att du gett den till din son. Men med det sagt är det bara en presumtionsregel. Om du på något sätt uttrycker att gåvan inte ska räknas som ett förskott på arv så gäller det i stället. Vill du inte att gåvan ska vara ett förskott på arv kan du alltså förslagsvis skriva ned att så ska vara fallet i ett dokument. Med andra ord är det du själv som avgör om du vill att gåvan ska vara ett förskott på arv eller inte.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad innebär min morbrors testamente?

2021-03-07 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min morbror avled nyligen. Han var gift men de hade inga barn. De har skrivit ett testamente där det står att alla pengar förvaras hos den som överlever den andre tills hon/ han avlider. Då är det skrivet att min morbrors pengar går till hans syskonbarn och då hennes till hennes syskonbarn. Det skrevs ett tillägg i min morbrors testamente, vilket var att hans 2 syskon som är i livet(min mamma och hennes syster) ska ärva också. Nu när min mamma fick hem brev från advokaten var inte syskonens barn med i arvet? ´Hur kan det bli så? Är det så att syskonen får deras barns del nu när de lever eller varför är vi inte med i testamentet längre?Tacksam för svar
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar vad din morbrors testamente innebär för dig och dina syskon. Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).Din morbrors testamenteDin morbror har likt alla andra personer över 18 år rätt att skriva testamente (9 kap. 1 § ÄB). Om testamentet är svårtolkat ska man tolka det i överensstämmelse med din morbrors vilja. I först hand efter hur han faktiskt har uttryckt att han vill att hans arv ska fördelas och i andra hand efter hur det är troligt att han hade velat att arvet skulle fördelas (11 kap. 1 § ÄB).Det framgår tydligt att din morbror vill att hans syskonbarn ska ärva, men det framgår också tydligt att han vill att hans syskon som är i livet ska ärva. Mer än så är tyvärr svårt för mig att säga utan att se de exakta formuleringarna i testamentet. Beroende på hur testamentet är formulerat kanske det framgår att din morbror hade velat att både syskonen och syskonbarnen skulle ärva direkt. Det skulle också kunna framgå att han i stället velat att syskonbarnen skulle få ärva först efter sina föräldrar.Advokaten verkar ha tolkat testamentet som att syskonbarnen ärver först efter sina föräldrar. Det är en mycket möjlig tolkning.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur långt innan har jag rätt att få veta att jag ska ha en tenta?

2021-02-28 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hur lång tid innan behöver man få reda på att man har en tenta/dugga?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar hur långt innan du har rätt att få veta att du ska ha en tenta eller en dugga.Hur lång tid du har rätt tillTyvärr tror jag inte att det finns ett rättsligt reglerat svar på din frågan. Jag tror alltså inte att du har en rätt enligt någon lag att få veta innan en viss tid. Däremot kan jag rekommendera att du tar kontakt med din högskola eller ditt universitet för att se vilken policy de har där. Det är mycket möjligt att ditt lärosäte har bestämt hur långt innan studenter har rätt att få veta.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,